UNIWERSYTET UJĘTY URNA co to jest
Uniwersytet, Ujęty, Urna, Uciecha, Ubój, Uświetnić, Ustrój, Uciszyć, Uniemożliwiać, Używać.

Jak się piszę i mówi poprawnie U

 • Jak się piszę umieć? Definicja ja) umiem płynnie czytać, umiesz pięknie tańczyć, chłopcy potrafią grać w piłkę; umiej; (on) kiedyś umiał sobie radzić, wycieczkowicze umieli wspinać się po górach
 • Jak się piszę urznąć? Definicja zobacz urżnąć
 • Jak się piszę umiar? Definicja nie znać umiaru w czymś, pić z umiarem, mówić o koniecznym umiarze
 • Jak się piszę ustępować? Definicja ja) ustępuję wam prawie we wszystkim, siarczyste mrozy bez pośpiechu ustępują; nie ustępujcie nawet wobec szantażu
 • Jak się piszę uschnięty? Definicja uschnięty kwiat, uschnięta gałąź; uschnięte liście
 • Jak się piszę umyć? Definicja ja) umyję podłogę, dzieci umyją ręce; umyjcie talerze
 • Jak się piszę ubarwienie? Definicja zmiana ubarwienia kameleona, gatunki różniące się ubarwieniem, motyl w pięknym ubarwieniu; ubarwienia ochronne, sporo pięknych ptasich ubarwień
 • Jak się piszę ukształtować? Definicja ja) ukształtuję tę rzeźbę, rodzice ukształtują charakter dziecka
 • Jak się piszę uszkodzić? Definicja ja) nie uszkodzę tego urządzenia, (oni) nie uszkodzą przewodów elektrycznych; nie uszkodź samochodu, nie uszkodźcie mu kości
 • Jak się piszę ujęcie? Definicja miejsce ujęcia wody pitnej, zainteresować słuchaczy oryginalnym ujęciem tematu; sporo ujęć filmowych, przyglądać się ładnym ujęciom na zdjęciach
 • Jak się piszę uroczystość? Definicja mieć tremę przed uroczystością weselną, brać udział we wspaniałej uroczystości; obchodzić sporo rodzinnych uroczystości, fotograf towarzyszący uroczystościom
 • Jak się piszę uwierzyć? Definicja ja) nigdy nie uwierzę w te plotki, rodzice z pewnością mi uwierzą; uwierz w nasze zapewnienia, uwierzcie w szlachetność jego intencji
 • Jak się piszę ubożeć? Definicja ja) ubożeję z każdym dniem, niektórzy ludzie ubożeją duchowo; dom nasz ubożał z dnia dziennie, mieszkańcy wsi stale ubożeli
 • Jak się piszę ubrać się? Definicja ja) ubiorę się w nową spódniczkę, ubierzesz się w togę, dziewczęta ubiorą się w wieczorowe suknie; ubierz się porządnie, ubierzcie się modnie
 • Jak się piszę użyć? Definicja ja) użyję chytrego podstępu, adwokaci użyją w sądzie przekonujących argumentów; użyjcie sprytnego wybiegu
 • Jak się piszę urok? Definicja nie być pozbawionym uroku, odznaczać się niezwykłym urokiem osobistym; nieodparte uroki muzyki, sporo szatańskich uroków
 • Jak się piszę uwięzić? Definicja ja) uwiężę was w zamkowych lochach, nie uwięzisz ich na długo, wymagania uwiężą nas w mieście; uwięźcie
 • Jak się piszę ufoludek? Definicja zobaczyć ufoludka, spotkanie z ufoludkiem; zielone ufoludki, statek ufoludków
 • Jak się piszę upokorzenie? Definicja łkać z upokorzenia, marzyć o upokorzeniu dumnego władcy; doznać wielu upokorzeń, występować przeciwko upokorzeniom więźniów politycznych
 • Jak się piszę utrudnić? Definicja ja) utrudnię wam trochę tę zagadkę, dodatkowe zajęcia utrudnią nam naukę; nie utrudnijcie sobie pracy
 • Jak się piszę ugoda? Definicja sprzeciwiać się ugodzie z najeźdźcą, zawrzeć ugodę, zakończyć spór ugodą; sprzeciwiać się ugodom z przestępcami, zawrzeć kilka ugód w sądzie
 • Jak się piszę utwór? Definicja przeróbka znanego utworu literackiego, partie instrumentalne w utworze muzycznym; odnaleźć kilka nieznanych utworów słynnego kompozytora, badać utwory skalne
 • Jak się piszę urodziny? Definicja tylko w lm, dzień osiemnastych urodzin, bawić się na urodzinach
 • Jak się piszę udój? Definicja pora wieczornego udoju, poić krowy przed udojem; codzienne udoje, wprowadzenie udojów mechanicznych
 • Jak się piszę udręka? Definicja mieć udrękę z dziećmi sąsiadów, samotnie zmagać się ze swą udręką, żyć w ciągłej udręce; coś jest dla kogoś pasmem udręk, położyć kres udrękom niepewności
 • Jak się piszę umowa? Definicja zawrzeć umowę o pracę, zapis w umowie handlowej, postępować wedle umową; podpisać sporo umów międzypaństwowych, nie ufać umowom ustnym
 • Jak się piszę urodzaj? Definicja klęska urodzaju, cieszyć się tegorocznym urodzajem; urodzaje owoców i zbóż, sporo urodzajów (lub: urodzai
 • Jak się piszę upiór? Definicja zobaczyć upiora, śnić o upiorze; straszące upiory, wizyta upiorów
 • Jak się piszę uprząż? Definicja zapinać pasy uprzęży spadochronowej, koń ze starą uprzężą; towar uprzęży wspinaczkowych, przyglądać się nowym uprzężom jeździeckim
 • Jak się piszę użytkownik? Definicja interfejs użytkownika, zostać użytkownikiem komputera osobistego; użytkownicy wspólnego mieszkania, skargi użytkowników
 • Jak się piszę ująć? Definicja za rękę, kowale ujmą młoty w obie ręce; ujmijcie własne myśli w zwięzłe zdania; nauczyciel ujął inicjatywę w własne ręce, ujęła mnie własną uprzejmością, ujęli nas własną
 • Jak się piszę upodobnić się? Definicja ja) upodobnię się do ojca, spółgłoski upodobnią się pod względem dźwięczności; upodobnijcie się do otoczenia
 • Jak się piszę urząd? Definicja w urzędzie pocztowym; urzędy administracyjne, zamykanie urzędów: Urząd Porady Ministrów (skrót: URM), Urząd Antymonopolowy, Urząd Ochrony Państwa (skrót: UOP); urząd gminy, lecz
 • Jak się piszę uwaga? Definicja odwrócić czyjąś uwagę, pracować z wytężoną uwagą, mieć coś na uwadze; rzucić mimochodem kilka uwag, przyglądać się uwagom w uczniowskim dzienniku
 • Jak się piszę uparciuch? Definicja natura uparciucha, nie móc dojść do ładu ze strasznym uparciuchem; nieustępliwe uparciuchy, ekipa uparciuchów
 • Jak się piszę utrzymać? Definicja ja) samodzielnie utrzymam całą rodzinę, lekarze utrzymają rannego przy życiu; utrzymajcie własną sprawność poprzez długie lata
 • Jak się piszę ubikacja? Definicja skorzystać z męskiej ubikacji, zamknąć damską ubikację, pawilon z ubikacją dworcową; kilka zadbanych ubikacji, tym ubikacjom
 • Jak się piszę użąć? Definicja na przykład sierpem), (ja) użnę, (oni) użną; użnijcie; (on) użął, użęła, użęli; użęty
 • Jak się piszę udźwięcznić? Definicja ja) udźwięcznię, (oni) udźwięcznią; udźwięcznijcie
 • Jak się piszę udźwignąć? Definicja ja) udźwignę, udźwigniesz, (oni) udźwigną; udźwignijcie; (on) udźwignął, udźwignęła, udźwignęli; udźwignąwszy; udźwignięty
 • Jak się piszę unia? Definicja międzynarodowej, zawrzeć unię, połączyć się unią personalną; tym uniom, zawiązać sporo unii gospodarczych: unia lubelska, lecz: plac Unii Lubelskiej, UE
 • Jak się piszę użerać się? Definicja ja) czasem użeram się z moimi przyjaciółmi, nauczyciele użerają się z niesfornymi uczniami; nie użerajcie się z nami
 • Jak się piszę ulga? Definicja uczucie ulgi, poczuć ogromną ulgę, odetchnąć z ulgą, mówić o wielkiej uldze; sporo ulg podatkowych, sprzeciwiać się ulgom dla polityków
 • Jak się piszę ułożyć? Definicja ja) ułożę książki na półce, uczniowie ułożą wyrazy w porządku alfabetycznym; ułóż słowo z podanych liter, ułóżcie okolicznościowe wierszyki
 • Jak się piszę uniform? Definicja rękawy uniformu kolejarskiego, pracować w uniformie leśnika; galowe uniformy górników, szycie uniformów strażackich
 • Jak się piszę uczeń? Definicja spowodować ucznia do tablicy; uczniowie szkoły podstawowej, nagrody dla najlepszych uczniów
 • Jak się piszę użytek? Definicja element codziennego użytku, teren będący użytkiem ekologicznym; użytki leśne, sporo użytków zielonych
 • Jak się piszę uchatka? Definicja przypatrywać się morskiej uchatce, zobaczyć w zoo uchatkę kalifornijską, bawić się z uchatką; stado uchatek, zrobić zdjęcie uchatkom
 • Jak się piszę ulec? Definicja lub: ulegnąć), (ja) ulegnę w nierównej walce, nie ulegniesz przemocy, (oni) ulegną waszym namowom; ulegnijcie; (on) uległ przeciwnikowi; uległszy
 • Jak się piszę usprawiedliwienie? Definicja usprawiedliwienia, przyjść do szkoły z usprawiedliwieniem od rodziców, opisać sytuację w usprawiedliwieniu; pisanie usprawiedliwień, przyglądać się podrobionym usprawiedliwieniom
 • Jak się piszę umundurowanie? Definicja szycie nowoczesnego umundurowania dla polskich policjantów, protestować przeciwko umundurowaniu całego personelu, głosować za umundurowaniem letnim
 • Jak się piszę uchodźstwo? Definicja wracać z uchodźstwa, kontaktować się z uchodźstwem polskim w Ameryce, żyć na uchodźstwie
 • Jak się piszę uprzyjemnić? Definicja ja) uprzyjemnię sobie wolny czas miłą pogawędką, goście uprzyjemnią nam pobyt na wczasach; uprzyjemnijcie nam to oczekiwanie na video
 • Jak się piszę uciec? Definicja ja) ucieknę gdzie pieprz rośnie, nie uciekniesz przed policją, (oni) nie uciekną tym starym samochodem; ucieknijcie stąd; zając uciekł przed psami; uciekłszy
 • Jak się piszę ubiec? Definicja ubiegniesz kolegów w staraniach o pracę, młode lata błyskawicznie ubiegną; ubiegnijcie; czas ubiegł im błyskawicznie, ubiegli nas o kilka min.; ubiegłszy; ubiegnięty
 • Jak się piszę usiąść? Definicja ja) zaraz usiądę do odrabiania lekcji, usiądziesz wygodnie w fotelu; usiądźcie na krzesłach; muzyk usiadł do fortepianu, goście usiedli przy stole
 • Jak się piszę utworzyć? Definicja ja) utworzę w szkole kółko miłośników polskiej ortografii, ulewne deszcze utworzą sporo głębokich kałuż; utwórzcie organizację młodzieżową
 • Jak się piszę uzębienie? Definicja człowiek z kompletnym uzębieniem, braki w uzębieniu; leczenie niekompletnych uzębień, przyglądać się uzębieniom przedszkolaków
 • Jak się piszę użycie? Definicja liczydła już dawno wyszły z użycia, wstrząsnąć lek przed użyciem, coś jest wygodne w zastosowaniu
 • Jak się piszę ubóstwo? Definicja nie móc znieść ubóstwa czyjegoś języka, kryć się ze swoim ubóstwem, żyć w ubóstwie
 • Jak się piszę uprzedzić? Definicja ja) kolejnym wspólnie uprzedzę cię o swoim przyjeździe, (oni) po raz następny uprzedzą nasze zamiary; uprzedź mnie o swoich planach, uprzedźcie rodziców o swojej wizycie
 • Jak się piszę umieścić? Definicja ja) umieszczę kwiaty na oknie, umieścisz książki na półce, (oni) umieszczą własne rzeczy w szafkach; umieśćcie nas w internacie
 • Jak się piszę uchwała? Definicja sprzeciwiać się jakiejś uchwale, podjąć uchwałę, głosować za uchwałą; unieważnić kilka uchwał, nie dawać szans zawetowanym uchwałom
 • Jak się piszę ugryźć? Definicja ja) ugryzę kawałek gruszki, ugryziesz tę kanapkę, komary nas ugryzą; ugryź, ugryźcie; pies mnie ugryzł, ugryźli fragment zadania; ugryzłszy; ugryziony; ugryzieni
 • Jak się piszę uprzedzenie? Definicja pozbyć się uprzedzenia względem pewnych potraw, obnosić się ze swym uprzedzeniem do ludzi, złożyć wizytę po wcześniejszym uprzedzeniu; nie czuć uprzedzeń do kogoś
 • Jak się piszę ugrząźć? Definicja zaspach, ugrzęźniesz w nawale pracy, samochody ugrzęzną w gęstym błocie; nie ugrzęźnijcie; jacht ugrzązł na mieliźnie, urzędniczka ugrzęzła w papierkowej robocie, młodzieńcy
 • Jak się piszę ustąpić? Definicja ja) nie ustąpię ci w tej sprawie, symptomy dolegliwości wkrótce ustąpią; ustąpcie miejsca starszym
 • Jak się piszę uczulenie? Definicja otrzymać uczulenia, pacjent z uczuleniem na antybiotyki; sporo rodzajów uczuleń, przeciwdziałać uczuleniom
 • Jak się piszę uskarżać się? Definicja ja) uskarżam się na hałaśliwych sąsiadów, turyści uskarżają się na dokuczliwe owady; nie uskarżajcie się na warunki mieszkaniowe
 • Jak się piszę ustawa? Definicja wprowadzić w życie ustawę skarbową, głosować za ustawą, istotne paragrafy w ustawie zasadniczej; przygotowywanie ustaw sejmowych, protestować przeciwko ustawom budżetowym
 • Jak się piszę unieść? Definicja walizki, sportowcy uniosą ramiona w geście zwycięstwa; unieście; (on) uniósł dłoń na pożegnanie, rzeka uniosła zerwaną kładkę, sanitariusze unieśli rannych z placu boju; uniesiony
 • Jak się piszę uznać? Definicja ja) uznam swój błąd, moi rozmówcy uznają wreszcie słuszność moich argumentów; nie uznajcie nas za naiwnych
 • Jak się piszę ucho? Definicja ucha, być czyimś uchem; odstające uszy, dwoje uszu (lub: uszów), nie wierzyć własnym uszom, mieć własne za uszami ((lub: uszyma), szum w uszach: człowiek z odstającymi uszami
 • Jak się piszę uznawać? Definicja ja) uznaję własną winę, bracia uznają moje prawa do spadku; nie uznawajcie mojego zachowania za obrazę
 • Jak się piszę uderzenie? Definicja powalić kogoś jednym uderzeniem, wyjść po pierwszym uderzeniu zegara; kilka uderzeń dzwonu, odeprzeć dwa uderzenia wroga
 • Jak się piszę uczelnia? Definicja budynek wyższej uczelni, opuścić uczelnię, związać się z macierzystą uczelnią; sporo uczelni prywatnych, rozesłać nowe regulaminy wszystkim uczelniom
 • Jak się piszę układ? Definicja układzie znanego choreografa; liczne układy planetarne, zawrzeć sporo układów międzynarodowych: układ gwiazd, lecz: Układ Słoneczny (= dziewięć planet wraz ze Słońcem
 • Jak się piszę utknąć? Definicja korku na drodze, samochody utkną w wielokilometrowych korkach; nie utknijcie; jacht utknął na mieliźnie, rozmowa utknęła w martwym punkcie, chłopcy utknęli na wsi; utknąwszy
 • Jak się piszę uroda? Definicja dbać o własną urodę, nie grzeszyć urodą, kobieta o egzotycznej urodzie
 • Jak się piszę ustrzec? Definicja lekarze ustrzegą nas przed epidemią; ustrzeżcie go od pochopnych czynów; (on) nie ustrzegł dzieci od złych wpływów, nie ustrzegli jej od złego towarzystwa
 • Jak się piszę ucieczka? Definicja zorganizować ucieczkę z obozu, ratować się ucieczką, słyszeć o ucieczce groźnego bandyty; sporo nieudanych ucieczek z niewoli, zapobiegać ucieczkom w trakcie transportu
 • Jak się piszę umocnienie? Definicja zazwyczaj w lm, mechanizm nieprzyjacielskich umocnień, przetrwać oblężenie dzięki dobrym umocnieniom murów, znaleźć lukę w umocnieniach
 • Jak się piszę ubiegać się? Definicja ja) ubiegam się o twoją rękę, niepracujący ubiegają się o jakąkolwiek pracę
 • Jak się piszę ulica? Definicja zaułek ze ślepą ulicą, mieszkać przy ruchliwej ulicy; nazwy polskich ulic, tym ulicom: aleja Marszałka Piłsudskiego (lub: aleja marsz. Piłsudskiego), aleja Świętego Jana ((lub
 • Jak się piszę ustępstwo? Definicja iść na ustępstwa, mówić o ustępstwie na rzecz kogoś; być skłonnym do wszelkich ustępstw, protestować przeciwko ustępstwom wobec terrorystów
 • Jak się piszę ukleja? Definicja łuski uklei, złowić ukleję, pożywić się smażoną ukleją; połów uklei (lub: uklej), ściągać łuski uklejom
 • Jak się piszę uraz? Definicja doznać urazu przedramienia, rozmawiać z lekarzem o niegroźnym urazie; urazy mechaniczne, opatrywanie urazów
 • Jak się piszę upaść? Definicja bez zmysłów, upadniesz na miękki fotel, (oni) kiedyś upadną na zdrowiu; upadnijcie; (on) upadł ze zmęczenia (= utuczyć), (ja) upasę, upasiesz, (oni) upasą; upaście; (on) upasł
 • Jak się piszę utrata? Definicja opłakiwać utratę najbliższych, liczyć się z stratą słuchu, rozmawiać z lekarzami o czasowej utracie pamięci
 • Jak się piszę upominać? Definicja ja) upominam cię po raz następny, wychowawcy surowo upominają swoich uczniów; nie upominajcie nas
 • Jak się piszę ujście? Definicja dojść do ujścia wąwozu, zająć się niezabezpieczonym ujściem rynny; sporo ujść rzecznych, zabezpieczyć ujścia kanałów ściekowych
 • Jak się piszę urżnąć? Definicja ja) urżnę ((lub: urznę), urżniesz, (oni) urżną (((lub: urzną), urżnijcie ((((lub: urznijcie), (on) urżnął (((((lub: urznął), urżnęła ((((((lub: urznęła), urżnęli (((((((lub
 • Jak się piszę ulotka? Definicja przeczytać ulotkę wyborczą, koperta z ulotką agitacyjną, tekst na ulotce reklamowej; rozdawanie ulotek propagandowych, nie wierzyć ulotkom
 • Jak się piszę użyczyć? Definicja ja) chętnie użyczę ci swoich zeszytów, znajomi użyczą nam swojego mieszkania; użyczcie nam noclegu
 • Jak się piszę uczta? Definicja wyprawić ucztę weselną, wystawa będąca ucztą dla oczu, być na hucznej uczcie; sporo wystawnych uczt, artykuł poświęcony ucztom artystycznym minionego sezonu
 • Jak się piszę usługa? Definicja wyświadczyć komuś przyjacielską usługę, zapoznać się z nową usługą, rozmawiać o bezinteresownej usłudze; używać z czyichś usług, tym usługom
 • Jak się piszę używka? Definicja alkohol jest szczególnie groźną używką, mówić o szkodliwej dla zdrowia używce; wykorzystywanie niezdrowych używek, występować przeciwko używkom, stosować dietę ograniczającą
 • Jak się piszę uśmiech? Definicja obdarzyć kogoś serdecznym uśmiechem, pokazać zęby w uśmiechu; czarujące uśmiechy pięknych panien, rozdawać przechodniom sporo uśmiechów: uśmiech dziecka, lecz: Order Uśmiechu
 • Jak się piszę usprawiedliwić? Definicja ja) usprawiedliwię cię przed nauczycielką, rodzice usprawiedliwią naszą nieobecność w szkole; usprawiedliw własne spóźnienie, usprawiedliwcie waszą nieudolność
 • Jak się piszę ubiegły? Definicja ubiegły rok
 • Jak się piszę urzekający? Definicja urzekający widok; urzekający ludzie
 • Jak się piszę ubiegnąć? Definicja zobaczubiec
 • Jak się piszę uczony? Definicja uczony człowiek; ogromni uczeni
 • Jak się piszę ujemny? Definicja bilans niekorzystny; liczby ujemne
 • Jak się piszę użebrać? Definicja ja) użebrzę, (oni) użebrzą; użebrzcie
 • Jak się piszę użynać? Definicja na przykład sierpem), (ja) użynam, (oni) użynają; użynajcie
 • Jak się piszę ustawodawca? Definicja m odm. jak ż, inicjatywa ustawodawcy, zobowiązać ustawodawcę do czegoś; kompetentni ustawodawcy, niekompetencja ustawodawców
 • Jak się piszę ultrakrótki;? Definicja fale ultrakrótkie
 • Jak się piszę ulegnąć? Definicja zobaczulec
 • Jak się piszę ugrzęznąć? Definicja zobacz ugrząźć
 • Jak się piszę r\. ub? Definicja ubiegłego roku
 • Jak się piszę uchodźca? Definicja m odm. jak ż, pomóc wojennemu uchodźcy, schwytać uchodźcę; uchodźcy polityczni, obóz dla uchodźców
 • Jak się piszę m\. ub? Definicja ubiegłego miesiąca
 • Jak się piszę udko? Definicja smak kurzego udka, talerz z udkiem i ziemniakami; smakowite udka, zjeść kilka udek z kurczaka
 • Jak się piszę Ural? Definicja mieszkać za Uralem, granica na Uralu
 • Jak się piszę uszczerbek? Definicja doznać uszczerbku na honorze, pracować z uszczerbkiem dla zdrowia
 • Jak się piszę uderzać? Definicja ja) uderzam pałeczkami w bębny, drwale uderzają siekierami w drzewo
 • Jak się piszę utalentowany? Definicja utalentowany aktor, utalentowana młodzież; utalentowani muzycy
 • Jak się piszę ubezpieczyć? Definicja ja) ubezpieczę mieszkanie od pożaru, pracodawcy ubezpieczą swoich pracowników od niebezpiecznych wypadków; ubezpieczcie swojego kolegę liną
 • Jak się piszę ubytek? Definicja doznać znacznego ubytku krwi, cieszyć się ubytkiem wagi; próchnicze ubytki zębów, sporo ubytków w gospodarstwie
 • Jak się piszę ubiór? Definicja krój ubioru, myśleć o nowym ubiorze; ubiory męskie i damskie, szycie ubiorów
 • Jak się piszę uchodzić? Definicja ja) uchodzę, (oni) uchodzą, uchodź, uchodźcie
 • Jak się piszę uboczny? Definicja wytwór uboczny; konsekwencje uboczne
 • Jak się piszę uzależniony? Definicja mężczyzna uzależniony od alkoholu; plany uzależnione od pogody
 • Jak się piszę ubyć? Definicja ja) ubędę, ubędziesz, (oni) ubędą; ubądź, ubądźcie
 • Jak się piszę ubiegłoroczny? Definicja ubiegłoroczny śnieg; ubiegłoroczni absolwenci
 • Jak się piszę ubezdźwięcznienie? Definicja ubezdźwięcznienie głosek dźwięcznych
 • Jak się piszę ubogi? Definicja ubogi człowiek; ubodzy wieśniacy; uboższy
 • Jak się piszę ubóstwiać? Definicja ja) ubóstwiam tego aktora, uczniowie ubóstwiają własną wychowawczynię
 • Jak się piszę ubożyć? Definicja ja) ubożę własne mieszkanie poprzez zaniedbanie, najeźdźcy ubożą podbity państwo; nie ubożcie lasów
 • Jak się piszę ubić? Definicja ja) ubiję śmietanę z malinami, handlowcy ubiją dobry biznes; ubijcie butami tę ścieżkę
 • Jak się piszę ufundować? Definicja ja) ufunduję nagrodę dla zwycięzcy turnieju, organizatorzy ufundują puchar dla najlepszej drużyny turnieju
 • Jak się piszę ugór? Definicja kawał ugoru, paść owce na ugorze; piaszczyste ugory, sporo niewykorzystanych ugorów
 • Jak się piszę ucisk? Definicja doznawać ucisku w żołądku, występować przeciwko uciskowi społecznemu, nie godzić się z uciskiem okupanta
 • Jak się piszę uczynek? Definicja brzydzić się niecnym uczynkiem, schwytać kogoś na gorącym uczynku; dobre uczynki, dopuścić się wielu złych uczynków
 • Jak się piszę uciekinier? Definicja schwytać uciekiniera, mówić o niedawnym uciekinierze z więzienia; wielokrotni uciekinierzy, ekipa uciekinierów z obozu
 • Jak się piszę uczucie? Definicja darzyć kogoś głębokim uczuciem, powiedzieć komuś o swoim uczuciu; człowiek wyzuty z wszelkich uczuć, być stałym w uczuciach
 • Jak się piszę uczniowski? Definicja uczniowski zeszyt; uczniowscy przedstawiciele w parlamencie
 • Jak się piszę udomowić? Definicja ja) udomowię tego konia, hodowcy udomowią dzikie zwierzęta
 • Jak się piszę uchwalić? Definicja ja) uchwalę, posłowie uchwalą przyszłoroczny budżet; uchwalcie tę rezolucję
 • Jak się piszę ufny? Definicja ufny młodzieniec; ufni uczniowie; ufniejszy
 • Jak się piszę uczciwy? Definicja uczciwy kasjer; uczciwi urzędnicy; uczciwszy
 • Jak się piszę udany? Definicja udany połów; udani synowie
 • Jak się piszę udział? Definicja coś odbyło się bez czyjegoś udziału, mówić o swoim udziale w zawodach pływackich; księga udziałów pracowniczych, mieć udziały w firmie
 • Jak się piszę uchylić? Definicja ja) uchylę trochę okna, posłowie uchylą tę ustawę
 • Jak się piszę ugnieść? Definicja ja) ugniotę, ugnieciesz, (oni) ugniotą; ugniećcie; (on) ugniótł, ugniotła, ugnietli; ugniótłszy; ugnieciony
 • Jak się piszę ugiąć? Definicja ja) ugnę, ugniesz, (oni) ugną; ugnijcie; (on) ugiął, ugięła, ugięli; ugiąwszy; ugięty
 • Jak się piszę uciąć? Definicja ja) utnę, utniesz, (oni) utną, utnijcie, (on) uciął, ucięła, ucięli, uciąwszy, ucięty
 • Jak się piszę ugasić? Definicja ja) sam nie ugaszę pożaru, ugasisz marzenie wodą mineralną, strażacy ugaszą płonący dom; ugaście płonący las
 • Jak się piszę udo? Definicja uraz uda, podtrzymać paczkę udem, siniak na udzie; zgrabne uda, mięśnie ud, przyglądać się smukłym udom modelek
 • Jak się piszę uciążliwy? Definicja uciążliwy wymóg; uciążliwi współlokatorzy; uciążliwszy
 • Jak się piszę uczulić? Definicja ja) uczulę, (oni) uczulą, uczulcie
 • Jak się piszę ucztować? Definicja ja) ucztuję już od kilku dni, biesiadnicy ucztują przy suto zastawionych stołach
 • Jak się piszę uczęszczać? Definicja ja) często uczęszczam do kin i teatrów, moi koledzy uczęszczają na kurs prawa jazdy
 • Jak się piszę uczynić? Definicja ja) uczynię coś dla moich przyjaciół, wierni uczynią w kościele symbol krzyża; uczyńcie coś dobrego
 • Jak się piszę udowy? Definicja kość udowa; tętnice udowe
 • Jak się piszę udar? Definicja otrzymać udaru słonecznego, czytać o groźnym udarze mózgu; udary hydrauliczne, sporo udarów cieplnych
 • Jak się piszę ufać? Definicja ja) ufam jej bezgranicznie, dzieci ufają swoim rodzicom; ufajcie swoim przyjaciołom
 • Jak się piszę uderzyć? Definicja ja) uderzę pięścią w stół, nasze wojska uderzą na tyły nieprzyjaciela; uderz siekierą w drzewo, uderzcie ich po kieszeni
 • Jak się piszę udoić? Definicja ja) udoję, udoisz, (oni) udoją, udójcie
 • Jak się piszę udawać? Definicja ja) nie udaję Greka, chłopcy czasem udają bardzo istotnych; nie udawajcie głuchych
 • Jak się piszę udzielić? Definicja ja) udzielę wam cennych informacji, policjanci udzielą ci wyczerpujących wskazówek; udzielcie jej pierwszej pomocy
 • Jak się piszę uczcić? Definicja ja) uczczę, uczcisz, uczcimy, (oni) uczczą; uczcijcie
 • Jak się piszę umysł? Definicja zachować przytomność umysłu, szwankować na umyśle; umysły ścisłe, sporo chłonnych umysłów
 • Jak się piszę ukorzyć się? Definicja ja) ukorzę się przed Bogiem, (oni) ukorzą się przed jego mądrością; ukorz się, ukorzcie się
 • Jak się piszę ułamek? Definicja wartość ułamka, działanie z ułamkiem; ułamki dziesiętne, skracanie ułamków
 • Jak się piszę ułan? Definicja mundur i ostrogi ułana, spotkać się z przystojnym ułanem, żołnierska piosenka o ułanie; bohaterscy ułani, szarża ułanów
 • Jak się piszę ukradkiem? Definicja wyjść ukradkiem, obetrzeć łzy ukradkiem
 • Jak się piszę ukłuć? Definicja ja) nie ukłuję (lub: ukolę) cię tą igłą, osy ukłują ((lub: ukolą) nas własnymi żądłami; ukłujcie (((lub: ukolcie
 • Jak się piszę ukazać? Definicja ja) ukażę was w krzywym zwierciadle, dziennikarze ukażą polityków w dobrym świetle; ukaż, ukażcie
 • Jak się piszę ukroić? Definicja ja) ukroję, ukroisz, (oni) ukroją; ukrójcie
 • Jak się piszę umazać? Definicja ja) umażę, (oni) umażą; umaż, umażcie
 • Jak się piszę umięśnienie? Definicja przyglądać się umięśnieniu kulturysty, odznaczać się potężnym umięśnieniem
 • Jak się piszę ujrzeć? Definicja ujrzymy was poprzez okno, (oni) ujrzą nas z oddali; ujrzyjcie to oczami wyobraźni; (on) ujrzał tę sprawę oczyma duszy, górnicy ujrzeli światło dzienne
 • Jak się piszę ultrafiolet? Definicja pasmo ultrafioletu, czytać o ultrafiolecie
 • Jak się piszę ukosić? Definicja ja) ukoszę, ukosisz, (oni) ukoszą; ukoście
 • Jak się piszę uprzejmy? Definicja uprzejmy urzędnik, uprzejma obsługa; uprzejmi sprzedawcy
 • Jak się piszę uncja? Definicja pół uncji leki, zważyć uncję złota, jednostka wagowa zwana uncją; pięć uncji srebra, tym uncjom
 • Jak się piszę ukwiał? Definicja środowisko życia ukwiału (lub: ukwiała), ryba przyglądająca się ukwiałowi, czytać o morskim ukwiale; kolorowe ukwiały, kielichy ciepłolubnych ukwiałów
 • Jak się piszę umarły? Definicja umarły żołnierz; umarli ludzie
 • Jak się piszę umiarkowany? Definicja klimat umiarkowany; umiarkowani optymiści
 • Jak się piszę umożliwić? Definicja ja) umożliwię ci ucieczkę, rodzice umożliwią wam naukę w najlepszych szkołach; umożliwcie
 • Jak się piszę ulatniać się? Definicja ja) ulatniam się z tego przyjęcia, trujące gazy ulatniają się z wnętrza ziemi
 • Jak się piszę ukoić? Definicja ja) ukoję twój ból, ukoisz nasz żal, rodzice ukoją cię w rozpaczy; ukójcie
 • Jak się piszę ułożony? Definicja ułożony stos siana; ułożeni młodzieńcy
 • Jak się piszę umiejętny? Definicja umiejętne postępowanie z ludźmi
 • Jak się piszę ukąsić? Definicja ja) ukąszę, ukąsisz, (oni) ukąszą; ukąście
 • Jak się piszę ukrwiony? Definicja słabo ukrwiony narząd; mocno ukrwione opuszki palców
 • Jak się piszę ukraść? Definicja ja) ukradnę, ukradniesz, (oni) ukradną; ukradnijcie; (on) ukradł; ukradłszy; ukradziony
 • Jak się piszę ulewa? Definicja przeczekać ulewę, zboże zniszczone ulewą, iść w ulewie, kilka gwałtownych ulew, moment sprzyjający wiosennym ulewom
 • Jak się piszę umrzeć? Definicja ja) nie umrę młodo, umrzesz na serce, (oni) umrą bezpotomnie; umrzyjcie; (on) umarł nagle, umarli gwałtowną śmiercią
 • Jak się piszę ulżyć? Definicja ja) ulżę ci nieco, jeźdźcy ulżą zmęczonym koniom; ulżyjcie sobie
 • Jak się piszę umyślny? Definicja umyślny uczynek; umyślne uwagi
 • Jak się piszę uhonorować? Definicja ja) uhonoruję zwycięzcę turnieju prestiżową nagrodą, (oni) uhonorują nas orderami za odwagę
 • Jak się piszę ulęgałka? Definicja przyglądać się dzikiej ulęgałce, zjeść dojrzałą ulęgałkę, rzucić w kogoś ulęgałką; kilo ulęgałek, tym ulęgałkom, przebierać jak w ulęgałkach
 • Jak się piszę upchnąć? Definicja ja) upchnę, upchniesz, (oni) upchną; upchnijcie; (on) upchnął, upchnęła, upchnęli; upchnąwszy; upchnięty
 • Jak się piszę uprzeć się? Definicja ja) uprę się, uprzesz się, (oni) uprą się; uprzyjcie się; (on) uparł się, uparli się
 • Jak się piszę Uran? Definicja satelita Urana, wiadomości o Uranie
 • Jak się piszę unikać? Definicja ja) unikam błędów moich poprzedników, dobrze wychowani ludzie unikają kłótni; nie unikajcie nas
 • Jak się piszę upominek? Definicja zachwycać się drobnym upominkiem, dostać coś w upominku; gwiazdkowe upominki, wręczyć komuś kilka urodzinowych upominków
 • Jak się piszę upiorny? Definicja upiorny zamek; upiorni mieszkańcy
 • Jak się piszę upał? Definicja osłabnąć z upału, pracować w piekielnym upale; upały nie do wytrzymania, pora nieznośnych upałów
 • Jak się piszę unieszczęśliwić? Definicja ja) nie unieszczęśliwię nikogo swoim postępowaniem, minione wydarzenia unieszczęśliwią ją na całe życie; unieszczęśliwcie
 • Jak się piszę uprzemysłowiony? Definicja dobrze uprzemysłowiony państwo; regiony uprzemysłowione
 • Jak się piszę uniewinnić? Definicja ja) uniewinnię cię wyrokiem sądu, sędziowie uniewinnią oskarżonego z zarzutu kradzieży; uniewinnijcie
 • Jak się piszę uprażyć? Definicja ja) uprażę kukurydzę, gospodynie uprażą orzechy laskowe; upraż sobie migdały, uprażcie ziemniaki z mąką
 • Jak się piszę uprosić? Definicja ja) uproszę, (oni) uproszą; uproście
 • Jak się piszę upolować? Definicja ja) upoluję na obiad zająca, myśliwi upolują jakąś zwierzynę; upolujcie
 • Jak się piszę uniezależnić się? Definicja ja) uniezależnię się finansowo, dzieci uniezależnią się do swoich rodziców; uniezależnijcie się
 • Jak się piszę uprościć? Definicja ja) uproszczę sobie pracę, urzędnicy uproszczą skomplikowane regulaminy; uprośćcie polską ortografię
 • Jak się piszę uniżony? Definicja uniżony sługa; uniżeni słudzy
 • Jak się piszę uprzedni? Definicja imiesłów przysłówkowy uprzedni
 • Jak się piszę uradować? Definicja ja) uraduję was swoim przyjazdem, (oni) uradują mnie dobrymi nowinami; uradujcie go własną obecnością
 • Jak się piszę upadek? Definicja skręcić nogę w wyniku upadku, rozpaczać nad upadkiem obyczajów; nieszczęśliwe upadki z konia, sporo nietrafionych upadków
 • Jak się piszę uprawa? Definicja przygotować grunt pod uprawę tytoniu, zajmować się uprawą szklarniową, mówić o uprawie buraków cukrowych; sporo leśnych upraw, tępić szkodniki zagrażające uprawom
 • Jak się piszę upierzenie? Definicja przyciągać wzrok kolorowym upierzeniem, ptaki o barwnym upierzeniu
 • Jak się piszę upokorzyć? Definicja ja) upokorzę, (oni) upokorzą; upokórz (lub: upokorz), upokórzcie ((lub: upokorzcie
 • Jak się piszę upodobnienie? Definicja nie zauważyć upodobnienia głosek pod względem dźwięczności; nie dostrzegać upodobnień
 • Jak się piszę uprawny? Definicja ziemia uprawna; pola uprawne
 • Jak się piszę upatrzyć? Definicja ja) upatrzę sobie jakąś niebrzydką dziewczynę, dziewczęta upatrzą sobie jakieś modne ciuszki; upatrz, upatrzcie
 • Jak się piszę upoważnić? Definicja ja) upoważnię cię do działania w moim imieniu, rodzice upoważnią was do podjęcia pieniędzy z banku; upoważnijcie
 • Jak się piszę uparty? Definicja uparty jak osioł, uparte dziecko; uparci sportowcy
 • Jak się piszę upiec? Definicja pieczenie na jednym ogniu, piekarze upieką chleb; upieczcie; kucharz upiekł mięso na obiad, po raz następny upiekli swoją pieczeń przy cudzym ogniu; upieczony
 • Jak się piszę upuścić? Definicja ja) nie upuszczę tego talerza, znowu upuścisz szklankę na ziemię, żołnierze upuszczą wodę z mokradeł; upuśćcie
 • Jak się piszę unieważnić? Definicja ja) unieważnię waszą umowę, sędziowie unieważnią niesprawiedliwy wyrok; unieważnijcie
 • Jak się piszę upstrzyć? Definicja ja) upstrzę, (oni) upstrzą; upstrzyjcie
 • Jak się piszę urozmaicony? Definicja urozmaicony plan wycieczki, urozmaicona wyprawa, urozmaicone życie; urozmaicone zajęcia
 • Jak się piszę usłużny? Definicja usłużny sąsiad; usłużni uczniowie; usłużniejszy
 • Jak się piszę usmażyć? Definicja ja) usmażę na obiad kotlety schabowe, kucharki usmażą filety z ryb; usmaż jajecznicę, usmażcie tę kiełbasę na smalcu
 • Jak się piszę urodzinowy? Definicja tort urodzinowy; życzenia urodzinowe
 • Jak się piszę urazić? Definicja ja) chyba nie urażę cię swoim postępowaniem, urazisz ją w plecy, czasami ludzie urażą nas ostrą krytyką; uraź, uraźcie
 • Jak się piszę usiłować? Definicja ja) od kilku godz. usiłuję zasnąć, nauczyciele usiłują mu to wytłumaczyć; nie usiłujcie
 • Jak się piszę ustęp? Definicja iść do ustępu, znaleźć cytat we wskazanym ustępie poematu; przytoczyć obszerne ustępy powieści, zagrać kilka ustępów z kompozycji muzycznej
 • Jak się piszę uregulować? Definicja ja) ureguluję wszystkie rachunki, przedsiębiorcy uregulują własne interesy; uregulujcie zaległe należności
 • Jak się piszę urodzony? Definicja urodzony artysta; urodzeni muzycy
 • Jak się piszę urodzić? Definicja ja) urodzę, (oni) urodzą; urodźcie (lub: uródźcie); urodziła, urodziły
 • Jak się piszę urzędnik? Definicja kompetencje urzędnika skarbowego, kłócić się z urzędnikiem pocztowym; urzędnicy bankowi, zadania urzędników sądowych
 • Jak się piszę uskok? Definicja nie dostrzec uskoku na szosie, zaparkować auto przed ulicznym uskokiem; uskoki geologiczne, kilka uskoków w murze
 • Jak się piszę usterka? Definicja usunąć drobną usterkę, tekst z usterką językową, wspomnieć o usterce samochodu; towary bez usterek, fachowiec przyglądający się usterkom
 • Jak się piszę urosnąć? Definicja ja) urosnę, urośniesz, (oni) urosną; urośnijcie; (on) urósł, urosła, urośli
 • Jak się piszę uroczysty? Definicja uroczysty obiad; uroczyste nabożeństwa
 • Jak się piszę usłyszeć? Definicja ja) wkrótce usłyszę wasze kroki, widzowie usłyszą piękny śpiew; usłyszcie nasze wołanie
 • Jak się piszę ustny? Definicja egzamin ustny; dwie harmonijki ustne
 • Jak się piszę ustalić? Definicja ja) ustalę program wycieczki, naukowcy ustalą pochodzenie i wiek znaleziska; ustalcie pisownię trudnych ortograficznie wyrazów
 • Jak się piszę usamodzielnić? Definicja ja) usamodzielnię, (oni) usamodzielnią; usamodzielnijcie
 • Jak się piszę urlop? Definicja używać z urlopu, być na miesięcznym urlopie; urlopy okolicznościowe, wybrać kilka zaległych urlopów
 • Jak się piszę urządzić? Definicja ja) wkrótce urządzę własne mieszkanie, lekarze urządzą własne gabinety; urządź przyjęcie urodzinowe, urządźcie huczne wesele
 • Jak się piszę ustawodawstwo? Definicja wady ustawodawstwa, kierować się ustawodawstwem europejskim, luki w ustawodawstwie
 • Jak się piszę ustawiać? Definicja ja) ustawiam meble w pokoju, szachiści ustawiają figury na szachownicy; ustawiajcie namioty
 • Jak się piszę urządzenie? Definicja ostrożnie obchodzić się z czułym urządzeniem pomiarowym, dyskutować o urządzeniu nowego mieszkania; naprawa urządzeń klimatyzacyjnych
 • Jak się piszę usnąć? Definicja ja) usnę, uśniesz, (oni) usną; uśnijcie; (on) usnął, usnęła, usnęli; usnąwszy
 • Jak się piszę ustronny? Definicja ustronny teren; ustronne miejsca
 • Jak się piszę urozmaicić? Definicja ja) urozmaicę wam czas miłą rozmową, wczasowicze urozmaicą własne urlopy licznymi wycieczkami; urozmaićcie sobie wolny czas
 • Jak się piszę uwieńczyć? Definicja ja) uwieńczę własną pracę ogromnym sukcesem, uczniowie uwieńczą własną naukę dobrymi świadectwami; uwieńczcie własne wysiłki powodzeniem
 • Jak się piszę usytuować? Definicja ja) usytuuję, (oni) usytuują
 • Jak się piszę użądlić? Definicja ona) użądli, (one) użądlą; (on) użądlił
 • Jak się piszę uszczypnąć? Definicja ja) uszczypnę, uszczypniesz, (oni) uszczypną; uszczypnijcie; (on) uszczypnął, uszczypnęła, uszczypnęli; uszczypnąwszy; uszczypnięty
 • Jak się piszę uśmiechnąć się? Definicja uśmiechniesz się na samą myśl o tym, rodzice uśmiechną się wyrozumiale; uśmiechnijcie się wesoło; nieznajomy uśmiechnął się przyjaźnie, dziewczynka uśmiechnęła się promiennie
 • Jak się piszę utonąć? Definicja ja) utonę, utoniesz, (oni) utoną; utońcie; (on) utonął, utonęła, utonęli; utonąwszy
 • Jak się piszę użalić się? Definicja ja) użalę się, (oni) użalą się; użalcie się
 • Jak się piszę utarg? Definicja wysokość utargu z całego tygodnia, jechać z utargiem prosto do banku; dzienne utargi, sporo utargów
 • Jak się piszę uświadomić? Definicja ja) uświadomię sobie całą sytuację, nauczyciele uświadomią nas w dziedzinie naszych praw i obowiązków; uświadomcie sobie grożące wam niebezpieczeństwo
 • Jak się piszę uzasadnienie? Definicja treść uzasadnienia wyroku sądowego, zwrócić się z pisemnym uzasadnieniem swych roszczeń; podać kilka uzasadnień
 • Jak się piszę uważny? Definicja uważny chłopiec; uważni uczniowie; uważniejszy
 • Jak się piszę usypywać? Definicja ja) usypuję kopczyk z kamieni, wynajęci pracownicy usypują kamienie dokoła klombu; usypujcie ziemię
 • Jak się piszę uzmysłowić? Definicja ja) uzmysłowię, (oni) uzmysłowią; uzmysłów, uzmysłówcie
 • Jak się piszę uzyskać? Definicja ja) w kolejnym roku szkolnym uzyskam jeszcze lepsze wyniki w nauce, pokorni grzesznicy uzyskają przebaczenie; uzyskajcie potrzebną wam pomoc
 • Jak się piszę uwarunkować? Definicja ja) uwarunkuję, (oni) uwarunkują; uwarunkujcie
 • Jak się piszę uwolnić? Definicja ja) uwolnię ptaka z klatki, policjanci uwolnią przetrzymywanych zakładników; uwolnijcie nas z kajdan
 • Jak się piszę uszczęśliwić? Definicja ja) uszczęśliwię cię tym prezentem, (oni) uszczęśliwią nas własną obecnością; uszczęśliw, uszczęśliwcie
 • Jak się piszę uzależnić? Definicja ja) uzależnię, (oni) uzależnią; uzależnijcie
 • Jak się piszę uzda? Definicja poluzować koniowi uzdę, manipulować uzdą, rozmawiać o końskiej uździe; sporo skórzanych uzd, tym uzdom
 • Jak się piszę utożsamiać? Definicja ja) nie utożsamiam dobrej muzyki ze strasznym hałasem, niektórzy utożsamiają te dwa definicje
 • Jak się piszę uwodzić? Definicja ja) uwodzę, (oni) uwodzą; uwódź, uwódźcie
 • Jak się piszę uważać? Definicja ja) uważam na własne zdrowie, kierowcy uważają na ostrych zakrętach; uważajcie na siebie
 • Jak się piszę usuwać? Definicja ja) usuwam śnieg z podwórka, strażacy usuwają ludzi z płonącego domu; usuwajcie krzesła z pokoju
 • Jak się piszę uzbroić? Definicja ja) uzbroję, uzbroisz, (oni) uzbroją; uzbrójcie
 • Jak się piszę utrzymanie? Definicja nie zapewnić komuś utrzymania, głosować za utrzymaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia, mieć kogoś na utrzymaniu
 • Jak się piszę ustrzelić? Definicja ja) ustrzelę ptaka w locie, myśliwi ustrzelą dzika; ustrzelcie śrutem zająca
 • Jak się piszę uścisnąć? Definicja ja) uścisnę, uściśniesz, (oni) uścisną, (on) uścisnął, uścisnęła, uścisnęli, uścisnąwszy, uściśnięty
 • Jak się piszę uwrażliwić? Definicja ja) uwrażliwię, (oni) uwrażliwią; uwrażliwcie
 • Jak się piszę użyteczny? Definicja użyteczny leksykon, użyteczna gazeta; użyteczni pracownicy; użyteczniejszy
 • Jak się piszę użytkować? Definicja ja) użytkuję ten budynek, lokatorzy użytkują kamienicę; użytkujcie tę ziemię
 • Jak się piszę używać? Definicja ja) nie używam wyzwisk, dzieci nie używają wulgarnych wyrazów; używajcie wymyślnych porównań
 • Jak się piszę uniemożliwiać? Definicja ja) uniemożliwiam wam głośną zabawę, głębokie zaspy śniegu uniemożliwiają przejazd; uniemożliwiajcie
 • Jak się piszę uciszyć? Definicja ja) uciszę niesforną klasę, wychowawcy uciszą podwórkową wrzawę; uciszcie hałaśliwych kolegów
 • Jak się piszę ustrój? Definicja zalety pewnego ustroju ekonomicznego, walczyć z ustrojem komunistycznym; wprowadzić szczepionkę do zwierzęcych ustrojów, analizować różne ustroje polityczne
 • Jak się piszę uświetnić? Definicja ja) uświetnię twój jubileusz okolicznościowym wierszykiem, aktorzy uświetnią uroczystość własną obecnością; uświetnijcie
 • Jak się piszę ubój? Definicja bydło przeznaczone do uboju, trudnić się ubojem rytualnym; uboje świń, sporo uboi (lub: ubojów) na skalę przemysłową
 • Jak się piszę uciecha? Definicja zrobić coś ku uciesze towarzystwa, sprawić komuś ogromną uciechę, wycieczka będąca uciechą dla dzieci; sporo drobnych uciech, oddawać się uciechom życia
 • Jak się piszę urna? Definicja przekazać rodzinie urnę z prochami zmarłego, pomodlić się nad urną, kartki do głosowania w urnie; pójść do urn wyborczych, zrobić zdjęcie urnom z ziemią z pól bitewnych
 • Jak się piszę ujęty? Definicja ujęty zbieg; ujęci przestępcy
 • Jak się piszę uniwersytet? Definicja filologię polską na uniwersytecie; uniwersytety podziemne, pracownicy uniwersytetów, lecz: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Uniwersytet, Ujęty, Urna, Uciecha, Ubój, Uświetnić, Ustrój, Uciszyć, Uniemożliwiać, Używać, Użytkować, Użyteczny, Uwrażliwić, Uścisnąć, Ustrzelić, Utrzymanie co to znaczy.

Słownik Uniwersytet, Ujęty, Urna, Uciecha, Ubój, Uświetnić, Ustrój co to jest.