TERASA TURYSTYKA TORF TURNIA co to jest
Terasa, Turystyka, Torf, Turnia, Twardzielec, Transpiracja, Torfowisko, Tuf, Troposfera, Trąba.

Słownik i definicje geograficzne T

 • Definicja takyr Co to jest płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno bezodpływowego jeziora
 • Definicja trawers Co to jest ścieżka albo szlak turystyczny biegnący w poprzek stoku albo ściany skalnej, poziomo albo prawie poziomo. Droga przebiegająca poprzez stok trawersem nazywana jest płajem
 • Definicja trójpolówka Co to jest środkowej Europie w X-XII w.), gdzie stosowano podział gruntów na trzy części podlegające temu samemu trzyletniemu płodozmianowi, nie mniej jednak każda część była kolejno
 • Definicja tropopauza Co to jest rozdzielająca troposferę od stratosfery, o grubości około 1-2 km. Wysokość tropopauza od powierzchni ziemi zależy od szerokości geograficznej (na równiku występuje wyżej) i
 • Definicja trzęsienie ziemi Co to jest seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w formie fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się na powierzchni
 • Definicja tundra Co to jest klimatem podbiegunowym (strefy klimatyczno-roślinne), zróżnicowana na cztery fundamentalne typy: 1) tundrę arktyczną tworzą jedynie skąpo narastające mchy i dość bogate
 • Definicja transgresja lodowca Co to jest rezultacie przewagi akumulacji śniegu nad ablacją (topnieniem lodowca). Transgresja lodowca wiąże się najczęściej z oziębianiem klimatu ( w rezultacie obniżania się temperatury
 • Definicja taras Co to jest stoków górskich. Taras jest płaskim albo lekko pochylonym spłaszczeniem o pow. od kilkunastu do kilkuset m2. Może mieć charakter trawiasty, piarżysty albo skalny. Stworzenie
 • Definicja tajfun Co to jest występującego w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, na Filipinach i na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin i Japonii. Tajfun występuje najczęściej pod koniec lata i w
 • Definicja tajga Co to jest obszarze Azji i Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje przewarzająca część obszaru Syberii i znaczące obszary Niżu Wschodnioeuropejskiego i
 • Definicja temperatura Co to jest T - rozmiar charakteryzująca stan równowagi termodynamicznej, definiowana jako odwrotność pochodnej entropii S względem energii E: 1/T = ?S/?E. W klasycznej fizyce statystycznej T
 • Definicja tektonika Co to jest ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i powodami i mechanizmami ich powstawania, a również jej ewolucją na przestrzeni czasu (zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej). W
 • Definicja transgresja morza Co to jest transgresje morza występowały wielokrotnie powodując pomniejszenie się powierzchni lądowych. Powodem transgresji morza są ruchy pionowe skorupy ziemskiej (ruchy tektoniczne) i
 • Definicja terra rossa Co to jest wilgotnego klimatu na podłożu skał wapiennych przykrytych zwietrzeliną terra rossy. Profil glebowy jest płytki, intensywnie zabarwiony na kolor jaskrawoczerwony. Odczyn kwaśny
 • Definicja termometr Co to jest temperatury w sposób pośredni, przez rejestrację wybranej, a zależnej od temperatury wielkości fizycznej. W termometrze wykorzystuje się na przykład rozszerzalność cieplną cieczy
 • Definicja tornado Co to jest lokalna nazwa trąby powietrznej występującej w Ameryce Północnej (południowo wschodnie stany USA i nad Zatoką Meksykańską
 • Definicja tęcza Co to jest koncentryczne łuki (koła) znajdujące się po przeciwnej stronie nieba niż Słońce (zdarzenie obserwowano także przy świetle Księżyca). Zwykle widoczny jest jedynie pierwszy łuk
 • Definicja tombolo Co to jest prostopadłym albo skośnym do wybrzeża. Tombolo łączy ląd albo sporą wyspę ze znacząco mniejszą wyspą przybrzeżną, tworząc półwysep przyrostkowy. Powstaje w konsekwencji
 • Definicja tufit Co to jest podobna do tufu. Powstaje poprzez nagromadzenie się w środowisku wodnym sporych ilości materiału piroklastycznego ze znaczącą domieszką materiału osadowego (piasku, iłu
 • Definicja tsunami Co to jest wskutek podwodnego trzęsienia ziemi, wybuchu podwodnego wulkanu, osuwiska albo oberwania się ogromnych mas lodu od lodowców schodzących do morza. Na otwartym oceanie długość fal
 • Definicja tropik Co to jest lekka przewiewna tkanina z wełny czesankowej, połączonej najczęściej z przędzą z włókien syntetycznych albo sztucznych, stosowana raczej do szycia letnich ubrań
 • Definicja trąba powietrzna Co to jest burzowej (cumulonimbus). Ma wygląd leja albo kolumny sięgającej od podstawy chmur, do powierzchni Ziemi. Średnica trąby powietrznej wynosi zazwyczaj poniżej 100 m, lecz zdarzają
 • Definicja troposfera Co to jest planety: około 16-18 km nad równikiem, 8-10 km nad biegunami. Powyżej nią, oddzielona tropopauzą, znajduje się stratosfera. W troposferze zawarta jest prawie cała (99%) para wodna
 • Definicja tuf Co to jest Powstaje poprzez nagromadzenie się sporych ilości drobnego materiału piroklastycznego (piaski i popioły wulkaniczne), z domieszką frakcji grubszych (na przykład bomby wulkaniczne
 • Definicja torfowisko Co to jest chłodnego, zarówno wilgotnego, jak i chłodnego (kontynentalnego), rozwijające się w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym albo w zarastających zbiornikach wodnych
 • Definicja transpiracja Co to jest Rośliny transpirują poprzez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i poprzez skórkę (transpiracja kutykularna). Transpiracja szparkowa stanowi około 75-90% transpiracji
 • Definicja twardzielec Co to jest ziemi w formie wzniesienia (góra, wzgórze, pagórek, skalica) sterczącego pośród obszarów niżej położonych o łagodniejszej rzeźbie. Twardzielec cechuje się zazwyczaj bardziej
 • Definicja turnia Co to jest występowaniem stromych, skalistych ścian i ostrego wierzchołka. Turnie są typowe dla gór o rzeźbie alpejskiej, przekształconych poprzez podcinające ściany lodowce, na przykład
 • Definicja torf Co to jest organogenicznych. Stanowi wytwór procesu torfienia polegającego na biochemicznych i strukturalnych przemianach obumarłych szczątków roślinności bagiennej (torfowiskowej
 • Definicja turystyka Co to jest rekreacyjnych, poznawczych i krajoznawczych, pieszo albo środkami lokomocji, regularnie z użyciem specjalistycznego sprzętu turystyczno-sportowego. We współczesnym świecie
 • Definicja terasa Co to jest powszechnie w dolinach (terasa rzeczna), a również nad brzegami mórz (terasa morska) i jezior (terasa jeziorna). Terasa jest zasadniczo metodą równinną, kompletnie poziomą albo

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Terasa, Turystyka, Torf, Turnia, Twardzielec, Transpiracja, Torfowisko, Tuf, Troposfera, Trąba Powietrzna, Tropik, Tsunami, Tufit, Tombolo, Tęcza, Tornado co to znaczy.

Słownik Terasa, Turystyka, Torf, Turnia, Twardzielec, Transpiracja co to jest.