TERASA TURYSTYKA TORF TURNIA co to jest
Terasa, Turystyka, Torf, Turnia, Twardzielec, Transpiracja, Torfowisko, Tuf, Troposfera, Trąba.

Słownik i definicje geograficzne T

 • Definicja Takyr Informacje płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno bezodpływowego jeziora co to jest.
 • Definicja Trawers Informacje ścieżka albo szlak turystyczny biegnący w poprzek stoku albo ściany skalnej, poziomo albo prawie poziomo. Droga przebiegająca poprzez stok trawersem nazywana jest płajem definicja.
 • Definicja Trójpolówka Informacje środkowej Europie w X-XII w.), gdzie stosowano podział gruntów na trzy części podlegające temu samemu trzyletniemu płodozmianowi, nie mniej jednak każda część była kolejno co znaczy.
 • Definicja Tropopauza Informacje rozdzielająca troposferę od stratosfery, o grubości około 1-2 km. Wysokość tropopauza od powierzchni ziemi zależy od szerokości geograficznej (na równiku występuje wyżej) i słownik.
 • Definicja Ziemi Trzęsienie Informacje seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w formie fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się na powierzchni znaczenie.
 • Definicja Tundra Informacje klimatem podbiegunowym (strefy klimatyczno-roślinne), zróżnicowana na cztery fundamentalne typy: 1) tundrę arktyczną tworzą jedynie skąpo narastające mchy i dość bogate czym jest.
 • Definicja Lodowca Transgresja Informacje rezultacie przewagi akumulacji śniegu nad ablacją (topnieniem lodowca). Transgresja lodowca wiąże się najczęściej z oziębianiem klimatu ( w rezultacie obniżania się temperatury co to jest.
 • Definicja Taras Informacje stoków górskich. Taras jest płaskim albo lekko pochylonym spłaszczeniem o pow. od kilkunastu do kilkuset m2. Może mieć charakter trawiasty, piarżysty albo skalny. Stworzenie definicja.
 • Definicja Tajfun Informacje występującego w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, na Filipinach i na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin i Japonii. Tajfun występuje najczęściej pod koniec lata i w co znaczy.
 • Definicja Tajga Informacje obszarze Azji i Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje przewarzająca część obszaru Syberii i znaczące obszary Niżu Wschodnioeuropejskiego i słownik.
 • Definicja Temperatura Informacje T - rozmiar charakteryzująca stan równowagi termodynamicznej, definiowana jako odwrotność pochodnej entropii S względem energii E: 1/T = ?S/?E. W klasycznej fizyce statystycznej T znaczenie.
 • Definicja Tektonika Informacje ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i powodami i mechanizmami ich powstawania, a również jej ewolucją na przestrzeni czasu (zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej). W czym jest.
 • Definicja Morza Transgresja Informacje transgresje morza występowały wielokrotnie powodując pomniejszenie się powierzchni lądowych. Powodem transgresji morza są ruchy pionowe skorupy ziemskiej (ruchy tektoniczne) i co to jest.
 • Definicja Rossa Terra Informacje wilgotnego klimatu na podłożu skał wapiennych przykrytych zwietrzeliną terra rossy. Profil glebowy jest płytki, intensywnie zabarwiony na kolor jaskrawoczerwony. Odczyn kwaśny definicja.
 • Definicja Termometr Informacje temperatury w sposób pośredni, przez rejestrację wybranej, a zależnej od temperatury wielkości fizycznej. W termometrze wykorzystuje się na przykład rozszerzalność cieplną cieczy co znaczy.
 • Definicja Tornado Informacje lokalna nazwa trąby powietrznej występującej w Ameryce Północnej (południowo wschodnie stany USA i nad Zatoką Meksykańską słownik.
 • Definicja Tęcza Informacje koncentryczne łuki (koła) znajdujące się po przeciwnej stronie nieba niż Słońce (zdarzenie obserwowano także przy świetle Księżyca). Zwykle widoczny jest jedynie pierwszy łuk znaczenie.
 • Definicja Tombolo Informacje prostopadłym albo skośnym do wybrzeża. Tombolo łączy ląd albo sporą wyspę ze znacząco mniejszą wyspą przybrzeżną, tworząc półwysep przyrostkowy. Powstaje w konsekwencji czym jest.
 • Definicja Tufit Informacje podobna do tufu. Powstaje poprzez nagromadzenie się w środowisku wodnym sporych ilości materiału piroklastycznego ze znaczącą domieszką materiału osadowego (piasku, iłu co to jest.
 • Definicja Tsunami Informacje wskutek podwodnego trzęsienia ziemi, wybuchu podwodnego wulkanu, osuwiska albo oberwania się ogromnych mas lodu od lodowców schodzących do morza. Na otwartym oceanie długość fal definicja.
 • Definicja Tropik Informacje lekka przewiewna tkanina z wełny czesankowej, połączonej najczęściej z przędzą z włókien syntetycznych albo sztucznych, stosowana raczej do szycia letnich ubrań co znaczy.
 • Definicja Powietrzna Trąba Informacje burzowej (cumulonimbus). Ma wygląd leja albo kolumny sięgającej od podstawy chmur, do powierzchni Ziemi. Średnica trąby powietrznej wynosi zazwyczaj poniżej 100 m, lecz zdarzają słownik.
 • Definicja Troposfera Informacje planety: około 16-18 km nad równikiem, 8-10 km nad biegunami. Powyżej nią, oddzielona tropopauzą, znajduje się stratosfera. W troposferze zawarta jest prawie cała (99%) para wodna znaczenie.
 • Definicja Tuf Informacje Powstaje poprzez nagromadzenie się sporych ilości drobnego materiału piroklastycznego (piaski i popioły wulkaniczne), z domieszką frakcji grubszych (na przykład bomby wulkaniczne czym jest.
 • Definicja Torfowisko Informacje chłodnego, zarówno wilgotnego, jak i chłodnego (kontynentalnego), rozwijające się w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym albo w zarastających zbiornikach wodnych co to jest.
 • Definicja Transpiracja Informacje Rośliny transpirują poprzez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i poprzez skórkę (transpiracja kutykularna). Transpiracja szparkowa stanowi około 75-90% transpiracji definicja.
 • Definicja Twardzielec Informacje ziemi w formie wzniesienia (góra, wzgórze, pagórek, skalica) sterczącego pośród obszarów niżej położonych o łagodniejszej rzeźbie. Twardzielec cechuje się zazwyczaj bardziej co znaczy.
 • Definicja Turnia Informacje występowaniem stromych, skalistych ścian i ostrego wierzchołka. Turnie są typowe dla gór o rzeźbie alpejskiej, przekształconych poprzez podcinające ściany lodowce, na przykład słownik.
 • Definicja Torf Informacje organogenicznych. Stanowi wytwór procesu torfienia polegającego na biochemicznych i strukturalnych przemianach obumarłych szczątków roślinności bagiennej (torfowiskowej znaczenie.
 • Definicja Turystyka Informacje rekreacyjnych, poznawczych i krajoznawczych, pieszo albo środkami lokomocji, regularnie z użyciem specjalistycznego sprzętu turystyczno-sportowego. We współczesnym świecie czym jest.
 • Definicja Terasa Informacje powszechnie w dolinach (terasa rzeczna), a również nad brzegami mórz (terasa morska) i jezior (terasa jeziorna). Terasa jest zasadniczo metodą równinną, kompletnie poziomą albo co to jest.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Terasa, Turystyka, Torf, Turnia, Twardzielec, Transpiracja, Torfowisko, Tuf, Troposfera, Trąba Powietrzna, Tropik, Tsunami, Tufit, Tombolo, Tęcza, Tornado co to znaczy.

Słownik Terasa, Turystyka, Torf, Turnia, Twardzielec, Transpiracja co to jest.