Krzyżówka WYPŁYW SWOBODNY CIECZY co to jest
Widmo mikrofalowe co znaczy waga Coulomba krzyżówka wskaźniki izotopowe co to jest wahadło co znaczy.

Definicje fizyka W

 • Definicja wypływ swobodny cieczy z otworów Ranking wypływ cieczy do otoczenia, gdzie panuje ciśnienie atmosferyczne. Szybkość wypływu cieczy ustala się dzięki wzoru Torricellego porównanie wypływ swobodny cieczy z otworów co znaczy.
 • Definicja Komora Wilsona Co lepsze rejestracji torów naładowanych elektrycznie cząstek promieniowania jądrowego. Działanie k.W. oparte jest na zjawisku kondensacji pary przegrzanej na zarodkach kondensacji. W dlaczego wilsona komora krzyżówka.
 • Definicja Molekularne Wiązki Czy warto uformowane dzięki odpowiednich przesłon wiązki atomów albo cząstek służące w bardzo zaawansowanych technologiach wytwarzania układów elektronicznych jak lepiej wiązki molekularne co to jest.
 • Definicja Krytyczne Wartości Opinie forum ściśle określone wartości parametrów krytycznego stanu układu: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne i objętość albo gęstość krytyczna kiedy wartości krytyczne słownik.
 • Definicja Pasmowe Widmo Najlepszy widmo zawierające sporo linii widmowych leżących bardzo blisko siebie i tworzących pasma od czego zależy widmo pasmowe czym jest.
 • Definicja Wahadło Porównaj pod działaniem przyłożonych do niego sił wahania wokół nieruchomego punktu zawieszenia. Najczęściej pod tym definicją rozumie się niewielki ciężarek zawieszony na nierozciągliwej na czym polega wahadło co oznacza.
 • Definicja Homeopolarne Wiązanie Wyniki wiązanie kowalencyjne różnice wiązanie homeopolarne tłumaczenie.
 • Definicja Łukowe Widmo Zastosowanie widmo emisyjne wysyłane poprzez substancję umieszczoną w łuku elektrycznym. W przeciwieństwie od widma iskrowego w w.ł. dominują linie atomów obojętnych wady i zalety widmo łukowe przykłady.
 • Definicja Fizyczne Wielkości Wektorowe Ranking które mają wartość i określony kierunek w przestrzeni, na przykład położenie ciała, szybkość, przyspieszenie, siły działające na ciało. W.w.f. można matematycznie przedstawić podobieństwa wektorowe wielkości fizyczne definicja.
 • Definicja Geddes Kenneth Wilson Co lepsze teoretyk, prof. Cornell University w Ithaca, członek National Academy of Sciences w Waszyngtonie. Jest autorem prac z pogranicza kwantowej teorii pola i termodynamiki. W 1982 czemu wilson, kenneth geddes encyklopedia.
 • Definicja Wien, Wilhelm Karl Werner Czy warto prof. politechniki w Akwizgranie i uniwersytetów w Giessen i w Monachium. Badał promieniowanie korpuskularne, wyznaczył relacja ładunku do masy cząstek w promieniach kanalikowych co gorsze wien, wilhelm karl werner jak działa.
 • Definicja Mieczysław Wolfke Opinie forum Politechniki Warszawskiej, wykładowca politechniki w Zurychu, członek PAU i Akademii Nauk Technicznych. Był autorem prac z teorii ciepła, badał własności ciał w najniższych porównaj wolfke, mieczysław czy jest.
 • Definicja Ogniwo Westona Najlepszy stosowane jako źródło napięcia odniesienia w elektrycznych pomiarach kompensacyjnych. Elektrodą dodatnią w o.W. jest rtęć pokryta warstwą siarczanu rtęciowego i warstwą siarczanu porównanie westona ogniwo pojęcie.
 • Definicja Optycznych Odwzorowań Wady Porównaj produkowanych poprzez soczewki albo układy optyczne. Odznacza się dwa zasadnicze typy w.o.o.: geometryczne i chromatyczne. Geometryczne w.o.o. polegają na zniekształceniu dlaczego wady odwzorowań optycznych wyjaśnienie.
 • Definicja Matematyczne Wahadło Wyniki masie m zawieszony na nierozciągliwej i nieważkiej nici o długości l, wykonujący wahania pod wpływem siły ciężkości wokół punktu zawieszenia nici. Moment wahań w. m. wyraża się jak lepiej wahadło matematyczne opis.
 • Definicja Układ Wielofazowy Zastosowanie niejednorodny układ fizyczny, składający się z części jednorodnych oddzielonych granicami faz, na przykład układ ciecz-para nasycona tej cieczy kiedy wielofazowy układ informacje.
 • Definicja Fizyczna Wielkość Ranking zjawiska fizycznego, którą można określić ilościowo, a więc zmierzyć. Fizyczne prawa natury prezentowane są najczęściej dzięki matematycznych związków pomiędzy w. f. Rozróżnia się od czego zależy wielkość fizyczna znaczenie.
 • Definicja Wybuch Co lepsze reakcja egzotermiczna przebiegająca z bardzo sporą szybkością na czym polega wybuch co znaczy.
 • Definicja Potencjału Wał Czy warto bariera potencjału różnice wał potencjału krzyżówka.
 • Definicja Wiskozymetr Opinie forum przyrząd do pomiaru lepkości cieczy wady i zalety wiskozymetr co to jest.
 • Definicja Florenty Zygmunt Wróblewski Najlepszy Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU. Prowadził badania w dziedzinie niskich temperatur. Razem z K. Olszewskim w 1883 pierwszy skroplił tlen i azot z powietrza, używając jako podobieństwa wróblewski, zygmunt florenty słownik.
 • Definicja Skręceń Waga Porównaj wykorzystywana do pomiaru małych sił elektrostatycznych ( waga Coulomba), magnetycznych albo grawitacyjnych. W 1789 H. Cavendish wykorzystał w.s. do pomiaru stałej grawitacji. W w czemu waga skręceń czym jest.
 • Definicja Monomolekularne Warstwy Wyniki warstwy o grubości jednej cząsteczki, powstające na granicy faz wskutek adsorpcji albo innych mechanizmów fizykochemicznych co gorsze warstwy monomolekularne co oznacza.
 • Definicja Watomierz Zastosowanie przyrząd wykorzystywany do pomiaru mocy czynnej w obwodach elektrycznych porównaj watomierz tłumaczenie.
 • Definicja Ukośnego Rzutu Wysokość Ranking rzut ukośny porównanie wysokość rzutu ukośnego przykłady.
 • Definicja Krystalicznej Sieci Węzeł Co lepsze sieć przestrzenna dlaczego węzeł sieci krystalicznej definicja.
 • Definicja Waals, Johannes Diderik, van der Czy warto prof. uniw. w Amsterdamie. Zajmował się raczej fizyką cząsteczkową i termodynamiką. Dał podstawy teorii kinetycznej cieczy, uwzględniając przy tym oddziaływania międzycząsteczkowe jak lepiej waals, johannes diderik, van der encyklopedia.
 • Definicja Rewersyjne Wahadło Opinie forum wykorzystywane do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które mają postać krawędzi pryzmatów wykonanych z twardego materiału. Zmieniając kiedy wahadło rewersyjne jak działa.
 • Definicja Elektronowa Wyrzutnia Najlepszy elektronooptyczne do wytwarzania wiązek elektronowych. Najprostsza w. e. złożona jest z grzanej termicznie katody, która emituje elektrony i anody. Pomiędzy elektrodami przyłożone od czego zależy wyrzutnia elektronowa czy jest.
 • Definicja W Porównaj wat na czym polega w pojęcie.
 • Definicja Iskrowe Wyładowanie Wyniki samoistne zachodzące nie w całym obszarze pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno świecących kanałów, których kształt zależy od przypadkowego rozkładu jonów w gazie. W różnice wyładowanie iskrowe wyjaśnienie.
 • Definicja Fizycznej Wielkości Wymiar Zastosowanie jednostką miary określonej wielkości fizycznej a jednostkami miar wielkości podstawowych danego układu jednostek miar, na przykład jednostka siły w układzie SI, zwana niutonem, ma wady i zalety wymiar wielkości fizycznej opis.
 • Definicja Ciepła Wymiana Ranking mechanizm, który zachodzi wówczas, gdy ciała mają sposobność wyrównania swoich temperatur. Metodami w. c. są: unoszenie ciepła, promieniowanie cieplne, przewodnictwo cieplne podobieństwa wymiana ciepła informacje.
 • Definicja Steven Weinberg Co lepsze prof. Massachusetts Institute of Technology i Harvard University, członek Royal Society. Prowadzi prace dotyczące teorii pola i teorii cząstek elementarnych. W 1979 razem z S czemu weinberg, steven znaczenie.
 • Definicja Optyczne Widmo Czy warto widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmujące zakres widzialny albo nadfioletu, a czasami podczerwieni co gorsze widmo optyczne co znaczy.
 • Definicja Samoistne Wyładowanie Opinie forum wyładowanie elektryczne w gazie, którego trwanie nie zależy od obecności zewnętrznego czynnika jonizującego gaz porównaj wyładowanie samoistne krzyżówka.
 • Definicja Wanad Najlepszy chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 23, masa atomowa 50,942; naturalny w. złożona jest z dwóch izotopów; metal; służący jako bonus do uszlachetniania porównanie wanad co to jest.
 • Definicja Woodrow Robert Wilson Porównaj pracownik Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Zajmuje się radioastronomią. Badając natężenie fal radiowych emitowanych z krańców Galaktyki, odkrył razem z A.A. Penziasem dlaczego wilson, robert woodrow słownik.
 • Definicja Światła Źródła Wydajność Wyniki relacja strumienia światła emitowanego poprzez źródło do mocy pobieranej poprzez źródło światła jak lepiej wydajność źródła światła czym jest.
 • Definicja Aerodynamiczna Waga Zastosowanie waga dźwigniowa wykorzystywana do wyznaczania siły nośnej modeli skrzydeł samolotów kiedy waga aerodynamiczna co oznacza.
 • Definicja Więzy Ranking ograniczające sposobność ruchu układu punktów materialnych w przestrzeni. Przykładami w. są: powierzchnia równi pochyłej, po której toczy się albo ślizga ciało, lub nić, na której od czego zależy więzy tłumaczenie.
 • Definicja Pole Wektorowe Co lepsze punktowi pewnego obszaru przestrzeni można przypisać wektor związany określonej wielkości fizycznej, wówczas mówi się, iż w tym obszarze istnieje p.w. tej wielkości fizycznej, na na czym polega wektorowe pole przykłady.
 • Definicja Jądrowy Wybuch Czy warto wybuch powstały wskutek reakcji łańcuchowej rozszczepienia ciężkich jąder atomowych albo syntezy lekkich jąder atomowych ( termojądrowe reakcje różnice wybuch jądrowy definicja.
 • Definicja Łukowe Wyładowanie Opinie forum elektryczne w gazie, które charakteryzuje spora gęstość prądu i mała różnica potencjałów pomiędzy katodą i anodą. Temperatura katody w okresie wyładowania łukowego jest bardzo wady i zalety wyładowanie łukowe encyklopedia.
 • Definicja Wzorcowanie Najlepszy skalowanie podobieństwa wzorcowanie jak działa.
 • Definicja Częstotliwości Wielkiej Wyładowanie Porównaj wyładowanie elektryczne w gazie spowodowane poprzez pole elektryczne wysokiej częstotliwości czemu wyładowanie wielkiej częstotliwości czy jest.
 • Definicja Wypór Wyniki Archimedesa prawo co gorsze wypór pojęcie.
 • Definicja Neutronu Promienisty Wychwyt Zastosowanie reakcja jądrowa polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomowe neutronu powodującego wzbudzenie jądra, a następnie powrocie jądra do stanu podstawowego poprzez emisję kwantu porównaj wychwyt promienisty neutronu wyjaśnienie.
 • Definicja Wodowskaz Ranking przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach porównanie wodowskaz opis.
 • Definicja Związany Wektor Co lepsze wektor o ustalonym początku (punkcie zaczepienia dlaczego wektor związany informacje.
 • Definicja Barwne Widzenie Czy warto przy którym odbierane są sygnały dotyczące barwy. W oku ludzkim za widzenie barwne odpowiedzialne są czopki, które zawierają trzy rodzaje barwników, reagujących na światło o jak lepiej widzenie barwne znaczenie.
 • Definicja Widikon Opinie forum do analizy i przetwarzania obrazu na ciąg sygnałów elektrycznych. Zbudowana z wyrzutni elektronowej i ekranu w formie cienkiej warstwy fotooporowej naniesionej na przezroczyste kiedy widikon co znaczy.
 • Definicja Wersor Najlepszy wektor jednostkowy wzdłuż odpowiedniej osi układu współrzędnych od czego zależy wersor krzyżówka.
 • Definicja Widma Porównaj zależności pomiędzy natężeniem promieniowania absorbowanego albo emitowanego i jego liczbą falową, długością fali, częstotliwością albo energią tego promieniowania, prezentowane na czym polega widma co to jest.
 • Definicja Chemiczne Wiązanie Wyniki określonymi atomami, w skutku którego powstaje ich trwała konfiguracja zwana cząsteczką związku chemicznego. Wielkości cząsteczek mogą być różne, od dwóch atomów w prostych różnice wiązanie chemiczne słownik.
 • Definicja Oscylacyjne Widmo Zastosowanie widmo powiązane ze zmianami energii drgań atomów w cząsteczce wady i zalety widmo oscylacyjne czym jest.
 • Definicja Światła Wiązka Ranking odpowiedniego układu przesłon część strumienia światła emitowanego poprzez źródło, regularnie uformowana poprzez układ optyczny; definicja w. ś. regularnie wiąże się z definicją podobieństwa wiązka światła co oznacza.
 • Definicja Jednostkowy Wektor Co lepsze wektor n o długości równej jednostce długości; w.j. w kierunku dowolnego wektora a: n = a/a, gdzie a jest długością wektora a czemu wektor jednostkowy tłumaczenie.
 • Definicja Wapń Czy warto chemiczny II ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,08; naturalny w. złożona jest z 6 izotopów; metal; w. jest bardzo rozpowszechniony w co gorsze wapń przykłady.
 • Definicja Analityczna Waga Opinie forum waga dźwigniowa służąca w laboratoriach do pomiaru masy ciał z dokładnością do 0,01 mg albo jeszcze dokładniej porównaj waga analityczna definicja.
 • Definicja Woda Najlepszy najprostszy trwały związek chemiczny wodoru z tlenem; bezbarwna ciecz, w grubszych warstwach niebieskawa, bez smaku i zapachu; temperatura topnienia 0 C, temperatura wrzenia 100 C porównanie woda encyklopedia.
 • Definicja Powierzchniowe Warstwy Porównaj na powierzchniach rozdziału faz, które mają właściwości fizyczne i chemiczne różne od własności stykających się faz. Odmienność ta przejawia się szczególnie w razie warstw dlaczego warstwy powierzchniowe jak działa.
 • Definicja Metaliczne Wiązanie Wyniki wiązanie chemiczne występujące w metalach wskutek oddziaływania zdelokalizowanych elektronów walencyjnych z dodatnio naładowanymi rdzeniami atomowymi jak lepiej wiązanie metaliczne czy jest.
 • Definicja Translacji Wektor Zastosowanie wektor należący do zbioru wektorów łączących węzły sieci krystalicznej kryształu. Przesunięcie kryształu o w. t. nie wymienia układu atomów w sieci kiedy wektor translacji pojęcie.
 • Definicja Zaporowa Warstwa Ranking na styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa albo na styku metal - półprzewodnik. W obszarze w.z. wymienia się lokalnie gęstość ładunku elektrycznego i skokowej od czego zależy warstwa zaporowa wyjaśnienie.
 • Definicja Uogólnione Współrzędne Co lepsze zespół niezależnych parametrów określający położenie ciała w przestrzeni na czym polega współrzędne uogólnione opis.
 • Definicja Dźwięku Wysokość Czy warto od wysokości składających się na dźwięk tonów; im wyższe są tony, z których złożony jest dźwięk, tym jest on wyższy. Wysokość tonu jest tym wyższa, im wyższa jest częstotliwość różnice wysokość dźwięku informacje.
 • Definicja Atomowe Widma Opinie forum których źródłem są swobodne atomy. W.a. mają strukturę liniową i odpowiadają przejściom między wieloma stanami energetycznymi elektronów w atomie. Linie widmowe dają się wady i zalety widma atomowe znaczenie.
 • Definicja Fizyczne Wahadło Najlepszy wykonująca pod działaniem siły ciężkości wahania wokół poziomej osi obrotu nie przechodzącej poprzez środek masy bryły. Moment wahań w. f. wyraża się wzorem: T = 2 , gdzie g jest podobieństwa wahadło fizyczne co znaczy.
 • Definicja Elektronowa Wiązka Porównaj przesłon część strumienia elektronów emitowanych poprzez źródło i uformowana dzięki odpowiedniego układu elektronooptycznego, na przykład w.e. produkowana poprzez działo czemu wiązka elektronowa krzyżówka.
 • Definicja Jonowe Wiązki Wyniki uformowane dzięki odpowiednich układów pól elektrycznych i magnetycznych wąskie strumienie jonów, służące w mikroskopach i spektroskopach jonowych co gorsze wiązki jonowe co to jest.
 • Definicja Watogodzina Zastosowanie pozaukładowa jednostka energii albo pracy. To jest robota wykonana przy stałej mocy 1 W w okresie 1 h. 1 W h = 3600 W s = 3600 J porównaj watogodzina słownik.
 • Definicja Ciągłe Widmo Ranking widmo, gdzie obecne są wszystkie częstości porównanie widmo ciągłe czym jest.
 • Definicja Elektronu Jądrowy Wychwyt Co lepsze przemiana promieniotwórcza polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomu jednego z elektronów orbitalnych z jednoczesną emisją neutrina dlaczego wychwyt jądrowy elektronu co oznacza.
 • Definicja Witelo Czy warto matematyk i filozof, jeden z najwybitniejszych uczonych europejskiego średniowiecza. Prowadził badania w zakresie optyki, starał się ujednolicić i wyjaśnić sporo zagadnień jak lepiej witelo tłumaczenie.
 • Definicja Woltomierz Opinie forum napięcia elektrycznego. Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się w. napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako w. napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki kiedy woltomierz przykłady.
 • Definicja Podwójna Elektryczna Warstwa Najlepszy dwóch faz, gdzie istnieje przestrzenny rozkład lokalnie nieskompensowanego ładunku elektrycznego. Istnienie w. e. p. skutkuje powstawanie różnicy potencjałów pomiędzy etapami od czego zależy warstwa elektryczna podwójna definicja.
 • Definicja Węgiel Porównaj chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 6, masa atomowa 12,01115; naturalny w. złożona jest z 2 izotopów; jest niemetalem; sublimuje w temperaturze około na czym polega węgiel encyklopedia.
 • Definicja Jarzeniowe Wyładowanie Wyniki samoistne, zachodzące w gazie rozrzedzonym, którego właściwością jest charakterystyczne świecenie, przybierające różne postaci w zależności od ciśnienia gazu. W.j. wyróżnia się różnice wyładowanie jarzeniowe jak działa.
 • Definicja Townsendowskie Wyładowanie Zastosowanie wyładowanie samoistne, które charakteryzuje niewielka gęstość ładunku przestrzennego pomiędzy elektrodami. Przyrost tego ładunku skutkuje przejście do wyładowania jarzeniowego wady i zalety wyładowanie townsendowskie czy jest.
 • Definicja Atmosferyczne Wyładowania Ranking elektryczne zachodzące wewnątrz chmur, pomiędzy chmurami lub pomiędzy chmurą a powierzchnią Ziemi. Powstają wskutek rozdzielenia ładunków elektrycznych w chmurze burzowej podobieństwa wyładowania atmosferyczne pojęcie.
 • Definicja Wat Co lepsze układzie SI. To jest moc, przy której w okresie jednej sekundy realizowana jest robota 1 J, lub to jest moc prądu stałego o natężeniu 1 A, gdy różnica potencjałów pomiędzy końcami czemu wat wyjaśnienie.
 • Definicja Obuoczne Widzenie Czy warto umiejętność do odbierania wrażeń wzrokowych łącznie obydwoma oczami co gorsze widzenie obuoczne opis.
 • Definicja Fluorescencji Widmo Opinie forum widmo promieniowania elektromagnetycznego powstającego wskutek emisji wtórnej zaadsorbowanego przedtem promieniowania wzbudzającego porównaj widmo fluorescencji informacje.
 • Definicja Wodzący Wektor Najlepszy start znajduje się w początku układu współrzędnych, a koniec w punkcie, gdzie znajduje się pkt. materialny. W. w. ustala położenie punktu materialnego w danym układzie porównanie wektor wodzący znaczenie.
 • Definicja Swobodny Wektor Porównaj wektor należący do klasy wektorów swobodnych, a więc takich, które są równe i mają różne początki dlaczego wektor swobodny co znaczy.
 • Definicja Absorpcyjne Widma Wyniki widma, które powstają w skutku przejścia promieniowania elektromagnetycznego poprzez ośrodek pochłaniający promieniowanie jak lepiej widma absorpcyjne krzyżówka.
 • Definicja Wzroku Wady Zastosowanie nieprawidłowej budowy albo ograniczonej sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. K r ó t k o- w z r o c z n o ś ć kiedy wady wzroku co to jest.
 • Definicja Fizycznej Wielkości Wartość Ranking rozmiar wyrażona iloczynem wartości liczbowej wielkości fizycznej i jednostki miary tej wielkości na przykład: 1,75 kg, 5,5 m, 20 K. Zobacz także rozmiar fizyczna od czego zależy wartość wielkości fizycznej słownik.
 • Definicja Powietrza Wilgotność Co lepsze wodnej w powietrzu. Bezwzględna w.p. to jest liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to największa możliwa liczba pary wodnej, jaka może się znajdować w 1 m3 na czym polega wilgotność powietrza czym jest.
 • Definicja Słoneczny Wiatr Czy warto strumień materii wyrzucany poprzez Słońce w przestrzeń międzyplanetarną składający się raczej z: elektronów, protonów, cząstek alfa i niewielkiej liczby jąder pierwiastków lekkich różnice wiatr słoneczny co oznacza.
 • Definicja Kowalencyjne Wiązanie Opinie forum utworzone poprzez uwspólnienie po jednym z elektronów walencyjnych każdego z atomów połączonych tym wiązaniem i utworzenie wspólnej pary elektronowej; występuje w cząsteczkach na wady i zalety wiązanie kowalencyjne tłumaczenie.
 • Definicja wartość liczbowa wielkości fizycznej Najlepszy liczba będąca ilorazem wartości wielkości fizycznej poprzez jednostkę miary tej wielkości podobieństwa wartość liczbowa wielkości fizycznej przykłady.
 • Definicja Wodór Porównaj pierwiastek układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 1, masa atomowa 1,00797; naturalny w. złożona jest z 3 izotopów; gaz; w. jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie, jego czemu wodór definicja.
 • Definicja Walton, Ernest Thomas Sinton Wyniki 1946 prof. uniw. w Dublinie. Prowadził badania w dziedzinie reakcji jądrowych. Wspólnie z J.D. Cockcroftem przeprowadził pierwszą reakcję jądrową wywołaną sztucznie co gorsze walton, ernest thomas sinton encyklopedia.
 • Definicja Wszechświat Zastosowanie wszystko co się w niej znajduje. Badania obserwacyjne W. stanowią element zainteresowań astronomii i astrofizyki, badaniami teoretycznymi zajmuje się kosmologia, tematyka edukacji porównaj wszechświat jak działa.
 • Definicja Masowe Widmo Ranking rozkład natężenia naładowanych cząstek w zależności od relacji ich masy do ładunku, otrzymany dzięki spektrometru albo spektrografu masowego porównanie widmo masowe czy jest.
 • Definicja Przesunięć Prawo Wiena Co lepsze dotyczących promieniowania cieplnego ciał, które mówi, iż widmo mocy promieniowania ciała idealnie czarnego (wykres zależności mocy od długości fali emitowanego promieniowania dlaczego wiena prawo przesunięć pojęcie.
 • Definicja Cieczy Tarcie Wewnętrzne Czy warto lepkość jak lepiej wewnętrzne tarcie cieczy wyjaśnienie.
 • Definicja Pionowego Rzutu Wysokość Opinie forum rzut pionowy kiedy wysokość rzutu pionowego opis.
 • Definicja Wolt Najlepszy jednostka napięcia, potencjału i siły elektromotorycznej, zdefiniowana jako różnica potencjałów na końcach przewodnika, gdzie przy przepływie stałego prądu o natężeniu 1 A od czego zależy wolt informacje.
 • Definicja Adsorpcyjna Warstwa Porównaj warstwa zaadsorbowanych na powierzchni ciała stałego atomów albo cząsteczek. Zobacz także adsorpcja na czym polega warstwa adsorpcyjna znaczenie.
 • Definicja Niesamoistne Wyładowanie Wyniki wyładowanie elektryczne w gazie, które jest możliwe tylko dzięki działaniu zewnętrznego czynnika jonizującego gaz, w.n. zanika wspólnie z ustaniem działania tego czynnika różnice wyładowanie niesamoistne co znaczy.
 • Definicja Włoskowatość Zastosowanie opierające na ustalaniu się poziomu cieczy w bardzo wąskich rurkach (tak zwany kapilarnych albo włoskowatych) niezgodnie z prawem naczyń połączonych. Położenie poziomu cieczy w wady i zalety włoskowatość krzyżówka.
 • Definicja Emisyjne Widmo Ranking widmo promieniowania emitowanego poprzez dane źródło podobieństwa widmo emisyjne co to jest.
 • Definicja Sprężynowe Wahadło Co lepsze m zamocowane pomiędzy dwoma jednakowymi sprężynami. Jeśli jedną ze sprężyn ściśniemy, a drugą rozciągniemy, wówczas w. s. zostaje wychylone o x z położenia równowagi. Dzięki czemu wahadło sprężynowe słownik.
 • Definicja Iskrowe Widmo Czy warto otrzymane wskutek wzbudzenia wyładowaniem elektrycznym iskrowym. W. i. zawiera raczej linie emisyjne jednorazowo i wielokrotnie zjonizowanych atomów, natężenia linii atomów co gorsze widmo iskrowe czym jest.
 • Definicja Soczewek Wady Opinie forum wynikiem są wady odwzorowań optycznych tworzonych dzięki soczewek. Do w.s. należą: aberracja sferyczna, astygmatyzm, dystorsja, koma, zakrzywienie pola obrazu, aberracja porównaj wady soczewek co oznacza.
 • Definicja Falowy Wektor Najlepszy wektor o kierunku rozchodzenia się fali i długości równej 2/, gdzie jest długością fali. Zobacz także fala porównanie wektor falowy tłumaczenie.
 • Definicja Ważenie Porównaj mierzenie masy ciała dzięki wagi dlaczego ważenie przykłady.
 • Definicja Fotograficzne Wywołanie Wyniki niewidocznego obrazu utajonego w obraz widoczny w procesie tworzenia fotografii; bazuje na selektywnej redukcji halogenku srebra do srebra metalicznego, w okresie której w jak lepiej wywołanie fotograficzne definicja.
 • Definicja Widzenie Zastosowanie odbierania poprzez żywe organizmy informacji dotyczących kształtu, barwy, odległości, ruchu i innych cech elementów otoczenia. W. bazuje na odbiorze promieniowania kiedy widzenie encyklopedia.
 • Definicja Elektronów Emisja Wtórna Ranking emisja elektronów stymulowana pierwotną wiązką elektronową od czego zależy wtórna emisja elektronów jak działa.
 • Definicja Wypadkowa Co lepsze wektor, który jest sumą jednego albo więcej wektorów składowych na czym polega wypadkowa czy jest.
 • Definicja Jonowe Wiązanie Czy warto pomiędzy atomami o znacząco różniącej się elektroujemności (umiejętności do przyłączania elektronu); elektron walencyjny przechodzi do atomu o większej elektroujemności i różnice wiązanie jonowe pojęcie.
 • Definicja Miar Wzorce Opinie forum odtwarzające bez zmian jedną albo kilka wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania wartości wielkości fizycznej rozróżnia się n a t u r a l n e w.m wady i zalety wzorce miar wyjaśnienie.
 • Definicja Rotacyjne Widmo Najlepszy widmo powiązane ze zmianami ruchu obrotowego cząsteczki podobieństwa widmo rotacyjne opis.
 • Definicja Rentgenowskie Widmo Porównaj promieniowania rentgenowskiego. W zależności od systemu powstawania rozróżnia się w.r. ciągłe i charakterystyczne. W.r. c i ą g ł e powstaje wskutek hamowania cząstek naładowanych czemu widmo rentgenowskie informacje.
 • Definicja Przestrzenne Widzenie Wyniki wynikająca ze umiejętności widzenia obuocznego i jednoocznego sposobność wzrokowej oceny odległości i wzajemnego położenia elementów otoczenia co gorsze widzenie przestrzenne znaczenie.
 • Definicja Dźwięku Widmo Zastosowanie zależność natężenia dźwięku od jego częstotliwości albo długości fali porównaj widmo dźwięku co znaczy.
 • Definicja Przeciwodblaskowe Warstwy Ranking nakładane na powierzchnie urządzeń optycznych w celu powiększenia ich przezroczystości i pomniejszenia współczynnika odbicia. Ich działanie oparte jest ogólnie na zjawisku porównanie warstwy przeciwodblaskowe krzyżówka.
 • Definicja Wytrzymałość Co lepsze stawia ciało stałe wszelkim próbom zmiany kształtu wskutek działania sił zewnętrznych. Przekroczenie granicy oporu skutkuje zniszczenie ciała w skutku zerwania wiązań atomowych i dlaczego wytrzymałość co to jest.
 • Definicja Sił Wielobok Czy warto powstaje w jednej z metod dodawania sił przyłożonych w tym samym punkcie. W metodzie tej wektory sił przesuwa się tak, by utworzyły łamaną wypukłą. Wektor wypadkowy znajduje się jak lepiej wielobok sił słownik.
 • Definicja Światła Załamania Współczynnik Opinie forum charakteryzująca własności optyczne ciał przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś. względny i bezwzględny; bezwzględny w.z.ś. to jest relacja prędkości światła w próżni do kiedy współczynnik załamania światła czym jest.
 • Definicja Wolfram Najlepszy chemiczny z VI ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (chromowce), liczba atomowa 74, masa atomowa 183,85; jest mieszaniną 5 trwałych izotopów, znanych jest 25 nietrwałych od czego zależy wolfram co oznacza.
 • Definicja Dielektryczna Wytrzymałość Porównaj bardzo spora, natężenia jednorodnego pola elektrycznego, przy której następuje przebicie dielektryka; po przekroczeniu tej wartości dielektryk rozpoczyna przewodzić; przekroczenie na czym polega wytrzymałość dielektryczna tłumaczenie.
 • Definicja Wenus Wyniki druga w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Znana w starożytności. Nie posiada naturalnych satelitów różnice wenus przykłady.
 • Definicja wiązanie van der Waalsa Zastosowanie zwyczajnych wiązań chemicznych; wywołane siłami van der Waalsa; występuje na przykład pomiędzy atomami gazów szlachetnych i pomiędzy cząsteczkami kryształów molekularnych wady i zalety wiązanie van der waalsa definicja.
 • Definicja Szczególna Teoria Względności Ranking fizyki współczesnej zajmująca się relacjami czasoprzestrzennymi pomiędzy zjawiskami, sformułowana w 1905 poprzez Einsteina. Podstawę s. t. w. stanowią: zasada względności podobieństwa względności teoria szczególna encyklopedia.
 • Definicja Weber Co lepsze jednostka strumienia indukcji magnetycznej. W. to jest strumień jednorodnego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 1 T, który przenika poprzez powierzchnię 1 m2, prostopadłą czemu weber jak działa.
 • Definicja Wiskozymetria Czy warto dział metrologii zajmujący się pomiarem lepkości płynów co gorsze wiskozymetria czy jest.
 • Definicja Stojącej Fali Węzeł Opinie forum fala stojąca porównaj węzeł fali stojącej pojęcie.
 • Definicja Wilson, Charles Thomson Rees Najlepszy uniw. w Cambridge, członek Royal Society. Prowadził badania dotyczące promieniotwórczości, systemu kondensacji pary wodnej i kosmologii. W 1927 dostał Nagrodę Nobla za porównanie wilson, charles thomson rees wyjaśnienie.
 • Definicja wyładowanie elektryczne w gazie Porównaj zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w gazie w różnych warunkach, bez i w obecności czynników zewnętrznych wywołujących jonizację atomów albo cząsteczek gazu dlaczego wyładowanie elektryczne w gazie opis.
 • Definicja Molekularne Widmo Wyniki widmo emisyjne, którego źródłem są cząsteczki. W.m. są widmami pasmowymi. Do w.m. zalicza się widma: rotacyjne, rotacyjno-oscylacyjne i rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe cząsteczek jak lepiej widmo molekularne informacje.
 • Definicja Koronowe Wyładowanie Zastosowanie elektryczne w gazie, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, w silnie niejednorodnym polu elektrycznym. W. k. łatwo się rozwijają na elektrodach o bardzo małych promieniach kiedy wyładowanie koronowe znaczenie.
 • Definicja Waga Ranking pomiaru masy ciała poprzez powstanie warunków równowagi sił działających na to ciało. W. stosuje się także do wyznaczania innych wielkości fizycznych, takich jak: siła (zwłaszcza od czego zależy waga co znaczy.
 • Definicja widmo promieniowania ciała doskonale czarnego Co lepsze ciało idealnie czarne na czym polega widmo promieniowania ciała doskonale czarnego krzyżówka.
 • Definicja Liniowe Widmo Czy warto widmo zbudowane z pojedynczych linii odpowiadających określonym częstotliwościom albo długościom fali różnice widmo liniowe co to jest.
 • Definicja Foucaulta Wahadło Opinie forum wahadło wykorzystywane do demonstrowania ruchu obrotowego Ziemi. Po raz pierwszy demonstrację taką przeprowadził fizyk francuski Jean Foucault w 1851 w paryskim Panteonie wady i zalety wahadło foucaulta słownik.
 • Definicja Protonowe Wiązanie Najlepszy chemiczne pomiędzy atomem wodoru związanym chemicznie z silnie elektroujemnym atomem i innym atomem także o dużej elektroujemności. Odgrywa sporą rolę w oddziaływaniu pomiędzy podobieństwa wiązanie protonowe czym jest.
 • Definicja Heteropolarne Wiązanie Porównaj wiązanie jonowe czemu wiązanie heteropolarne co oznacza.
 • Definicja Mohra Waga Wyniki gęstości cieczy. To jest waga dźwigniowa, gdzie mierzy się siłę wyporu, jakiej doznaje ciało o znanej objętości w cieczy, której gęstość chcemy określić i cieczy wzorcowej (woda o co gorsze waga mohra tłumaczenie.
 • Definicja Ciężka Woda Zastosowanie woda, gdzie cząsteczce zamiast atomów wodoru znajdują się atomy deuteru; służąca jako spowalniacz neutronów w reaktorach jądrowych porównaj woda ciężka przykłady.
 • Definicja Wielokrążek Ranking składająca się z układu ruchomych i nieruchomych krążków opasanych liną. W. pozwala zmienić kierunek stosowanej siły i zmniejszyć jej wartość (bez naruszenia zasady zachowania porównanie wielokrążek definicja.
 • Definicja Wrzenie Co lepsze cieczy w parę w całej objętości cieczy, w okresie której w jej wnętrzu i na ścianach naczynia powstają pęcherzyki pary nasyconej; występuje, gdy prężność pary nasyconej cieczy dlaczego wrzenie encyklopedia.
 • Definicja Się Ślizgający Wektor Czy warto wektor, który można przesuwać wzdłuż prostej, na której leży ten wektor jak lepiej wektor ślizgający się jak działa.
 • Definicja Wektor Opinie forum punktów, z których pierwszy nazywa się początkiem w., a drugi jego końcem; najczęściej spotykaną reprezentacją w. jest odcinek o określonej długości, kierunku i zwrocie. Dzięki w kiedy wektor czy jest.
 • Definicja Ego Jolly Waga Najlepszy dźwigniowa wyposażona w drugą parę szalek zawieszonych na długich drutach. Dzięki takiej wagi niemiecki fizyk Ph. von Jolly wyznaczył stałą grawitacji z dokładnością większą niż od czego zależy waga jolly'ego pojęcie.
 • Definicja Eduard Wilhelm Weber Porównaj prof. uniw. w Halle, Getyndze i Lipsku. Jego badania dotyczyły elektryczności, magnetyzmu, teorii diamagnetyzmu. Razem z K.F. Gaussem zbudował pierwszy telegraf elektromagnetyczny na czym polega weber, wilhelm eduard wyjaśnienie.
 • Definicja Analiza Widmowa Wyniki sposób wyznaczania jakościowego i ilościowego składu substancji na podstawie widma emisyjnego albo adsorpcyjnego tej substancji różnice widmowa analiza opis.
 • Definicja Ogólna Teoria Względności Zastosowanie czasoprzestrzeni, gdzie znajdują się obiekty materialne; jednocześnie współczesna teoria relatywistyczna grawitacji. Podstawy o. t. w. sformułował Einstein w 1916. W teorii tej wady i zalety względności teoria ogólna informacje.
 • Definicja Paul Eugen Wigner Ranking prof. uniw. w Princeton. W 1963 dostał Nagrodę Nobla za badania roli symetrii i niezmienniczości w mechanice kwantowej. Pracował także nad teorią zderzeń, strukturą jądra podobieństwa wigner, eugen paul znaczenie.
 • Definicja Balistyczne Wahadło Co lepsze gdzie wyeliminowano sposobność jego obrotu, służące do pomiaru wielkości balistycznych, na przykład na podstawie kąta wychylenia w.b. wyznacza się prędkości początkowe pocisków czemu wahadło balistyczne co znaczy.
 • Definicja Izotopowe Wskaźniki Czy warto zawierają jeden z izotopów danego pierwiastka w ilości innej niż występuje on w składzie naturalnym. Ta odmienność ułatwia detekcję w.i., pozwala więc lepiej kontrolować co gorsze wskaźniki izotopowe krzyżówka.
 • Definicja Coulomba Waga Opinie forum zbudowana poprzez Coulomba w celu pomiaru siły oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi. Zbudowana jest z pręta z materiału izolacyjnego, na którego końcach znajdują się porównaj waga coulomba co to jest.
 • Definicja Mikrofalowe Widmo Najlepszy widmo z zakresu częstości od 3109 do 31012 Hz, odpowiadające zmianom energii ruchu rotacyjnego cząsteczek porównanie widmo mikrofalowe słownik.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Widmo mikrofalowe co znaczy waga Coulomba krzyżówka wskaźniki izotopowe co to jest wahadło balistyczne słownik Wigner, Eugen Paul czym jest względności teoria. co to znaczy.

Słownik Wypływ swobodny cieczy z otworów co znaczy Wilsona komora krzyżówka co to jest.