ROZPAMIĘTYWAĆ ROZGRYWKA co to jest
Rozpamiętywać, Rozgrywka, Rybołów, Rzeźbiarz, Rodowód, Rafinacja, Rozładunek, Rebus, Rozstać Się.

Jak się piszę i mówi poprawnie R

 • Jak się piszę Się Rozgościć? Definicja ja) rozgoszczę się, rozgościsz się, (oni) rozgoszczą się; rozgość się, rozgośćcie się co to jest.
 • Jak się piszę Rożny? Definicja rzut rożny definicja.
 • Jak się piszę Recydywista? Definicja m odm. jak ż, uwięzić recydywistę, mówić o jakimś recydywiście; wielokrotni recydywiści, cela recydywistów co znaczy.
 • Jak się piszę Rap? Definicja wykonawca rapu, interesować się rapem, rozmawiać o rapie słownik.
 • Jak się piszę Roztłuc? Definicja ja) roztłukę, roztłuczesz, (oni) roztłuką; roztłuczcie; (on) roztłukł; roztłukłszy; roztłuczony znaczenie.
 • Jak się piszę Rozprężać? Definicja ja) rozprężam mięśnie, (oni) rozprężają obolałe ramiona czym jest.
 • Jak się piszę Reggae? Definicja czytaj: rege] ndm, koncert muzyki reggae co to jest.
 • Jak się piszę Różnoraki? Definicja różnoracy uczniowie definicja.
 • Jak się piszę Regularnie? Definicja odżywiać się często co znaczy.
 • Jak się piszę Restaurować? Definicja ja) restauruję, (oni) restaurują słownik.
 • Jak się piszę Rewolucyjny? Definicja rewolucyjny pogląd; działacze rewolucyjni znaczenie.
 • Jak się piszę Rozczochrany? Definicja rozczochrany chłopiec; rozczochrani mężczyźni czym jest.
 • Jak się piszę Rozpad? Definicja mechanizm rozpadu białka, gryźć się rozpadem swojego państwa, rozmawiać o rozpadzie małżeństwa co to jest.
 • Jak się piszę Rozprażyć? Definicja ja) rozprażę, (oni) rozprażą; rozpraż, rozprażcie definicja.
 • Jak się piszę Rozrzynać? Definicja ja) rozrzynam, (oni) rozrzynają co znaczy.
 • Jak się piszę Rozwartokątny? Definicja trójkąt rozwartokątny słownik.
 • Jak się piszę Rzęzić? Definicja ja) rzężę, (oni) rzężą; rzęźcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rzewny? Definicja rzewny głos; rzewni pieśniarze; rzewniejszy czym jest.
 • Jak się piszę Rozeznawać? Definicja ja) w ciemnościach nie rozeznaję osób, małe dzieci ledwie rozeznają poszczególne litery; rozeznawajcie co to jest.
 • Jak się piszę Rześki? Definicja rześki poranek; rześcy młodzieńcy definicja.
 • Jak się piszę Różniczka? Definicja wyliczyć różniczkę, zadanie z różniczką, rozmawiać z matematykiem o różniczce; wzory na obliczanie różniczek, tym różniczkom co znaczy.
 • Jak się piszę Rozesłać? Definicja na trawie, (oni) rozścielą pled na ziemi; rozścielcie; (on) rozesłał łóżko do snu (((na przykład listy), (ja) roześlę listy, (oni) roześlą zaproszenia; (on) rozesłał posłańców słownik.
 • Jak się piszę Recytator? Definicja dykcja recytatora, rozmawiać o pełnym ekspresji recytatorze; młodzi recytatorzy, konkurs recytatorów znaczenie.
 • Jak się piszę Rupieć? Definicja pozbyć się jakiegoś rupiecia, przyglądać się staremu rupieciowi, rozstać się z jakimś rupieciem; niepotrzebne rupiecie, szafka pełna zbędnych rupieci czym jest.
 • Jak się piszę Rozwiercić? Definicja ja) rozwiercę, rozwiercisz, (oni) rozwiercą; rozwierćcie co to jest.
 • Jak się piszę Renkloda? Definicja przyglądać się dorodnej renklodzie, zjeść dojrzałą renklodę, ubrudzić się soczystą renklodą; kilogram renklod, wyciągać pestki renklodom definicja.
 • Jak się piszę Reperacja? Definicja oddać buty do reperacji, przeprowadzić reperację przeciekającego dachu, poczekać z reperacją auta; sporo następnych reperacji, odzież poddana wielu reperacjom co znaczy.
 • Jak się piszę Rozprysnąć? Definicja rozprysną; rozpryśnijcie; (on) rozprysnął (lub: rozprysł), rozprysnęła ((lub: rozprysła), rozprysnęli; rozprysnąwszy (((lub: rozprysłszy); rozpryśnięty słownik.
 • Jak się piszę Rozgnieść? Definicja ja) rozgniotę, rozgnieciesz, (oni) rozgniotą; rozgnieć, rozgniećcie; (on) rozgniótł, rozgniotła, rozgnietli; rozgniótłszy; rozgnieciony znaczenie.
 • Jak się piszę Rezurekcja? Definicja pójść do kościoła na rezurekcję, rozpocząć święta rezurekcją, być na rezurekcji; sporo uroczystych rezurekcji, obrzędy towarzyszące rezurekcjom czym jest.
 • Jak się piszę Radiosłuchacz? Definicja opinia radiosłuchacza, robić program z myślą o konkretnym radiosłuchaczu; sympatyczni radiosłuchacze, spiker pozdrowił radiosłuchaczy (lub: radiosłuchaczów co to jest.
 • Jak się piszę Rachunek? Definicja skrót: r-k), mieć kłopot z rachunkiem, pomylić się w rachunku różniczkowym; nieuregulowane rachunki, wyrównanie rachunków definicja.
 • Jak się piszę Rzemiosło? Definicja znajomość rzemiosła, oddać serce swemu rzemiosłu, pracować w rzemiośle; ginące rzemiosła, znać sporo różnych rzemiosł co znaczy.
 • Jak się piszę Rola? Definicja odegrać w czymś istotną rolę, przejmować się własną rolą, pracować na roli; kreować sporo ról teatralnych, przyglądać się rolom papieru słownik.
 • Jak się piszę Rusznikarz? Definicja zajęcie rusznikarza, zostać rusznikarzem w jednostce wojskowej; doświadczeni rusznikarze, podziwiać dzieła świetnych rusznikarzy znaczenie.
 • Jak się piszę Rozsądek? Definicja odwoływać się do czyjegoś rozsądku, kierować się rozsądkiem czym jest.
 • Jak się piszę Rozbieg? Definicja wykonać skok z rozbiegiem, stanąć na rozbiegu; gimnastyczne rozbiegi, różne długości rozbiegów samolotów co to jest.
 • Jak się piszę Rozmówka? Definicja przysłuchiwać się dziecięcej rozmówce, uciąć sobie z kimś małą rozmówkę, z tą rozmówką; sporo obcojęzycznych rozmówek, tym rozmówkom definicja.
 • Jak się piszę Roznosić? Definicja ja) roznoszę, roznosisz, (oni) roznoszą; roznoście co znaczy.
 • Jak się piszę Rozszywać? Definicja ja) rozszywam, (oni) rozszywają słownik.
 • Jak się piszę Rekolekcje? Definicja tylko w lm, uczestnicy wielkopostnych rekolekcji, uczestniczyć w rekolekcjach znaczenie.
 • Jak się piszę Rywalizacja? Definicja wygrać sportową rywalizację, pasjonować się rywalizacją o medale olimpijskie; przeżyć kilka rywalizacji o czyjeś względy, czasy sprzyjające rywalizacjom zawodowym czym jest.
 • Jak się piszę Rozrzutny? Definicja rozrzutny młodzieniec; rozrzutni biznesmeni co to jest.
 • Jak się piszę Rozbiórka? Definicja zarządzić rozbiórkę budynku, uporać się z rozbiórką fabryki, rozmawiać o rozbiórce maszyn na części; sporo koniecznych rozbiórek, tym rozbiórkom definicja.
 • Jak się piszę Redukcja? Definicja podlegać redukcji, przeprowadzić redukcję zatrudnienia, zajmować się redukcją personelu; sporo masowych redukcji, program przeciwdziałania redukcjom pracowników co znaczy.
 • Jak się piszę Rewia? Definicja uczestnicy rewii na lodzie, obejrzeć rewię mody, jubileusz uświetniony rewią wojskową; balet rewii, zainteresowanie towarzyszące rewiom mody słownik.
 • Jak się piszę Rekord? Definicja pobicie rekordu życiowego, mówić o nowym rekordzie amerykańskich sprinterów; rekordy świata w skokach narciarskich, ustanowić sporo sportowych rekordów znaczenie.
 • Jak się piszę Rozgrodzić? Definicja ja) rozgrodzę, (oni) rozgrodzą; rozgrodź (lub: rozgródź), rozgrodźcie ((lub: rozgródźcie czym jest.
 • Jak się piszę Rotunda? Definicja zwiedzić rotundę romańską, druk złożony rotundą (= krój pisma), mieszkać przy rotundzie; sfotografować kilka zabytkowych rotund, robić zdjęcia starym rotundom co to jest.
 • Jak się piszę Rockandrollowy? Definicja czytaj: rokendrolowy], rockandrollowy taniec; rockandrollowi muzycy definicja.
 • Jak się piszę Rozszerzyć? Definicja ja) rozszerzę, (oni) rozszerzą; rozszerz, rozszerzcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rynek? Definicja nie sprostać wymogom wolnego rynku, mieszkać za rynkiem, mieć kamienicę w rynku; rynki zbytu, sporo śródmiejskich rynków, lecz: Rynek Starego Miasta, Stary Rynek (= nazwa placu słownik.
 • Jak się piszę Rozpakować? Definicja ja) rozpakuję kwiaty z celofanu, dzieci rozpakują gwiazdkowe prezenty znaczenie.
 • Jak się piszę Różnowierca? Definicja m odm. jak ż, religijne przekonania różnowiercy, uszanować różnowiercę; dwaj różnowiercy, rozmowa różnowierców czym jest.
 • Jak się piszę Raportówka? Definicja zgubić raportówkę, przyjść z raportówką pod pachą, dokumenty w oficerskiej raportówce; sporo skórzanych raportówek, przyglądać się wypchanym raportówkom co to jest.
 • Jak się piszę Rusałka? Definicja bajka o rusałce, patrzeć na lecącą rusałkę, zachwycić się motylem rusałką; kilka tańczących rusałek, przyglądać się bajkowym rusałkom definicja.
 • Jak się piszę Rozprząc? Definicja rozprzężesz, (oni) rozprzęgą; rozprząż ((lub: rozprzęż), rozprzążcie (((lub: rozprzężcie); rozprzągł, rozprzęgła, rozprzęgli; rozprzągłszy; rozprzężony co znaczy.
 • Jak się piszę Róg? Definicja skręcić za rogiem, przyjrzeć się złamanemu rogowi barana, mieszkać na rogu ulicy; jelenie rogi, dźwięki myśliwskich rogów słownik.
 • Jak się piszę Rzeźbić? Definicja ja) rzeźbię, (oni) rzeźbią; rzeźb (lub: rzeźbij), rzeźbcie ((lub: rzeźbijcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozważyć? Definicja ja) gruntownie rozważę tę sprawę, (oni) rozważą wszelakie możliwości; rozważ tę propozycję na zimno, precyzyjnie rozważcie ten pomysł czym jest.
 • Jak się piszę Kat Rz? Definicja lub: rzym.-kat. = rzymskokatolicki co to jest.
 • Jak się piszę Rozpleść? Definicja ja) rozplotę, rozpleciesz, (oni) rozplotą; rozpleć, rozplećcie; (on) rozplótł, rozplotła, rozpletli; rozplótłszy; rozpleciony definicja.
 • Jak się piszę Rezydencja? Definicja budowa letniej rezydencji, zajmować okazałą rezydencję, manifestować przed rezydencją prezydenta; sporo świetnych rezydencji, wyposażenie należne rezydencjom rządowym co znaczy.
 • Jak się piszę Rozewrzeć? Definicja ja) rozewrę, rozewrzesz, (oni) rozewrą; rozewrzyjcie; (on) rozwarł; rozwarłszy; rozwarty słownik.
 • Jak się piszę Rozpustnik? Definicja prowadzić życie rozpustnika, być rozpustnikiem; wyuzdani rozpustnicy, zachowanie lubieżnych rozpustników znaczenie.
 • Jak się piszę Rozłożyć? Definicja ja) rozłożę obrus na stole, (oni) rozłożą namioty na polu biwakowym; rozłóż parasol, rozłóżcie koce na trawie czym jest.
 • Jak się piszę Rubin? Definicja odcień rubinu, pierścionek z rubinem, mówić o naturalnym rubinie; rubiny syntetyczne, sporo ciemnoczerwonych rubinów co to jest.
 • Jak się piszę Rehabilitacja? Definicja wymagać rehabilitacji, przejść długotrwałą rehabilitację, mechanizm skończony rehabilitacją oskarżonego; sporo rehabilitacji politycznych, czasy sprzyjające rehabilitacjom sądowym definicja.
 • Jak się piszę Rękodzieło? Definicja się rękodziełu artystycznemu, lubować się w rękodziele; wystawić na sprzedaż trzy rękodzieła, bogata zestawienie rękodzieł, przyjrzeć się kilku rękodziełom co znaczy.
 • Jak się piszę Redakcja? Definicja skrót: red.), opuścić w pośpiechu redakcję, zajmować się redakcją tekstów, pracować w redakcji sportowej; sporo redakcji prasowych, poświęcić się redakcjom książek słownik.
 • Jak się piszę Rznąć? Definicja lub: rżnąć), (ja) rznę, rzniesz, (oni) rzną; rznijcie; (on) rznął, rznęła, rznęli; rznąwszy; rznięty znaczenie.
 • Jak się piszę Rzucić? Definicja ja) rzucę kilka ciekawych pomysłów, (oni) rzucą w nas śnieżkami; rzućcie tę pracę czym jest.
 • Jak się piszę Rzeżucha? Definicja przyglądać się wiosennej rzeżusze, hodować rzeżuchę łąkową, wielkanocna ozdoba z rzeżuchą; sporo gorzkich rzeżuch, przypatrywać się wyhodowanym rzeżuchom co to jest.
 • Jak się piszę Receptura? Definicja sporządzić recepturę jakiegoś leki, pracować nad recepturą nowego leku, szczegół tkwiący w recepturze; kilka receptur, tym recepturom definicja.
 • Jak się piszę Rozdziobać? Definicja coś) rozdziobie, (one) rozdziobią; rozdziob (lub: rozdziób), rozdziobcie ((lub: rozdzióbcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozróżnić? Definicja ja) rozróżnię bezbłędnie wszystkie barwy, (oni) nie rozróżnią w tym zgiełku poszczególnych słów; rozróżnijcie słownik.
 • Jak się piszę Ranczer? Definicja wymagania ranczera, mówić o znajomym ranczerze; amerykańscy ranczerzy, współpraca ranczerów znaczenie.
 • Jak się piszę Rzeczpospolita? Definicja rzeczypospolitej (lub: rzeczpospolitej), z tą rzecząpospolitą ((lub: rzeczpospolitą); polskie rzeczypospolite (((lub: rzeczpospolite), kilka rzeczypospolitych ((((lub czym jest.
 • Jak się piszę Się Rozejrzeć? Definicja ja) rozejrzę się po pokoju, rozejrzymy się za robotą, (oni) rozejrzą się po okolicy; rozejrzyjcie się dookoła; (on) rozejrzał się za mieszkaniem, rozejrzeli się w wypadku co to jest.
 • Jak się piszę Rozsypka? Definicja pójść w rozsypkę, liczyć się z rozsypką armii, wracać w rozsypce definicja.
 • Jak się piszę Roztocze? Definicja zazwyczaj w lm, pokarm roztoczy, być uczulonym na roztocza, czytać o groźnych roztoczach co znaczy.
 • Jak się piszę Rezygnacja? Definicja stan całkowitej rezygnacji, złożyć rezygnację z urzędu, przyjąć coś z rezygnacją słownik.
 • Jak się piszę Rozporządzić? Definicja ja) rozporządzę swoim losem, (oni) rozporządzą całym dorobkiem; rozporządź, rozporządźcie znaczenie.
 • Jak się piszę Retransmisja? Definicja zakupić prawa do retransmisji meczu, przeprowadzić retransmisję koncertu, czuwać nad retransmisją obrazu; sporo retransmisji radiowych, tym retransmisjom czym jest.
 • Jak się piszę Rzepka? Definicja każdy sobie rzepkę skrobie, mieć kłopoty z rzepką w kolanie, bajka o rzepce; zasadzić kilka rzepek, rozmawiać o operowanych rzepkach sportowców co to jest.
 • Jak się piszę Rozkwit? Definicja być w stanie rozkwitu, cieszyć się rozkwitem czyjegoś talentu, drzewa w rozkwicie definicja.
 • Jak się piszę Równina? Definicja równiną, chodzić po rozległej równinie; sporo pustynnych równin, przyglądać się bezkresnym równinom: równina nadwiślańska, lecz: Równina Kurpiowska, Równina Radomska co znaczy.
 • Jak się piszę Rokosz? Definicja uczestnicy rokoszu, ostrzegać przed rokoszem; szlacheckie rokosze, wybuchy następnych rokoszów (lub: rokoszy słownik.
 • Jak się piszę Rugbista? Definicja czytaj: ragbista lub: rugbista] m odm. jak ż, podziwiać szybkiego rugbistę, mówić o nieustępliwym rugbiście; dobrze zbudowani rugbiści, mecz rugbistów znaczenie.
 • Jak się piszę Rusznica? Definicja siła przebicia rusznicy przeciwpancernej, załadować rusznicę, żołnierz z rusznicą; kilka starodawnych rusznic, czyścić lufy rusznicom czym jest.
 • Jak się piszę Rebeliant? Definicja aresztować groźnego rebelianta, mówić o jakimś rebeliancie; rebelianci chłopscy, baza rebeliantów co to jest.
 • Jak się piszę Rzekotka? Definicja przyglądać się tropikalnej rzekotce, obserwować zieloną rzekotkę, mieć terrarium z rzekotką; kilka rechoczących rzekotek, tym rzekotkom definicja.
 • Jak się piszę Rozsławić? Definicja ja) rozsławię imię swojej ojczyzny, wspaniałe kompozycje rozsławią go w całym świecie; rozsław, rozsławcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rumowisko? Definicja przystanąć na skraju rumowiska, iść skalnym rumowiskiem, grupy budowlane pracujące na rumowisku kamienicy słownik.
 • Jak się piszę Rakotwórczy? Definicja rakotwórczy azbest; rakotwórcze substancje znaczenie.
 • Jak się piszę Rekordzista? Definicja m odm. jak ż, gratulować rekordziście osiągniętego rezultatu, poprosić o autograf rekordzistę świata; aktualni rekordziści, nagrody dla rekordzistów czym jest.
 • Jak się piszę Rozpocząć? Definicja rozpoczniesz podróż, (oni) zaczną występ; rozpocznijcie; (on) zaczął obrady, rozpoczęła przedstawienie, rozpoczęli dzień od spaceru; rozpocząwszy; rozpoczęty co to jest.
 • Jak się piszę Raróg? Definicja patrzeć na kogoś jak na raroga, klatka z rarogiem; szarobrązowe rarogi, czytać o stylu polowania rarogów definicja.
 • Jak się piszę Rzeczułka? Definicja przyglądać się płynącej leniwie rzeczułce, przeskoczyć wartką rzeczułkę, wioska z małą rzeczułką; kilka rzeczułek, tym rzeczułkom co znaczy.
 • Jak się piszę Religia? Definicja wyznawać określoną religię, interesować się religią protestancką; założenia religii dalekowschodnich, cechy właściwe religiom monoteistycznym słownik.
 • Jak się piszę Rok? Definicja skrót: r.), pośrodku roku, przed rokiem; dwa lata, kilka lat: rok szkolny, lecz: Nowy Rok (= święto 1 stycznia znaczenie.
 • Jak się piszę Realizm? Definicja mieć wiele życiowego realizmu, zajmować się realizmem w sztuce współczesnej, mówić o realizmie w poezji czym jest.
 • Jak się piszę Rolnictwo? Definicja problemy polskiego rolnictwa, trudnić się rolnictwem, pracować w rolnictwie co to jest.
 • Jak się piszę Rozbudować? Definicja ja) rozbuduję dom, (oni) rozbudują miasto definicja.
 • Jak się piszę Rozwiązać? Definicja ja) rozwiążę krawat, (oni) rozwiążą krzyżówkę; rozwiąż rebus, rozwiążcie to równanie co znaczy.
 • Jak się piszę Roztrząść? Definicja ja) roztrzęsę, roztrzęsiesz, (oni) roztrzęsą; roztrząście (lub: roztrzęście); (on) roztrząsł, roztrzęsła, roztrzęśli; roztrząsłszy; roztrzęsiony słownik.
 • Jak się piszę Rzeszoto? Definicja zmniejszyć otwory rzeszota, czerpać wodę rzeszotem, dziury w rzeszocie; stare rzeszota, kilka rzeszot znaczenie.
 • Jak się piszę Rząd? Definicja przyglądać się pierwszemu rzędowi na widowni, siedzieć w szóstym rzędzie; dwa rzędy krzeseł, pięć rzędów świerków (= władza państwowa), stanąć na czele rządu, przedstawić projekty czym jest.
 • Jak się piszę Regiel? Definicja zasięg regla górnego, piętro roślinne powyżej reglem dolnym, rośliny występujące w reglu dolnym; tatrzańskie regle, sporo świerkowych regli, spacerować pod reglami co to jest.
 • Jak się piszę Resort? Definicja pracownik określonego resortu, zajmować odpowiedzialne stanowisko w resorcie rolnictwa; resorty przemysłowe, sporo resortów gospodarczych definicja.
 • Jak się piszę Renesans? Definicja lub: Renesans = moment w historii kultury europejskiej), moment renesansu, zajmować się renesansem w sztuce, tworzyć w renesansie co znaczy.
 • Jak się piszę Ramówka? Definicja ułożyć telewizyjną ramówkę, działać wedle ramówką, zmiana w ramówce; kilka ramówek wakacyjnych, przyglądać się ramówkom świątecznym słownik.
 • Jak się piszę Rozdmuchiwać? Definicja ja) rozdmuchuję dogasające ognisko, (oni) rozdmuchują błahe kwestie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozstaj? Definicja zatrzymać się przed rozstajem, znaleźć się w okolicach rozstaju (lub: rozstaja) dróg; leśne rozstaje, sporo rozstajów ((lub: rozstai), drogowskaz na rozstajach dróg czym jest.
 • Jak się piszę Rufa? Definicja rzucić kotwicę za rufę, wystawić kogoś rufą do wiatru, stać przy rufie; sporo ruf, przyglądać się rufom przepływających jachtów co to jest.
 • Jak się piszę Rzadziutki? Definicja rzadziutki żurek; mieć rzadziutkie włosy definicja.
 • Jak się piszę Rozchybotać? Definicja rozchybotam), (oni) rozchyboczą ( (lub: rozchybocą, ( (lub: rozchybotają); rozchybocz ( ( (lub: rozchybotaj), rozchyboczcie (( ( (lub: rozchybotajcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rejestrator? Definicja rejestratora, rozmawiać o sumiennym rejestratorze; urzędowi rejestratorzy, kilku rejestratorów w osiedlowej przychodni (= urządzenie), użyć rejestratora ciśnienia, dane zakodowane słownik.
 • Jak się piszę Romansować? Definicja ja) romansuję ze szkolną koleżanką, (oni) romansują ze sobą od dłuższego czasu znaczenie.
 • Jak się piszę Ropucha? Definicja przyglądać się ropusze, zobaczyć ogromną ropuchę, terrarium z egzotyczną ropuchą; kilka odrażających ropuch, tym ropuchom czym jest.
 • Jak się piszę Rewolucja? Definicja stłumić krwawą rewolucję, nurt będący rewolucją w sztuce; sporo rewolucji we współczesnej poezji, artykuł poświęcony europejskim rewolucjom przemysłowym: rewolucja francuska lecz co to jest.
 • Jak się piszę Rozdział? Definicja skrót: rozdz.), treść pierwszego rozdziału, akapit w drugim rozdziale; najistotniejsze rozdziały, przeczytać kilka rozdziałów książki definicja.
 • Jak się piszę Roztrąbić? Definicja ja) roztrąbię tę informacja po całej wsi, (oni) roztrąbią wszystkim o naszej tajemnicy; roztrąbcie co znaczy.
 • Jak się piszę Różdżka? Definicja wziąć do ręki magiczną różdżkę, posługiwać się różdżką, baśń o czarodziejskiej różdżce; sporo czarnoksięskich różdżek, przyglądać się różdżkom słownik.
 • Jak się piszę Refleksja? Definicja nie ustrzec się smutnej refleksji, wypowiedzieć własną refleksję, podzielić się refleksją; snuć sporo filozoficznych refleksji, oddawać się refleksjom życiowym znaczenie.
 • Jak się piszę Rąbnąć? Definicja ja) rąbnę, rąbniesz, (oni) rąbną; rąbnijcie; (on) rąbnął, rąbnęła, rąbnęli; rąbnąwszy; rąbnięty czym jest.
 • Jak się piszę Reklamówka? Definicja wyjść ze sklepu z firmową reklamówką, nieść zakupy w kolorowej reklamówce; rozdawać przechodniom sporo reklamówek, przyglądać się reklamówkom telewizyjnym co to jest.
 • Jak się piszę Rozgwiazda? Definicja przyglądać się barwnej rozgwieździe, obserwować morską rozgwiazdę, pudełko z zasuszoną rozgwiazdą; sporo rozgwiazd na dnie morza, rozbić zdjęcia rozgwiazdom definicja.
 • Jak się piszę Radiomagnetofon? Definicja zasilanie radiomagnetofonu, kaseta w radiomagnetofonie; radiomagnetofony stereofoniczne, naprawa radiomagnetofonów dwukasetowych co znaczy.
 • Jak się piszę Rozwiesić? Definicja ja) rozwieszę ubrania w łazience, rozwiesisz pranie na sznurze, (oni) rozwieszą plakaty na ścianach; rozwieście słownik.
 • Jak się piszę Rozmięknąć? Definicja coś) rozmięknie, (one) rozmiękną; (on) rozmięknął (lub: rozmiękł), rozmiękła; rozmiękłszy znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozpaść? Definicja rozpasiesz się, (oni) rozpasą się; rozpaście się; (on) rozpasł się, rozpaśli się; rozpasłszy się (= rozlecieć się), (ja) rozpadnę się, rozpadniesz się, (oni) rozpadną się czym jest.
 • Jak się piszę Rozmazać? Definicja ja) rozmażę dżem na kromce chleba, chuligani rozmażą farbę po ścianach; nie rozmaż atramentu na papierze, nie rozmażcie farbek na obrazie co to jest.
 • Jak się piszę Rewizja? Definicja poddać kogoś gruntownej rewizji, zarządzić rewizję nadzwyczajną, odprawa z rewizją osobistą; przeprowadzić u kogoś sporo precyzyjnych rewizji, prokurator towarzyszący rewizjom definicja.
 • Jak się piszę Rozkwasić? Definicja ja) rozkwaszę, rozkwasisz, (oni) rozkwaszą; rozkwaście co znaczy.
 • Jak się piszę Rolka? Definicja kupić rolkę papieru toaletowego, bawić się rolką nici, napis na rolce filmu fotograficznego; kilka rolek tapety, tym rolkom słownik.
 • Jak się piszę Reklamacja? Definicja prawo do reklamacji, zgłosić reklamację butów, wystąpić z reklamacją; uwzględnić sporo słusznych reklamacji, przyglądać się wpływającym reklamacjom znaczenie.
 • Jak się piszę Radiowęzeł? Definicja awaria radiowęzła, pracować w radiowęźle; szkolne radiowęzły, kilka radiowęzłów zakładowych czym jest.
 • Jak się piszę Rzemyk? Definicja nie zawiązać rzemyka, sandały sznurowane rzemykiem; rzemyki u plecaka, kilka skórzanych rzemyków co to jest.
 • Jak się piszę Rabunek? Definicja dopuścić się rabunku w biały dzień, brzydzić się rabunkiem; zuchwałe rabunki, dokonać kilku bezkarnych rabunków definicja.
 • Jak się piszę Rozprowadzić? Definicja ja) rozprowadzę krem po twarzy, pokojowi malarze rozprowadzą równomiernie farbę po suficie; rozprowadź, rozprowadźcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rumak? Definicja dosiąść narowistego rumaka, świetnie rozumieć się ze swoim rumakiem; rącze rumaki, stado ognistych rumaków słownik.
 • Jak się piszę Rzemieślnik? Definicja trud rzemieślnika, być zręcznym rzemieślnikiem; solidni rzemieślnicy, związek rzemieślników znaczenie.
 • Jak się piszę Rewident? Definicja kurs na rewidenta, mówić o biegłym rewidencie; zakładowi rewidenci, konferencja rewidentów czym jest.
 • Jak się piszę Rozświetlić? Definicja ja) rozświetlę, (oni) rozświetlą; rozświetlcie co to jest.
 • Jak się piszę Równanie? Definicja lewa strona równania, głowić się nad równaniem kwadratowym, dwie niewiadome w równaniu; równania liniowe, układ równań definicja.
 • Jak się piszę Rondo? Definicja przebudowa miejskiego ronda, mieszkać przy rondzie; nowe ronda, sporo stołecznych rond: rondo Waszyngtona co znaczy.
 • Jak się piszę Rękopiśmienny? Definicja rękopiśmienny dokument; zabytki rękopiśmienne słownik.
 • Jak się piszę Ramię? Definicja nie zauważyć ramienia dźwigu, podtrzymać kogoś ramieniem, nieść torbę na ramieniu; równe ramiona krzyża greckiego, mieć skrzydła u ramion, witać kogoś z otwartymi ramionami znaczenie.
 • Jak się piszę Rózga? Definicja przyglądać się leszczynowej rózdze, złamać rózgę, oberwać rózgą; pęk giętkich rózg (lub: rózeg), tym rózgom czym jest.
 • Jak się piszę Się Rozwrzeszczeć? Definicja ja) rozwrzeszczę się, (oni) rozwrzeszczą się; rozwrzeszczcie się; (on) rozwrzeszczał się, rozwrzeszczeli się co to jest.
 • Jak się piszę Rozkwitnąć? Definicja coś) rozkwitnie, (oni) rozkwitną; (on) rozkwitnął (lub: rozkwitł), rozkwitła; rozkwitnąwszy ((lub: rozkwitłszy definicja.
 • Jak się piszę Ręka? Definicja trzymać coś w lewej ręce; mycie rąk, mieć czyste ręce, przyglądać się spracowanym rękom, popisać się pod czymś obiema rękami (lub: rękoma), nosić kogoś na rękach co znaczy.
 • Jak się piszę Rogatka? Definicja przekroczyć rogatkę, spotkać się przed rogatką, stanąć na rogatce; kilka rogatek miejskich, przyglądać się z dala rogatkom, mieszkać za rogatkami miasta słownik.
 • Jak się piszę Rentgen? Definicja czekać w kolejce do rentgena, być na rentgenie płuc; szpitalne rentgeny, kilka rentgenów zębów, lecz: Roentgen (= nazwisko znaczenie.
 • Jak się piszę Rozmowa? Definicja przysłuchiwać się czyjejś rozmowie, przeprowadzić z kimś poważną rozmowę, bawić kogoś rozmową; odgłosy ożywionych rozmów, położyć kres rozmowom na lekcjach czym jest.
 • Jak się piszę Radioaktywny? Definicja pierwiastek radioaktywny; ciała radioaktywne co to jest.
 • Jak się piszę Rozgryźć? Definicja rozgryziesz słodki cukierek, (oni) rozgryzą sedno naszych komunikatów; rozgryź, rozgryźcie; (on) rozgryzł tabletkę przed połknięciem, rozgryźli nasze słowa; rozgryzłszy definicja.
 • Jak się piszę Ruch? Definicja poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym, być w ciągłym ruchu; ruchy ciał fizycznych w przestrzeni, sporo nieprzemyślanych ruchów co znaczy.
 • Jak się piszę Rekonstrukcja? Definicja dokonać rekonstrukcji wydarzeń, przeprowadzić rekonstrukcję zabytku, pracować nad rekonstrukcją zamku; sporo udanych rekonstrukcji, poświęcić się rekonstrukcjom tekstów literackich słownik.
 • Jak się piszę Rozrywka? Definicja oddawać się jakiejś rozrywce, znajdować w czymś rozrywkę, czytanie jest idealną rozrywką; mieć sporo ciekawych rozrywek, oddawać się rozrywkom umysłowym znaczenie.
 • Jak się piszę Rozdzielić? Definicja ja) rozdzielę bijących się chłopców, rodzice rozdzielą dorobek między własne dzieci; rozdzielcie jabłko na kilka części czym jest.
 • Jak się piszę Rabatka? Definicja spulchnić rabatkę, opiekować się przydomową rabatką, kwiaty na rabatce; pielęgnować kilka kwiatowych rabatek, przyglądać się zadbanym rabatkom co to jest.
 • Jak się piszę Resztka? Definicja resztkę kieszonkowego, podzielić się resztką wody; otrząsnąć się z resztek snu, pies przyglądający się resztkom z obiadu, gonić resztkami sił definicja.
 • Jak się piszę Recepcja? Definicja opuścić recepcję, połączyć się z recepcją, zostawić klucz w recepcji hotelu; pracownicy recepcji hotelowych, wydać polecenie wszystkim recepcjom co znaczy.
 • Jak się piszę Rogatywka? Definicja włożyć rogatywkę na głowę, chwalić się nową rogatywką, paradować w rogatywce; szycie wojskowych rogatywek, czyścić daszki polowym rogatywkom słownik.
 • Jak się piszę Rozejm? Definicja dążyć do rozejmu, marzyć o rozejmie honorowym; zawarte rozejmy, zerwać sporo rozejmów: rozejm andruszowski znaczenie.
 • Jak się piszę Reelekcja? Definicja dokonać reelekcji prezydenta, zarządzić reelekcję senatorów, agitacja przed reelekcją; kilka reelekcji, sprzeciwiać się zbyt częstym reelekcjom czym jest.
 • Jak się piszę Referencje? Definicja tylko w lm, nie dostać dobrych referencji od przełożonego, poprzeć własne podanie referencjami co to jest.
 • Jak się piszę Radiowóz? Definicja wsiąść do radiowozu, siedzieć w radiowozie; policyjne radiowozy, wezwać kilka radiowozów na miejsce wypadku definicja.
 • Jak się piszę Repertuar? Definicja wybrać coś z bogatego repertuaru, znaleźć coś dla siebie w repertuarze kin; repertuar teatralny, sporo repertuarów muzycznych co znaczy.
 • Jak się piszę Rozdźwięk? Definicja przyjaciółmi, zastanawiać się nad rozdźwiękiem pomiędzy teorią a praktyką; narastające rozdźwięki międzymałżeńskie, sporo niepotrzebnych rozdźwięków słownik.
 • Jak się piszę Recesja? Definicja przeciwdziałać recesji, spowodować recesję gospodarczą, martwić się przedłużającą się recesją; sporo recesji morza, artykuł poświęcony ostatnim recesjom lodowca znaczenie.
 • Jak się piszę Rubryka? Definicja wypełnić jakąś rubrykę, gazeta z rubryką towarzyską, wpisać coś w odpowiedniej rubryce; sporo rubryk prasowych, przyglądać się rubrykom tabeli czym jest.
 • Jak się piszę Rój? Definicja fotografia roju meteorów, idol otoczony rojem wielbicieli; niezliczone roje owadów, sporo pszczelich rojów co to jest.
 • Jak się piszę Rekreacja? Definicja ośrodek rekreacji, propagować rekreację na wolnym powietrzu, zawodowo zajmować się rekreacją i turystyką definicja.
 • Jak się piszę Rozwozić? Definicja ja) rozwożę pocztę, rozwozisz wyrób po hurtowniach, autobusy rozwożą uczniów po szkołach; rozwoźcie (lub: rozwóźcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozstęp? Definicja szerokość rozstępu pomiędzy kołami, zmieścić się w rozstępie pomiędzy skałami; rozstępy skórne, sporo nieestetycznych rozstępów słownik.
 • Jak się piszę Rozerżnąć? Definicja lub: rozerznąć) rozerżnę, rozerżniesz, (oni) rozerżną; rozerżnijcie; (on) rozerżnął, rozerżnęła, rozerżnęli; rozerżnąwszy; rozerżnięty znaczenie.
 • Jak się piszę Rabat? Definicja udzielić rabatu, kupić coś z rabatem, dowiedzieć się o atrakcyjnym rabacie; rabaty dla stałych klientów, komuś przysługuje sporo korzystnych rabatów czym jest.
 • Jak się piszę Róża? Definicja krzak dzikiej róży, podarować komuś czerwoną różę, iść z różą w ręce; bukiet herbacianych róż, przyciąć łodyżki różom co to jest.
 • Jak się piszę Rzeka? Definicja przepłynąć rzekę, mieszkać za rzeką, kąpać się w rzece; klasyfikacja rzek, przyglądać się płynącym rzekom ludzi: rzeka Wisła, lecz: Rzeka Czerwona, Rzeka Świętego Wawrzyńca definicja.
 • Jak się piszę Realizacja? Definicja przeprowadzić realizację jakiegoś projektu, zająć się realizacją swoich marzeń; sporo filmowych realizacji, poświęcić się scenicznym realizacjom dramatów Ibsena co znaczy.
 • Jak się piszę Remedium? Definicja ndm w lp, remedium na wszystkie zmartwienia, muzyka jest najwspanialszym remedium; skuteczne remedia, sporo uniwersalnych remediów słownik.
 • Jak się piszę Rozwinąć? Definicja ja) rozwinę, rozwiniesz, (oni) rozwiną; rozwińcie; (on) rozwinął, rozwinęła, rozwinęli; rozwinąwszy; rozwinięty; rozwinięci znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozsiąść? Definicja ja) rozsiądę się, rozsiądziesz się, (oni) rozsiądą się; rozsiądź się; rozsiądźcie się; (on) rozsiadł się, rozsiedli się; rozsiadłszy się czym jest.
 • Jak się piszę Roku Po Rok? Definicja rok po roku przechodził do następnej klasy co to jest.
 • Jak się piszę Janeiro De Rio? Definicja czytaj: rio de żanejro] ndm, jechać do Rio de Janeiro, znany karnawał w Rio de Janeiro definicja.
 • Jak się piszę Rączka? Definicja powiesić torbę na rączce, prowadzić dziecko za rączkę, być złotą rączką; kilka złotych rączek, powierzyć coś kobiecym rączkom co znaczy.
 • Jak się piszę Rewir? Definicja nadzorca myśliwskiego rewiru, polować w określonym rewirze; ściśle wyznaczone rewiry, sporo leśnych rewirów słownik.
 • Jak się piszę Romantyzm? Definicja lub: Romantyzm = prąd ideowy i literacki), epoka romantyzmu, zajmować się romantyzmem w poezji, podręcznik o romantyzmie znaczenie.
 • Jak się piszę Rusztowanie? Definicja spaść z rusztowania, pracować na rusztowaniu; rusztowania rurowe, montaż rusztowań czym jest.
 • Jak się piszę Rozpogodzić? Definicja ja) rozpogodzę was żartami, (oni) rozpogodzą nas uśmiechem; rozpogódź własne czoło, rozpogódźcie wasze twarze co to jest.
 • Jak się piszę Reguła? Definicja podporządkować się ogólnie przyjętej regule, wyjątek potwierdzający regułę, postąpić wedle regułą; poznać sporo reguł polskiej pisowni, pozostać wiernym regułom zakonnym definicja.
 • Jak się piszę Różaniec? Definicja odmówić dziesiątkę różańca, kasetka z pamiątkowym różańcem; drewniane różańce, poświęcenie różańców co znaczy.
 • Jak się piszę Rura? Definicja wymienić pękniętą rurę, auto z uszkodzoną rurą wydechową, dziura w rurze; sieć rur kanalizacyjnych, przyglądać się rurom wodociągowym słownik.
 • Jak się piszę Rozkruszać? Definicja ja) rozkruszam chleb dla ptaków, lodołamacze rozkruszają krę na rzekach znaczenie.
 • Jak się piszę Reformator? Definicja rewolucyjne poglądy reformatora, mówić o reformatorze politycznym; średniowieczni reformatorzy, kilku reformatorów szkolnictwa czym jest.
 • Jak się piszę Rozbudzić? Definicja ja) rozbudzę w tobie ambicje, zapachy z kuchni rozbudzą mój apetyt; rozbudź, rozbudźcie co to jest.
 • Jak się piszę Reżyser? Definicja asystent reżysera telewizyjnego, mówić o utalentowanym reżyserze dźwięku; reżyserzy (lub: reżyserowie) filmowi, spotkanie reżyserów teatralnych definicja.
 • Jak się piszę Rzodkiewka? Definicja przyglądać się dorodnej rzodkiewce, schrupać gorzką rzodkiewkę, talerz udekorowany rzodkiewką; grządka rzodkiewek, tym rzodkiewkom co znaczy.
 • Jak się piszę Rozciąć? Definicja oni) rozetną sklejone kartki w książce; rozetnijcie; (on) rozciął sobie wargę, rozcięła sobie brew, rozcięli stopy o szkło; rozciąwszy; rozcięty słownik.
 • Jak się piszę Rozkuwać? Definicja ja) rozkuwam lód na rzece, górnicy rozkuwają zamarznięty węgiel znaczenie.
 • Jak się piszę Ratusz? Definicja wejść do ratusza miejskiego, rynek z odnowionym ratuszem, burmistrz urzędujący w ratuszu; zabytkowe ratusze, kilka renesansowych ratuszy (lub: ratuszów czym jest.
 • Jak się piszę Roszada? Definicja zrobić roszadę szachową, zaskoczyć przeciwnika roszadą, myśleć o roszadzie personalnej; przeprowadzić sporo roszad kadrowych, sprzeciwiać się częstym roszadom w zarządzie spółki co to jest.
 • Jak się piszę Rzepa? Definicja przyglądać się dorodnej rzepie, schrupać twardą rzepę, sałatka z białą rzepą; kilka jędrnych rzep, tym rzepom definicja.
 • Jak się piszę Rozumieć? Definicja ja) rozumiem sedno twoich wypowiedzi, (oni) nie rozumieją moich pytań; nie rozumiał po niemiecku, idealnie rozumieli własne położenie co znaczy.
 • Jak się piszę Realia? Definicja tylko w lm, nie dostrzegać istotnych realiów, liczyć się z realiami, dobrze się orientować w dzisiejszych realiach słownik.
 • Jak się piszę Rozdroże? Definicja karczma stojąca przed rozdrożem, stanąć na rozdrożu; sporo rozdroży, znać wszystkie rozdroża na jakimś terenie znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozlecieć? Definicja stary rower wkrótce rozleci się, ptaki rozlecą się do ciepłych państw; rozlećcie się; odkurzacz już dawno się rozleciał, przyjaciele rozlecieli się po całym świecie czym jest.
 • Jak się piszę Rechot? Definicja nie słyszeć żabiego rechotu, rozmyślać o czyimś podejrzanym rechocie; złośliwe rechoty, sporo niegrzecznych rechotów co to jest.
 • Jak się piszę Rzeźba? Definicja podziwiać oryginalną rzeźbę, ozdobić pokój zabytkową rzeźbą, teren o urozmaiconej rzeźbie; sporo marmurowych rzeźb, przyglądać się rzeźbom ze znanej kolekcji definicja.
 • Jak się piszę Reżimowy? Definicja lub: reżymowy), reżimowy rząd; reżimowi politycy co znaczy.
 • Jak się piszę Rozpędzić? Definicja ja) rozpędzę motocykl na autostradzie, policjanci rozpędzą demonstrantów; rozpędź moje złe myśli, rozpędźcie ich na cztery wiatry słownik.
 • Jak się piszę Różnica? Definicja zarabiać na różnicy cen, zauważyć subtelną różnicę, przejmować się różnicą wieku małżonków; sporo ważnych różnic, protestować przeciwko ogromnym różnicom majątkowym znaczenie.
 • Jak się piszę Vous Rendez? Definicja czytaj: rãnde wu] ndm, umówić się na rendez-vous, opowiadać o romantycznym rendez-vous czym jest.
 • Jak się piszę Racjonalizator? Definicja genialny pomysł racjonalizatora, opowiadać o uzdolnionym racjonalizatorze; młodzi racjonalizatorzy, zespół racjonalizatorów w przedsiębiorstwie co to jest.
 • Jak się piszę Reprezentant? Definicja efekt naszego reprezentanta, mówić o reprezentancie Polski na olimpiadę; czołowi reprezentanci młodego pokolenia, udekorować orderami kilku zasłużonych reprezentantów definicja.
 • Jak się piszę Ruś? Definicja handlować z Rusią, przebywać na Rusi: Ruś Biała, Ruś Czarna, Ruś Czerwona, Ruś Halicko-Wołyńska, Ruś Kijowska, Ruś Mała, Ruś Podkarpacka co znaczy.
 • Jak się piszę Roznieść? Definicja rozniesiesz wszystkie listy, uczniowie rozniosą salę lekcyjną w puch; roznieście; wybuch rozniósł całą kamienicę, szlachta rozniosła zdrajcę na szablach, błyskawicznie roznieśli słownik.
 • Jak się piszę Rozsiec? Definicja ja) rozsiekę, rozsieczesz, (oni) rozsieką; rozsiecz, rozsieczcie; (on) rozsiekł; rozsiekłszy; rozsieczony znaczenie.
 • Jak się piszę Rozwieść? Definicja doprowadzić do rozwodu), (ja) rozwiodę, rozwiedziesz, (oni) rozwiodą; rozwiedźcie; (on) rozwiódł, rozwiodła, rozwiedli; rozwiódłszy; rozwiedziony; rozwiedzeni czym jest.
 • Jak się piszę Równouprawnienie? Definicja problem równouprawnienia kobiet, organizacje przestrzegające przed równouprawnieniem mniejszości etnicznych, dyskusja o równouprawnieniu mniejszości narodowych co to jest.
 • Jak się piszę Rybonukleinowy? Definicja skrót: RNA), kwas rybonukleinowy definicja.
 • Jak się piszę Rektorat? Definicja pójść do rektoratu, złożyć dokumenty w rektoracie; uczelniane rektoraty, pracownicy rektoratów co znaczy.
 • Jak się piszę Rządca? Definicja m odm. jak ż, pełnić wymagania rządcy, zwolnić niezaradnego rządcę; gospodarni rządcy (lub: rządcowie), zatrudnić kilku przedsiębiorczych rządców słownik.
 • Jak się piszę Reformacja? Definicja zwolennik reformacji, zwalczać reformację, walka Kościoła z reformacją znaczenie.
 • Jak się piszę Rybożerny? Definicja zwierzęta rybożerne czym jest.
 • Jak się piszę Rozstrzygnąć? Definicja rozstrzygniesz to zawiłe zagadnienie, jurorzy rozstrzygną konkurs; rozstrzygnijcie; sąd rozstrzygnął sprawę, ta rozmowa rozstrzygnęła o jego przyszłości, sędziowie rozstrzygnęli co to jest.
 • Jak się piszę Realizator? Definicja rozmawiać o realizatorze programu, zapytać o zdanie realizatora dźwięku; doświadczeni realizatorzy, spotkanie realizatorów filmowych definicja.
 • Jak się piszę Rys? Definicja rysunek co znaczy.
 • Jak się piszę Rozgłosić? Definicja ja) rozgłoszę wszystkim tę zasłyszaną gdzieś nowinę, rozgłosisz tę plotkę po całym mieście, (oni) rozgłoszą o mnie nieprawdopodobne historie; rozgłoście słownik.
 • Jak się piszę Ratyfikacja? Definicja przeprowadzić ratyfikację umowy międzynarodowej, nie spieszyć się z ratyfikacją traktatu; sporo ratyfikacji, sprzyjać ratyfikacjom dokumentów międzypaństwowych znaczenie.
 • Jak się piszę Rozstaw? Definicja szerokość rozstawu kół, zmierzyć szerokość w rozstawie; rozstawy torów, kilka znormalizowanych rozstawów czym jest.
 • Jak się piszę Rybałt? Definicja pieśń wędrownego rybałta, czytać o kościelnym rybałcie; średniowieczni rybałci, występy rybałtów co to jest.
 • Jak się piszę Robótka? Definicja przyglądać się czyjejś robótce, zacząć robótkę na drutach, siedzieć nad robótką; sporo robótek ręcznych, przyglądać się skończonym robótkom definicja.
 • Jak się piszę Rozbełtać? Definicja ja) rozbełtam (lub: rozbełczę), (oni) rozbełtają ((lub: rozbełczą); rozbełtaj (((lub: rozbełcz), rozbełtajcie ((((lub: rozbełczcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rzesza? Definicja przechodniów, zgromadzić wielotysięczną rzeszę ludzi, spotkać się z rzeszą swych wielbicieli; sporo rzesz pielgrzymów, oferować swe usługi rzeszom turystów, lecz: Trzecia Rzesza słownik.
 • Jak się piszę Różyczka? Definicja przyglądać się czerwonej różyczce, zachorować na różyczkę, zarazić się różyczką; bukiet herbacianych różyczek, obrywać listki różyczkom znaczenie.
 • Jak się piszę Rybka? Definicja przyglądać się egzotycznej rybce, złowić złotą rybkę, zajadać się smażoną rybką; hodować kilka rybek w akwarium, sypać pokarm rybkom czym jest.
 • Jak się piszę Rozciągnąć? Definicja ja) rozciągnę, rozciągniesz, (oni) rozciągną; rozciągnijcie; (on) rozciągnął, rozciągnęła, rozciągnęli; rozciągnąwszy; rozciągnięty co to jest.
 • Jak się piszę Relacja? Definicja stosunku, zdać relację z rozprawy sądowej, protokół z relacją świadka; sporo bezpośrednich stosunku, przyglądać się stosunkom pracowników i przełożonych definicja.
 • Jak się piszę Reklama? Definicja nie ulec nachalnej reklamie, obejrzeć ciekawą reklamę, pracować nad reklamą jakiegoś produktu; puścić w telewizji kilka zabawnych reklam, przyznać czas antenowy reklamom co znaczy.
 • Jak się piszę Reprodukcja? Definicja reprodukcji dzieła sztuki, sporządzić reprodukcję znanego obrazu, grafika będąca najlepszą reprodukcją; zestaw reprodukcji, przyjrzeć się z bliska reprodukcjom słownik.
 • Jak się piszę Ranga? Definicja dostać rangę kapitana, przełożony starszy rangą, mówić o dużej randze jakiegoś wydarzenia; oficerowie wyższych rang, tym rangom znaczenie.
 • Jak się piszę Rumunia? Definicja godło Rumunii, zwiedzić Rumunię, graniczyć z Rumunią; język rumuński czym jest.
 • Jak się piszę Ród? Definicja wywodzić się z magnackiego rodu, przynosić chlubę swemu rodowi, opowiadać o słynnym polskim rodzie; królewskie rody, sporo rodów panujących co to jest.
 • Jak się piszę Rozrachunek? Definicja dręczyć się rozrachunkiem z przeszłością, w ostatecznym rozrachunku; krwawe rozrachunki byłych wspólników, sporo rozrachunków bezgotówkowych definicja.
 • Jak się piszę Rewolucjonista? Definicja m odm. jak ż, podziwiać nieprzejednanego rewolucjonistę, opowiadać o zaciekłym rewolucjoniście; rosyjscy rewolucjoniści, zwycięstwo rewolucjonistów co znaczy.
 • Jak się piszę Rozpiąć? Definicja ja) rozepnę, rozepniesz, (oni) rozepną; rozepnijcie; (on) rozpiął, rozpięła, rozpięli; rozpiąwszy; rozpięty słownik.
 • Jak się piszę Rosnąć? Definicja ja) rosnę jak na drożdżach, rośniesz w oczach, kwiaty rosną do słońca; rósł w rodzinnej atmosferze, w sadzie rosła jabłoń, rośli bardzo błyskawicznie znaczenie.
 • Jak się piszę Rzezimieszek? Definicja przyłapać rzezimieszka na kradzieży, zadawać się z drobnym rzezimieszkiem; bezczelne rzezimieszki, szajka zuchwałych rzezimieszków czym jest.
 • Jak się piszę Rozpuścić? Definicja ja) rozpuszczę cukier w herbacie, rozpuścisz proszek do prania w misce wody, dziewczęta rozpuszczą włosy; rozpuśćcie co to jest.
 • Jak się piszę Ruletka? Definicja grać w ruletkę, przepadać za ruletką, rozmawiać o rosyjskiej ruletce; sporo ruletek w kasynie, tym ruletkom definicja.
 • Jak się piszę Requiem? Definicja zobaczrekwiem co znaczy.
 • Jak się piszę Rozmaity? Definicja rozmaici ludzie słownik.
 • Jak się piszę Regularny? Definicja regularny oddech; regularne treningi znaczenie.
 • Jak się piszę Rudobrody? Definicja rudobrody młodzieniec; rudobrodzi mężczyźni czym jest.
 • Jak się piszę Czas W Rychło? Definicja przyszli na spotkanie rychło w czas co to jest.
 • Jak się piszę Rozanielony? Definicja rozanielony człowiek; rozanieleni słuchacze definicja.
 • Jak się piszę Rozłożysty? Definicja rozłożysty dąb; rozłożyste konary; rozłożystszy co znaczy.
 • Jak się piszę Rozłupywać? Definicja ja) rozłupuję orzechy, (oni) rozłupują kasztany słownik.
 • Jak się piszę Rugby? Definicja czytaj: ragby lub: rugby] ndm, mistrzostwa w rugby znaczenie.
 • Jak się piszę Rajca? Definicja m odm. jak ż, urząd rajcy, wezwać rajcę; miejscy rajcowie (lub: rajcy), wymagania rajców czym jest.
 • Jak się piszę Rdzawoczerwony? Definicja czerwony o odcieniu rdzawym), rdzawoczerwony nalot na karoserii; rdzawoczerwone liście co to jest.
 • Jak się piszę Rajstopy? Definicja tylko w lm, para rajstop, chodzić w rajstopach definicja.
 • Jak się piszę Recycling? Definicja zobacz recykling co znaczy.
 • Jak się piszę R? Definicja rachunek słownik.
 • Jak się piszę Raper? Definicja lub: rapman), dykcja rapera, mówić o znajomym raperze; ciemnoskórzy raperzy, zespół młodych raperów znaczenie.
 • Jak się piszę Recepcjonista? Definicja m odm. jak ż, oddać klucz recepcjoniście, poprosić o pomoc recepcjonistę; młodzi recepcjoniści, kilku hotelowych recepcjonistów czym jest.
 • Jak się piszę Rad? Definicja radian co to jest.
 • Jak się piszę Redaktor? Definicja skrót: red.), wykształcenie redaktora, rozmawiać o redaktorze naukowym; redaktorzy naczelni, konferencja redaktorów technicznych definicja.
 • Jak się piszę Recykling? Definicja lub: recycling)[czytaj: recykling (lub: risajkling], zrozumieć potrzebę recyklingu surowców, zajmować się recyklingiem odpadów przemysłowych co znaczy.
 • Jak się piszę Rekwiem? Definicja lub: requiem) ndm, odprawić rekwiem, odśpiewać rekwiem, skomponować rekwiem słownik.
 • Jak się piszę Rencista? Definicja m odm. jak ż, pozdrowić znajomego rencistę, mówić o sędziwym renciście; młodzi renciści, świadczenia dla rencistów znaczenie.
 • Jak się piszę Radian? Definicja skrót: rad), miara jednego radiana (lub: radianu), mówić o radianie; cztery radiany, pięć radianów czym jest.
 • Jak się piszę Rapman? Definicja lub: raper), dykcja rapmana, mówić o znajomym rapmanie; ciemnoskórzy rapmani, zespół młodych rapmanów co to jest.
 • Jak się piszę Rajtuzy? Definicja tylko w lm, kilka par rajtuzów, dziewczynka w ciepłych rajtuzach definicja.
 • Jak się piszę Red? Definicja redakcja, redaktor co znaczy.
 • Jak się piszę Show Reality? Definicja czytaj: reality szoł] ndm, wziąć udział w najnowszym reality show, opowiadać o ciekawym reality show słownik.
 • Jak się piszę Recital? Definicja czytaj: reczital lub: reczital], program recitalu, wystąpić z recitalem; recitale fortepianowe, dać sporo gościnnych recitali ( lub: recitalów znaczenie.
 • Jak się piszę Radiotelegrafista? Definicja m odm. jak ż, zatrudnić radiotelegrafistę, mówić o znajomym radiotelegrafiście; doświadczeni radiotelegrafiści, zespół radiotelegrafistów czym jest.
 • Jak się piszę Referendum? Definicja ndm w lp, przeprowadzić referendum w kwestii zmian w konstytucji; polityczne referenda, kilka ogólnopolskich referendów co to jest.
 • Jak się piszę Radca? Definicja m odm. jak ż, opinia radcy, poprosić o pomoc radcę prawnego; radcy (lub: radcowie) handlowi, spotkanie radców definicja.
 • Jak się piszę Rolki? Definicja tylko w lm, ślady rolek na asfalcie, jeździć na rolkach co znaczy.
 • Jak się piszę Rewelers? Definicja zazwyczaj w lm, weseli rewelersi, chór rewelersów, plotkować o rewelersach słownik.
 • Jak się piszę Różnokształtny? Definicja różnokształtne wazony znaczenie.
 • Jak się piszę Rozdz? Definicja rozdział czym jest.
 • Jak się piszę Replay? Definicja czytaj: riplej lub: riplej], nie pokazać replaya ( lub: replayu) sytuacji podbramkowej; liczne replaye z meczu piłkarskiego, nadać kilka replayów co to jest.
 • Jak się piszę Rozścielać? Definicja lub: rozściełać), (ja) rozścielam łóżko, (oni) rozścielają koc na trawniku definicja.
 • Jak się piszę Rock? Definicja czytaj: rok], słuchać rocka, interesować się polskim rockiem co znaczy.
 • Jak się piszę Rtęć? Definicja znak: Hg), liczba atomowa rtęci, termometr z rtęcią słownik.
 • Jak się piszę Ropopochodny? Definicja produkty ropopochodne znaczenie.
 • Jak się piszę Reżymowy? Definicja lub: reżimowy), reżymowy rząd; reżymowi politycy czym jest.
 • Jak się piszę Rockowy? Definicja czytaj: rokowy], rockowy przebój, muzyka rockowa co to jest.
 • Jak się piszę Rozmarzać? Definicja pobudzać do marzenia), (ja) rozmarzam, (oni) rozmarzają [czytaj: rozmar-zać] (= tajać), rozmarzam, rozmarzają definicja.
 • Jak się piszę Rozściełać? Definicja lub: rozścielać), (ja) rozściełam łóżko, (oni) rozściełają pled na trawie co znaczy.
 • Jak się piszę Rna? Definicja kwas rybonukleinowy słownik.
 • Jak się piszę Rozprzęgnąć? Definicja rozprzęgniesz, (oni) rozprzęgną; rozprzęgnijcie; (on) rozprzęgnął ((lub: rozprzągł, ((lub: rozprzęgł), rozprzęgła, rozprzęgli; rozprzęgnąwszy ( ((lub: rozprzągłszy, ( ((lub znaczenie.
 • Jak się piszę Rozerznąć? Definicja lub: rozerżnąć), (ja) rozerznę, rozerzniesz, (oni) rozerzną; rozerznijcie; (on) rozerznął, rozerznęła, rozerznęli; rozerznąwszy; rozerznięty czym jest.
 • Jak się piszę Rokoko? Definicja ndm lub: poezja rokoka, czytać o rokoku, zajmować się rokokiem co to jest.
 • Jak się piszę Roll And Rock? Definicja czytaj: rok end rol], zatańczyć rock and rolla, opowiadać o rock and rollu; szalone rock and rolle, nie tańczyć rock and rolli definicja.
 • Jak się piszę Rockman? Definicja czytaj: rokmen], gitara długowłosego rockmana, czytać o znanym rockmanie; zagraniczni rockmani, występ rockmanów co znaczy.
 • Jak się piszę Rozmarznąć? Definicja czytaj: rozmar-znąć], (ja) rozmarznę, rozmarzniesz, (oni) rozmarzną; (on) rozmarzł (lub: rozmarznął), rozmarzła, rozmarzli; rozmarzłszy słownik.
 • Jak się piszę Rowerzysta? Definicja m odm. jak ż, sygnalizować rowerzyście skręt w lewo, wyprzedzać rowerzystę; rowerzyści szosowi, ekipa młodych rowerzystów znaczenie.
 • Jak się piszę Reżim? Definicja lub: reżym), obalenie reżimu komunistycznego, czytać o reżimie stalinowskim; reżimy totalitarne, przestrzegać reżimów dietetycznych czym jest.
 • Jak się piszę Roztopy? Definicja tylko w lm, czas wiosennych roztopów, wyjechać przed roztopami co to jest.
 • Jak się piszę Rębajło? Definicja m odm. jak ż, mieć opinię rębajły, opowiadać o zawadiackim rębajle; zaczepne rębajły, kilku napastliwych rębajłów definicja.
 • Jak się piszę Rkm? Definicja ręczny karabin maszynowy), seria z rkm-u co znaczy.
 • Jak się piszę Rozmówca? Definicja m odm. jak ż, wysłuchać do końca swojego rozmówcy, dopuścić do głosu błyskotliwego rozmówcę; dowcipni rozmówcy, kilku elokwentnych rozmówców słownik.
 • Jak się piszę Rodeo? Definicja ndm lub: zwycięzca rodea; liczne rodea, zorganizować sporo kowbojskich rodeów znaczenie.
 • Jak się piszę Roślinożerny? Definicja zwierzęta roślinożerne czym jest.
 • Jak się piszę Reżym? Definicja lub: reżim), obalenie komunistycznego reżymu, czytać o stalinowskim reżymie; totalitarne reżymy, popierać sporo reżymów co to jest.
 • Jak się piszę Rozbieżny? Definicja rozbieżne poglądy definicja.
 • Jak się piszę Rozwieźć? Definicja porozwozić), (ja) rozwiozę, rozwieziesz, (oni) rozwiozą; rozwieźcie; (on) rozwiózł, rozwiozła, rozwieźli; rozwiózłszy; rozwieziony co znaczy.
 • Jak się piszę Rysunek? Definicja skrót: rys.), edukacja rysunku węglem, zachwycać się czyimś rysunkiem; dziecięce rysunki, zestawienie rysunków słownik.
 • Jak się piszę Rządny? Definicja gospodarny), rządny król; rządni właściciele znaczenie.
 • Jak się piszę Rzeczoznawca? Definicja m odm. jak ż, zaufać opinii rzeczoznawcy, poprosić o pomoc rzeczoznawcę; sądowi rzeczoznawcy, wyceny kompetentnych rzeczoznawców czym jest.
 • Jak się piszę Fizyk Ryzyk? Definicja ndm, robić coś na ryzyk-fizyk co to jest.
 • Jak się piszę Rżnąć? Definicja lub: rznąć), (ja) rżnę, rżniesz, (oni) rżną; rżnijcie; (on) rżnął, rżnęła, rżnęli; rżnąwszy; rżnięty definicja.
 • Jak się piszę Kat Rzym? Definicja lub: rz.-kat. = rzymskokatolicki co znaczy.
 • Jak się piszę Rzędna? Definicja ż odm. jak przym., wartość rzędnej, wyliczyć rzędną; oś rzędnych, tym rzędnym słownik.
 • Jak się piszę Rzymskokatolicki? Definicja skróty: rz.-kat., rzym.-kat.), obrządek rzymskokatolicki; księża rzymskokatoliccy znaczenie.
 • Jak się piszę By Rad? Definicja radzi byśmy (to wiedzieć czym jest.
 • Jak się piszę Rozgorzeć? Definicja ja) rozgorzeję, (oni) rozgorzeją; (on) rozgorzał, rozgorzeli co to jest.
 • Jak się piszę Rozszczepić? Definicja ja) rozszczepię, (oni) rozszczepią; rozszczepcie definicja.
 • Jak się piszę Ruchowy? Definicja aktywność ruchowa co znaczy.
 • Jak się piszę Rdzenny? Definicja rdzenny mieszkaniec; rdzenni Polacy słownik.
 • Jak się piszę Rada? Definicja prosić kogoś o przyjacielską radę, pójść za czyjąś poradą, zasiadać w radzie pedagogicznej; udzielać komuś życzliwych rad, tym radom: porada pracownicza, lecz: porada Ministrów znaczenie.
 • Jak się piszę Rabuś? Definicja złapać rabusia, opowiadać o grasującym rabusiu; przebiegli rabusie, szajka młodocianych rabusiów czym jest.
 • Jak się piszę Racjonalny? Definicja racjonalny argument; racjonalni wspólnicy co to jest.
 • Jak się piszę Radio? Definicja słuchać radia, pracować w radiu (lub: w radio): radio ogólnopolskie, lecz: Polskie Radio, Radio Katowice, Radio Maryja, Radio Zet definicja.
 • Jak się piszę Rachmistrz? Definicja poradzić się rachmistrza, być znakomitym rachmistrzem; sprawni rachmistrzowie (lub: rachmistrze), lista ludności prowadzony poprzez rachmistrzów co znaczy.
 • Jak się piszę Rabować? Definicja ja) rabuję, (oni) rabują słownik.
 • Jak się piszę Racja? Definicja bez dania racji, przyznać komuś rację, działać wedle racją stanu; dochodzić swoich racji, przyglądać się żołnierskim racjom żywnościowym znaczenie.
 • Jak się piszę Racuch? Definicja zjeść racucha, poczęstować się racuchem; tłuste racuchy, miska pulchnych racuchów czym jest.
 • Jak się piszę By Raczej? Definicja raczej bym wolał tam nie iść co to jest.
 • Jak się piszę Rachować? Definicja ja) biegle rachuję na palcach, uczniowie rachują w pamięci definicja.
 • Jak się piszę Rachuba? Definicja coś nie wchodzi w rachubę, rozmyślać nad dawną rachubą czasu, pomylić się w rachubie co znaczy.
 • Jak się piszę Nierad Rad? Definicja czekał na pociąg i rad nierad kilka godz. spędził w poczekalni słownik.
 • Jak się piszę Rabarbar? Definicja kompot z rabarbaru, mówić o mięsistym rabarbarze; lecznicze rabarbary, kilka odmian rabarbarów znaczenie.
 • Jak się piszę Radło? Definicja ślad radła w ziemi, uprawiać ziemię radłem, czytać o prymitywnym radle; oglądać dawne radła w muzeum, nie korzystać staromodnych radeł czym jest.
 • Jak się piszę Ratunek? Definicja ostatnia deska ratunku, pospieszyć z ratunkiem co to jest.
 • Jak się piszę Radzić? Definicja ja) radzę wam ze szczerego serca, (oni) radzą nad jakąś sprawą; radź sobie sam, radźcie sobie sami definicja.
 • Jak się piszę Dwa Raz? Definicja zrobić coś raz-dwa co znaczy.
 • Jak się piszę Radioodbiornik? Definicja awaria radioodbiornika, magnetofon z radioodbiornikiem; nowoczesne radioodbiorniki, sprzedaż radioodbiorników słownik.
 • Jak się piszę Radiowiec? Definicja poradzić się radiowca, marzyć o zostaniu radiowcem; znani radiowcy, spotkanie radiowców znaczenie.
 • Jak się piszę Ratownictwo? Definicja problemy ratownictwa górniczego, zajmować się ratownictwem wodnym, rozmowa o ratownictwie górskim czym jest.
 • Jak się piszę Rajd? Definicja trasa rajdu, wziąć udział w rajdzie samochodowym; rajdy turystyczne, wygrać kilka rajdów: rajd pieszy, rajd motorowy, lecz: Rajd Monte Carlo co to jest.
 • Jak się piszę Rakarz? Definicja zajęcie rakarza, zostać rakarzem miejskim; podstępni rakarze, ekipa rakarzy (lub: rakarzów definicja.
 • Jak się piszę Rąbać? Definicja ja) rąbię drzewo na opał, górnicy rąbią bryły węgla; rąb mięso, nie rąbcie go pięściami co znaczy.
 • Jak się piszę Rafael? Definicja tego Rafaela, z Rafaelem, o Rafaelu słownik.
 • Jak się piszę Rakieta? Definicja kupić rakietę do tenisa, dysponować rakietą balistyczną, siedzieć w rakiecie kosmicznej; wystrzelić kilka rakiet świetlnych, przypatrywać się rakietom sygnalizacyjnym znaczenie.
 • Jak się piszę Ranking? Definicja zająć czołową lokatę w jakimś rankingu, nie zgadzać się z ogłoszonym rankingiem; rankingi liceów ogólnokształcących, układanie rankingów sportowych czym jest.
 • Jak się piszę Rafineria? Definicja pracownicy rafinerii, zamknąć rafinerię, współpracować z rafinerią oleju; sporo rafinerii naftowych, dostarczać surowca rafineriom co to jest.
 • Jak się piszę Razić? Definicja ja) rażę, (oni) rażą; raź, raźcie definicja.
 • Jak się piszę Rapier? Definicja rękojeść rapiera (lub: rapieru), wesprzeć się na rapierze; szwedzkie rapiery, wystawa rapierów co znaczy.
 • Jak się piszę Raport? Definicja stanąć do raportu, nieścisłość w raporcie finansowym; szczegółowe raporty, sporo raportów wojskowych słownik.
 • Jak się piszę Raz W Raz? Definicja kolumna równo maszerowała, raz w raz śpiewając piosenki żołnierskie znaczenie.
 • Jak się piszę Raptem? Definicja zaledwie spadło na niego tyle obowiązków czym jest.
 • Jak się piszę Radykalny? Definicja radykalny sposób; radykalni politycy co to jest.
 • Jak się piszę Raniutko? Definicja wstać raniutko definicja.
 • Jak się piszę Rasizm? Definicja pokonywanie rasizmu, problem z odradzającym się rasizmem, mówić o współczesnym rasizmie co znaczy.
 • Jak się piszę Ranczo? Definicja właściciel rancza, zarządzać ranczem, gościć na czyimś ranczu; dwa sąsiadujące rancza, kilka rancz hodowlanych, przyglądać się wzorowo prowadzonym ranczom słownik.
 • Jak się piszę Raźny? Definicja raźny krok; raźni uczniowie znaczenie.
 • Jak się piszę Rączy? Definicja rączy koń; rącze jelenie czym jest.
 • Jak się piszę Randka? Definicja mieć z kimś romantyczną randkę, stroić się przed randką, myśleć o jutrzejszej randce; sporo udanych randek, nie mieć nic przeciwko kilku randkom co to jest.
 • Jak się piszę Radiostacja? Definicja maszt radiostacji, opuścić radiostację polową, budynki sąsiadujące z radiostacją; słuchacze krajowych radiostacji, przysłuchiwać się obcym radiostacjom definicja.
 • Jak się piszę Radziecki? Definicja ustrój radziecki; politycy radzieccy: kraj radzieckie, republiki radzieckie, lecz: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki co znaczy.
 • Jak się piszę Rażący? Definicja rażący błąd; rażące zaniedbania słownik.
 • Jak się piszę Raz Po Raz? Definicja wspominał raz po raz o minionych latach znaczenie.
 • Jak się piszę Telewizyjny Radiowo? Definicja abonament radiowo-telewizyjny; dziennikarze radiowo-telewizyjni czym jest.
 • Jak się piszę Radosny? Definicja radosny nastrój; radośni chłopcy; radośniejszy co to jest.
 • Jak się piszę Redukować? Definicja ja) redukuję bieg w samochodzie, (oni) redukują opłaty definicja.
 • Jak się piszę Regiment? Definicja uzbrojenie regimentu, służyć w regimencie piechoty; cudzoziemskie regimenty, kilka regimentów dragonów co znaczy.
 • Jak się piszę Region? Definicja mieszkańcy jakiegoś regionu, mówić o regionie przemysłowym; regiony miejskie, sporo regionów geograficznych słownik.
 • Jak się piszę Referent? Definicja pytania do referenta, mówić o znakomitym referencie; referenci skarbowi, odprawa referentów znaczenie.
 • Jak się piszę Referat? Definicja nie skończyć referatu, ciekawe wnioski zawarte w referacie; referaty sprawozdawcze, wysłuchać kilku referatów naukowych czym jest.
 • Jak się piszę Się Rozgałęzić? Definicja coś) rozgałęzi się, (one) rozgałęzią się co to jest.
 • Jak się piszę Reprint? Definicja wydanie reprintu, błąd w reprincie; reprinty starodruków, sporo reprintów starych map definicja.
 • Jak się piszę Recytacja? Definicja przysłuchiwać się czyjejś recytacji, słyszeć piękną recytację wiersza Mickiewicza, zachwycić publiczność własną recytacją; sporo ekspresyjnych recytacji, tym recytacjom co znaczy.
 • Jak się piszę Reflektor? Definicja oślepiające światło reflektora, żarówka w reflektorze; reflektory samochodowe, blask reflektorów słownik.
 • Jak się piszę Reanimować? Definicja ja) reanimuję chorego, lekarze reanimują ofiarę wypadku samochodowego znaczenie.
 • Jak się piszę Recepta? Definicja lek tylko na receptę, robota jest receptą na efekt, podpis lekarza na recepcie; wykupić kilka recept, przyglądać się niewyraźnie napisanym receptom czym jest.
 • Jak się piszę Regał? Definicja wziąć książkę z regału, postawić wazon na drewnianym regale; regały segmentowe, towar regałów bibliotecznych co to jest.
 • Jak się piszę Recytować? Definicja ja) recytuję wiersz, (oni) recytują prozę definicja.
 • Jak się piszę Rebelia? Definicja uczestnicy chłopskiej rebelii, zdławić rebelię, kierować rebelią; spowodować sporo zbrojnych rebelii, zapobiegać rebeliom co znaczy.
 • Jak się piszę Reduta? Definicja opuścić wysuniętą redutę, dowodzić redutą, bronić się w reducie; sporo redut nie do zdobycia, tym redutom, lecz: Reduta Ordona (= tytuł wiersza słownik.
 • Jak się piszę Realny? Definicja realny przyrost płac; realni sojusznicy; realniejszy znaczenie.
 • Jak się piszę Recenzja? Definicja recenzji, wystawić komuś przychylną recenzję, zapoznać się z recenzją swojego dzieła; zebrać sporo pochlebnych recenzji, przysłuchiwać się wygłaszanym recenzjom czym jest.
 • Jak się piszę Regenerujący? Definicja napój regenerujący; ćwiczenia regenerujące co to jest.
 • Jak się piszę Rdzewieć? Definicja ja) rdzewieję, (oni) rdzewieją; rdzewiał definicja.
 • Jak się piszę Regent? Definicja kompetencje regenta, czytać o sądowym regencie; królewscy regenci, rządy regentów co znaczy.
 • Jak się piszę Rdzoodporny? Definicja rdzoodporny metal; rdzoodporne powłoki słownik.
 • Jak się piszę Recenzent? Definicja opinia recenzenta teatralnego, mówić o recenzencie książki; surowi recenzenci, wziąć pod uwagę zdania recenzentów znaczenie.
 • Jak się piszę Regulacja? Definicja potrzeba regulacji zaworów, przeprowadzić regulację cen, prace nad regulacją rzek; sporo regulacji prawnych, protestować przeciwko regulacjom urodzin czym jest.
 • Jak się piszę Reanimacja? Definicja poddać kogoś reanimacji, przeprowadzić reanimację ofiary wypadku, spóźnić się z reanimacją co to jest.
 • Jak się piszę Rdzeń? Definicja dotrzeć do rdzenia jakiejś kwestie, przeprowadzić operację na rdzeniu mózgowym; rdzenie kabli elektrycznych, urazy rdzeni kręgowych definicja.
 • Jak się piszę Refektarz? Definicja pójść do refektarza, spotkanie w refektarzu; klasztorne refektarze, kilka refektarzy w seminarium duchownym co znaczy.
 • Jak się piszę Regulamin? Definicja przestrzegać przepisu pracy, pkt. w regulaminie; szkolne przepisy, postanowienia surowych przepisów słownik.
 • Jak się piszę Rechotać? Definicja ja) rechoczę (lub: rechocę), (oni) rechoczą ((lub: rechocą); rechoczcie znaczenie.
 • Jak się piszę Redukcyjny? Definicja wnioskowanie redukcyjne; zawory redukcyjne czym jest.
 • Jak się piszę Rektor? Definicja piastować godność rektora, artykuł prasowy o przedsiębiorczym rektorze; rektorzy wyższych uczelni, spotkanie rektorów co to jest.
 • Jak się piszę Relikt? Definicja nie rozumieć obyczajowego reliktu, mówić o relikcie glacjalnym; relikty przeszłości, sporo reliktów roślinnych definicja.
 • Jak się piszę Rejent? Definicja spisać umowę u rejenta, czytać o sądowym rejencie; kancelaryjni rejenci, kompetencje rejentów co znaczy.
 • Jak się piszę Reportaż? Definicja temat reportażu prasowego, zajmować się reportażem radiowym; reportaże z podróży, bohaterzy wielu zajmujących reportaży (lub: reportażów słownik.
 • Jak się piszę Rekwizyt? Definicja brak odpowiedniego rekwizytu, zapomnieć o istotnym rekwizycie; teatralne rekwizyty, sporo rekwizytów iluzjonisty znaczenie.
 • Jak się piszę Moralny Religijno? Definicja postawa religijno-moralna; nakazy religijno-moralne czym jest.
 • Jak się piszę Rezerwować? Definicja ja) rezerwuję bilet na samolot, (oni) rezerwują stoliki w restauracji co to jest.
 • Jak się piszę Rekrut? Definicja mundur dla rekruta, rozmawiać o młodym rekrucie; ogoleni rekruci, pobór rekrutów definicja.
 • Jak się piszę Rentgenowski? Definicja zdjęcie rentgenowskie; promienie rentgenowskie co znaczy.
 • Jak się piszę Rekonstruować? Definicja ja) rekonstruuję, (oni) rekonstruują słownik.
 • Jak się piszę Reklamować? Definicja ja) reklamuję źle działający telewizor, znani aktorzy reklamują proszek do prania znaczenie.
 • Jak się piszę Renowacja? Definicja poddać obraz renowacji, przeprowadzić renowację zabytku, zajmować się renowacją futer; sporo fachowych renowacji, przyglądać się renowacjom polichromii w kościele czym jest.
 • Jak się piszę Remisować? Definicja ja) remisuję z moim przeciwnikiem w szachy, piłkarze bezbramkowo remisują z przyjezdną drużyną co to jest.
 • Jak się piszę Reja? Definicja drzewce rei, obsługiwać reję, usiąść pod reją; kilka nowych rej (lub: rei), przyglądać się rejom jachtów definicja.
 • Jak się piszę Rehabilitować? Definicja ja) rehabilituję, (oni) rehabilitują co znaczy.
 • Jak się piszę Religioznawstwo? Definicja mgr religioznawstwa, interesować się religioznawstwem, rozmawiać o religioznawstwie słownik.
 • Jak się piszę Rejestr? Definicja wpisać coś do rejestru, nieścisłość w rejestrze; rejestry handlowe, prowadzić sporo urzędowych rejestrów znaczenie.
 • Jak się piszę Remontować? Definicja ja) remontuję własne mieszkanie, robotnicy remontują dach budynku czym jest.
 • Jak się piszę Renta? Definicja przejść na rentę, cieszyć się przyznaną rentą rodzinną, być na rencie inwalidzkiej; wypłata rent powypadkowych, protesty przeciwko zbyt niskim rentom co to jest.
 • Jak się piszę Rekrutacja? Definicja przeprowadzić rekrutację na studia, wstrzymać się z rekrutacją dodatkowego personelu; ogłosić sporo rekrutacji pracowników, rozmowy towarzyszące rekrutacjom nauczycieli definicja.
 • Jak się piszę Regulować? Definicja ja) reguluję zegarek, (oni) regulują wszystkie rachunki co znaczy.
 • Jak się piszę Remont? Definicja dokonać remontu mieszkania, budynek w remoncie; remonty generalne, przeprowadzić sporo remontów kapitalnych słownik.
 • Jak się piszę Relikwiarz? Definicja zawartość złotego relikwiarza, ołtarz z wbudowanym relikwiarzem; drogocenne relikwiarze, sporo relikwiarzy puszkowych znaczenie.
 • Jak się piszę Rejestracja? Definicja przeprowadzić rejestrację niepracujących, auto z obcą rejestracją, zgłosić się w szpitalnej rejestracji; numery rejestracji samochodowych, przyglądać się nieznanym rejestracjom czym jest.
 • Jak się piszę Remanent? Definicja czas remanentu, myśleć o nadchodzącym remanencie; remanenty okresowe, przeprowadzić sporo remanentów sklepowych co to jest.
 • Jak się piszę Rozgardiasz? Definicja nie dopuścić do rozgardiaszu, zapanować nad zastanym rozgardiaszem definicja.
 • Jak się piszę Relikwia? Definicja cudotwórcza moc relikwii, traktować coś jak relikwię, relikwiarz z cenną relikwią; przechowywać sporo świętych relikwii, oddawać cześć relikwiom co znaczy.
 • Jak się piszę Rewolwerowiec? Definicja podziwiać niezwyciężonego rewolwerowca, opowieści o słynnym rewolwerowcu; bezwzględni rewolwerowcy, pojedynek rewolwerowców słownik.
 • Jak się piszę Reprywatyzacja? Definicja ustawa o reprywatyzacji, przeprowadzić reprywatyzację majątku narodowego, ministerstwo zajmujące się reprywatyzacją znaczenie.
 • Jak się piszę Reżyserować? Definicja ja) reżyseruję widowisko telewizyjne, (oni) reżyserują słuchowisko radiowe czym jest.
 • Jak się piszę Rewers? Definicja nie wypełnić bibliotecznego rewersu, notatka na rewersie; rewersy w czytelni czasopism, złożyć kilka rewersów co to jest.
 • Jak się piszę Ręczyć? Definicja ja) ręczę za jego uczciwość, (oni) ręczą za nas swoim dorobkiem; ręczcie wyrazem honoru definicja.
 • Jak się piszę Rewizyta? Definicja złożyć komuś sąsiedzką rewizytę, pójść z rewizytą, myśleć o przyjacielskiej rewizycie co znaczy.
 • Jak się piszę Rękę W Ręka? Definicja wszyscy mieszkańcy ręka w rękę przyczynili się do budowy nowego kościoła słownik.
 • Jak się piszę Rękawek? Definicja wykończenie bufiastego rękawka, koszulka z krótkim rękawkiem; rękawki koszulki, bluzka bez rękawków znaczenie.
 • Jak się piszę Ręczny? Definicja hamulec ręczny, pismo ręczne; robótki ręczne czym jest.
 • Jak się piszę Rewidować? Definicja ja) rewiduję własne przekonania, policjanci rewidują podejrzane osoby co to jest.
 • Jak się piszę Respektować? Definicja ja) respektuję prawo, (oni) respektują wszystkie regulaminy i zarządzenia definicja.
 • Jak się piszę Rewelacja? Definicja nie spodziewać się rewelacji, przedstawić zaskakującą rewelację, stać się rewelacją sezonu; bez jakichkolwiek rewelacji, przysłuchiwać się rewelacjom towarzyskim co znaczy.
 • Jak się piszę Rezydować? Definicja ja) rezyduję, (oni) rezydują słownik.
 • Jak się piszę Reputacja? Definicja nie mieć najlepszej reputacji, stracić niezłą reputację, nie przejmować się własną reputacją znaczenie.
 • Jak się piszę Rewolwer? Definicja strzelić z rewolweru, naboje w rewolwerze; rewolwery sześciostrzałowe, kilka nabitych rewolwerów czym jest.
 • Jak się piszę Reporter? Definicja źródło informacji reportera, rozmawiać o znanym reporterze; reporterzy telewizyjni, kilku reporterów sportowych co to jest.
 • Jak się piszę Rezultat? Definicja robić coś bez rezultatu, nie myśleć o rezultacie; pomyślne rezultaty rządowych negocjacji, coś nie przyniosło spodziewanych rezultatów definicja.
 • Jak się piszę Rezolutny? Definicja rezolutny chłopiec; rezolutni uczniowie co znaczy.
 • Jak się piszę Restauracja? Definicja głosować za restauracją monarchii, zjeść obiad w chińskiej restauracji; otworzyć kilka eleganckich restauracji, sprzyjać restauracjom zniszczonych zabytków słownik.
 • Jak się piszę Reszka? Definicja przypatrywać się uszkodzonej reszce monety, wylosować reszkę, upaść reszką do góry; sporo reszek, przyglądać się reszkom nieznanych monet: orzeł czy reszka znaczenie.
 • Jak się piszę Republika? Definicja ogłosić republikę, głosować za republiką, mieszkać w republice ludowej; proklamować kilka republik związkowych, przesłać życzenia młodym republikom czym jest.
 • Jak się piszę Rozplanować? Definicja ja) rozplanuję własne wolne popołudnie, (oni) rozplanują urlop co to jest.
 • Jak się piszę Rewanż? Definicja prawo do rewanżu, liczyć się z rewanżem za przysługę; sportowe rewanże, sporo udanych rewanżów definicja.
 • Jak się piszę Reżyseria? Definicja poświęcić się reżyserii, studiować reżyserię filmową, video ze staromodną reżyserią co znaczy.
 • Jak się piszę Rezolucja? Definicja uchwalenie rezolucji, przyjąć istotną rezolucję, broszura z podjętą rezolucją; sporo rezolucji potępiających przemoc, przysłuchiwać się rezolucjom sejmowym słownik.
 • Jak się piszę Reumatyzm? Definicja cierpieć na skutek reumatyzmu, stawy dotknięte reumatyzmem, podręcznik o reumatyzmie znaczenie.
 • Jak się piszę Rękaw? Definicja wyciągnąć asa z rękawa, zniknąć w rękawie samolotu; długie rękawy z mankietami, kilka rękawów zsypowych czym jest.
 • Jak się piszę Rokrocznie? Definicja turniej ten dzieje się rokrocznie co to jest.
 • Jak się piszę Romeo? Definicja miłość Romea do Julii, zwierzyć się Romeowi, umówić się z Romeem, opowiadać o Romeo: Romeo i Julia (= tytuł sztuki teatralnej definicja.
 • Jak się piszę Rękojeść? Definicja kunsztowne wykończenie rękojeści szabli, miecz z uszkodzoną rękojeścią; sporo bogato zdobionych rękojeści, przyjrzeć się rękojeściom co znaczy.
 • Jak się piszę Rosochaty? Definicja rosochata wierzba; rosochate drzewa słownik.
 • Jak się piszę Romb? Definicja wzór na pole powierzchni rombu, mówić o rombie dekorującym sufit; kolorowe romby na posadzce, narysować kilka rombów znaczenie.
 • Jak się piszę Rękoczyn? Definicja posunąć się do rękoczynu, dowiedzieć się o niedopuszczalnym rękoczynie; niebezpieczne rękoczyny, doszło do rękoczynów czym jest.
 • Jak się piszę Rodzić? Definicja ja) rodzę, (one) rodzą, rodź (lub: ródź), rodźcie ((lub: ródźcie co to jest.
 • Jak się piszę Rikszarz? Definicja krzyknąć na rikszarza, dać napiwek rikszarzowi, jechać z hinduskim rikszarzem; młodzi rikszarze, zajęcie rikszarzy definicja.
 • Jak się piszę Robić? Definicja ja) robię obiad, (oni) robią pranie; nie rób mi herbaty, róbcie wiosenne porządki co znaczy.
 • Jak się piszę Roić? Definicja ja) roję, roisz, (oni) roją; rój, rójcie słownik.
 • Jak się piszę Rojny? Definicja rojny deptak; rojne plaże; rojniejszy znaczenie.
 • Jak się piszę Chłopski Robotniczo? Definicja sojusz robotniczo-chłopski czym jest.
 • Jak się piszę Romans? Definicja banalna treść kieszonkowego romansu, plotkować o czyimś romansie; wakacyjne romanse (lub: romansy), przeżyć sporo przelotnych i burzliwych romansów co to jest.
 • Jak się piszę Rościć? Definicja ja) roszczę, rościsz, (oni) roszczą; rośćcie definicja.
 • Jak się piszę Spożywczy Rolno? Definicja przemysł rolno-spożywczy co znaczy.
 • Jak się piszę Rok W Rok? Definicja wyjeżdża w Alpy rok w rok słownik.
 • Jak się piszę Rondel? Definicja uchwyt rondla, zamieszać w rondlu; miedziane rondle, kilka aluminiowych rondli znaczenie.
 • Jak się piszę Romantyk? Definicja mieć naturę romantyka, być niepoprawnym romantykiem; młodzi romantycy, wiersze melancholijnych romantyków czym jest.
 • Jak się piszę Rosół? Definicja rozebrać się do rosołu, oka w rosole; rosoły z kury, sporo tłustych rosołów co to jest.
 • Jak się piszę Roleta? Definicja opuścić roletę, zasłonić okno roletą, kurz na rolecie; podnieść kilka rolet, przyglądać się kolorowym roletom definicja.
 • Jak się piszę Riksza? Definicja właściciel rikszy, zatrzymać rikszę, przejechać się rikszą; sporo miejskich riksz, zrobić zdjęcia malowniczym rikszom co znaczy.
 • Jak się piszę Robactwo? Definicja plaga robactwa, walczyć z robactwem, mówić o odrażającym robactwie słownik.
 • Jak się piszę Ring? Definicja podwyższenie z ringiem bokserskim, przyjrzeć się ringowi, walczyć na ringu; sportowe ringi, kilka ringów znaczenie.
 • Jak się piszę Zwierzęcy Roślinno? Definicja tłuszcz roślinno-zwierzęcy czym jest.
 • Jak się piszę Rotacja? Definicja podlegać ciągłej rotacji, zaobserwować rotację planety, martwić się nadmierną rotacją pracowników; sporo kadrowych rotacji, sprzeciwiać się rotacjom załogi co to jest.
 • Jak się piszę Rober? Definicja rozegrać robra, liczyć punkty pozyskane w robrze; zacięte robry, wygrać kilka robrów definicja.
 • Jak się piszę Rosły? Definicja rosły dąb; rośli mężczyźni; roślejszy co znaczy.
 • Jak się piszę Rower? Definicja spaść z roweru, jechać na rowerze turystycznym; rowery górskie, wypożyczalnia rowerów wodnych słownik.
 • Jak się piszę Rogówka? Definicja zbadać rogówkę oka, pacjent z chorą rogówką, plamka na rogówce; uszkodzenie rogówek, przyglądać się zmętniałym rogówkom znaczenie.
 • Jak się piszę Rostbef? Definicja smak rostbefu, marzyć o ogromnym rostbefie; rostbefy na zimno, zjeść kilka rostbefów czym jest.
 • Jak się piszę Hodowlany Rolniczo? Definicja gospodarstwo rolniczo-hodowlane co to jest.
 • Jak się piszę Rodzeństwo? Definicja nie mieć rodzeństwa, pomagać rodzeństwu, opowiadać o swoim rodzeństwie definicja.
 • Jak się piszę Rozbitek? Definicja uratować rozbitka, rozmawiać z odnalezionym rozbitkiem; ci ocalali rozbitkowie, te ocalałe rozbitki, wyłowić rozbitków z morza co znaczy.
 • Jak się piszę Rozchełstać? Definicja ja) rozchełstam koszulę pod szyją, (oni) rozchełstają szlafroki na piersiach słownik.
 • Jak się piszę Rozbroić? Definicja ja) rozbroję porywaczy samolotu, rozbroisz groźnego bandytę, saperzy rozbroją niewypały; rozbrójcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozbić? Definicja ja) nie rozbiję sobie kolana, (oni) rozbiją auto; nie rozbijcie szyby czym jest.
 • Jak się piszę Rozebrać? Definicja ja) rozbiorę cię z płaszcza, rozbierzesz zegarek na części, robotnicy rozbiorą stare mury; rozbierz, rozbierzcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozbrzmieć? Definicja rozbrzmi kanonada armat, rozbrzmią wasze śmiechy; rozbrzmiał szkolny dzwonek definicja.
 • Jak się piszę Rozdrażnić? Definicja ja) rozdrażnię, (oni) rozdrażnią; rozdrażnij (lub: rozdrażń), rozdrażnijcie ((lub: rozdrażńcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozbój? Definicja być świadkiem ulicznego rozboju, trudnić się rozbojem; rozboje w biały dzień, sprawca kilku rozbojów słownik.
 • Jak się piszę Rozepchnąć? Definicja ja) rozepchnę, rozepchniesz, (oni) rozepchną; rozepchnijcie; (on) rozepchnął, rozepchnęła, rozepchnęli; rozepchnąwszy; rozepchnięty znaczenie.
 • Jak się piszę Rozchylić? Definicja ja) rozchylę usta, (oni) rozchylą okiennice; rozchylcie zasłony czym jest.
 • Jak się piszę Rozbudowa? Definicja zarządzić rozbudowę budynku, zająć się rozbudową spółki, myśleć o rozbudowie domu co to jest.
 • Jak się piszę Rozczapierzyć? Definicja ja) rozczapierzę palce u dłoni, ptaki rozczapierzą własne skrzydła; rozczapierz, rozczapierzcie definicja.
 • Jak się piszę Rozdłubać? Definicja ja) rozdłubię, (oni) rozdłubią; rozdłub, rozdłubcie co znaczy.
 • Jak się piszę Się Rozeschnąć? Definicja coś) rozeschnie się, (one) rozeschną się; (on) rozeschnął się (lub: rozsechł się), rozeschła się; rozeschnąwszy się ((lub: rozeschłszy się słownik.
 • Jak się piszę Rozbiór? Definicja dokonać logicznego rozbioru zdania, mówić o pierwszym rozbiorze Polski; trzy rozbiory, trudne czasy rozbiorów znaczenie.
 • Jak się piszę Rozdwoić? Definicja ja) rozdwoję, rozdwoisz, (oni) rozdwoją; rozdwójcie czym jest.
 • Jak się piszę Się Rozeprzeć? Definicja ja) rozeprę się, rozeprzesz się, (oni) rozeprą się; rozeprzyjcie się; (on) rozparł się; rozparłszy się co to jest.
 • Jak się piszę Rozbębnić? Definicja ja) rozbębnię, (oni) rozbębnią; rozbębnijcie definicja.
 • Jak się piszę Rozbójnik? Definicja nagroda za schwytanie groźnego rozbójnika, zostać rozbójnikiem; beskidzcy rozbójnicy, napady rozbójników co znaczy.
 • Jak się piszę Rozbestwić? Definicja ja) rozbestwię, (oni) rozbestwią; rozbestwiajcie słownik.
 • Jak się piszę Rozbrajający? Definicja rozbrajająca niewinność; rozbrajające uśmiechy znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozchodzić? Definicja ja) rozchodzę się, (oni) rozchodzą się; rozchodź się, rozchodźcie się czym jest.
 • Jak się piszę Rozbuchany? Definicja mieć rozbuchaną wyobraźnię; okiełznać rozbuchane konie co to jest.
 • Jak się piszę Się Rozejść? Definicja ja) rozejdę się, (oni) rozejdą się, rozejdziesz się; rozejdź się, rozejdźcie się; (on) rozszedł się, rozeszła się, rozeszli się; rozszedłszy się definicja.
 • Jak się piszę Rozczulić? Definicja ja) rozczulę, (oni) rozczulą; rozczulcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozchwytywać? Definicja ktoś) rozchwytuje, (oni) rozchwytują; rozchwytujcie słownik.
 • Jak się piszę Się Rozchmurzyć? Definicja ja) rozchmurzę się, (oni) rozchmurzą się; rozchmurz się, rozchmurzcie się znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozczytywać? Definicja ja) rozczytuję się, (oni) rozczytują się czym jest.
 • Jak się piszę Się Rozbiec? Definicja ja) rozbiegnę się, (oni) rozbiegną się; rozbiegnijcie się; (on) rozbiegł się; rozbiegłszy się co to jest.
 • Jak się piszę Rozpaprać? Definicja ja) rozpaprzę, (oni) rozpaprzą; rozpaprzcie definicja.
 • Jak się piszę Rozbryznąć? Definicja ja) rozbryznę, rozbryźniesz, (oni) rozbryzną; rozbyźnijcie; (on) rozbryznął, rozbryznęła, rozbryznęli; rozbryznąwszy; rozbryźnięty co znaczy.
 • Jak się piszę Rozluźnić? Definicja ja) rozluźnię mięśnie rąk, (oni) rozluźnią krawaty; rozluźnijcie słownik.
 • Jak się piszę Rozgarnąć? Definicja ja) rozgarnę, rozgarniesz, (oni) rozgarną; rozgarnijcie; (on) rozgarnął, rozgarnęła, rozgarnęli; rozgarnąwszy; rozgarnięty znaczenie.
 • Jak się piszę Rozlać? Definicja ja) nie rozleję kawy na obrus, (oni) rozleją zupę do talerzy; rozlejcie; rozlali (lub: rozleli) herbatę do menażek czym jest.
 • Jak się piszę Rozkleić? Definicja ja) rozkleję plakaty po słupach, rozkleisz kopertę, (oni) rozkleją obwieszczenia po ścianach budynków; rozklejcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozgiąć? Definicja ja) rozegnę, rozegniesz, (oni) rozegną; rozegnijcie; (on) rozgiął, rozgięła, rozgięli; rozgiąwszy; rozgięty definicja.
 • Jak się piszę Rozkładówka? Definicja powiesić na ścianie rozkładówkę z gazety, pismo z interesującą rozkładówką, modelka na rozkładówce; sporo kolorowych rozkładówek, przyglądać się rozkładówkom co znaczy.
 • Jak się piszę Rozkruszyć? Definicja ja) rozkruszę, (oni) rozkruszą; rozkruszcie słownik.
 • Jak się piszę Rozgorzały? Definicja rozgorzały spór znaczenie.
 • Jak się piszę Rozjarzyć? Definicja ja) rozjarzę, (oni) rozjarzą; rozjarz, rozjarzcie czym jest.
 • Jak się piszę Rozetrzeć? Definicja ja) rozetrę, rozetrzesz, (oni) rozetrą; rozetrzyjcie; (on) roztarł; roztarłszy; roztarty co to jest.
 • Jak się piszę Rozkroić? Definicja ja) rozkroję bułkę, rozkroisz jabłko na pół, (oni) rozkroją chleb na kilka części; rozkrójcie definicja.
 • Jak się piszę Rozkraść? Definicja ja) rozkradnę, rozkradniesz, (oni) rozkradną; rozkradnijcie; (on) rozkradł; rozkradłszy; rozkradziony co znaczy.
 • Jak się piszę Rozgrzewka? Definicja wypić coś na rozgrzewkę, rozpocząć trening rozgrzewką, zapomnieć o rozgrzewce przed meczem; przeprowadzić kilka intensywnych rozgrzewek, tym rozgrzewkom słownik.
 • Jak się piszę Rozłączny? Definicja pisownia łączna i rozłączna; zdania współrzędne rozłączne znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozleźć? Definicja coś) rozlezie się, (oni) rozlezą się; rozleźcie się; (on) rozlazł się, rozleźli się; rozlazłszy się czym jest.
 • Jak się piszę Rozkazać? Definicja ja) rozkażę ci coś podniesionym głosem, (oni) rozkażą stanowczy odwrót; rozkaż, rozkażcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozjeździć? Definicja ja) rozjeżdżę, rozjeździsz, (oni) rozjeżdżą; rozjeźdź, rozjeźdźcie definicja.
 • Jak się piszę Rozhuśtać? Definicja ja) rozhuśtam łódkę na wodzie, (oni) rozhuśtają cię na huśtawce co znaczy.
 • Jak się piszę Rozkazujący? Definicja rozkazujący ton głosu, tryb rozkazujący słownik.
 • Jak się piszę Rozkuć? Definicja ja) rozkuję tynk, robotnicy rozkują fundamenty budynku znaczenie.
 • Jak się piszę Rozłąka? Definicja skarżyć się na rozłąkę z mężem, utraty wywołane wieloletnią rozłąką, żyć w rozłące z rodziną czym jest.
 • Jak się piszę Rozkład? Definicja coś jest w stanie rozkładu, zmiana w rozkładzie zajęć; rozkłady lekcji, druk rozkładów jazdy co to jest.
 • Jak się piszę Rozkosz? Definicja dreszcz cielesnej rozkoszy, zrobić coś z rozkoszą; doznać wielu rozkoszy podniebienia, oddawać się rozkoszom życia definicja.
 • Jak się piszę Się Rozłazić? Definicja wysłużona koszula rozłazi się w szwach, wycieczkowicze rozłażą się po okolicy; nie rozłaźcie się co znaczy.
 • Jak się piszę Się Rozlec? Definicja wkrótce na korytarzu rozlegnie się uczniowski gwar, na stadionie rozlegną się gwizdy kibiców; w kuchni rozległ się dźwięk tłuczonego szkła; rozległszy się słownik.
 • Jak się piszę Rozharatać? Definicja ja) nie rozharatam sobie kolana, (oni) rozharatają sobie ubrania znaczenie.
 • Jak się piszę Rozjechać? Definicja ja) rozjadę, rozjedziesz, (oni) rozjadą; rozjedź, rozjedźcie czym jest.
 • Jak się piszę Się Roześmiać? Definicja ja) roześmieję się, (oni) roześmieją się; roześmiejcie się; roześmiali się (lub: roześmieli się co to jest.
 • Jak się piszę Rozgrzać? Definicja ja) rozgrzeję, (oni) rozgrzeją; rozgrzejcie; rozgrzali (lub: rozgrzeli definicja.
 • Jak się piszę Rozpiłować? Definicja ja) rozpiłuję kłódkę, (oni) rozpiłują kratę co znaczy.
 • Jak się piszę Rozmieść? Definicja ja) rozmiotę, rozmieciesz, (oni) rozmiotą; rozmieć, rozmiećcie; (on) rozmiótł, rozmiotła, rozmietli; rozmiótłszy; rozmieciony słownik.
 • Jak się piszę Rozmieścić? Definicja ja) rozmieszczę gości przy stole, rozmieścisz książki na półkach, dowódcy rozmieszczą żołnierzy na stanowiskach; rozmieśćcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozmiar? Definicja nie znaleźć odpowiedniego rozmiaru, odzież w określonym rozmiarze; rozmiary dużego pokoju, drobna porażka urosła do rozmiarów klęski czym jest.
 • Jak się piszę Się Rozminąć? Definicja ja) rozminę się, rozminiesz się, (oni) rozminą się; rozmińcie się; (on) rozminął się, rozminęła się, rozminęli się; rozminąwszy się co to jest.
 • Jak się piszę Rozporek? Definicja nie zapiąć rozporka, spodnie z rozporkiem; zapinane rozporki, kilka wszytych do spodni rozporków definicja.
 • Jak się piszę Rozochocony? Definicja rozochocony tancerz; rozochoceni kibice co znaczy.
 • Jak się piszę Rozpatrzyć? Definicja ja) rozpatrzę wszystkie możliwości, sędziowie rozpatrzą sprawę; rozpatrz wszystkie wnioski, rozpatrzcie skargi i zażalenia słownik.
 • Jak się piszę Rozmarzyć? Definicja ja) rozmarzę, (oni) rozmarzą; rozmarz, rozmarzcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozpęd? Definicja nabrać rozpędu, wpaść na kogoś pełnym rozpędem, przeskoczyć rów po rozpędzie czym jest.
 • Jak się piszę Rozmnażać? Definicja ja) rozmnażam swój dorobek, naukowcy rozmnażają kolonie bakterii co to jest.
 • Jak się piszę Rozparcelować? Definicja ja) rozparceluję swój dorobek, (oni) rozparcelują teren pod działki definicja.
 • Jak się piszę Rozmiażdżyć? Definicja ja) rozmiażdżę, (oni) rozmiażdżą; rozmiażdż, rozmiażdżcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozpętać? Definicja ja) rozpętam dyskusję, (oni) rozpętają kłótnię słownik.
 • Jak się piszę Rozpięcie? Definicja sukienka bez rozpięcia, spódnica z niewielkim rozpięciem, urwać guzik przy rozpięciu znaczenie.
 • Jak się piszę Rozpacz? Definicja nie poddać się rozpaczy, mówić o czymś z rozpaczą czym jest.
 • Jak się piszę Równorzędny? Definicja równorzędny wyrób; równorzędni partnerzy co to jest.
 • Jak się piszę Roznegliżowany? Definicja roznegliżowany chłopak; roznegliżowani plażowicze definicja.
 • Jak się piszę Rozpołowić? Definicja ja) rozpołowię bochenek chleba, (oni) rozpołowią arbuz; rozpołów, rozpołówcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozparty? Definicja rozparty przy stole biesiadnik; rozparci w fotelach kinomani słownik.
 • Jak się piszę Rozpaskudzić? Definicja ja) rozpaskudzę, (oni) rozpaskudzą; rozpaskudź, rozpaskudźcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozmrażać? Definicja ja) rozmrażam lodówkę, (oni) rozmrażają mięso i wędliny czym jest.
 • Jak się piszę Rozmach? Definicja nabrać rozmachu, dziwić się rozmachowi wystawy debiutanta, urządzić coś z rozmachem co to jest.
 • Jak się piszę Rozpadlina? Definicja wpaść w jakąś rozpadlinę, płaskowyż przecięty głęboką rozpadliną, ukryć się w rozpadlinie; ominąć kilka skalnych rozpadlin, przyglądać się rozpadlinom definicja.
 • Jak się piszę Rozorać? Definicja ja) rozorzę, (oni) rozorzą; rozorz, rozorzcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozplątać? Definicja ja) rozplączę ten węzeł, (oni) kiedyś rozplączą tę zawiłą tajemnicę; rozplączcie tę intrygę słownik.
 • Jak się piszę Rozmrozić? Definicja ja) rozmrożę, rozmrozisz, (oni) rozmrożą; rozmroźcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozmontować? Definicja ja) rozmontuję uszkodzony zegarek, mechanicy rozmontują nieczynną windę czym jest.
 • Jak się piszę Rozmnożyć? Definicja ja) rozmnożę, (oni) rozmnożą; rozmnóż, rozmnóżcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozruch? Definicja być przy rozruchu fabryki, zajmować się rozruchem produkcji; krwawe rozruchy, nasilenie ulicznych rozruchów definicja.
 • Jak się piszę Rozrządzić? Definicja ja) rozrządzę, (oni) rozrządzą; rozrządź, rozrządźcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozstrzelać? Definicja ja) rozstrzelam, (oni) rozstrzelają słownik.
 • Jak się piszę Rozród? Definicja moment rozrodu, zajmować się rozrodem wspomaganym, czytać o rozrodzie zwierząt znaczenie.
 • Jak się piszę Rozsmarowywać? Definicja ja) rozsmarowuję dżem na kromce chleba, (oni) rozsmarowują krem na twarzy czym jest.
 • Jak się piszę Rozróba? Definicja przyglądać się stadionowej rozróbie, wszcząć uliczną rozróbę, spotkanie zakończone rozróbą; szukać okazji do rozrób, protestować przeciwko ciągłym rozróbom u sąsiadów co to jest.
 • Jak się piszę Rozprawka? Definicja napisać ciekawą rozprawkę, męczyć się nad rozprawką, rozmawiać z nauczycielem o rozprawce; kilka uczniowskich rozprawek, przysłuchiwać się czytanym poprzez uczniów rozprawkom definicja.
 • Jak się piszę Rozpusta? Definicja oddawać się rozpuście, potępiać rozpustę, obiad będący rozpustą kulinarną co znaczy.
 • Jak się piszę Rozsnuć? Definicja ja) rozsnuję, (oni) rozsnują słownik.
 • Jak się piszę Rozsiać? Definicja ja) rozsieję, (oni) rozsieją; (on) rozsiał, rozsiali (lub: rozsieli znaczenie.
 • Jak się piszę Rozprężyć? Definicja ja) rozprężę, (oni) rozprężą; rozpręż, rozprężcie czym jest.
 • Jak się piszę Rozprostować? Definicja ja) rozprostuję zdrętwiałe nogi, (oni) rozprostują obolałe ramiona co to jest.
 • Jak się piszę Rozrzucić? Definicja ja) rozrzucę, (oni) rozrzucą; rozrzućcie definicja.
 • Jak się piszę Rozpoznawać? Definicja ja) rozpoznaję w ciemnościach wszystkie znajome twarze, (oni) rozpoznają głosy ptaków; rozpoznawajcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozsądzić? Definicja ja) rozsądzę tę trudną kwestię, (oni) rozsądzą wasz spór; rozsądź, rozsądźcie słownik.
 • Jak się piszę Rozprzedaż? Definicja termin rozprzedaży, ulotka z ogłoszoną rozprzedażą; sporo rozprzedaży towaru, promocje towarzyszące rozprzedażom znaczenie.
 • Jak się piszę Rozregulować? Definicja ja) rozreguluję wagę, (oni) rozregulują telewizor czym jest.
 • Jak się piszę Rozrobić? Definicja ja) rozrobię ciasto, malarze rozrobią farbę; rozrób, rozróbcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozrzucać? Definicja ja) rozrzucam piasek na śliskiej nawierzchni jezdni, rolnicy rozrzucają nawóz na polach definicja.
 • Jak się piszę Rozstrój? Definicja cierpieć na skutek rozstroju żołądka, zatrucie zakończone rozstrojem organizmu; robota powodująca rozstroje nerwowe, przeżyć kilka rozstrojów administracji co znaczy.
 • Jak się piszę Rozstroić? Definicja ja) rozstroję, rozstroisz, (oni) rozstroją; rozstrój, rozstrójcie słownik.
 • Jak się piszę Rozpowszechnić? Definicja ja) rozpowszechnię twoje poglądy, (oni) rozpowszechnią wszystkie cenne wiadomości; rozpowszechnijcie znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozstąpić? Definicja coś) rozstąpi się, (oni) rozstąpią się; rozstąpcie się czym jest.
 • Jak się piszę Rozpulchnić? Definicja ja) rozpulchnię, (oni) rozpulchnią; rozpulchnijcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozpożyczyć? Definicja ja) nie rozpożyczę wszystkich moich książek, (oni) rozpożyczą wszystkim własne kapitał; rozpożyczcie definicja.
 • Jak się piszę Rozpruć? Definicja ja) rozpruję szew, myśliwi rozprują nożem ciało upolowanego zwierzęcia co znaczy.
 • Jak się piszę Rozpowiedzieć? Definicja ja) rozpowiem, rozpowiesz, (oni) rozpowiedzą; rozpowiedz, rozpowiedzcie; (on) rozpowiedział, rozpowiedzieli; rozpowiedziany słownik.
 • Jak się piszę Rozpostrzeć? Definicja ja) rozpostrę, rozpostrzesz, (oni) rozpostrą; rozpostrzyjcie; (on) rozpostarł; rozpostarłszy; rozpostarty znaczenie.
 • Jak się piszę Roztrwonić? Definicja ja) nie roztrwonię majątku, (oni) roztrwonią własne siły; nie roztrwońcie zdrowia czym jest.
 • Jak się piszę Rozwłóczyć? Definicja ja) rozwłóczę, (oni) rozwłóczą; rozwłóczcie co to jest.
 • Jak się piszę Rozśmieszyć? Definicja ja) rozśmieszę was zabawnym opowiadaniem, rozśmieszą nas do łez; rozśmieszcie ponure towarzystwo definicja.
 • Jak się piszę Rozsznurować? Definicja ja) rozsznuruję buty, (oni) rozsznurują namiot co znaczy.
 • Jak się piszę Roztargniony? Definicja roztargniony człowiek; roztargnieni uczniowie słownik.
 • Jak się piszę Rozum? Definicja mieć więcej szczęścia niż rozumu, kierować się własnym rozumem, bazować na swoim rozumie znaczenie.
 • Jak się piszę Rozwiązły? Definicja rozwiązły tryb życia; rozwiąźli (lub: rozwięźli) mężczyźni czym jest.
 • Jak się piszę Rozwijać? Definicja ja) rozwijam w sobie wytrwałość, wychowawcy rozwijają w swoich podopiecznych poczucie obowiązku co to jest.
 • Jak się piszę Rożek? Definicja brzmienie rożka angielskiego, znaczek pocztowy z zagiętym rożkiem; sarnie rożki (lub: różki), sporo lodowych rożków definicja.
 • Jak się piszę Roztopić? Definicja ja) roztopię masło na patelni, (oni) roztopią wosk; roztopcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rulon? Definicja grubość rulonu, banknoty w rulonie; papirusowe rulony, kilka rulonów słownik.
 • Jak się piszę Rozwiać? Definicja ja) rozwieję wasze nadzieje, (oni) rozwieją wszystkie nasze podejrzenia; rozwiejcie; wiatr rozwiał jej włosy, rozwiali (lub: rozwieli) nasze marzenia znaczenie.
 • Jak się piszę Roztajać? Definicja coś) roztaje, (one) roztają czym jest.
 • Jak się piszę Rozwiedziony? Definicja rozwiedziony człowiek; rozwiedzeni małżonkowie co to jest.
 • Jak się piszę Rozterka? Definicja przeżywać moralną rozterkę, zmagać się z rozterką uczuciową, żyć w rozterce; mieć sporo duchowych rozterek, poddać się rozterkom definicja.
 • Jak się piszę Rozzuchwalić? Definicja ja) rozzuchwalę, (oni) rozzuchwalą; rozzuchwalcie co znaczy.
 • Jak się piszę Rozzłościć? Definicja ja) rozzłoszczę, rozzłościsz, (oni) rozzłoszczą; rozzłość, rozzłośćcie słownik.
 • Jak się piszę Rozwód? Definicja sąd udzielił komuś rozwodu, myśleć o rozwodzie; rozwody orzeczone z winy obojga małżonków, sporo rozwodów znaczenie.
 • Jak się piszę Rozwydrzony? Definicja rozwydrzony dzieciak; rozwydrzeni uczniowie czym jest.
 • Jak się piszę Rozwodzić? Definicja ja) rozwodzę, (oni) rozwodzą; rozwódź, rozwódźcie co to jest.
 • Jak się piszę Roztoczyć? Definicja ja) roztoczę nad wami własną opiekę, (oni) roztoczą przed wami wizje wspaniałej przyszłości; roztoczcie definicja.
 • Jak się piszę Rozżarzyć? Definicja ja) rozżarzę, (oni) rozżarzą; rozżarz, rozżarzcie co znaczy.
 • Jak się piszę Się Rozswawolić? Definicja ja) rozswawolę się, (oni) rozswawolą się; rozswawolcie się słownik.
 • Jak się piszę Roztrząsnąć? Definicja ja) roztrząsnę, roztrząśniesz, (oni) roztrząsną; (on) roztrząsnął, roztrząsnęła, roztrząsnęli; roztrząsnąwszy; roztrząśnięty znaczenie.
 • Jak się piszę Rozszyfrować? Definicja ja) nie rozszyfruję twojego charakteru pisma, szpiedzy rozszyfrują sekretną depeszę czym jest.
 • Jak się piszę Rozsunąć? Definicja ja) rozsunę, rozsuniesz, (oni) rozsuną; rozsuńcie; (on) rozsunął, rozsunęła, rozsunęli; rozsunąwszy; rozsunięty co to jest.
 • Jak się piszę Rozwiąźle? Definicja prowadzić się bardzo rozwiąźle definicja.
 • Jak się piszę Roztropny? Definicja roztropny człowiek; roztropni uczniowie co znaczy.
 • Jak się piszę Roztrącić? Definicja ja) roztrącę, (oni) roztrącą; roztrąćcie słownik.
 • Jak się piszę Rozwaga? Definicja poddać coś czyjejś rozwadze, wziąć coś pod rozwagę, postępować z rozwagą znaczenie.
 • Jak się piszę Rozwódka? Definicja spotkać samotną rozwódkę, mówić o znajomej rozwódce; rozmowy młodych rozwódek, dawać dobre porady rozwódkom czym jest.
 • Jak się piszę Rozwój? Definicja tempo rozwoju gospodarczego, warunki sprzyjające postępowi kultury i sztuki, interesować się dalszym postępem wypadków co to jest.
 • Jak się piszę Rozwichrzyć? Definicja ja) rozwichrzę, (oni) rozwichrzą; rozwichrz, rozwichrzcie definicja.
 • Jak się piszę Się Rozżalić? Definicja ja) rozżalę się, (oni) rozżalą się; rozżalcie się co znaczy.
 • Jak się piszę Równolatek? Definicja spotkać swojego równolatka, być czyimś równolatkiem; te równolatki, spotkanie równolatków słownik.
 • Jak się piszę Równoległobok? Definicja pole powierzchni równoległoboku, z równoległobokiem; równoległoboki czworokątne, kilka równoległoboków znaczenie.
 • Jak się piszę Różnokierunkowy? Definicja prowadzić różnokierunkową działalność czym jest.
 • Jak się piszę Się Różnić? Definicja ja) różnię się od ciebie gustem i poglądami, (oni) różnią się od siebie wiekiem i usposobieniem; różnijcie się co to jest.
 • Jak się piszę Rubel? Definicja mieć rubla w kieszeni, zapłacić rublem; dwa ruble, sto rubli definicja.
 • Jak się piszę Różnoboczny? Definicja trójkąt różnoboczny co znaczy.
 • Jak się piszę Rówieśnik? Definicja poznać swojego rówieśnika, być czyimś rówieśnikiem; zaprzyjaźnieni rówieśnicy, ekipa rówieśników słownik.
 • Jak się piszę Równowaga? Definicja stracić równowagę, instytucje zainteresowane równowagą monetarną, mówić o równowadze duchowej znaczenie.
 • Jak się piszę Równoboczny? Definicja trójkąt równoboczny czym jest.
 • Jak się piszę Równy? Definicja równy teren; ludzie równi wzrostem; równiejszy co to jest.
 • Jak się piszę Równoważyć? Definicja ja) równoważę, (oni) równoważą definicja.
 • Jak się piszę Równoległy? Definicja równoległa aleja; proste równoległe co znaczy.
 • Jak się piszę Rutyna? Definicja zaufać wieloletniej rutynie, popaść w rutynę, postąpić ze zgubną rutyną słownik.
 • Jak się piszę Różdżkarz? Definicja poprosić o pomoc różdżkarza, powierzyć coś różdżkarzowi; doświadczeni różdżkarze, odczucia różdżkarzy znaczenie.
 • Jak się piszę Również? Definicja przepis obejmuje także studentów czym jest.
 • Jak się piszę Różowiutki? Definicja różowiutki niemowlak; różowiutkie maliny co to jest.
 • Jak się piszę Równoleżnik? Definicja wyznaczenie równoleżnika niebieskiego, przecięcie południka z równoleżnikiem; równoleżniki na półkuli południowej, sporo równoleżników ziemskich definicja.
 • Jak się piszę Równo? Definicja równo wygładzone prześcieradło; równiej co znaczy.
 • Jak się piszę Równoczesny? Definicja równoczesny wystrzał z kilku armat słownik.
 • Jak się piszę Różowy? Definicja różowy kolor; różowi ze wstydu znaczenie.
 • Jak się piszę Rówieśniczka? Definicja wyżalić się podwórkowej rówieśniczce, poprosić o pomoc rówieśniczkę, być czyjąś rówieśniczką; przebywać w gronie rówieśniczek, zwierzać się rówieśniczkom czym jest.
 • Jak się piszę Równoramienny? Definicja trójkąt równoramienny co to jest.
 • Jak się piszę Różniczkować? Definicja ja) różniczkuję, (oni) różniczkują definicja.
 • Jak się piszę Różowić? Definicja ja) różowię, (oni) różowią; różów, różówcie co znaczy.
 • Jak się piszę Róż? Definicja warstwa różu, pociągnąć policzki różem; róże produkcji znanych spółek, różne odcienie różów słownik.
 • Jak się piszę Różnorodny? Definicja różnorodny styl; różnorodni artyści znaczenie.
 • Jak się piszę Rubaszny? Definicja rubaszny człowiek; rubaszni mężczyźni czym jest.
 • Jak się piszę Różować? Definicja ja) różuję, (oni) różują co to jest.
 • Jak się piszę Równia? Definicja ujrzeć rozległą równię, robić doświadczenia z równią pochyłą, staczać się po równi pochyłej; krajobraz bezkresnych równi, tym równiom definicja.
 • Jak się piszę Różny? Definicja różne owoce; różni ludzie co znaczy.
 • Jak się piszę Równokształtny? Definicja wyrażenia równokształtne słownik.
 • Jak się piszę Równiutki? Definicja równiutki ścieg; równiutcy bliźniacy znaczenie.
 • Jak się piszę Równoprawny? Definicja równoprawny współpracownik; równoprawni obywatele czym jest.
 • Jak się piszę Równoważny? Definicja równoważna suma; równoważne twierdzenia co to jest.
 • Jak się piszę Różnojęzyczny? Definicja różnojęzyczny gwar; różnojęzyczni sportowcy definicja.
 • Jak się piszę Rubież? Definicja dojść do rubieży Puszczy Białowieskiej, iść rubieżą; zawędrować na zachodnie rubieże Polski, mieszkańcy wschodnich rubieży Europy, zapewnić bezpieczeństwo dalekim rubieżom państwa co znaczy.
 • Jak się piszę Równik? Definicja mieszkać w pobliżu równika, oglądać wykres z równikiem astronomicznym, miejscowość położona na równiku słownik.
 • Jak się piszę Rurociąg? Definicja awaria rurociągu, przesyłać gaz rurociągiem; rurociągi ciepłownicze, sieć podziemnych rurociągów znaczenie.
 • Jak się piszę Rybołówstwo? Definicja kuter oddany do dyspozycji rybołówstwu przybrzeżnemu, trudnić się rybołówstwem dalekomorskim, mówić o rybołówstwie słodkowodnym czym jest.
 • Jak się piszę Rumianolicy? Definicja rumianolicy chłopczyk; rumianolice dziewczyny co to jest.
 • Jak się piszę Ruda? Definicja wydobywać rudę jakiegoś metalu, tereny z rudą darniową, rozmawiać o rudzie miedzi; sporo cennych rud, tym rudom definicja.
 • Jak się piszę Rujnować? Definicja ja) rujnuję, (oni) rujnują co znaczy.
 • Jak się piszę Rumor? Definicja narobić rumoru, spaść ze schodów z rumorem, nie usłyszeć swych słów w tym rumorze słownik.
 • Jak się piszę Ruczaj? Definicja szum ruczaju, odpoczywać nad ruczajem; leśne ruczaje, sporo zimnych ruczajów znaczenie.
 • Jak się piszę Rupia? Definicja kwiat rupii, podziwiać rupię wodną, zapłacić rupią; pięć indyjskich rupii, tym rupiom, płacić rupiami czym jest.
 • Jak się piszę Rusyfikacja? Definicja nie ulec rusyfikacji, przeprowadzać systematyczną rusyfikację polskiego narodu, walczyć z rusyfikacją co to jest.
 • Jak się piszę Runda? Definicja wygrać jedną rundę, przerwa przed następną rundą, odpaść po pierwszej rundzie; rozegrać kilka rund, przyglądać się następnym rundom pojedynku definicja.
 • Jak się piszę Rzetelny? Definicja rzetelny pracownik; rzetelni urzędnicy; rzetelniejszy co znaczy.
 • Jak się piszę Rum? Definicja butelka rumu, popijać colę z rumem, zasmakować w rumie słownik.
 • Jak się piszę Rumieniec? Definicja nie ukryć rumieńca wstydu, oblać się rumieńcem; zdrowe rumieńce, nabrać rumieńców znaczenie.
 • Jak się piszę Rudy? Definicja rudy kolor; rudzi mężczyźni czym jest.
 • Jak się piszę Rugia? Definicja zwiedzić Rugię, tęsknić za Rugią, mieszkać na Rugii; rugijskie zabytki co to jest.
 • Jak się piszę Rycerz? Definicja bohaterskie gesty szlachetnego rycerza, marzyć o rycerzu na białym koniu; błędni rycerze, turniej walecznych rycerzy definicja.
 • Jak się piszę Ruszt? Definicja pieczeń z rusztu, położyć kiełbasę na ruszcie; ruszty pieców, kilka żeliwnych rusztów co znaczy.
 • Jak się piszę Ryć? Definicja ja) ryję, (oni) ryją słownik.
 • Jak się piszę Rwać? Definicja ja) rwę kwiaty na łące, rwiesz jagody, dentyści rwą zęby swoim pacjentom; nie rwijcie sobie włosów z głowy znaczenie.
 • Jak się piszę Ruszyć? Definicja ja) zaraz ruszę w drogę, wkrótce samochody ruszą z miejsca; ruszcie głowami czym jest.
 • Jak się piszę Ruja? Definicja moment zwierzęcej rui, mieć ruję, suczka z rują co to jest.
 • Jak się piszę Ruina? Definicja obrócić coś w ruinę, być ruiną człowieka, zamek w ruinie; kilka zamkowych ruin, przyglądać się kilku ruinom majątkowym definicja.
 • Jak się piszę Ruta? Definicja zbierać ozdobną rutę, upleść wianek z rutą, czytać o leczniczej rucie co znaczy.
 • Jak się piszę Ruchomy? Definicja ruchomy cel; ruchome piaski słownik.
 • Jak się piszę Rudera? Definicja opuścić obskurną ruderę, dom będący kompletną ruderą, mieszkać w starej ruderze; sporo opuszczonych ruder, nie móc zapewnić remontu tym ruderom znaczenie.
 • Jak się piszę Ryczałt? Definicja wysokość ryczałtu, zatrudnić kogoś na ryczałcie; ryczałty miesięczne, sporo ryczałtów czym jest.
 • Jak się piszę Rumba? Definicja poddać się ognistej rumbie, tańczyć rumbę, zachwycić widzów odtańczoną rumbą; zagrać kilka żywiołowych rumb, tym rumbom co to jest.
 • Jak się piszę Rurka? Definicja zgiąć mosiężną rurkę, zadławić się rurką makaronu, rysa na szklanej rurce; kilka rurek z kremem, przyglądać się rurkom definicja.
 • Jak się piszę Rudowłosy? Definicja rudowłosy malec; rudowłosi młodzieńcy co znaczy.
 • Jak się piszę Runo? Definicja warstwa leśnego runa, owca z gęstym runem, mit o złotym runie słownik.
 • Jak się piszę Rynsztok? Definicja stoczyć się do rynsztoka (lub: rynsztoku), płynąć rynsztokiem; miejskie rynsztoki, sporo cuchnących rynsztoków znaczenie.
 • Jak się piszę Rzep? Definicja nie zapiąć rzepu, coś się trzyma na rzepie; buty zapinane na rzepy, odczepić od spodni kilka rzepów polnych czym jest.
 • Jak się piszę Rzewliwy? Definicja rzewliwy płacz; rzewliwi poeci co to jest.
 • Jak się piszę Rzecznik? Definicja ustanowić rzecznika rządu, być czyimś rzecznikiem; rzecznicy prasowi, wielu rzeczników: rzecznik praw obywatelskich (= osoba), lecz: Rzecznik Praw Obywatelskich (= urząd definicja.
 • Jak się piszę Spotykany Rzadko? Definicja rzadko spotykany kolega; rzadko spotykane ustalenia co znaczy.
 • Jak się piszę Rytmika? Definicja chodzić na rytmikę, zapoznać się z rytmiką utworów renesansowych, nie uważać na rytmice słownik.
 • Jak się piszę Rysy? Definicja szczyt Rysów, być na Rysach znaczenie.
 • Jak się piszę Rzeź? Definicja być wstrząśniętym rzezią jeńców, opowiadać o niesłychanej rzezi; dokonać wielu krwawych rzezi, przyglądać się rzeziom ludności cywilnej: rzeź niewiniątek czym jest.
 • Jak się piszę Rzec? Definicja ja) rzeknę, rzekniesz, (oni) rzekną; rzeknijcie; (on) rzekł; rzekłszy; rzeczony co to jest.
 • Jak się piszę Ryży? Definicja ryży chłopiec; ryże kotki definicja.
 • Jak się piszę Rytuał? Definicja nie przestrzegać określonego rytuału, czytać o rytuale pogańskim; rytuały świąteczne, sporo codziennych rytuałów co znaczy.
 • Jak się piszę Ryknąć? Definicja ja) ryknę, rykniesz, (oni) rykną; ryknijcie; (on) ryknął, ryknęła, ryknęli; ryknąwszy słownik.
 • Jak się piszę Rzednąć? Definicja coś) rzednie, (one) rzedną; (on) rzednął (lub: rzedł), rzedła znaczenie.
 • Jak się piszę Rygor? Definicja wprowadzenie żelaznego rygoru, trzymać kogoś w rygorze; rygory wojskowe, nie przestrzegać wymaganych rygorów czym jest.
 • Jak się piszę Rządek? Definicja przystanąć w okolicy rządka cebuli, ustawić przedszkolaków rządkiem; rządki kwiatowe, kilka rządków kapusty co to jest.
 • Jak się piszę Rymarz? Definicja zawód rymarza, być świetnym rymarzem; doświadczeni rymarze, kilku rymarzy (lub: rymarzów definicja.
 • Jak się piszę Rywalka? Definicja zwalczyć godną siebie rywalkę, nie być niczyją rywalką, mówić z szacunkiem o swojej rywalce; spotkanie ogromnych rywalek, przyjrzeć się krytycznie swoim rywalkom co znaczy.
 • Jak się piszę Rządzić? Definicja ja) rządzę domem, (oni) mądrze rządzą krajem; rządź sprawiedliwie, rządźcie sprawnie słownik.
 • Jak się piszę Rydwan? Definicja woźnica rydwanu, siedzieć w rydwanie; starożytne rydwany, wyścigi rzymskich rydwanów znaczenie.
 • Jak się piszę Rzepak? Definicja pole rzepaku, wóz z oleistym rzepakiem czym jest.
 • Jak się piszę Ryzykant? Definicja popisy ryzykanta, mówić o ogromnym ryzykancie; młodzi ryzykanci, kilku ryzykantów co to jest.
 • Jak się piszę Rygiel? Definicja nie zasunąć rygla, zapomnieć o drewnianym ryglu w bramie; metalowe rygle, sporo rygli (lub: ryglów definicja.
 • Jak się piszę Rzeszów? Definicja pojechać do Rzeszowa, zamieszkać w Rzeszowie; rzeszowskie zabytki co znaczy.
 • Jak się piszę Rzadki? Definicja rzadki okaz; rzadcy goście; rzadszy słownik.
 • Jak się piszę Rymotwórczy? Definicja sztuka rymotwórcza; umiejętności rymotwórcze znaczenie.
 • Jak się piszę Ryż? Definicja różne odmiany ryżu, sałatka z dzikim ryżem czym jest.
 • Jak się piszę Rzadkość? Definicja coś należy do rzadkości, coś jest rzadkością co to jest.
 • Jak się piszę Rzeczka? Definicja przepłynąć rwącą rzeczkę, mieszkać za rzeczką, kąpać się w pobliskiej rzeczce; kilka wąskich rzeczek, tym rzeczkom definicja.
 • Jak się piszę Rynsztunek? Definicja żołnierz w pełnym rynsztunku bojowym, giermek z koniem i jego rynsztunkiem co znaczy.
 • Jak się piszę Ryjówka? Definicja przyglądać się ryjówce, obserwować owadożerną ryjówkę, spotkanie z ryjówką; stado ryjówek, tym ryjówkom słownik.
 • Jak się piszę Rzekomy? Definicja rzekomy właściciel; rzekomi inkasenci znaczenie.
 • Jak się piszę Rzezać? Definicja ja) rzezam (lub: rzeżę), (oni) rzezają ((lub: rzeżą); rzezaj (((lub: rzeż), rzezajcie ((((lub: rzeżcie czym jest.
 • Jak się piszę Rzeczywiście? Definicja mieć rzeczywiście rację co to jest.
 • Jak się piszę Rzucać? Definicja ja) rzucam śmieci do kosza, (oni) rzucają piłką do bramki definicja.
 • Jak się piszę Rżeć? Definicja ja) rżę, (oni) rżą; (on) rżał co znaczy.
 • Jak się piszę Rzęsisty? Definicja rzęsisty deszcz; rzęsistszy słownik.
 • Jak się piszę Rzeźnia? Definicja zawieźć bydło do rzeźni, zamknąć rzeźnię, budynek z dawną rzeźnią rytualną; sporo rzeźni, wymogi sanitarne stawiane rzeźniom znaczenie.
 • Jak się piszę Rzężeć? Definicja ja) rzężę, (oni) rzężą; rzęż, rzężcie; (on) rzężał, rzężeli czym jest.
 • Jak się piszę Rzut? Definicja próba rzutu młotem, mówić o rzucie dyskiem; rzuty kartograficzne, konkurs rzutów oszczepem co to jest.
 • Jak się piszę Rzeżączka? Definicja mieć rzeżączkę, pacjent z zaleczoną rzeżączką, czytać o dokuczliwej rzeżączce definicja.
 • Jak się piszę Rzutnia? Definicja opuścić rzutnię, zatrzymać się przed rzutnią, stać przy rzutni; sporo lekkoatletycznych rzutni, tym rzutniom co znaczy.
 • Jak się piszę Rzeźwy? Definicja rzeźwy wietrzyk; rzeźwi ludzie; rzeźwiejszy słownik.
 • Jak się piszę Rzędowy? Definicja rzędowy układ cylindrów w silniku znaczenie.
 • Jak się piszę Rzym? Definicja pojechać do Rzymu, mieszkać w Rzymie; rzymskie zabytki czym jest.
 • Jak się piszę Rzęsa? Definicja przypatrywać się wodnej rzęsie, zdjąć rzęsę z powieki, sadzawka pokryta rzęsą; tusz do rzęs, przyglądać się długim rzęsom dziewczyny co to jest.
 • Jak się piszę Rzeźnik? Definicja topór rzeźnika, zostać rzeźnikiem; doświadczeni rzeźnicy, kilku rzeźników definicja.
 • Jak się piszę Rzeźnicki? Definicja topór rzeźnicki; pomocnicy rzeźniccy co znaczy.
 • Jak się piszę Rzutować? Definicja ja) rzutuję, (oni) rzutują słownik.
 • Jak się piszę Rzępolić? Definicja ja) rzępolę na skrzypcach, (oni) rzępolą na wiolonczelach; nie rzępolcie znaczenie.
 • Jak się piszę Rzutki? Definicja rzutki chłopak; rzutcy biznesmeni czym jest.
 • Jak się piszę Rzężenie? Definicja słuchać rzężenia rannego żołnierza, szpital polowy wypełniony rzężeniem, mówić mechanikowi o rzężeniu silnika co to jest.
 • Jak się piszę Roztwór? Definicja mierzyć stężenie roztworu, kroplówka z roztworem soli fizjologicznej; roztwory o nieznanym składzie chemicznym, sporo roztworów nasyconych definicja.
 • Jak się piszę Rólka? Definicja zagrać niewielką rólkę, zadebiutować małą rólką, marzyć o drugoplanowej rólce w filmie; mieć na koncie kilka rólek teatralnych, tym rólkom co znaczy.
 • Jak się piszę Rzecz? Definicja wykazać się znajomością rzeczy, cieszyć się każdą nową rzeczą; biuro rzeczy znalezionych, celnik przyglądający się rzeczom osobistym turysty słownik.
 • Jak się piszę Rozedrzeć? Definicja ja) rozedrę papier na dwie części, rozedrzesz kopertę listu, (oni) rozedrą ubranie; rozedrzyjcie; rozdarł materiał; rozdarłszy; rozdarty znaczenie.
 • Jak się piszę Się Rozpełznąć? Definicja się), (one) rozpełzną się; rozpełznijcie się ((lub: rozpełźnijcie się); (on) rozpełznął się (((lub: rozpełzł się), rozpełzła się, rozpełzli się ((((lub: rozpełźli się czym jest.
 • Jak się piszę Radziwiłł? Definicja tego Radziwiłła, o Radziwille; ci Radziwiłłowie, tych Radziwiłłów co to jest.
 • Jak się piszę Rów? Definicja wpaść do rowu, wylądować w rowie; rowy melioracyjne, kilka przydrożnych rowów definicja.
 • Jak się piszę Rohatyniec? Definicja pancerz rohatyńca, przyglądać się rohatyńcowi, spotkanie z rohatyńcem, czytać o rohatyńcu; leśne rohatyńce, życie rohatyńców co znaczy.
 • Jak się piszę Się Rozstać? Definicja ja) rozstanę się z tobą w dobrej atmosferze, przecież nie rozstaniesz się z nią w złości i gniewie, (oni) rozstaną się ze własnymi rodzinami na dłużej; rozstańcie się w zgodzie słownik.
 • Jak się piszę Rebus? Definicja rozwiązanie rebusu, błąd w rebusie; rebusy rysunkowe, układanie rebusów znaczenie.
 • Jak się piszę Rozładunek? Definicja trudnić się rozładunkiem towarów, pracować przy rozładunku statku; szybkie rozładunki, miejsce do rozładunków czym jest.
 • Jak się piszę Rafinacja? Definicja mechanizm rafinacji, przeprowadzić rafinację cukru, zajmować się rafinacją nafty co to jest.
 • Jak się piszę Rodowód? Definicja pies bez rodowodu, człowiek z długim rodowodem, sprawdzić coś w swoim rodowodzie; szlacheckie rodowody, ustalanie rodowodów dzieł literackich definicja.
 • Jak się piszę Rzeźbiarz? Definicja pomnik dłuta znanego rzeźbiarza; utalentowani rzeźbiarze, spotkanie rzeźbiarzy co znaczy.
 • Jak się piszę Rybołów? Definicja upierzenie rybołowa, czytać o nurkującym rybołowie; zwinne rybołowy, polowanie rybołowów słownik.
 • Jak się piszę Rozgrywka? Definicja przyglądać się emocjonującej rozgrywce, śledzić rozgrywkę o władzę i wpływy, załatwić coś zręczną rozgrywką dyplomatyczną; sporo rozgrywek piłkarskich, kibicować rozgrywkom ligowym znaczenie.
 • Jak się piszę Rozpamiętywać? Definicja ja) rozpamiętuję (lub: rozpamiętywam) twoje słowa, (oni) rozpamiętują ((lub: rozpamiętywają) przeszłość; rozpamiętujcie (((lub: rozpamiętywajcie czym jest.

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Rozpamiętywać, Rozgrywka, Rybołów, Rzeźbiarz, Rodowód, Rafinacja, Rozładunek, Rebus, Rozstać Się, Rohatyniec, Rów, Radziwiłł, Rozpełznąć Się, Rozedrzeć, Rzecz co to znaczy.

Słownik Rozpamiętywać, Rozgrywka, Rybołów, Rzeźbiarz, Rodowód co to jest.