UDERZAĆ UCZYNEK UCZYNIĆ co to jest
KRZYŻÓWKA Uderzać, Uczynek, Uczynić, Użyteczny, Ulga, Umiar, Umyślny, Urządzić, Ugryźć, Uniform.

Jak się piszę i mówi poprawnie U

 • Jak się piszę Udowy? Definicja kość udowa; tętnice udowe co to jest.
 • Jak się piszę Usamodzielnić? Definicja ja) usamodzielnię, (oni) usamodzielnią; usamodzielnijcie definicja.
 • Jak się piszę Ultrafiolet? Definicja pasmo ultrafioletu, czytać o ultrafiolecie co znaczy.
 • Jak się piszę Umazać? Definicja ja) umażę, (oni) umażą; umaż, umażcie słownik.
 • Jak się piszę Ufać? Definicja ja) ufam jej bezgranicznie, dzieci ufają swoim rodzicom; ufajcie swoim przyjaciołom znaczenie.
 • Jak się piszę Upiec? Definicja pieczenie na jednym ogniu, piekarze upieką chleb; upieczcie; kucharz upiekł mięso na obiad, po raz następny upiekli swoją pieczeń przy cudzym ogniu; upieczony czym jest.
 • Jak się piszę Utrzymanie? Definicja nie zapewnić komuś utrzymania, głosować za utrzymaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia, mieć kogoś na utrzymaniu co oznacza.
 • Jak się piszę Ukąsić? Definicja ja) ukąszę, ukąsisz, (oni) ukąszą; ukąście krzyżówka.
 • Jak się piszę Upominać? Definicja ja) upominam cię po raz następny, wychowawcy surowo upominają swoich uczniów; nie upominajcie nas najlepszy.
 • Jak się piszę Się Użerać? Definicja ja) czasem użeram się z moimi przyjaciółmi, nauczyciele użerają się z niesfornymi uczniami; nie użerajcie się z nami przykłady.
 • Jak się piszę Uczulić? Definicja ja) uczulę, (oni) uczulą, uczulcie encyklopedia.
 • Jak się piszę Upodobnienie? Definicja nie zauważyć upodobnienia głosek pod względem dźwięczności; nie dostrzegać upodobnień jak działa.
 • Jak się piszę Uchwała? Definicja sprzeciwiać się jakiejś uchwale, podjąć uchwałę, głosować za uchwałą; unieważnić kilka uchwał, nie dawać szans zawetowanym uchwałom czy jest.
 • Jak się piszę Ubezpieczyć? Definicja ja) ubezpieczę mieszkanie od pożaru, pracodawcy ubezpieczą swoich pracowników od niebezpiecznych wypadków; ubezpieczcie swojego kolegę liną pojęcie.
 • Jak się piszę Użytek? Definicja element codziennego użytku, teren będący użytkiem ekologicznym; użytki leśne, sporo użytków zielonych wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Usnąć? Definicja ja) usnę, uśniesz, (oni) usną; uśnijcie; (on) usnął, usnęła, usnęli; usnąwszy opis.
 • Jak się piszę Ukrwiony? Definicja słabo ukrwiony narząd; mocno ukrwione opuszki palców informacje.
 • Jak się piszę Ustawodawstwo? Definicja wady ustawodawstwa, kierować się ustawodawstwem europejskim, luki w ustawodawstwie co to jest.
 • Jak się piszę Uniwersytet? Definicja filologię polską na uniwersytecie; uniwersytety podziemne, pracownicy uniwersytetów, lecz: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im definicja.
 • Jak się piszę Utarg? Definicja wysokość utargu z całego tygodnia, jechać z utargiem prosto do banku; dzienne utargi, sporo utargów co znaczy.
 • Jak się piszę Uroczysty? Definicja uroczysty obiad; uroczyste nabożeństwa słownik.
 • Jak się piszę Uprażyć? Definicja ja) uprażę kukurydzę, gospodynie uprażą orzechy laskowe; upraż sobie migdały, uprażcie ziemniaki z mąką znaczenie.
 • Jak się piszę Uwarunkować? Definicja ja) uwarunkuję, (oni) uwarunkują; uwarunkujcie czym jest.
 • Jak się piszę Umocnienie? Definicja zazwyczaj w lm, mechanizm nieprzyjacielskich umocnień, przetrwać oblężenie dzięki dobrym umocnieniom murów, znaleźć lukę w umocnieniach co oznacza.
 • Jak się piszę Unieszczęśliwić? Definicja ja) nie unieszczęśliwię nikogo swoim postępowaniem, minione wydarzenia unieszczęśliwią ją na całe życie; unieszczęśliwcie krzyżówka.
 • Jak się piszę Urok? Definicja nie być pozbawionym uroku, odznaczać się niezwykłym urokiem osobistym; nieodparte uroki muzyki, sporo szatańskich uroków najlepszy.
 • Jak się piszę Udar? Definicja otrzymać udaru słonecznego, czytać o groźnym udarze mózgu; udary hydrauliczne, sporo udarów cieplnych przykłady.
 • Jak się piszę Uciszyć? Definicja ja) uciszę niesforną klasę, wychowawcy uciszą podwórkową wrzawę; uciszcie hałaśliwych kolegów encyklopedia.
 • Jak się piszę Uprawny? Definicja ziemia uprawna; pola uprawne jak działa.
 • Jak się piszę Ucisk? Definicja doznawać ucisku w żołądku, występować przeciwko uciskowi społecznemu, nie godzić się z uciskiem okupanta czy jest.
 • Jak się piszę Się Ulatniać? Definicja ja) ulatniam się z tego przyjęcia, trujące gazy ulatniają się z wnętrza ziemi pojęcie.
 • Jak się piszę Utonąć? Definicja ja) utonę, utoniesz, (oni) utoną; utońcie; (on) utonął, utonęła, utonęli; utonąwszy wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uczelnia? Definicja budynek wyższej uczelni, opuścić uczelnię, związać się z macierzystą uczelnią; sporo uczelni prywatnych, rozesłać nowe regulaminy wszystkim uczelniom opis.
 • Jak się piszę Ustrzec? Definicja lekarze ustrzegą nas przed epidemią; ustrzeżcie go od pochopnych czynów; (on) nie ustrzegł dzieci od złych wpływów, nie ustrzegli jej od złego towarzystwa informacje.
 • Jak się piszę Udawać? Definicja ja) nie udaję Greka, chłopcy czasem udają bardzo istotnych; nie udawajcie głuchych co to jest.
 • Jak się piszę Usiłować? Definicja ja) od kilku godz. usiłuję zasnąć, nauczyciele usiłują mu to wytłumaczyć; nie usiłujcie definicja.
 • Jak się piszę Ubikacja? Definicja skorzystać z męskiej ubikacji, zamknąć damską ubikację, pawilon z ubikacją dworcową; kilka zadbanych ubikacji, tym ubikacjom co znaczy.
 • Jak się piszę Uchodzić? Definicja ja) uchodzę, (oni) uchodzą, uchodź, uchodźcie słownik.
 • Jak się piszę Ubezdźwięcznienie? Definicja ubezdźwięcznienie głosek dźwięcznych znaczenie.
 • Jak się piszę Uszczerbek? Definicja doznać uszczerbku na honorze, pracować z uszczerbkiem dla zdrowia czym jest.
 • Jak się piszę Urodzić? Definicja ja) urodzę, (oni) urodzą; urodźcie (lub: uródźcie); urodziła, urodziły co oznacza.
 • Jak się piszę Upominek? Definicja zachwycać się drobnym upominkiem, dostać coś w upominku; gwiazdkowe upominki, wręczyć komuś kilka urodzinowych upominków krzyżówka.
 • Jak się piszę Ubiegnąć? Definicja zobaczubiec najlepszy.
 • Jak się piszę Umożliwić? Definicja ja) umożliwię ci ucieczkę, rodzice umożliwią wam naukę w najlepszych szkołach; umożliwcie przykłady.
 • Jak się piszę Upatrzyć? Definicja ja) upatrzę sobie jakąś niebrzydką dziewczynę, dziewczęta upatrzą sobie jakieś modne ciuszki; upatrz, upatrzcie encyklopedia.
 • Jak się piszę Uzmysłowić? Definicja ja) uzmysłowię, (oni) uzmysłowią; uzmysłów, uzmysłówcie jak działa.
 • Jak się piszę Umyć? Definicja ja) umyję podłogę, dzieci umyją ręce; umyjcie talerze czy jest.
 • Jak się piszę Uwaga? Definicja odwrócić czyjąś uwagę, pracować z wytężoną uwagą, mieć coś na uwadze; rzucić mimochodem kilka uwag, przyglądać się uwagom w uczniowskim dzienniku pojęcie.
 • Jak się piszę Ustępstwo? Definicja iść na ustępstwa, mówić o ustępstwie na rzecz kogoś; być skłonnym do wszelkich ustępstw, protestować przeciwko ustępstwom wobec terrorystów wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uzyskać? Definicja ja) w kolejnym roku szkolnym uzyskam jeszcze lepsze wyniki w nauce, pokorni grzesznicy uzyskają przebaczenie; uzyskajcie potrzebną wam pomoc opis.
 • Jak się piszę R Ub? Definicja ubiegłego roku informacje.
 • Jak się piszę Uprościć? Definicja ja) uproszczę sobie pracę, urzędnicy uproszczą skomplikowane regulaminy; uprośćcie polską ortografię co to jest.
 • Jak się piszę Się Uniezależnić? Definicja ja) uniezależnię się finansowo, dzieci uniezależnią się do swoich rodziców; uniezależnijcie się definicja.
 • Jak się piszę Się Użalić? Definicja ja) użalę się, (oni) użalą się; użalcie się co znaczy.
 • Jak się piszę Ubić? Definicja ja) ubiję śmietanę z malinami, handlowcy ubiją dobry biznes; ubijcie butami tę ścieżkę słownik.
 • Jak się piszę Ułożyć? Definicja ja) ułożę książki na półce, uczniowie ułożą wyrazy w porządku alfabetycznym; ułóż słowo z podanych liter, ułóżcie okolicznościowe wierszyki znaczenie.
 • Jak się piszę Uczęszczać? Definicja ja) często uczęszczam do kin i teatrów, moi koledzy uczęszczają na kurs prawa jazdy czym jest.
 • Jak się piszę Uczony? Definicja uczony człowiek; ogromni uczeni co oznacza.
 • Jak się piszę Upiorny? Definicja upiorny zamek; upiorni mieszkańcy krzyżówka.
 • Jak się piszę Uzębienie? Definicja człowiek z kompletnym uzębieniem, braki w uzębieniu; leczenie niekompletnych uzębień, przyglądać się uzębieniom przedszkolaków najlepszy.
 • Jak się piszę Ukształtować? Definicja ja) ukształtuję tę rzeźbę, rodzice ukształtują charakter dziecka przykłady.
 • Jak się piszę Ucztować? Definicja ja) ucztuję już od kilku dni, biesiadnicy ucztują przy suto zastawionych stołach encyklopedia.
 • Jak się piszę Uparty? Definicja uparty jak osioł, uparte dziecko; uparci sportowcy jak działa.
 • Jak się piszę Uwierzyć? Definicja ja) nigdy nie uwierzę w te plotki, rodzice z pewnością mi uwierzą; uwierz w nasze zapewnienia, uwierzcie w szlachetność jego intencji czy jest.
 • Jak się piszę Uczniowski? Definicja uczniowski zeszyt; uczniowscy przedstawiciele w parlamencie pojęcie.
 • Jak się piszę Uradować? Definicja ja) uraduję was swoim przyjazdem, (oni) uradują mnie dobrymi nowinami; uradujcie go własną obecnością wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uznawać? Definicja ja) uznaję własną winę, bracia uznają moje prawa do spadku; nie uznawajcie mojego zachowania za obrazę opis.
 • Jak się piszę Udój? Definicja pora wieczornego udoju, poić krowy przed udojem; codzienne udoje, wprowadzenie udojów mechanicznych informacje.
 • Jak się piszę Udręka? Definicja mieć udrękę z dziećmi sąsiadów, samotnie zmagać się ze swą udręką, żyć w ciągłej udręce; coś jest dla kogoś pasmem udręk, położyć kres udrękom niepewności co to jest.
 • Jak się piszę Unieważnić? Definicja ja) unieważnię waszą umowę, sędziowie unieważnią niesprawiedliwy wyrok; unieważnijcie definicja.
 • Jak się piszę Ufoludek? Definicja zobaczyć ufoludka, spotkanie z ufoludkiem; zielone ufoludki, statek ufoludków co znaczy.
 • Jak się piszę Uczucie? Definicja darzyć kogoś głębokim uczuciem, powiedzieć komuś o swoim uczuciu; człowiek wyzuty z wszelkich uczuć, być stałym w uczuciach słownik.
 • Jak się piszę Umieścić? Definicja ja) umieszczę kwiaty na oknie, umieścisz książki na półce, (oni) umieszczą własne rzeczy w szafkach; umieśćcie nas w internacie znaczenie.
 • Jak się piszę Ufundować? Definicja ja) ufunduję nagrodę dla zwycięzcy turnieju, organizatorzy ufundują puchar dla najlepszej drużyny turnieju czym jest.
 • Jak się piszę Uchylić? Definicja ja) uchylę trochę okna, posłowie uchylą tę ustawę co oznacza.
 • Jak się piszę Ustalić? Definicja ja) ustalę program wycieczki, naukowcy ustalą pochodzenie i wiek znaleziska; ustalcie pisownię trudnych ortograficznie wyrazów krzyżówka.
 • Jak się piszę Się Uśmiechnąć? Definicja uśmiechniesz się na samą myśl o tym, rodzice uśmiechną się wyrozumiale; uśmiechnijcie się wesoło; nieznajomy uśmiechnął się przyjaźnie, dziewczynka uśmiechnęła się promiennie najlepszy.
 • Jak się piszę Użąć? Definicja na przykład sierpem), (ja) użnę, (oni) użną; użnijcie; (on) użął, użęła, użęli; użęty przykłady.
 • Jak się piszę Uchatka? Definicja przypatrywać się morskiej uchatce, zobaczyć w zoo uchatkę kalifornijską, bawić się z uchatką; stado uchatek, zrobić zdjęcie uchatkom encyklopedia.
 • Jak się piszę Usłużny? Definicja usłużny sąsiad; usłużni uczniowie; usłużniejszy jak działa.
 • Jak się piszę Upokorzenie? Definicja łkać z upokorzenia, marzyć o upokorzeniu dumnego władcy; doznać wielu upokorzeń, występować przeciwko upokorzeniom więźniów politycznych czy jest.
 • Jak się piszę Ujrzeć? Definicja ujrzymy was poprzez okno, (oni) ujrzą nas z oddali; ujrzyjcie to oczami wyobraźni; (on) ujrzał tę sprawę oczyma duszy, górnicy ujrzeli światło dzienne pojęcie.
 • Jak się piszę Ulegnąć? Definicja zobaczulec wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uprzejmy? Definicja uprzejmy urzędnik, uprzejma obsługa; uprzejmi sprzedawcy opis.
 • Jak się piszę Ubożeć? Definicja ja) ubożeję z każdym dniem, niektórzy ludzie ubożeją duchowo; dom nasz ubożał z dnia dziennie, mieszkańcy wsi stale ubożeli informacje.
 • Jak się piszę Upchnąć? Definicja ja) upchnę, upchniesz, (oni) upchną; upchnijcie; (on) upchnął, upchnęła, upchnęli; upchnąwszy; upchnięty co to jest.
 • Jak się piszę Urodziny? Definicja tylko w lm, dzień osiemnastych urodzin, bawić się na urodzinach definicja.
 • Jak się piszę Ukradkiem? Definicja wyjść ukradkiem, obetrzeć łzy ukradkiem co znaczy.
 • Jak się piszę Upstrzyć? Definicja ja) upstrzę, (oni) upstrzą; upstrzyjcie słownik.
 • Jak się piszę Ubóstwiać? Definicja ja) ubóstwiam tego aktora, uczniowie ubóstwiają własną wychowawczynię znaczenie.
 • Jak się piszę Ubóstwo? Definicja nie móc znieść ubóstwa czyjegoś języka, kryć się ze swoim ubóstwem, żyć w ubóstwie czym jest.
 • Jak się piszę Udział? Definicja coś odbyło się bez czyjegoś udziału, mówić o swoim udziale w zawodach pływackich; księga udziałów pracowniczych, mieć udziały w firmie co oznacza.
 • Jak się piszę Urzędnik? Definicja kompetencje urzędnika skarbowego, kłócić się z urzędnikiem pocztowym; urzędnicy bankowi, zadania urzędników sądowych krzyżówka.
 • Jak się piszę Uprząż? Definicja zapinać pasy uprzęży spadochronowej, koń ze starą uprzężą; towar uprzęży wspinaczkowych, przyglądać się nowym uprzężom jeździeckim najlepszy.
 • Jak się piszę Udomowić? Definicja ja) udomowię tego konia, hodowcy udomowią dzikie zwierzęta przykłady.
 • Jak się piszę Upolować? Definicja ja) upoluję na obiad zająca, myśliwi upolują jakąś zwierzynę; upolujcie encyklopedia.
 • Jak się piszę Uzasadnienie? Definicja treść uzasadnienia wyroku sądowego, zwrócić się z pisemnym uzasadnieniem swych roszczeń; podać kilka uzasadnień jak działa.
 • Jak się piszę Urządzenie? Definicja ostrożnie obchodzić się z czułym urządzeniem pomiarowym, dyskutować o urządzeniu nowego mieszkania; naprawa urządzeń klimatyzacyjnych czy jest.
 • Jak się piszę Uścisnąć? Definicja ja) uścisnę, uściśniesz, (oni) uścisną, (on) uścisnął, uścisnęła, uścisnęli, uścisnąwszy, uściśnięty pojęcie.
 • Jak się piszę Urlop? Definicja używać z urlopu, być na miesięcznym urlopie; urlopy okolicznościowe, wybrać kilka zaległych urlopów wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Umieć? Definicja ja) umiem płynnie czytać, umiesz pięknie tańczyć, chłopcy potrafią grać w piłkę; umiej; (on) kiedyś umiał sobie radzić, wycieczkowicze umieli wspinać się po górach opis.
 • Jak się piszę Umiejętny? Definicja umiejętne postępowanie z ludźmi informacje.
 • Jak się piszę Upuścić? Definicja ja) nie upuszczę tego talerza, znowu upuścisz szklankę na ziemię, żołnierze upuszczą wodę z mokradeł; upuśćcie co to jest.
 • Jak się piszę Urodzinowy? Definicja tort urodzinowy; życzenia urodzinowe definicja.
 • Jak się piszę Użyć? Definicja ja) użyję chytrego podstępu, adwokaci użyją w sądzie przekonujących argumentów; użyjcie sprytnego wybiegu co znaczy.
 • Jak się piszę Uzależniony? Definicja mężczyzna uzależniony od alkoholu; plany uzależnione od pogody słownik.
 • Jak się piszę Ujęcie? Definicja miejsce ujęcia wody pitnej, zainteresować słuchaczy oryginalnym ujęciem tematu; sporo ujęć filmowych, przyglądać się ładnym ujęciom na zdjęciach znaczenie.
 • Jak się piszę Ukłuć? Definicja ja) nie ukłuję (lub: ukolę) cię tą igłą, osy ukłują ((lub: ukolą) nas własnymi żądłami; ukłujcie (((lub: ukolcie czym jest.
 • Jak się piszę Urozmaicić? Definicja ja) urozmaicę wam czas miłą rozmową, wczasowicze urozmaicą własne urlopy licznymi wycieczkami; urozmaićcie sobie wolny czas co oznacza.
 • Jak się piszę Usterka? Definicja usunąć drobną usterkę, tekst z usterką językową, wspomnieć o usterce samochodu; towary bez usterek, fachowiec przyglądający się usterkom krzyżówka.
 • Jak się piszę Uniemożliwiać? Definicja ja) uniemożliwiam wam głośną zabawę, głębokie zaspy śniegu uniemożliwiają przejazd; uniemożliwiajcie najlepszy.
 • Jak się piszę Użycie? Definicja liczydła już dawno wyszły z użycia, wstrząsnąć lek przed użyciem, coś jest wygodne w zastosowaniu przykłady.
 • Jak się piszę Uświetnić? Definicja ja) uświetnię twój jubileusz okolicznościowym wierszykiem, aktorzy uświetnią uroczystość własną obecnością; uświetnijcie encyklopedia.
 • Jak się piszę Uciąć? Definicja ja) utnę, utniesz, (oni) utną, utnijcie, (on) uciął, ucięła, ucięli, uciąwszy, ucięty jak działa.
 • Jak się piszę Ustrój? Definicja zalety pewnego ustroju ekonomicznego, walczyć z ustrojem komunistycznym; wprowadzić szczepionkę do zwierzęcych ustrojów, analizować różne ustroje polityczne czy jest.
 • Jak się piszę Ucieczka? Definicja zorganizować ucieczkę z obozu, ratować się ucieczką, słyszeć o ucieczce groźnego bandyty; sporo nieudanych ucieczek z niewoli, zapobiegać ucieczkom w trakcie transportu pojęcie.
 • Jak się piszę Ubytek? Definicja doznać znacznego ubytku krwi, cieszyć się ubytkiem wagi; próchnicze ubytki zębów, sporo ubytków w gospodarstwie wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Udko? Definicja smak kurzego udka, talerz z udkiem i ziemniakami; smakowite udka, zjeść kilka udek z kurczaka opis.
 • Jak się piszę Uderzyć? Definicja ja) uderzę pięścią w stół, nasze wojska uderzą na tyły nieprzyjaciela; uderz siekierą w drzewo, uderzcie ich po kieszeni informacje.
 • Jak się piszę Uszczypnąć? Definicja ja) uszczypnę, uszczypniesz, (oni) uszczypną; uszczypnijcie; (on) uszczypnął, uszczypnęła, uszczypnęli; uszczypnąwszy; uszczypnięty co to jest.
 • Jak się piszę Ukraść? Definicja ja) ukradnę, ukradniesz, (oni) ukradną; ukradnijcie; (on) ukradł; ukradłszy; ukradziony definicja.
 • Jak się piszę Się Upodobnić? Definicja ja) upodobnię się do ojca, spółgłoski upodobnią się pod względem dźwięczności; upodobnijcie się do otoczenia co znaczy.
 • Jak się piszę Urodzony? Definicja urodzony artysta; urodzeni muzycy słownik.
 • Jak się piszę Ustrzelić? Definicja ja) ustrzelę ptaka w locie, myśliwi ustrzelą dzika; ustrzelcie śrutem zająca znaczenie.
 • Jak się piszę Unia? Definicja międzynarodowej, zawrzeć unię, połączyć się unią personalną; tym uniom, zawiązać sporo unii gospodarczych: unia lubelska, lecz: plac Unii Lubelskiej, UE czym jest.
 • Jak się piszę Upierzenie? Definicja przyciągać wzrok kolorowym upierzeniem, ptaki o barwnym upierzeniu co oznacza.
 • Jak się piszę Usłyszeć? Definicja ja) wkrótce usłyszę wasze kroki, widzowie usłyszą piękny śpiew; usłyszcie nasze wołanie krzyżówka.
 • Jak się piszę Uzbroić? Definicja ja) uzbroję, uzbroisz, (oni) uzbroją; uzbrójcie najlepszy.
 • Jak się piszę Utalentowany? Definicja utalentowany aktor, utalentowana młodzież; utalentowani muzycy przykłady.
 • Jak się piszę Ukosić? Definicja ja) ukoszę, ukosisz, (oni) ukoszą; ukoście encyklopedia.
 • Jak się piszę Ubiec? Definicja ubiegniesz kolegów w staraniach o pracę, młode lata błyskawicznie ubiegną; ubiegnijcie; czas ubiegł im błyskawicznie, ubiegli nas o kilka min.; ubiegłszy; ubiegnięty jak działa.
 • Jak się piszę Umrzeć? Definicja ja) nie umrę młodo, umrzesz na serce, (oni) umrą bezpotomnie; umrzyjcie; (on) umarł nagle, umarli gwałtowną śmiercią czy jest.
 • Jak się piszę Usuwać? Definicja ja) usuwam śnieg z podwórka, strażacy usuwają ludzi z płonącego domu; usuwajcie krzesła z pokoju pojęcie.
 • Jak się piszę M Ub? Definicja ubiegłego miesiąca wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uchodźstwo? Definicja wracać z uchodźstwa, kontaktować się z uchodźstwem polskim w Ameryce, żyć na uchodźstwie opis.
 • Jak się piszę Ujęty? Definicja ujęty zbieg; ujęci przestępcy informacje.
 • Jak się piszę Ustępować? Definicja ja) ustępuję wam prawie we wszystkim, siarczyste mrozy bez pośpiechu ustępują; nie ustępujcie nawet wobec szantażu co to jest.
 • Jak się piszę Uczciwy? Definicja uczciwy kasjer; uczciwi urzędnicy; uczciwszy definicja.
 • Jak się piszę Uprzemysłowiony? Definicja dobrze uprzemysłowiony państwo; regiony uprzemysłowione co znaczy.
 • Jak się piszę Uciążliwy? Definicja uciążliwy wymóg; uciążliwi współlokatorzy; uciążliwszy słownik.
 • Jak się piszę Urżnąć? Definicja ja) urżnę ((lub: urznę), urżniesz, (oni) urżną (((lub: urzną), urżnijcie ((((lub: urznijcie), (on) urżnął (((((lub: urznął), urżnęła ((((((lub: urznęła), urżnęli (((((((lub znaczenie.
 • Jak się piszę Uparciuch? Definicja natura uparciucha, nie móc dojść do ładu ze strasznym uparciuchem; nieustępliwe uparciuchy, ekipa uparciuchów czym jest.
 • Jak się piszę Uprzedzić? Definicja ja) kolejnym wspólnie uprzedzę cię o swoim przyjeździe, (oni) po raz następny uprzedzą nasze zamiary; uprzedź mnie o swoich planach, uprzedźcie rodziców o swojej wizycie co oznacza.
 • Jak się piszę Ugasić? Definicja ja) sam nie ugaszę pożaru, ugasisz marzenie wodą mineralną, strażacy ugaszą płonący dom; ugaście płonący las krzyżówka.
 • Jak się piszę Uszkodzić? Definicja ja) nie uszkodzę tego urządzenia, (oni) nie uszkodzą przewodów elektrycznych; nie uszkodź samochodu, nie uszkodźcie mu kości najlepszy.
 • Jak się piszę Ukleja? Definicja łuski uklei, złowić ukleję, pożywić się smażoną ukleją; połów uklei (lub: uklej), ściągać łuski uklejom przykłady.
 • Jak się piszę Ufny? Definicja ufny młodzieniec; ufni uczniowie; ufniejszy encyklopedia.
 • Jak się piszę Ubarwienie? Definicja zmiana ubarwienia kameleona, gatunki różniące się ubarwieniem, motyl w pięknym ubarwieniu; ubarwienia ochronne, sporo pięknych ptasich ubarwień jak działa.
 • Jak się piszę Uśmiech? Definicja obdarzyć kogoś serdecznym uśmiechem, pokazać zęby w uśmiechu; czarujące uśmiechy pięknych panien, rozdawać przechodniom sporo uśmiechów: uśmiech dziecka, lecz: Order Uśmiechu czy jest.
 • Jak się piszę Uprosić? Definicja ja) uproszę, (oni) uproszą; uproście pojęcie.
 • Jak się piszę Urazić? Definicja ja) chyba nie urażę cię swoim postępowaniem, urazisz ją w plecy, czasami ludzie urażą nas ostrą krytyką; uraź, uraźcie wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uciekinier? Definicja schwytać uciekiniera, mówić o niedawnym uciekinierze z więzienia; wielokrotni uciekinierzy, ekipa uciekinierów z obozu opis.
 • Jak się piszę Usytuować? Definicja ja) usytuuję, (oni) usytuują informacje.
 • Jak się piszę Udźwignąć? Definicja ja) udźwignę, udźwigniesz, (oni) udźwigną; udźwignijcie; (on) udźwignął, udźwignęła, udźwignęli; udźwignąwszy; udźwignięty co to jest.
 • Jak się piszę Usiąść? Definicja ja) zaraz usiądę do odrabiania lekcji, usiądziesz wygodnie w fotelu; usiądźcie na krzesłach; muzyk usiadł do fortepianu, goście usiedli przy stole definicja.
 • Jak się piszę Uwięzić? Definicja ja) uwiężę was w zamkowych lochach, nie uwięzisz ich na długo, wymagania uwiężą nas w mieście; uwięźcie co znaczy.
 • Jak się piszę Ulica? Definicja zaułek ze ślepą ulicą, mieszkać przy ruchliwej ulicy; nazwy polskich ulic, tym ulicom: aleja Marszałka Piłsudskiego (lub: aleja marsz. Piłsudskiego), aleja Świętego Jana ((lub słownik.
 • Jak się piszę Uczulenie? Definicja otrzymać uczulenia, pacjent z uczuleniem na antybiotyki; sporo rodzajów uczuleń, przeciwdziałać uczuleniom znaczenie.
 • Jak się piszę Upał? Definicja osłabnąć z upału, pracować w piekielnym upale; upały nie do wytrzymania, pora nieznośnych upałów czym jest.
 • Jak się piszę Ubój? Definicja bydło przeznaczone do uboju, trudnić się ubojem rytualnym; uboje świń, sporo uboi (lub: ubojów) na skalę przemysłową co oznacza.
 • Jak się piszę Ulżyć? Definicja ja) ulżę ci nieco, jeźdźcy ulżą zmęczonym koniom; ulżyjcie sobie krzyżówka.
 • Jak się piszę Uciecha? Definicja zrobić coś ku uciesze towarzystwa, sprawić komuś ogromną uciechę, wycieczka będąca uciechą dla dzieci; sporo drobnych uciech, oddawać się uciechom życia najlepszy.
 • Jak się piszę Ugrzęznąć? Definicja zobacz ugrząźć przykłady.
 • Jak się piszę Ułożony? Definicja ułożony stos siana; ułożeni młodzieńcy encyklopedia.
 • Jak się piszę Usługa? Definicja wyświadczyć komuś przyjacielską usługę, zapoznać się z nową usługą, rozmawiać o bezinteresownej usłudze; używać z czyichś usług, tym usługom jak działa.
 • Jak się piszę Ustny? Definicja egzamin ustny; dwie harmonijki ustne czy jest.
 • Jak się piszę Usmażyć? Definicja ja) usmażę na obiad kotlety schabowe, kucharki usmażą filety z ryb; usmaż jajecznicę, usmażcie tę kiełbasę na smalcu pojęcie.
 • Jak się piszę Uroda? Definicja dbać o własną urodę, nie grzeszyć urodą, kobieta o egzotycznej urodzie wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uciec? Definicja ja) ucieknę gdzie pieprz rośnie, nie uciekniesz przed policją, (oni) nie uciekną tym starym samochodem; ucieknijcie stąd; zając uciekł przed psami; uciekłszy opis.
 • Jak się piszę Ułamek? Definicja wartość ułamka, działanie z ułamkiem; ułamki dziesiętne, skracanie ułamków informacje.
 • Jak się piszę Uran? Definicja satelita Urana, wiadomości o Uranie co to jest.
 • Jak się piszę Urząd? Definicja w urzędzie pocztowym; urzędy administracyjne, zamykanie urzędów: Urząd Porady Ministrów (skrót: URM), Urząd Antymonopolowy, Urząd Ochrony Państwa (skrót: UOP); urząd gminy, lecz definicja.
 • Jak się piszę Uznać? Definicja ja) uznam swój błąd, moi rozmówcy uznają wreszcie słuszność moich argumentów; nie uznajcie nas za naiwnych co znaczy.
 • Jak się piszę Umiarkowany? Definicja klimat umiarkowany; umiarkowani optymiści słownik.
 • Jak się piszę Unikać? Definicja ja) unikam błędów moich poprzedników, dobrze wychowani ludzie unikają kłótni; nie unikajcie nas znaczenie.
 • Jak się piszę Ugiąć? Definicja ja) ugnę, ugniesz, (oni) ugną; ugnijcie; (on) ugiął, ugięła, ugięli; ugiąwszy; ugięty czym jest.
 • Jak się piszę Uświadomić? Definicja ja) uświadomię sobie całą sytuację, nauczyciele uświadomią nas w dziedzinie naszych praw i obowiązków; uświadomcie sobie grożące wam niebezpieczeństwo co oznacza.
 • Jak się piszę Uroczystość? Definicja mieć tremę przed uroczystością weselną, brać udział we wspaniałej uroczystości; obchodzić sporo rodzinnych uroczystości, fotograf towarzyszący uroczystościom krzyżówka.
 • Jak się piszę Ultrakrótki? Definicja fale ultrakrótkie najlepszy.
 • Jak się piszę Udzielić? Definicja ja) udzielę wam cennych informacji, policjanci udzielą ci wyczerpujących wskazówek; udzielcie jej pierwszej pomocy przykłady.
 • Jak się piszę Ukwiał? Definicja środowisko życia ukwiału (lub: ukwiała), ryba przyglądająca się ukwiałowi, czytać o morskim ukwiale; kolorowe ukwiały, kielichy ciepłolubnych ukwiałów encyklopedia.
 • Jak się piszę Utrudnić? Definicja ja) utrudnię wam trochę tę zagadkę, dodatkowe zajęcia utrudnią nam naukę; nie utrudnijcie sobie pracy jak działa.
 • Jak się piszę Uncja? Definicja pół uncji leki, zważyć uncję złota, jednostka wagowa zwana uncją; pięć uncji srebra, tym uncjom czy jest.
 • Jak się piszę Ukroić? Definicja ja) ukroję, ukroisz, (oni) ukroją; ukrójcie pojęcie.
 • Jak się piszę Uwodzić? Definicja ja) uwodzę, (oni) uwodzą; uwódź, uwódźcie wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Się Uprzeć? Definicja ja) uprę się, uprzesz się, (oni) uprą się; uprzyjcie się; (on) uparł się, uparli się opis.
 • Jak się piszę Uważny? Definicja uważny chłopiec; uważni uczniowie; uważniejszy informacje.
 • Jak się piszę Ująć? Definicja za rękę, kowale ujmą młoty w obie ręce; ujmijcie własne myśli w zwięzłe zdania; nauczyciel ujął inicjatywę w własne ręce, ujęła mnie własną uprzejmością, ujęli nas własną co to jest.
 • Jak się piszę Umowa? Definicja zawrzeć umowę o pracę, zapis w umowie handlowej, postępować wedle umową; podpisać sporo umów międzypaństwowych, nie ufać umowom ustnym definicja.
 • Jak się piszę Uprawa? Definicja przygotować grunt pod uprawę tytoniu, zajmować się uprawą szklarniową, mówić o uprawie buraków cukrowych; sporo leśnych upraw, tępić szkodniki zagrażające uprawom co znaczy.
 • Jak się piszę Ubiór? Definicja krój ubioru, myśleć o nowym ubiorze; ubiory męskie i damskie, szycie ubiorów słownik.
 • Jak się piszę Ulotka? Definicja przeczytać ulotkę wyborczą, koperta z ulotką agitacyjną, tekst na ulotce reklamowej; rozdawanie ulotek propagandowych, nie wierzyć ulotkom znaczenie.
 • Jak się piszę Uwieńczyć? Definicja ja) uwieńczę własną pracę ogromnym sukcesem, uczniowie uwieńczą własną naukę dobrymi świadectwami; uwieńczcie własne wysiłki powodzeniem czym jest.
 • Jak się piszę Uprzedzenie? Definicja pozbyć się uprzedzenia względem pewnych potraw, obnosić się ze swym uprzedzeniem do ludzi, złożyć wizytę po wcześniejszym uprzedzeniu; nie czuć uprzedzeń do kogoś co oznacza.
 • Jak się piszę Ugrząźć? Definicja zaspach, ugrzęźniesz w nawale pracy, samochody ugrzęzną w gęstym błocie; nie ugrzęźnijcie; jacht ugrzązł na mieliźnie, urzędniczka ugrzęzła w papierkowej robocie, młodzieńcy krzyżówka.
 • Jak się piszę Układ? Definicja układzie znanego choreografa; liczne układy planetarne, zawrzeć sporo układów międzynarodowych: układ gwiazd, lecz: Układ Słoneczny (= dziewięć planet wraz ze Słońcem najlepszy.
 • Jak się piszę Uskok? Definicja nie dostrzec uskoku na szosie, zaparkować auto przed ulicznym uskokiem; uskoki geologiczne, kilka uskoków w murze przykłady.
 • Jak się piszę Upokorzyć? Definicja ja) upokorzę, (oni) upokorzą; upokórz (lub: upokorz), upokórzcie ((lub: upokorzcie encyklopedia.
 • Jak się piszę Się Ubrać? Definicja ja) ubiorę się w nową spódniczkę, ubierzesz się w togę, dziewczęta ubiorą się w wieczorowe suknie; ubierz się porządnie, ubierzcie się modnie jak działa.
 • Jak się piszę Uniewinnić? Definicja ja) uniewinnię cię wyrokiem sądu, sędziowie uniewinnią oskarżonego z zarzutu kradzieży; uniewinnijcie czy jest.
 • Jak się piszę Ubiegły? Definicja ubiegły rok pojęcie.
 • Jak się piszę Urozmaicony? Definicja urozmaicony plan wycieczki, urozmaicona wyprawa, urozmaicone życie; urozmaicone zajęcia wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Użyczyć? Definicja ja) chętnie użyczę ci swoich zeszytów, znajomi użyczą nam swojego mieszkania; użyczcie nam noclegu opis.
 • Jak się piszę Ucho? Definicja ucha, być czyimś uchem; odstające uszy, dwoje uszu (lub: uszów), nie wierzyć własnym uszom, mieć własne za uszami ((lub: uszyma), szum w uszach: człowiek z odstającymi uszami informacje.
 • Jak się piszę Uhonorować? Definicja ja) uhonoruję zwycięzcę turnieju prestiżową nagrodą, (oni) uhonorują nas orderami za odwagę co to jest.
 • Jak się piszę Użytkować? Definicja ja) użytkuję ten budynek, lokatorzy użytkują kamienicę; użytkujcie tę ziemię definicja.
 • Jak się piszę Ustawiać? Definicja ja) ustawiam meble w pokoju, szachiści ustawiają figury na szachownicy; ustawiajcie namioty co znaczy.
 • Jak się piszę Ubożyć? Definicja ja) ubożę własne mieszkanie poprzez zaniedbanie, najeźdźcy ubożą podbity państwo; nie ubożcie lasów słownik.
 • Jak się piszę Uczcić? Definicja ja) uczczę, uczcisz, uczcimy, (oni) uczczą; uczcijcie znaczenie.
 • Jak się piszę Ustawodawca? Definicja m odm. jak ż, inicjatywa ustawodawcy, zobowiązać ustawodawcę do czegoś; kompetentni ustawodawcy, niekompetencja ustawodawców czym jest.
 • Jak się piszę Ulęgałka? Definicja przyglądać się dzikiej ulęgałce, zjeść dojrzałą ulęgałkę, rzucić w kogoś ulęgałką; kilo ulęgałek, tym ulęgałkom, przebierać jak w ulęgałkach co oznacza.
 • Jak się piszę Udany? Definicja udany połów; udani synowie krzyżówka.
 • Jak się piszę Się Uskarżać? Definicja ja) uskarżam się na hałaśliwych sąsiadów, turyści uskarżają się na dokuczliwe owady; nie uskarżajcie się na warunki mieszkaniowe najlepszy.
 • Jak się piszę Uszczęśliwić? Definicja ja) uszczęśliwię cię tym prezentem, (oni) uszczęśliwią nas własną obecnością; uszczęśliw, uszczęśliwcie przykłady.
 • Jak się piszę Upadek? Definicja skręcić nogę w wyniku upadku, rozpaczać nad upadkiem obyczajów; nieszczęśliwe upadki z konia, sporo nietrafionych upadków encyklopedia.
 • Jak się piszę Ułan? Definicja mundur i ostrogi ułana, spotkać się z przystojnym ułanem, żołnierska piosenka o ułanie; bohaterscy ułani, szarża ułanów jak działa.
 • Jak się piszę Ustronny? Definicja ustronny teren; ustronne miejsca czy jest.
 • Jak się piszę Usypywać? Definicja ja) usypuję kopczyk z kamieni, wynajęci pracownicy usypują kamienie dokoła klombu; usypujcie ziemię pojęcie.
 • Jak się piszę Uchodźca? Definicja m odm. jak ż, pomóc wojennemu uchodźcy, schwytać uchodźcę; uchodźcy polityczni, obóz dla uchodźców wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Umięśnienie? Definicja przyglądać się umięśnieniu kulturysty, odznaczać się potężnym umięśnieniem opis.
 • Jak się piszę Się Ubiegać? Definicja ja) ubiegam się o twoją rękę, niepracujący ubiegają się o jakąkolwiek pracę informacje.
 • Jak się piszę Uwrażliwić? Definicja ja) uwrażliwię, (oni) uwrażliwią; uwrażliwcie co to jest.
 • Jak się piszę Urosnąć? Definicja ja) urosnę, urośniesz, (oni) urosną; urośnijcie; (on) urósł, urosła, urośli definicja.
 • Jak się piszę Uniżony? Definicja uniżony sługa; uniżeni słudzy co znaczy.
 • Jak się piszę Usprawiedliwić? Definicja ja) usprawiedliwię cię przed nauczycielką, rodzice usprawiedliwią naszą nieobecność w szkole; usprawiedliw własne spóźnienie, usprawiedliwcie waszą nieudolność słownik.
 • Jak się piszę Upaść? Definicja bez zmysłów, upadniesz na miękki fotel, (oni) kiedyś upadną na zdrowiu; upadnijcie; (on) upadł ze zmęczenia (= utuczyć), (ja) upasę, upasiesz, (oni) upasą; upaście; (on) upasł znaczenie.
 • Jak się piszę Ugnieść? Definicja ja) ugniotę, ugnieciesz, (oni) ugniotą; ugniećcie; (on) ugniótł, ugniotła, ugnietli; ugniótłszy; ugnieciony czym jest.
 • Jak się piszę Utknąć? Definicja korku na drodze, samochody utkną w wielokilometrowych korkach; nie utknijcie; jacht utknął na mieliźnie, rozmowa utknęła w martwym punkcie, chłopcy utknęli na wsi; utknąwszy co oznacza.
 • Jak się piszę Utrzymać? Definicja ja) samodzielnie utrzymam całą rodzinę, lekarze utrzymają rannego przy życiu; utrzymajcie własną sprawność poprzez długie lata krzyżówka.
 • Jak się piszę Uprzedni? Definicja imiesłów przysłówkowy uprzedni najlepszy.
 • Jak się piszę Uderzenie? Definicja powalić kogoś jednym uderzeniem, wyjść po pierwszym uderzeniu zegara; kilka uderzeń dzwonu, odeprzeć dwa uderzenia wroga przykłady.
 • Jak się piszę Umysł? Definicja zachować przytomność umysłu, szwankować na umyśle; umysły ścisłe, sporo chłonnych umysłów encyklopedia.
 • Jak się piszę Umarły? Definicja umarły żołnierz; umarli ludzie jak działa.
 • Jak się piszę Urznąć? Definicja zobacz urżnąć czy jest.
 • Jak się piszę Utworzyć? Definicja ja) utworzę w szkole kółko miłośników polskiej ortografii, ulewne deszcze utworzą sporo głębokich kałuż; utwórzcie organizację młodzieżową pojęcie.
 • Jak się piszę Uboczny? Definicja wytwór uboczny; konsekwencje uboczne wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Uchwalić? Definicja ja) uchwalę, posłowie uchwalą przyszłoroczny budżet; uchwalcie tę rezolucję opis.
 • Jak się piszę Uzda? Definicja poluzować koniowi uzdę, manipulować uzdą, rozmawiać o końskiej uździe; sporo skórzanych uzd, tym uzdom informacje.
 • Jak się piszę Unieść? Definicja walizki, sportowcy uniosą ramiona w geście zwycięstwa; unieście; (on) uniósł dłoń na pożegnanie, rzeka uniosła zerwaną kładkę, sanitariusze unieśli rannych z placu boju; uniesiony co to jest.
 • Jak się piszę Użytkownik? Definicja interfejs użytkownika, zostać użytkownikiem komputera osobistego; użytkownicy wspólnego mieszkania, skargi użytkowników definicja.
 • Jak się piszę Uczta? Definicja wyprawić ucztę weselną, wystawa będąca ucztą dla oczu, być na hucznej uczcie; sporo wystawnych uczt, artykuł poświęcony ucztom artystycznym minionego sezonu co znaczy.
 • Jak się piszę Ustęp? Definicja iść do ustępu, znaleźć cytat we wskazanym ustępie poematu; przytoczyć obszerne ustępy powieści, zagrać kilka ustępów z kompozycji muzycznej słownik.
 • Jak się piszę Ubiegłoroczny? Definicja ubiegłoroczny śnieg; ubiegłoroczni absolwenci znaczenie.
 • Jak się piszę Uważać? Definicja ja) uważam na własne zdrowie, kierowcy uważają na ostrych zakrętach; uważajcie na siebie czym jest.
 • Jak się piszę Uraz? Definicja doznać urazu przedramienia, rozmawiać z lekarzem o niegroźnym urazie; urazy mechaniczne, opatrywanie urazów co oznacza.
 • Jak się piszę Uprzyjemnić? Definicja ja) uprzyjemnię sobie wolny czas miłą pogawędką, goście uprzyjemnią nam pobyt na wczasach; uprzyjemnijcie nam to oczekiwanie na video krzyżówka.
 • Jak się piszę Ubogi? Definicja ubogi człowiek; ubodzy wieśniacy; uboższy najlepszy.
 • Jak się piszę Utożsamiać? Definicja ja) nie utożsamiam dobrej muzyki ze strasznym hałasem, niektórzy utożsamiają te dwa definicje przykłady.
 • Jak się piszę Udoić? Definicja ja) udoję, udoisz, (oni) udoją, udójcie encyklopedia.
 • Jak się piszę Urzekający? Definicja urzekający widok; urzekający ludzie jak działa.
 • Jak się piszę Udźwięcznić? Definicja ja) udźwięcznię, (oni) udźwięcznią; udźwięcznijcie czy jest.
 • Jak się piszę Ulewa? Definicja przeczekać ulewę, zboże zniszczone ulewą, iść w ulewie, kilka gwałtownych ulew, moment sprzyjający wiosennym ulewom pojęcie.
 • Jak się piszę Ujemny? Definicja bilans niekorzystny; liczby ujemne wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Użynać? Definicja na przykład sierpem), (ja) użynam, (oni) użynają; użynajcie opis.
 • Jak się piszę Uregulować? Definicja ja) ureguluję wszystkie rachunki, przedsiębiorcy uregulują własne interesy; uregulujcie zaległe należności informacje.
 • Jak się piszę Ural? Definicja mieszkać za Uralem, granica na Uralu co to jest.
 • Jak się piszę Ugór? Definicja kawał ugoru, paść owce na ugorze; piaszczyste ugory, sporo niewykorzystanych ugorów definicja.
 • Jak się piszę Ubyć? Definicja ja) ubędę, ubędziesz, (oni) ubędą; ubądź, ubądźcie co znaczy.
 • Jak się piszę Urna? Definicja przekazać rodzinie urnę z prochami zmarłego, pomodlić się nad urną, kartki do głosowania w urnie; pójść do urn wyborczych, zrobić zdjęcie urnom z ziemią z pól bitewnych słownik.
 • Jak się piszę Utwór? Definicja przeróbka znanego utworu literackiego, partie instrumentalne w utworze muzycznym; odnaleźć kilka nieznanych utworów słynnego kompozytora, badać utwory skalne znaczenie.
 • Jak się piszę Ustawa? Definicja wprowadzić w życie ustawę skarbową, głosować za ustawą, istotne paragrafy w ustawie zasadniczej; przygotowywanie ustaw sejmowych, protestować przeciwko ustawom budżetowym czym jest.
 • Jak się piszę Użebrać? Definicja ja) użebrzę, (oni) użebrzą; użebrzcie co oznacza.
 • Jak się piszę Udo? Definicja uraz uda, podtrzymać paczkę udem, siniak na udzie; zgrabne uda, mięśnie ud, przyglądać się smukłym udom modelek krzyżówka.
 • Jak się piszę Ukazać? Definicja ja) ukażę was w krzywym zwierciadle, dziennikarze ukażą polityków w dobrym świetle; ukaż, ukażcie najlepszy.
 • Jak się piszę Ustąpić? Definicja ja) nie ustąpię ci w tej sprawie, symptomy dolegliwości wkrótce ustąpią; ustąpcie miejsca starszym przykłady.
 • Jak się piszę Umundurowanie? Definicja szycie nowoczesnego umundurowania dla polskich policjantów, protestować przeciwko umundurowaniu całego personelu, głosować za umundurowaniem letnim encyklopedia.
 • Jak się piszę Ujście? Definicja dojść do ujścia wąwozu, zająć się niezabezpieczonym ujściem rynny; sporo ujść rzecznych, zabezpieczyć ujścia kanałów ściekowych jak działa.
 • Jak się piszę Używka? Definicja alkohol jest szczególnie groźną używką, mówić o szkodliwej dla zdrowia używce; wykorzystywanie niezdrowych używek, występować przeciwko używkom, stosować dietę ograniczającą czy jest.
 • Jak się piszę Uwolnić? Definicja ja) uwolnię ptaka z klatki, policjanci uwolnią przetrzymywanych zakładników; uwolnijcie nas z kajdan pojęcie.
 • Jak się piszę Usprawiedliwienie? Definicja usprawiedliwienia, przyjść do szkoły z usprawiedliwieniem od rodziców, opisać sytuację w usprawiedliwieniu; pisanie usprawiedliwień, przyglądać się podrobionym usprawiedliwieniom wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Upoważnić? Definicja ja) upoważnię cię do działania w moim imieniu, rodzice upoważnią was do podjęcia pieniędzy z banku; upoważnijcie opis.
 • Jak się piszę Używać? Definicja ja) nie używam wyzwisk, dzieci nie używają wulgarnych wyrazów; używajcie wymyślnych porównań informacje.
 • Jak się piszę Ugoda? Definicja sprzeciwiać się ugodzie z najeźdźcą, zawrzeć ugodę, zakończyć spór ugodą; sprzeciwiać się ugodom z przestępcami, zawrzeć kilka ugód w sądzie co to jest.
 • Jak się piszę Ulec? Definicja lub: ulegnąć), (ja) ulegnę w nierównej walce, nie ulegniesz przemocy, (oni) ulegną waszym namowom; ulegnijcie; (on) uległ przeciwnikowi; uległszy definicja.
 • Jak się piszę Użądlić? Definicja ona) użądli, (one) użądlą; (on) użądlił co znaczy.
 • Jak się piszę Uczeń? Definicja spowodować ucznia do tablicy; uczniowie szkoły podstawowej, nagrody dla najlepszych uczniów słownik.
 • Jak się piszę Urodzaj? Definicja klęska urodzaju, cieszyć się tegorocznym urodzajem; urodzaje owoców i zbóż, sporo urodzajów (lub: urodzai znaczenie.
 • Jak się piszę Uschnięty? Definicja uschnięty kwiat, uschnięta gałąź; uschnięte liście czym jest.
 • Jak się piszę Się Ukorzyć? Definicja ja) ukorzę się przed Bogiem, (oni) ukorzą się przed jego mądrością; ukorz się, ukorzcie się co oznacza.
 • Jak się piszę Uzależnić? Definicja ja) uzależnię, (oni) uzależnią; uzależnijcie krzyżówka.
 • Jak się piszę Upiór? Definicja zobaczyć upiora, śnić o upiorze; straszące upiory, wizyta upiorów najlepszy.
 • Jak się piszę Ukoić? Definicja ja) ukoję twój ból, ukoisz nasz żal, rodzice ukoją cię w rozpaczy; ukójcie przykłady.
 • Jak się piszę Utrata? Definicja opłakiwać utratę najbliższych, liczyć się z stratą słuchu, rozmawiać z lekarzami o czasowej utracie pamięci encyklopedia.
 • Jak się piszę Uniform? Definicja rękawy uniformu kolejarskiego, pracować w uniformie leśnika; galowe uniformy górników, szycie uniformów strażackich jak działa.
 • Jak się piszę Ugryźć? Definicja ja) ugryzę kawałek gruszki, ugryziesz tę kanapkę, komary nas ugryzą; ugryź, ugryźcie; pies mnie ugryzł, ugryźli fragment zadania; ugryzłszy; ugryziony; ugryzieni czy jest.
 • Jak się piszę Urządzić? Definicja ja) wkrótce urządzę własne mieszkanie, lekarze urządzą własne gabinety; urządź przyjęcie urodzinowe, urządźcie huczne wesele pojęcie.
 • Jak się piszę Umyślny? Definicja umyślny uczynek; umyślne uwagi wyjaśnienie.
 • Jak się piszę Umiar? Definicja nie znać umiaru w czymś, pić z umiarem, mówić o koniecznym umiarze opis.
 • Jak się piszę Ulga? Definicja uczucie ulgi, poczuć ogromną ulgę, odetchnąć z ulgą, mówić o wielkiej uldze; sporo ulg podatkowych, sprzeciwiać się ulgom dla polityków informacje.
 • Jak się piszę Użyteczny? Definicja użyteczny leksykon, użyteczna gazeta; użyteczni pracownicy; użyteczniejszy co to jest.
 • Jak się piszę Uczynić? Definicja ja) uczynię coś dla moich przyjaciół, wierni uczynią w kościele symbol krzyża; uczyńcie coś dobrego definicja.
 • Jak się piszę Uczynek? Definicja brzydzić się niecnym uczynkiem, schwytać kogoś na gorącym uczynku; dobre uczynki, dopuścić się wielu złych uczynków co znaczy.
 • Jak się piszę Uderzać? Definicja ja) uderzam pałeczkami w bębny, drwale uderzają siekierami w drzewo słownik.

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja KRZYŻÓWKA Uderzać, Uczynek, Uczynić, Użyteczny, Ulga, Umiar, Umyślny, Urządzić, Ugryźć, Uniform, Utrata, Ukoić, Upiór, Uzależnić, Ukorzyć Się, Uschnięty, Urodzaj, Uczeń co to znaczy.

Słownik Co znaczy Uderzać, Uczynek, Uczynić, Użyteczny, Ulga, Umiar, Umyślny co to jest.