Krzyżówka UPRAWA UPRZEJMY KRZYŻÓWKA co to jest
Udźwignąć co znaczy ukleja krzyżówka ułamek co to jest umyć słownik urodzony czym jest ująć co co znaczy.

Jak się piszę i mówi poprawnie U

 • Co znaczy Uprawa Ranking przygotować grunt pod uprawę tytoniu, zajmować się uprawą szklarniową, mówić o uprawie buraków cukrowych; sporo leśnych upraw, tępić szkodniki zagrażające uprawom porównanie uprawa co znaczy.
 • Krzyżówka Uprzejmy Co lepsze uprzejmy urzędnik, uprzejma obsługa; uprzejmi sprzedawcy dlaczego uprzejmy krzyżówka.
 • Co to jest Urzędnik Czy warto kompetencje urzędnika skarbowego, kłócić się z urzędnikiem pocztowym; urzędnicy bankowi, zadania urzędników sądowych jak lepiej urzędnik co to jest.
 • Słownik Uregulować Opinie forum ja) ureguluję wszystkie rachunki, przedsiębiorcy uregulują własne interesy; uregulujcie zaległe należności kiedy uregulować słownik.
 • Czym jest Ujrzeć Najlepszy grzbiety Tatr; ujrzymy was poprzez okno, (oni) ujrzą nas z oddali; ujrzyjcie to oczami wyobraźni; (on) ujrzał tę sprawę oczyma duszy, górnicy ujrzeli światło dzienne od czego zależy ujrzeć czym jest.
 • Co oznacza Urlop Porównaj używać z urlopu, być na miesięcznym urlopie; urlopy okolicznościowe, wybrać kilka zaległych urlopów na czym polega urlop co oznacza.
 • Tłumaczenie Uniemożliwiać Wyniki ja) uniemożliwiam wam głośną zabawę, głębokie zaspy śniegu uniemożliwiają przejazd; uniemożliwiajcie różnice uniemożliwiać tłumaczenie.
 • Przykłady Ufać Zastosowanie ja) ufam jej bezgranicznie, dzieci ufają swoim rodzicom; ufajcie swoim przyjaciołom wady i zalety ufać przykłady.
 • Definicja Uniwersytet Ranking studiować filologię polską na uniwersytecie; uniwersytety podziemne, pracownicy uniwersytetów, lecz: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podobieństwa uniwersytet definicja.
 • Encyklopedia Uważny Co lepsze uważny chłopiec; uważni uczniowie; uważniejszy czemu uważny encyklopedia.
 • Jak działa Uwieńczyć Czy warto ja) uwieńczę własną pracę ogromnym sukcesem, uczniowie uwieńczą własną naukę dobrymi świadectwami; uwieńczcie własne wysiłki powodzeniem co gorsze uwieńczyć jak działa.
 • Czy jest Użyczyć Opinie forum ja) chętnie użyczę ci swoich zeszytów, znajomi użyczą nam swojego mieszkania; użyczcie nam noclegu porównaj użyczyć czy jest.
 • Pojęcie Użąć Najlepszy na przykład sierpem), (ja) użnę, (oni) użną; użnijcie; (on) użął, użęła, użęli; użęty porównanie użąć pojęcie.
 • Wyjaśnienie Uniform Porównaj rękawy uniformu kolejarskiego, pracować w uniformie leśnika; galowe uniformy górników, szycie uniformów strażackich dlaczego uniform wyjaśnienie.
 • Opis Upokorzyć Wyniki ja) upokorzę, (oni) upokorzą; upokórz (lub: upokorz), upokórzcie ((lub: upokorzcie jak lepiej upokorzyć opis.
 • Informacje Usiąść Zastosowanie ja) zaraz usiądę do odrabiania lekcji, usiądziesz wygodnie w fotelu; usiądźcie na krzesłach; muzyk usiadł do fortepianu, goście usiedli przy stole kiedy usiąść informacje.
 • Znaczenie Ukazać Ranking ja) ukażę was w krzywym zwierciadle, dziennikarze ukażą polityków w dobrym świetle; ukaż, ukażcie od czego zależy ukazać znaczenie.
 • Co znaczy Ubarwienie Co lepsze zmiana ubarwienia kameleona, gatunki różniące się ubarwieniem, motyl w pięknym ubarwieniu; ubarwienia ochronne, sporo pięknych ptasich ubarwień na czym polega ubarwienie co znaczy.
 • Krzyżówka Ugoda Czy warto sprzeciwiać się ugodzie z najeźdźcą, zawrzeć ugodę, zakończyć spór ugodą; sprzeciwiać się ugodom z przestępcami, zawrzeć kilka ugód w sądzie różnice ugoda krzyżówka.
 • Co to jest Usprawiedliwienie Opinie forum postępowania nie ma usprawiedliwienia, przyjść do szkoły z usprawiedliwieniem od rodziców, opisać sytuację w usprawiedliwieniu; pisanie usprawiedliwień, przyglądać się podrobionym wady i zalety usprawiedliwienie co to jest.
 • Słownik Uzależnić Najlepszy ja) uzależnię, (oni) uzależnią; uzależnijcie podobieństwa uzależnić słownik.
 • Czym jest Uchatka Porównaj przypatrywać się morskiej uchatce, zobaczyć w zoo uchatkę kalifornijską, bawić się z uchatką; stado uchatek, zrobić zdjęcie uchatkom czemu uchatka czym jest.
 • Co oznacza Ukwiał Wyniki środowisko życia ukwiału (lub: ukwiała), ryba przyglądająca się ukwiałowi, czytać o morskim ukwiale; kolorowe ukwiały, kielichy ciepłolubnych ukwiałów co gorsze ukwiał co oznacza.
 • Tłumaczenie Ultrakrótki Zastosowanie fale ultrakrótkie porównaj ultrakrótki; tłumaczenie.
 • Przykłady Uschnięty Ranking uschnięty kwiat, uschnięta gałąź; uschnięte liście porównanie uschnięty przykłady.
 • Definicja Używać Co lepsze ja) nie używam wyzwisk, dzieci nie używają wulgarnych wyrazów; używajcie wymyślnych porównań dlaczego używać definicja.
 • Encyklopedia Uraz Czy warto doznać urazu przedramienia, rozmawiać z lekarzem o niegroźnym urazie; urazy mechaniczne, opatrywanie urazów jak lepiej uraz encyklopedia.
 • Jak działa Się Ulatniać Opinie forum ja) ulatniam się z tego przyjęcia, trujące gazy ulatniają się z wnętrza ziemi kiedy ulatniać się jak działa.
 • Czy jest Ucho Najlepszy przy uchu, nadstawić ucha, być czyimś uchem; odstające uszy, dwoje uszu (lub: uszów), nie wierzyć własnym uszom, mieć własne za uszami ((lub: uszyma), szum w uszach: człowiek z od czego zależy ucho czy jest.
 • Pojęcie Uszczypnąć Porównaj ja) uszczypnę, uszczypniesz, (oni) uszczypną; uszczypnijcie; (on) uszczypnął, uszczypnęła, uszczypnęli; uszczypnąwszy; uszczypnięty na czym polega uszczypnąć pojęcie.
 • Wyjaśnienie Umysł Wyniki zachować przytomność umysłu, szwankować na umyśle; umysły ścisłe, sporo chłonnych umysłów różnice umysł wyjaśnienie.
 • Opis Ustawa Zastosowanie wprowadzić w życie ustawę skarbową, głosować za ustawą, istotne paragrafy w ustawie zasadniczej; przygotowywanie ustaw sejmowych, protestować przeciwko ustawom budżetowym wady i zalety ustawa opis.
 • Informacje Ucisk Ranking doznawać ucisku w żołądku, występować przeciwko uciskowi społecznemu, nie godzić się z uciskiem okupanta podobieństwa ucisk informacje.
 • Znaczenie Uprawny Co lepsze ziemia uprawna; pola uprawne czemu uprawny znaczenie.
 • Co znaczy Ucztować Czy warto ja) ucztuję już od kilku dni, biesiadnicy ucztują przy suto zastawionych stołach co gorsze ucztować co znaczy.
 • Krzyżówka R Ub Opinie forum ubiegłego roku porównaj ub.r. krzyżówka.
 • Co to jest Się Ubiegać Najlepszy ja) ubiegam się o twoją rękę, niepracujący ubiegają się o jakąkolwiek pracę porównanie ubiegać się co to jest.
 • Słownik Uzyskać Porównaj ja) w kolejnym roku szkolnym uzyskam jeszcze lepsze wyniki w nauce, pokorni grzesznicy uzyskają przebaczenie; uzyskajcie potrzebną wam pomoc dlaczego uzyskać słownik.
 • Czym jest Użytkować Wyniki ja) użytkuję ten budynek, lokatorzy użytkują kamienicę; użytkujcie tę ziemię jak lepiej użytkować czym jest.
 • Co oznacza Ubój Zastosowanie bydło przeznaczone do uboju, trudnić się ubojem rytualnym; uboje świń, sporo uboi (lub: ubojów) na skalę przemysłową kiedy ubój co oznacza.
 • Tłumaczenie Upolować Ranking ja) upoluję na obiad zająca, myśliwi upolują jakąś zwierzynę; upolujcie od czego zależy upolować tłumaczenie.
 • Przykłady Uprzedni Co lepsze imiesłów przysłówkowy uprzedni na czym polega uprzedni przykłady.
 • Definicja Ulewa Czy warto przeczekać ulewę, zboże zniszczone ulewą, iść w ulewie, kilka gwałtownych ulew, moment sprzyjający wiosennym ulewom różnice ulewa definicja.
 • Encyklopedia Utożsamiać Opinie forum ja) nie utożsamiam dobrej muzyki ze strasznym hałasem, niektórzy utożsamiają te dwa definicje wady i zalety utożsamiać encyklopedia.
 • Jak działa Uczynić Najlepszy ja) uczynię coś dla moich przyjaciół, wierni uczynią w kościele symbol krzyża; uczyńcie coś dobrego podobieństwa uczynić jak działa.
 • Czy jest Uświadomić Porównaj ja) uświadomię sobie całą sytuację, nauczyciele uświadomią nas w dziedzinie naszych praw i obowiązków; uświadomcie sobie grożące wam niebezpieczeństwo czemu uświadomić czy jest.
 • Pojęcie Unieważnić Wyniki ja) unieważnię waszą umowę, sędziowie unieważnią niesprawiedliwy wyrok; unieważnijcie co gorsze unieważnić pojęcie.
 • Wyjaśnienie Ukradkiem Zastosowanie wyjść ukradkiem, obetrzeć łzy ukradkiem porównaj ukradkiem wyjaśnienie.
 • Opis Urodzaj Ranking klęska urodzaju, cieszyć się tegorocznym urodzajem; urodzaje owoców i zbóż, sporo urodzajów (lub: urodzai porównanie urodzaj opis.
 • Informacje Uczcić Co lepsze ja) uczczę, uczcisz, uczcimy, (oni) uczczą; uczcijcie dlaczego uczcić informacje.
 • Znaczenie Upuścić Czy warto ja) nie upuszczę tego talerza, znowu upuścisz szklankę na ziemię, żołnierze upuszczą wodę z mokradeł; upuśćcie jak lepiej upuścić znaczenie.
 • Co znaczy Ulga Opinie forum uczucie ulgi, poczuć ogromną ulgę, odetchnąć z ulgą, mówić o wielkiej uldze; sporo ulg podatkowych, sprzeciwiać się ulgom dla polityków kiedy ulga co znaczy.
 • Krzyżówka Się Uprzeć Najlepszy ja) uprę się, uprzesz się, (oni) uprą się; uprzyjcie się; (on) uparł się, uparli się od czego zależy uprzeć się krzyżówka.
 • Co to jest Ubogi Porównaj ubogi człowiek; ubodzy wieśniacy; uboższy na czym polega ubogi co to jest.
 • Słownik Ugiąć Wyniki ja) ugnę, ugniesz, (oni) ugną; ugnijcie; (on) ugiął, ugięła, ugięli; ugiąwszy; ugięty różnice ugiąć słownik.
 • Czym jest Usuwać Zastosowanie ja) usuwam śnieg z podwórka, strażacy usuwają ludzi z płonącego domu; usuwajcie krzesła z pokoju wady i zalety usuwać czym jest.
 • Co oznacza Usterka Ranking usunąć drobną usterkę, tekst z usterką językową, wspomnieć o usterce samochodu; towary bez usterek, fachowiec przyglądający się usterkom podobieństwa usterka co oznacza.
 • Tłumaczenie Ugrząźć Co lepsze ja) ugrzęznę w zaspach, ugrzęźniesz w nawale pracy, samochody ugrzęzną w gęstym błocie; nie ugrzęźnijcie; jacht ugrzązł na mieliźnie, urzędniczka ugrzęzła w papierkowej robocie czemu ugrząźć tłumaczenie.
 • Przykłady Uparty Czy warto uparty jak osioł, uparte dziecko; uparci sportowcy co gorsze uparty przykłady.
 • Definicja Uhonorować Opinie forum ja) uhonoruję zwycięzcę turnieju prestiżową nagrodą, (oni) uhonorują nas orderami za odwagę porównaj uhonorować definicja.
 • Encyklopedia Ustrzec Najlepszy od nieszczęścia, lekarze ustrzegą nas przed epidemią; ustrzeżcie go od pochopnych czynów; (on) nie ustrzegł dzieci od złych wpływów, nie ustrzegli jej od złego towarzystwa porównanie ustrzec encyklopedia.
 • Jak działa Ubiór Porównaj krój ubioru, myśleć o nowym ubiorze; ubiory męskie i damskie, szycie ubiorów dlaczego ubiór jak działa.
 • Czy jest Urok Wyniki nie być pozbawionym uroku, odznaczać się niezwykłym urokiem osobistym; nieodparte uroki muzyki, sporo szatańskich uroków jak lepiej urok czy jest.
 • Pojęcie Ukoić Zastosowanie ja) ukoję twój ból, ukoisz nasz żal, rodzice ukoją cię w rozpaczy; ukójcie kiedy ukoić pojęcie.
 • Wyjaśnienie Ustawiać Ranking ja) ustawiam meble w pokoju, szachiści ustawiają figury na szachownicy; ustawiajcie namioty od czego zależy ustawiać wyjaśnienie.
 • Opis Uzmysłowić Co lepsze ja) uzmysłowię, (oni) uzmysłowią; uzmysłów, uzmysłówcie na czym polega uzmysłowić opis.
 • Informacje Użyteczny Czy warto użyteczny leksykon, użyteczna gazeta; użyteczni pracownicy; użyteczniejszy różnice użyteczny informacje.
 • Znaczenie Uwięzić Opinie forum ja) uwiężę was w zamkowych lochach, nie uwięzisz ich na długo, wymagania uwiężą nas w mieście; uwięźcie wady i zalety uwięzić znaczenie.
 • Co znaczy Umyślny Najlepszy umyślny uczynek; umyślne uwagi podobieństwa umyślny co znaczy.
 • Krzyżówka Uszkodzić Porównaj ja) nie uszkodzę tego urządzenia, (oni) nie uszkodzą przewodów elektrycznych; nie uszkodź samochodu, nie uszkodźcie mu kości czemu uszkodzić krzyżówka.
 • Co to jest Utknąć Wyniki odludziu, utkniesz w korku na drodze, samochody utkną w wielokilometrowych korkach; nie utknijcie; jacht utknął na mieliźnie, rozmowa utknęła w martwym punkcie, chłopcy utknęli na co gorsze utknąć co to jest.
 • Słownik Ubić Zastosowanie ja) ubiję śmietanę z malinami, handlowcy ubiją dobry biznes; ubijcie butami tę ścieżkę porównaj ubić słownik.
 • Czym jest Używka Ranking proponuję herbatę albo kawę, alkohol jest szczególnie groźną używką, mówić o szkodliwej dla zdrowia używce; wykorzystywanie niezdrowych używek, występować przeciwko używkom porównanie używka czym jest.
 • Co oznacza Układ Co lepsze hamulcowego, balet w układzie znanego choreografa; liczne układy planetarne, zawrzeć sporo układów międzynarodowych: układ gwiazd, lecz: Układ Słoneczny (= dziewięć planet wraz ze dlaczego układ co oznacza.
 • Tłumaczenie Się Uniezależnić Czy warto ja) uniezależnię się finansowo, dzieci uniezależnią się do swoich rodziców; uniezależnijcie się jak lepiej uniezależnić się tłumaczenie.
 • Przykłady Uwolnić Opinie forum ja) uwolnię ptaka z klatki, policjanci uwolnią przetrzymywanych zakładników; uwolnijcie nas z kajdan kiedy uwolnić przykłady.
 • Definicja Uderzenie Najlepszy powalić kogoś jednym uderzeniem, wyjść po pierwszym uderzeniu zegara; kilka uderzeń dzwonu, odeprzeć dwa uderzenia wroga od czego zależy uderzenie definicja.
 • Encyklopedia Ugrzęznąć Porównaj zobacz ugrząźć na czym polega ugrzęznąć encyklopedia.
 • Jak działa Uznawać Wyniki ja) uznaję własną winę, bracia uznają moje prawa do spadku; nie uznawajcie mojego zachowania za obrazę różnice uznawać jak działa.
 • Czy jest Udoić Zastosowanie ja) udoję, udoisz, (oni) udoją, udójcie wady i zalety udoić czy jest.
 • Pojęcie Ucieczka Ranking zorganizować ucieczkę z obozu, ratować się ucieczką, słyszeć o ucieczce groźnego bandyty; sporo nieudanych ucieczek z niewoli, zapobiegać ucieczkom w trakcie transportu podobieństwa ucieczka pojęcie.
 • Wyjaśnienie Uzda Co lepsze poluzować koniowi uzdę, manipulować uzdą, rozmawiać o końskiej uździe; sporo skórzanych uzd, tym uzdom czemu uzda wyjaśnienie.
 • Opis Udręka Czy warto mieć udrękę z dziećmi sąsiadów, samotnie zmagać się ze swą udręką, żyć w ciągłej udręce; coś jest dla kogoś pasmem udręk, położyć kres udrękom niepewności co gorsze udręka opis.
 • Informacje Upaść Opinie forum ja) zaraz upadnę bez zmysłów, upadniesz na miękki fotel, (oni) kiedyś upadną na zdrowiu; upadnijcie; (on) upadł ze zmęczenia (= utuczyć), (ja) upasę, upasiesz, (oni) upasą porównaj upaść informacje.
 • Znaczenie Ustalić Najlepszy ja) ustalę program wycieczki, naukowcy ustalą pochodzenie i wiek znaleziska; ustalcie pisownię trudnych ortograficznie wyrazów porównanie ustalić znaczenie.
 • Co znaczy Uprzedzenie Porównaj pozbyć się uprzedzenia względem pewnych potraw, obnosić się ze swym uprzedzeniem do ludzi, złożyć wizytę po wcześniejszym uprzedzeniu; nie czuć uprzedzeń do kogoś dlaczego uprzedzenie co znaczy.
 • Krzyżówka Ulica Wyniki przejść poprzez ulicę, zaułek ze ślepą ulicą, mieszkać przy ruchliwej ulicy; nazwy polskich ulic, tym ulicom: aleja Marszałka Piłsudskiego (lub: aleja marsz. Piłsudskiego), aleja jak lepiej ulica krzyżówka.
 • Co to jest Uwarunkować Zastosowanie ja) uwarunkuję, (oni) uwarunkują; uwarunkujcie kiedy uwarunkować co to jest.
 • Słownik Ubytek Ranking doznać znacznego ubytku krwi, cieszyć się ubytkiem wagi; próchnicze ubytki zębów, sporo ubytków w gospodarstwie od czego zależy ubytek słownik.
 • Czym jest Ustawodawca Co lepsze m odm. jak ż, inicjatywa ustawodawcy, zobowiązać ustawodawcę do czegoś; kompetentni ustawodawcy, niekompetencja ustawodawców na czym polega ustawodawca czym jest.
 • Co oznacza Uchodźca Czy warto m odm. jak ż, pomóc wojennemu uchodźcy, schwytać uchodźcę; uchodźcy polityczni, obóz dla uchodźców różnice uchodźca co oznacza.
 • Tłumaczenie Uczciwy Opinie forum uczciwy kasjer; uczciwi urzędnicy; uczciwszy wady i zalety uczciwy tłumaczenie.
 • Przykłady Ustrzelić Najlepszy ja) ustrzelę ptaka w locie, myśliwi ustrzelą dzika; ustrzelcie śrutem zająca podobieństwa ustrzelić przykłady.
 • Definicja Uchylić Porównaj ja) uchylę trochę okna, posłowie uchylą tę ustawę czemu uchylić definicja.
 • Encyklopedia Usiłować Wyniki ja) od kilku godz. usiłuję zasnąć, nauczyciele usiłują mu to wytłumaczyć; nie usiłujcie co gorsze usiłować encyklopedia.
 • Jak działa Uprzedzić Zastosowanie ja) kolejnym wspólnie uprzedzę cię o swoim przyjeździe, (oni) po raz następny uprzedzą nasze zamiary; uprzedź mnie o swoich planach, uprzedźcie rodziców o swojej wizycie porównaj uprzedzić jak działa.
 • Czy jest Uroczystość Ranking mieć tremę przed uroczystością weselną, brać udział we wspaniałej uroczystości; obchodzić sporo rodzinnych uroczystości, fotograf towarzyszący uroczystościom porównanie uroczystość czy jest.
 • Pojęcie Uradować Co lepsze ja) uraduję was swoim przyjazdem, (oni) uradują mnie dobrymi nowinami; uradujcie go własną obecnością dlaczego uradować pojęcie.
 • Wyjaśnienie Się Użalić Czy warto ja) użalę się, (oni) użalą się; użalcie się jak lepiej użalić się wyjaśnienie.
 • Opis Umiarkowany Opinie forum klimat umiarkowany; umiarkowani optymiści kiedy umiarkowany opis.
 • Informacje Uczulenie Najlepszy otrzymać uczulenia, pacjent z uczuleniem na antybiotyki; sporo rodzajów uczuleń, przeciwdziałać uczuleniom od czego zależy uczulenie informacje.
 • Znaczenie Ustronny Porównaj ustronny teren; ustronne miejsca na czym polega ustronny znaczenie.
 • Co znaczy Usypywać Wyniki ja) usypuję kopczyk z kamieni, wynajęci pracownicy usypują kamienie dokoła klombu; usypujcie ziemię różnice usypywać co znaczy.
 • Krzyżówka Udomowić Zastosowanie ja) udomowię tego konia, hodowcy udomowią dzikie zwierzęta wady i zalety udomowić krzyżówka.
 • Co to jest Uniewinnić Ranking ja) uniewinnię cię wyrokiem sądu, sędziowie uniewinnią oskarżonego z zarzutu kradzieży; uniewinnijcie podobieństwa uniewinnić co to jest.
 • Słownik Ultrafiolet Co lepsze pasmo ultrafioletu, czytać o ultrafiolecie czemu ultrafiolet słownik.
 • Czym jest Usługa Czy warto wyświadczyć komuś przyjacielską usługę, zapoznać się z nową usługą, rozmawiać o bezinteresownej usłudze; używać z czyichś usług, tym usługom co gorsze usługa czym jest.
 • Co oznacza Uszczerbek Opinie forum doznać uszczerbku na honorze, pracować z uszczerbkiem dla zdrowia porównaj uszczerbek co oznacza.
 • Tłumaczenie Umożliwić Najlepszy ja) umożliwię ci ucieczkę, rodzice umożliwią wam naukę w najlepszych szkołach; umożliwcie porównanie umożliwić tłumaczenie.
 • Przykłady Uczęszczać Porównaj ja) często uczęszczam do kin i teatrów, moi koledzy uczęszczają na kurs prawa jazdy dlaczego uczęszczać przykłady.
 • Definicja Uzasadnienie Wyniki treść uzasadnienia wyroku sądowego, zwrócić się z pisemnym uzasadnieniem swych roszczeń; podać kilka uzasadnień jak lepiej uzasadnienie definicja.
 • Encyklopedia Upiór Zastosowanie zobaczyć upiora, śnić o upiorze; straszące upiory, wizyta upiorów kiedy upiór encyklopedia.
 • Jak działa Urządzić Ranking ja) wkrótce urządzę własne mieszkanie, lekarze urządzą własne gabinety; urządź przyjęcie urodzinowe, urządźcie huczne wesele od czego zależy urządzić jak działa.
 • Czy jest Ulotka Co lepsze przeczytać ulotkę wyborczą, koperta z ulotką agitacyjną, tekst na ulotce reklamowej; rozdawanie ulotek propagandowych, nie wierzyć ulotkom na czym polega ulotka czy jest.
 • Pojęcie Uwaga Czy warto odwrócić czyjąś uwagę, pracować z wytężoną uwagą, mieć coś na uwadze; rzucić mimochodem kilka uwag, przyglądać się uwagom w uczniowskim dzienniku różnice uwaga pojęcie.
 • Wyjaśnienie Uprosić Opinie forum ja) uproszę, (oni) uproszą; uproście wady i zalety uprosić wyjaśnienie.
 • Opis Uwodzić Najlepszy ja) uwodzę, (oni) uwodzą; uwódź, uwódźcie podobieństwa uwodzić opis.
 • Informacje Upominać Porównaj ja) upominam cię po raz następny, wychowawcy surowo upominają swoich uczniów; nie upominajcie nas czemu upominać informacje.
 • Znaczenie Utrzymanie Wyniki nie zapewnić komuś utrzymania, głosować za utrzymaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia, mieć kogoś na utrzymaniu co gorsze utrzymanie znaczenie.
 • Co znaczy Upominek Zastosowanie zachwycać się drobnym upominkiem, dostać coś w upominku; gwiazdkowe upominki, wręczyć komuś kilka urodzinowych upominków porównaj upominek co znaczy.
 • Krzyżówka Uważać Ranking ja) uważam na własne zdrowie, kierowcy uważają na ostrych zakrętach; uważajcie na siebie porównanie uważać krzyżówka.
 • Co to jest Uczniowski Co lepsze uczniowski zeszyt; uczniowscy przedstawiciele w parlamencie dlaczego uczniowski co to jest.
 • Słownik Ukłuć Czy warto ja) nie ukłuję (lub: ukolę) cię tą igłą, osy ukłują ((lub: ukolą) nas własnymi żądłami; ukłujcie (((lub: ukolcie jak lepiej ukłuć słownik.
 • Czym jest Uran Opinie forum satelita Urana, wiadomości o Uranie kiedy uran czym jest.
 • Co oznacza Upiec Najlepszy upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu, piekarze upieką chleb; upieczcie; kucharz upiekł mięso na obiad, po raz następny upiekli swoją pieczeń przy cudzym ogniu; upieczony od czego zależy upiec co oznacza.
 • Tłumaczenie Utrata Porównaj opłakiwać utratę najbliższych, liczyć się z stratą słuchu, rozmawiać z lekarzami o czasowej utracie pamięci na czym polega utrata tłumaczenie.
 • Przykłady Urozmaicony Wyniki urozmaicony plan wycieczki, urozmaicona wyprawa, urozmaicone życie; urozmaicone zajęcia różnice urozmaicony przykłady.
 • Definicja Uświetnić Zastosowanie ja) uświetnię twój jubileusz okolicznościowym wierszykiem, aktorzy uświetnią uroczystość własną obecnością; uświetnijcie wady i zalety uświetnić definicja.
 • Encyklopedia Upodobnienie Ranking nie zauważyć upodobnienia głosek pod względem dźwięczności; nie dostrzegać upodobnień podobieństwa upodobnienie encyklopedia.
 • Jak działa Ukroić Co lepsze ja) ukroję, ukroisz, (oni) ukroją; ukrójcie czemu ukroić jak działa.
 • Czy jest Uzębienie Czy warto człowiek z kompletnym uzębieniem, braki w uzębieniu; leczenie niekompletnych uzębień, przyglądać się uzębieniom przedszkolaków co gorsze uzębienie czy jest.
 • Pojęcie Użynać Opinie forum na przykład sierpem), (ja) użynam, (oni) użynają; użynajcie porównaj użynać pojęcie.
 • Wyjaśnienie Urodzinowy Najlepszy tort urodzinowy; życzenia urodzinowe porównanie urodzinowy wyjaśnienie.
 • Opis Umiar Porównaj nie znać umiaru w czymś, pić z umiarem, mówić o koniecznym umiarze dlaczego umiar opis.
 • Informacje Uszczęśliwić Wyniki ja) uszczęśliwię cię tym prezentem, (oni) uszczęśliwią nas własną obecnością; uszczęśliw, uszczęśliwcie jak lepiej uszczęśliwić informacje.
 • Znaczenie Ufundować Zastosowanie ja) ufunduję nagrodę dla zwycięzcy turnieju, organizatorzy ufundują puchar dla najlepszej drużyny turnieju kiedy ufundować znaczenie.
 • Co znaczy Ukąsić Ranking ja) ukąszę, ukąsisz, (oni) ukąszą; ukąście od czego zależy ukąsić co znaczy.
 • Krzyżówka Się Uśmiechnąć Co lepsze serdecznie, uśmiechniesz się na samą myśl o tym, rodzice uśmiechną się wyrozumiale; uśmiechnijcie się wesoło; nieznajomy uśmiechnął się przyjaźnie, dziewczynka uśmiechnęła się na czym polega uśmiechnąć się krzyżówka.
 • Co to jest Usłyszeć Czy warto ja) wkrótce usłyszę wasze kroki, widzowie usłyszą piękny śpiew; usłyszcie nasze wołanie różnice usłyszeć co to jest.
 • Słownik Uciążliwy Opinie forum uciążliwy wymóg; uciążliwi współlokatorzy; uciążliwszy wady i zalety uciążliwy słownik.
 • Czym jest Usamodzielnić Najlepszy ja) usamodzielnię, (oni) usamodzielnią; usamodzielnijcie podobieństwa usamodzielnić czym jest.
 • Co oznacza Ubezpieczyć Porównaj ja) ubezpieczę mieszkanie od pożaru, pracodawcy ubezpieczą swoich pracowników od niebezpiecznych wypadków; ubezpieczcie swojego kolegę liną czemu ubezpieczyć co oznacza.
 • Tłumaczenie Ujemny Wyniki bilans niekorzystny; liczby ujemne co gorsze ujemny tłumaczenie.
 • Przykłady Ukosić Zastosowanie ja) ukoszę, ukosisz, (oni) ukoszą; ukoście porównaj ukosić przykłady.
 • Definicja Uczeń Ranking spowodować ucznia do tablicy; uczniowie szkoły podstawowej, nagrody dla najlepszych uczniów porównanie uczeń definicja.
 • Encyklopedia Ukraść Co lepsze ja) ukradnę, ukradniesz, (oni) ukradną; ukradnijcie; (on) ukradł; ukradłszy; ukradziony dlaczego ukraść encyklopedia.
 • Jak działa Ulegnąć Czy warto zobaczulec jak lepiej ulegnąć jak działa.
 • Czy jest Uderzać Opinie forum ja) uderzam pałeczkami w bębny, drwale uderzają siekierami w drzewo kiedy uderzać czy jest.
 • Pojęcie Upał Najlepszy osłabnąć z upału, pracować w piekielnym upale; upały nie do wytrzymania, pora nieznośnych upałów od czego zależy upał pojęcie.
 • Wyjaśnienie Umieścić Porównaj ja) umieszczę kwiaty na oknie, umieścisz książki na półce, (oni) umieszczą własne rzeczy w szafkach; umieśćcie nas w internacie na czym polega umieścić wyjaśnienie.
 • Opis Umarły Wyniki umarły żołnierz; umarli ludzie różnice umarły opis.
 • Informacje Ulżyć Zastosowanie ja) ulżę ci nieco, jeźdźcy ulżą zmęczonym koniom; ulżyjcie sobie wady i zalety ulżyć informacje.
 • Znaczenie Udo Ranking uraz uda, podtrzymać paczkę udem, siniak na udzie; zgrabne uda, mięśnie ud, przyglądać się smukłym udom modelek podobieństwa udo znaczenie.
 • Co znaczy Upatrzyć Co lepsze ja) upatrzę sobie jakąś niebrzydką dziewczynę, dziewczęta upatrzą sobie jakieś modne ciuszki; upatrz, upatrzcie czemu upatrzyć co znaczy.
 • Krzyżówka Umięśnienie Czy warto przyglądać się umięśnieniu kulturysty, odznaczać się potężnym umięśnieniem co gorsze umięśnienie krzyżówka.
 • Co to jest Ułożony Opinie forum ułożony stos siana; ułożeni młodzieńcy porównaj ułożony co to jest.
 • Słownik Upstrzyć Najlepszy ja) upstrzę, (oni) upstrzą; upstrzyjcie porównanie upstrzyć słownik.
 • Czym jest Uznać Porównaj ja) uznam swój błąd, moi rozmówcy uznają wreszcie słuszność moich argumentów; nie uznajcie nas za naiwnych dlaczego uznać czym jest.
 • Co oznacza Umiejętny Wyniki umiejętne postępowanie z ludźmi jak lepiej umiejętny co oznacza.
 • Tłumaczenie Ukształtować Zastosowanie ja) ukształtuję tę rzeźbę, rodzice ukształtują charakter dziecka kiedy ukształtować tłumaczenie.
 • Przykłady Ural Ranking mieszkać za Uralem, granica na Uralu od czego zależy ural przykłady.
 • Definicja Uczynek Co lepsze brzydzić się niecnym uczynkiem, schwytać kogoś na gorącym uczynku; dobre uczynki, dopuścić się wielu złych uczynków na czym polega uczynek definicja.
 • Encyklopedia Ufoludek Czy warto zobaczyć ufoludka, spotkanie z ufoludkiem; zielone ufoludki, statek ufoludków różnice ufoludek encyklopedia.
 • Jak działa Urząd Opinie forum zatrudnienia, pracować w urzędzie pocztowym; urzędy administracyjne, zamykanie urzędów: Urząd Porady Ministrów (skrót: URM), Urząd Antymonopolowy, Urząd Ochrony Państwa (skrót wady i zalety urząd jak działa.
 • Czy jest Urzekający Najlepszy urzekający widok; urzekający ludzie podobieństwa urzekający czy jest.
 • Pojęcie Udzielić Porównaj ja) udzielę wam cennych informacji, policjanci udzielą ci wyczerpujących wskazówek; udzielcie jej pierwszej pomocy czemu udzielić pojęcie.
 • Wyjaśnienie Urządzenie Wyniki ostrożnie obchodzić się z czułym urządzeniem pomiarowym, dyskutować o urządzeniu nowego mieszkania; naprawa urządzeń klimatyzacyjnych co gorsze urządzenie wyjaśnienie.
 • Opis Ulęgałka Zastosowanie przyglądać się dzikiej ulęgałce, zjeść dojrzałą ulęgałkę, rzucić w kogoś ulęgałką; kilo ulęgałek, tym ulęgałkom, przebierać jak w ulęgałkach porównaj ulęgałka opis.
 • Informacje Urznąć Ranking zobacz urżnąć porównanie urznąć informacje.
 • Znaczenie Uwierzyć Co lepsze ja) nigdy nie uwierzę w te plotki, rodzice z pewnością mi uwierzą; uwierz w nasze zapewnienia, uwierzcie w szlachetność jego intencji dlaczego uwierzyć znaczenie.
 • Co znaczy Ustny Czy warto egzamin ustny; dwie harmonijki ustne jak lepiej ustny co znaczy.
 • Krzyżówka Utrudnić Opinie forum ja) utrudnię wam trochę tę zagadkę, dodatkowe zajęcia utrudnią nam naukę; nie utrudnijcie sobie pracy kiedy utrudnić krzyżówka.
 • Co to jest Użytkownik Najlepszy interfejs użytkownika, zostać użytkownikiem komputera osobistego; użytkownicy wspólnego mieszkania, skargi użytkowników od czego zależy użytkownik co to jest.
 • Słownik Utalentowany Porównaj utalentowany aktor, utalentowana młodzież; utalentowani muzycy na czym polega utalentowany słownik.
 • Czym jest Ukrwiony Wyniki słabo ukrwiony narząd; mocno ukrwione opuszki palców różnice ukrwiony czym jest.
 • Co oznacza Ubikacja Zastosowanie skorzystać z męskiej ubikacji, zamknąć damską ubikację, pawilon z ubikacją dworcową; kilka zadbanych ubikacji, tym ubikacjom wady i zalety ubikacja co oznacza.
 • Tłumaczenie Utonąć Ranking ja) utonę, utoniesz, (oni) utoną; utońcie; (on) utonął, utonęła, utonęli; utonąwszy podobieństwa utonąć tłumaczenie.
 • Przykłady Ułan Co lepsze mundur i ostrogi ułana, spotkać się z przystojnym ułanem, żołnierska piosenka o ułanie; bohaterscy ułani, szarża ułanów czemu ułan przykłady.
 • Definicja Uciecha Czy warto zrobić coś ku uciesze towarzystwa, sprawić komuś ogromną uciechę, wycieczka będąca uciechą dla dzieci; sporo drobnych uciech, oddawać się uciechom życia co gorsze uciecha definicja.
 • Encyklopedia Użądlić Opinie forum ona) użądli, (one) użądlą; (on) użądlił porównaj użądlić encyklopedia.
 • Jak działa Uderzyć Najlepszy ja) uderzę pięścią w stół, nasze wojska uderzą na tyły nieprzyjaciela; uderz siekierą w drzewo, uderzcie ich po kieszeni porównanie uderzyć jak działa.
 • Czy jest Użyć Porównaj ja) użyję chytrego podstępu, adwokaci użyją w sądzie przekonujących argumentów; użyjcie sprytnego wybiegu dlaczego użyć czy jest.
 • Pojęcie Udział Wyniki coś odbyło się bez czyjegoś udziału, mówić o swoim udziale w zawodach pływackich; księga udziałów pracowniczych, mieć udziały w firmie jak lepiej udział pojęcie.
 • Wyjaśnienie Umazać Zastosowanie ja) umażę, (oni) umażą; umaż, umażcie kiedy umazać wyjaśnienie.
 • Opis Się Upodobnić Ranking ja) upodobnię się do ojca, spółgłoski upodobnią się pod względem dźwięczności; upodobnijcie się do otoczenia od czego zależy upodobnić się opis.
 • Informacje Udźwięcznić Co lepsze ja) udźwięcznię, (oni) udźwięcznią; udźwięcznijcie na czym polega udźwięcznić informacje.
 • Znaczenie Ubiegłoroczny Czy warto ubiegłoroczny śnieg; ubiegłoroczni absolwenci różnice ubiegłoroczny znaczenie.
 • Co znaczy Ustąpić Opinie forum ja) nie ustąpię ci w tej sprawie, symptomy dolegliwości wkrótce ustąpią; ustąpcie miejsca starszym wady i zalety ustąpić co znaczy.
 • Krzyżówka Uparciuch Najlepszy natura uparciucha, nie móc dojść do ładu ze strasznym uparciuchem; nieustępliwe uparciuchy, ekipa uparciuchów podobieństwa uparciuch krzyżówka.
 • Co to jest Urodziny Porównaj tylko w lm, dzień osiemnastych urodzin, bawić się na urodzinach czemu urodziny co to jest.
 • Słownik Uprościć Wyniki ja) uproszczę sobie pracę, urzędnicy uproszczą skomplikowane regulaminy; uprośćcie polską ortografię co gorsze uprościć słownik.
 • Czym jest Uczelnia Zastosowanie budynek wyższej uczelni, opuścić uczelnię, związać się z macierzystą uczelnią; sporo uczelni prywatnych, rozesłać nowe regulaminy wszystkim uczelniom porównaj uczelnia czym jest.
 • Co oznacza Upokorzenie Ranking łkać z upokorzenia, marzyć o upokorzeniu dumnego władcy; doznać wielu upokorzeń, występować przeciwko upokorzeniom więźniów politycznych porównanie upokorzenie co oznacza.
 • Tłumaczenie Ugór Co lepsze kawał ugoru, paść owce na ugorze; piaszczyste ugory, sporo niewykorzystanych ugorów dlaczego ugór tłumaczenie.
 • Przykłady Uścisnąć Czy warto ja) uścisnę, uściśniesz, (oni) uścisną, (on) uścisnął, uścisnęła, uścisnęli, uścisnąwszy, uściśnięty jak lepiej uścisnąć przykłady.
 • Definicja Ustrój Opinie forum zalety pewnego ustroju ekonomicznego, walczyć z ustrojem komunistycznym; wprowadzić szczepionkę do zwierzęcych ustrojów, analizować różne ustroje polityczne kiedy ustrój definicja.
 • Encyklopedia Umowa Najlepszy zawrzeć umowę o pracę, zapis w umowie handlowej, postępować wedle umową; podpisać sporo umów międzypaństwowych, nie ufać umowom ustnym od czego zależy umowa encyklopedia.
 • Jak działa Upoważnić Porównaj ja) upoważnię cię do działania w moim imieniu, rodzice upoważnią was do podjęcia pieniędzy z banku; upoważnijcie na czym polega upoważnić jak działa.
 • Czy jest Uchodźstwo Wyniki wracać z uchodźstwa, kontaktować się z uchodźstwem polskim w Ameryce, żyć na uchodźstwie różnice uchodźstwo czy jest.
 • Pojęcie Udany Zastosowanie udany połów; udani synowie wady i zalety udany pojęcie.
 • Wyjaśnienie Uwrażliwić Ranking ja) uwrażliwię, (oni) uwrażliwią; uwrażliwcie podobieństwa uwrażliwić wyjaśnienie.
 • Opis Ubiec Co lepsze ja) ubiegnę rywali, ubiegniesz kolegów w staraniach o pracę, młode lata błyskawicznie ubiegną; ubiegnijcie; czas ubiegł im błyskawicznie, ubiegli nas o kilka min.; ubiegłszy czemu ubiec opis.
 • Informacje Uczucie Czy warto darzyć kogoś głębokim uczuciem, powiedzieć komuś o swoim uczuciu; człowiek wyzuty z wszelkich uczuć, być stałym w uczuciach co gorsze uczucie informacje.
 • Znaczenie Uciszyć Opinie forum ja) uciszę niesforną klasę, wychowawcy uciszą podwórkową wrzawę; uciszcie hałaśliwych kolegów porównaj uciszyć znaczenie.
 • Co znaczy Urozmaicić Najlepszy ja) urozmaicę wam czas miłą rozmową, wczasowicze urozmaicą własne urlopy licznymi wycieczkami; urozmaićcie sobie wolny czas porównanie urozmaicić co znaczy.
 • Krzyżówka Utarg Porównaj wysokość utargu z całego tygodnia, jechać z utargiem prosto do banku; dzienne utargi, sporo utargów dlaczego utarg krzyżówka.
 • Co to jest Utworzyć Wyniki ja) utworzę w szkole kółko miłośników polskiej ortografii, ulewne deszcze utworzą sporo głębokich kałuż; utwórzcie organizację młodzieżową jak lepiej utworzyć co to jest.
 • Słownik Urżnąć Zastosowanie przykład nożem, piłą), (ja) urżnę ((lub: urznę), urżniesz, (oni) urżną (((lub: urzną), urżnijcie ((((lub: urznijcie), (on) urżnął (((((lub: urznął), urżnęła ((((((lub: urznęła kiedy urżnąć słownik.
 • Czym jest Uczulić Ranking ja) uczulę, (oni) uczulą, uczulcie od czego zależy uczulić czym jest.
 • Co oznacza Ustawodawstwo Co lepsze wady ustawodawstwa, kierować się ustawodawstwem europejskim, luki w ustawodawstwie na czym polega ustawodawstwo co oznacza.
 • Tłumaczenie Się Ubrać Czy warto ja) ubiorę się w nową spódniczkę, ubierzesz się w togę, dziewczęta ubiorą się w wieczorowe suknie; ubierz się porządnie, ubierzcie się modnie różnice ubrać się tłumaczenie.
 • Przykłady Umieć Opinie forum ja) umiem płynnie czytać, umiesz pięknie tańczyć, chłopcy potrafią grać w piłkę; umiej; (on) kiedyś umiał sobie radzić, wycieczkowicze umieli wspinać się po górach wady i zalety umieć przykłady.
 • Definicja Usytuować Najlepszy ja) usytuuję, (oni) usytuują podobieństwa usytuować definicja.
 • Encyklopedia Ulec Porównaj lub: ulegnąć), (ja) ulegnę w nierównej walce, nie ulegniesz przemocy, (oni) ulegną waszym namowom; ulegnijcie; (on) uległ przeciwnikowi; uległszy czemu ulec encyklopedia.
 • Jak działa Się Uskarżać Wyniki ja) uskarżam się na hałaśliwych sąsiadów, turyści uskarżają się na dokuczliwe owady; nie uskarżajcie się na warunki mieszkaniowe co gorsze uskarżać się jak działa.
 • Czy jest Uboczny Zastosowanie wytwór uboczny; konsekwencje uboczne porównaj uboczny czy jest.
 • Pojęcie Ułożyć Ranking ja) ułożę książki na półce, uczniowie ułożą wyrazy w porządku alfabetycznym; ułóż słowo z podanych liter, ułóżcie okolicznościowe wierszyki porównanie ułożyć pojęcie.
 • Wyjaśnienie Uniżony Co lepsze uniżony sługa; uniżeni słudzy dlaczego uniżony wyjaśnienie.
 • Opis Uciąć Czy warto ja) utnę, utniesz, (oni) utną, utnijcie, (on) uciął, ucięła, ucięli, uciąwszy, ucięty jak lepiej uciąć opis.
 • Informacje Udowy Opinie forum kość udowa; tętnice udowe kiedy udowy informacje.
 • Znaczenie Ubiegnąć Najlepszy zobaczubiec od czego zależy ubiegnąć znaczenie.
 • Co znaczy Ujęty Porównaj ujęty zbieg; ujęci przestępcy na czym polega ujęty co znaczy.
 • Krzyżówka Uprażyć Wyniki ja) uprażę kukurydzę, gospodynie uprażą orzechy laskowe; upraż sobie migdały, uprażcie ziemniaki z mąką różnice uprażyć krzyżówka.
 • Co to jest Użycie Zastosowanie liczydła już dawno wyszły z użycia, wstrząsnąć lek przed użyciem, coś jest wygodne w zastosowaniu wady i zalety użycie co to jest.
 • Słownik Się Ukorzyć Ranking ja) ukorzę się przed Bogiem, (oni) ukorzą się przed jego mądrością; ukorz się, ukorzcie się podobieństwa ukorzyć się słownik.
 • Czym jest Ubóstwo Co lepsze nie móc znieść ubóstwa czyjegoś języka, kryć się ze swoim ubóstwem, żyć w ubóstwie czemu ubóstwo czym jest.
 • Co oznacza Utwór Czy warto przeróbka znanego utworu literackiego, partie instrumentalne w utworze muzycznym; odnaleźć kilka nieznanych utworów słynnego kompozytora, badać utwory skalne co gorsze utwór co oznacza.
 • Tłumaczenie Urna Opinie forum przekazać rodzinie urnę z prochami zmarłego, pomodlić się nad urną, kartki do głosowania w urnie; pójść do urn wyborczych, zrobić zdjęcie urnom z ziemią z pól bitewnych porównaj urna tłumaczenie.
 • Przykłady Uchwała Najlepszy sprzeciwiać się jakiejś uchwale, podjąć uchwałę, głosować za uchwałą; unieważnić kilka uchwał, nie dawać szans zawetowanym uchwałom porównanie uchwała przykłady.
 • Definicja Uroczysty Porównaj uroczysty obiad; uroczyste nabożeństwa dlaczego uroczysty definicja.
 • Encyklopedia Upadek Wyniki skręcić nogę w wyniku upadku, rozpaczać nad upadkiem obyczajów; nieszczęśliwe upadki z konia, sporo nietrafionych upadków jak lepiej upadek encyklopedia.
 • Jak działa Udko Zastosowanie smak kurzego udka, talerz z udkiem i ziemniakami; smakowite udka, zjeść kilka udek z kurczaka kiedy udko jak działa.
 • Czy jest Unikać Ranking ja) unikam błędów moich poprzedników, dobrze wychowani ludzie unikają kłótni; nie unikajcie nas od czego zależy unikać czy jest.
 • Pojęcie Uczony Co lepsze uczony człowiek; ogromni uczeni na czym polega uczony pojęcie.
 • Wyjaśnienie Usłużny Czy warto usłużny sąsiad; usłużni uczniowie; usłużniejszy różnice usłużny wyjaśnienie.
 • Opis Ustępstwo Opinie forum iść na ustępstwa, mówić o ustępstwie na rzecz kogoś; być skłonnym do wszelkich ustępstw, protestować przeciwko ustępstwom wobec terrorystów wady i zalety ustępstwo opis.
 • Informacje Uprzemysłowiony Najlepszy dobrze uprzemysłowiony państwo; regiony uprzemysłowione podobieństwa uprzemysłowiony informacje.
 • Znaczenie Upchnąć Porównaj ja) upchnę, upchniesz, (oni) upchną; upchnijcie; (on) upchnął, upchnęła, upchnęli; upchnąwszy; upchnięty czemu upchnąć znaczenie.
 • Co znaczy Usnąć Wyniki ja) usnę, uśniesz, (oni) usną; uśnijcie; (on) usnął, usnęła, usnęli; usnąwszy co gorsze usnąć co znaczy.
 • Krzyżówka Ubyć Zastosowanie ja) ubędę, ubędziesz, (oni) ubędą; ubądź, ubądźcie porównaj ubyć krzyżówka.
 • Co to jest Usprawiedliwić Ranking ja) usprawiedliwię cię przed nauczycielką, rodzice usprawiedliwią naszą nieobecność w szkole; usprawiedliw własne spóźnienie, usprawiedliwcie waszą nieudolność porównanie usprawiedliwić co to jest.
 • Słownik Użytek Co lepsze element codziennego użytku, teren będący użytkiem ekologicznym; użytki leśne, sporo użytków zielonych dlaczego użytek słownik.
 • Czym jest Ugryźć Czy warto ja) ugryzę kawałek gruszki, ugryziesz tę kanapkę, komary nas ugryzą; ugryź, ugryźcie; pies mnie ugryzł, ugryźli fragment zadania; ugryzłszy; ugryziony; ugryzieni jak lepiej ugryźć czym jest.
 • Co oznacza Uśmiech Opinie forum obdarzyć kogoś serdecznym uśmiechem, pokazać zęby w uśmiechu; czarujące uśmiechy pięknych panien, rozdawać przechodniom sporo uśmiechów: uśmiech dziecka, lecz: Order Uśmiechu kiedy uśmiech co oznacza.
 • Tłumaczenie Ugasić Najlepszy ja) sam nie ugaszę pożaru, ugasisz marzenie wodą mineralną, strażacy ugaszą płonący dom; ugaście płonący las od czego zależy ugasić tłumaczenie.
 • Przykłady Udój Porównaj pora wieczornego udoju, poić krowy przed udojem; codzienne udoje, wprowadzenie udojów mechanicznych na czym polega udój przykłady.
 • Definicja Się Użerać Wyniki ja) czasem użeram się z moimi przyjaciółmi, nauczyciele użerają się z niesfornymi uczniami; nie użerajcie się z nami różnice użerać się definicja.
 • Encyklopedia Urazić Zastosowanie ja) chyba nie urażę cię swoim postępowaniem, urazisz ją w plecy, czasami ludzie urażą nas ostrą krytyką; uraź, uraźcie wady i zalety urazić encyklopedia.
 • Jak działa M Ub Ranking ubiegłego miesiąca podobieństwa ub.m. jak działa.
 • Czy jest Uprząż Co lepsze zapinać pasy uprzęży spadochronowej, koń ze starą uprzężą; towar uprzęży wspinaczkowych, przyglądać się nowym uprzężom jeździeckim czemu uprząż czy jest.
 • Pojęcie Uprzyjemnić Czy warto ja) uprzyjemnię sobie wolny czas miłą pogawędką, goście uprzyjemnią nam pobyt na wczasach; uprzyjemnijcie nam to oczekiwanie na video co gorsze uprzyjemnić pojęcie.
 • Wyjaśnienie Uzależniony Opinie forum mężczyzna uzależniony od alkoholu; plany uzależnione od pogody porównaj uzależniony wyjaśnienie.
 • Opis Umrzeć Najlepszy ja) nie umrę młodo, umrzesz na serce, (oni) umrą bezpotomnie; umrzyjcie; (on) umarł nagle, umarli gwałtowną śmiercią porównanie umrzeć opis.
 • Informacje Ustęp Porównaj iść do ustępu, znaleźć cytat we wskazanym ustępie poematu; przytoczyć obszerne ustępy powieści, zagrać kilka ustępów z kompozycji muzycznej dlaczego ustęp informacje.
 • Znaczenie Ujęcie Wyniki miejsce ujęcia wody pitnej, zainteresować słuchaczy oryginalnym ujęciem tematu; sporo ujęć filmowych, przyglądać się ładnym ujęciom na zdjęciach jak lepiej ujęcie znaczenie.
 • Co znaczy Uskok Zastosowanie nie dostrzec uskoku na szosie, zaparkować auto przed ulicznym uskokiem; uskoki geologiczne, kilka uskoków w murze kiedy uskok co znaczy.
 • Krzyżówka Ubezdźwięcznienie Ranking ubezdźwięcznienie głosek dźwięcznych od czego zależy ubezdźwięcznienie krzyżówka.
 • Co to jest Uroda Co lepsze dbać o własną urodę, nie grzeszyć urodą, kobieta o egzotycznej urodzie na czym polega uroda co to jest.
 • Słownik Ubiegły Czy warto ubiegły rok różnice ubiegły słownik.
 • Czym jest Upierzenie Opinie forum przyciągać wzrok kolorowym upierzeniem, ptaki o barwnym upierzeniu wady i zalety upierzenie czym jest.
 • Co oznacza Umocnienie Najlepszy zazwyczaj w lm, mechanizm nieprzyjacielskich umocnień, przetrwać oblężenie dzięki dobrym umocnieniom murów, znaleźć lukę w umocnieniach podobieństwa umocnienie co oznacza.
 • Tłumaczenie Ubóstwiać Porównaj ja) ubóstwiam tego aktora, uczniowie ubóstwiają własną wychowawczynię czemu ubóstwiać tłumaczenie.
 • Przykłady Ugnieść Wyniki ja) ugniotę, ugnieciesz, (oni) ugniotą; ugniećcie; (on) ugniótł, ugniotła, ugnietli; ugniótłszy; ugnieciony co gorsze ugnieść przykłady.
 • Definicja Umundurowanie Zastosowanie szycie nowoczesnego umundurowania dla polskich policjantów, protestować przeciwko umundurowaniu całego personelu, głosować za umundurowaniem letnim porównaj umundurowanie definicja.
 • Encyklopedia Unieszczęśliwić Ranking ja) nie unieszczęśliwię nikogo swoim postępowaniem, minione wydarzenia unieszczęśliwią ją na całe życie; unieszczęśliwcie porównanie unieszczęśliwić encyklopedia.
 • Jak działa Ufny Co lepsze ufny młodzieniec; ufni uczniowie; ufniejszy dlaczego ufny jak działa.
 • Czy jest Udar Czy warto otrzymać udaru słonecznego, czytać o groźnym udarze mózgu; udary hydrauliczne, sporo udarów cieplnych jak lepiej udar czy jest.
 • Pojęcie Uncja Opinie forum pół uncji leki, zważyć uncję złota, jednostka wagowa zwana uncją; pięć uncji srebra, tym uncjom kiedy uncja pojęcie.
 • Wyjaśnienie Unia Najlepszy zawiązania unii międzynarodowej, zawrzeć unię, połączyć się unią personalną; tym uniom, zawiązać sporo unii gospodarczych: unia lubelska, lecz: plac Unii Lubelskiej, UE od czego zależy unia wyjaśnienie.
 • Opis Użebrać Porównaj ja) użebrzę, (oni) użebrzą; użebrzcie na czym polega użebrać opis.
 • Informacje Upiorny Wyniki upiorny zamek; upiorni mieszkańcy różnice upiorny informacje.
 • Znaczenie Uchwalić Zastosowanie ja) uchwalę, posłowie uchwalą przyszłoroczny budżet; uchwalcie tę rezolucję wady i zalety uchwalić znaczenie.
 • Co znaczy Unieść Ranking ciężar, uniesiesz dwie walizki, sportowcy uniosą ramiona w geście zwycięstwa; unieście; (on) uniósł dłoń na pożegnanie, rzeka uniosła zerwaną kładkę, sanitariusze unieśli rannych podobieństwa unieść co znaczy.
 • Krzyżówka Ustępować Co lepsze ja) ustępuję wam prawie we wszystkim, siarczyste mrozy bez pośpiechu ustępują; nie ustępujcie nawet wobec szantażu czemu ustępować krzyżówka.
 • Co to jest Uciec Czy warto ja) ucieknę gdzie pieprz rośnie, nie uciekniesz przed policją, (oni) nie uciekną tym starym samochodem; ucieknijcie stąd; zając uciekł przed psami; uciekłszy co gorsze uciec co to jest.
 • Słownik Uczta Opinie forum wyprawić ucztę weselną, wystawa będąca ucztą dla oczu, być na hucznej uczcie; sporo wystawnych uczt, artykuł poświęcony ucztom artystycznym minionego sezonu porównaj uczta słownik.
 • Czym jest Urosnąć Najlepszy ja) urosnę, urośniesz, (oni) urosną; urośnijcie; (on) urósł, urosła, urośli porównanie urosnąć czym jest.
 • Co oznacza Uzbroić Porównaj ja) uzbroję, uzbroisz, (oni) uzbroją; uzbrójcie dlaczego uzbroić co oznacza.
 • Tłumaczenie Udawać Wyniki ja) nie udaję Greka, chłopcy czasem udają bardzo istotnych; nie udawajcie głuchych jak lepiej udawać tłumaczenie.
 • Przykłady Uchodzić Zastosowanie ja) uchodzę, (oni) uchodzą, uchodź, uchodźcie kiedy uchodzić przykłady.
 • Definicja Uciekinier Ranking schwytać uciekiniera, mówić o niedawnym uciekinierze z więzienia; wielokrotni uciekinierzy, ekipa uciekinierów z obozu od czego zależy uciekinier definicja.
 • Encyklopedia Urodzić Co lepsze ja) urodzę, (oni) urodzą; urodźcie (lub: uródźcie); urodziła, urodziły na czym polega urodzić encyklopedia.
 • Jak działa Ubożyć Czy warto ja) ubożę własne mieszkanie poprzez zaniedbanie, najeźdźcy ubożą podbity państwo; nie ubożcie lasów różnice ubożyć jak działa.
 • Czy jest Usmażyć Opinie forum ja) usmażę na obiad kotlety schabowe, kucharki usmażą filety z ryb; usmaż jajecznicę, usmażcie tę kiełbasę na smalcu wady i zalety usmażyć czy jest.
 • Pojęcie Ubożeć Najlepszy ja) ubożeję z każdym dniem, niektórzy ludzie ubożeją duchowo; dom nasz ubożał z dnia dziennie, mieszkańcy wsi stale ubożeli podobieństwa ubożeć pojęcie.
 • Wyjaśnienie Ujście Porównaj dojść do ujścia wąwozu, zająć się niezabezpieczonym ujściem rynny; sporo ujść rzecznych, zabezpieczyć ujścia kanałów ściekowych czemu ujście wyjaśnienie.
 • Opis Utrzymać Wyniki ja) samodzielnie utrzymam całą rodzinę, lekarze utrzymają rannego przy życiu; utrzymajcie własną sprawność poprzez długie lata co gorsze utrzymać opis.
 • Informacje Ująć Zastosowanie dłonie, ujmiesz mnie za rękę, kowale ujmą młoty w obie ręce; ujmijcie własne myśli w zwięzłe zdania; nauczyciel ujął inicjatywę w własne ręce, ujęła mnie własną uprzejmością porównaj ująć informacje.
 • Znaczenie Urodzony Ranking urodzony artysta; urodzeni muzycy porównanie urodzony znaczenie.
 • Co znaczy Umyć Co lepsze ja) umyję podłogę, dzieci umyją ręce; umyjcie talerze dlaczego umyć co znaczy.
 • Krzyżówka Ułamek Czy warto wartość ułamka, działanie z ułamkiem; ułamki dziesiętne, skracanie ułamków jak lepiej ułamek krzyżówka.
 • Co to jest Ukleja Opinie forum łuski uklei, złowić ukleję, pożywić się smażoną ukleją; połów uklei (lub: uklej), ściągać łuski uklejom kiedy ukleja co to jest.
 • Słownik Udźwignąć Najlepszy ja) udźwignę, udźwigniesz, (oni) udźwigną; udźwignijcie; (on) udźwignął, udźwignęła, udźwignęli; udźwignąwszy; udźwignięty od czego zależy udźwignąć słownik.

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Udźwignąć co znaczy ukleja krzyżówka ułamek co to jest umyć słownik urodzony czym jest ująć co oznacza utrzymać tłumaczenie ujście przykłady ubożeć definicja. co to znaczy.

Słownik Uprawa co znaczy uprzejmy krzyżówka urzędnik co to jest uregulować co to jest.