ZDERZENIE CZĘŚCIOWO SPRĘŻYSTE co to jest
ZNACZENIE Zderzenie Częściowo Sprężyste, Złącze P-N, Złota Zasada Mechaniki, Zdolność.

Definicje fizyka Z

 • Definicja Niesprężyste Całkowicie Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie cała energia kinetyczna zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło co to jest.
 • Definicja Optyczne Złudzenie Informacje wrażenia wzrokowe, na podstawie których błędnie ocenia się kształt czy wymiar przedmiotu; z.o. wynikają stąd, iż oko ludzkie jest niezdolne do niezależnego postrzegania definicja.
 • Definicja Zwilżanie Informacje ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a co znaczy.
 • Definicja zdolność rozdzielcza odbiorników światła Informacje światła (oka, kliszy fotograficznej) do rozróżniania szczegółów wytwarzanego na nim obrazu. Ustala się jako liczbę linii równoległych na jednostkę długości, które odbiornik słownik.
 • Definicja Magnetyczne Zwierciadło Informacje magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna znaczenie.
 • Definicja Półprzewodnikowe Złącze Informacje złącze prostujące na styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa czym jest.
 • Definicja Kul Niecentralne Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie w momencie zderzenia prędkości kul nie układają się wzdłuż linii łączącej ich środki co oznacza.
 • Definicja Złoto Informacje pierwszej ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (miedziowce); liczba atomowa 79, masa atomowa 196,967; ma jeden izotop trwały i 31 znanych nietrwałych, metal szlachetny krzyżówka.
 • Definicja Nukleonów Zderzenia Informacje wpływ dwóch nukleonów o dowolnych pędach najlepszy.
 • Definicja Energii Wielkiej Zderzenia Informacje mechanizmy oddziaływania cząstek elementarnych pomiędzy sobą, jąder atomowych pomiędzy sobą i cząstek elementarnych z jądrami atomowymi; zachodzą w obszarze bardzo wysokich energii przykłady.
 • Definicja Elektronowe Zwierciadło Informacje uformowane, by padająca na region pola wiązka elektronów wymieniła kierunek ruchu w sposób podobny, jak wymienia kierunek ruchu promień świetlny padając na powierzchnię encyklopedia.
 • Definicja Światła Podwójne Załamanie Informacje wiązek załamanych przy padaniu światła na powierzchnię ciał wykazujących anizotropię optyczną. Patrząc na element poprzez płytkę, która wykazuje p. z. ś., obserwator widzi dwa jak działa.
 • Definicja Atomowy Zegar Informacje elementem jest atomowe źródło promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary czasu. Wzorcem miary czasu jest moment promieniowania elektromagnetycznego czy jest.
 • Definicja załamanie i odbicie fal Informacje zdarzenie powstawania fal wtórnych: odbitej i załamanej wywołane padaniem fali pierwotnej na powierzchnię graniczną dwóch ośrodków pojęcie.
 • Definicja Kwarcowy Zegar Informacje zegar, którego zasadniczym elementem jest kryształ kwarcowy o precyzyjnie określonej wartości okresu drgań własnych wyjaśnienie.
 • Definicja Zaćmienie Informacje opierające na zasłonięciu części albo całej tarczy ciała niebieskiego świecącego światłem własnym poprzez inne ciało niebieskie (na przykład zaćmienie Słońca) albo przejście ciała opis.
 • Definicja Napięcie Zapłonu Informacje najmniejsza różnica potencjałów pomiędzy elektrodami, konieczna do spowodowania wyładowania samoistnego informacje.
 • Definicja Elektryczne Zwarcie Informacje bezpośrednie elektryczne złączenie się dwóch punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach albo ich połączenie dzięki bardzo dobrego przewodnika co to jest.
 • Definicja Zarodki Informacje obiekty początkujące przyrost nowej etapy, na przykład zarodki kondensacji definicja.
 • Definicja Ziemia Informacje Słonecznego. Kształtem jest zbliżona do elipsoidy obrotowej o promieniach: równikowym wynoszącym 6378,160 km i biegunowym - 6356,775 km. Masa Z. równa się 5,975 1024 kg co znaczy.
 • Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych Informacje optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami słownik.
 • Definicja Bifilarne Zawieszenie Informacje na dwóch niciach wychodzących z jednego punktu tego ciała pod pewnym do siebie kątem. Tak zawieszone ciało może się wahać tylko w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny, gdzie znaczenie.
 • Definicja Zol Informacje układ dyspersyjny utworzony poprzez rozproszone w cieczy cząstki ciała stałego czym jest.
 • Definicja Odbicia Zdolność Informacje rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała odbijającego i długości fali promieniowania co oznacza.
 • Definicja Pieter Zeeman Informacje uniwersytetu w Amsterdamie, członek Royal Society. Prowadził badania w zakresie optyki i fizyki atomowej. W 1902 dostał (wraz z H. Lorentzem) Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska krzyżówka.
 • Definicja zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Informacje całkowite wewnętrzne odbicie światła najlepszy.
 • Definicja Absorpcyjna Zdolność Informacje umiejętność ciała do pochłaniania padającego na jego powierzchnię promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała pochłaniającego i długości fali promieniowania. Z. a przykłady.
 • Definicja Zawiesina Informacje substancja rozproszona w układzie dyspersyjnym, gdzie substancja rozpraszająca występuje w stanie ciekłym, na przykład w zolach encyklopedia.
 • Definicja Rzutu Zasięg Informacje rzut ukośny jak działa.
 • Definicja Zasady Zachowania Informacje pewne wielkości fizyczne dla układów izolowanych zachowują stałe w okresie wartości. Z. z. dotyczą: pędu, momentu pędu, energii, energii i masy, ładunku elektrycznego, parzystości czy jest.
 • Definicja Prawa Światła Załamania Informacje załamania światła na powierzchni granicznej ośrodków; pierwsze mówi, iż promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej leżą w jednej płaszczyźnie; drugie pojęcie.
 • Definicja Materiału Zmęczenie Informacje zmiana własności strukturalnych materiału wskutek wielokrotnie powtarzającego się odkształcenia, która rzutuje na drastyczną zmianę jego wytrzymałości mechanicznej wyjaśnienie.
 • Definicja Molekularny Zegar Informacje zegar, którego zasadniczym elementem jest molekularne źródło promieniowania elektromagnetycznego o precyzyjnie znanym okresie promieniowania opis.
 • Definicja Atomowe Zderzenia Informacje cząsteczek, gdzie nie biorą udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd, energia kinetyczna, energia elektronów w atomie, stopień jonizacji oddziałujących cząsteczek informacje.
 • Definicja Polarna Zorza Informacje atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach Arktyki i Antarktydy. Z.p. jest wynikiem oddziaływania z atmosferą Ziemi elektronów co to jest.
 • Definicja Fotoelektryczne Zjawisko Informacje oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje definicja.
 • Definicja Kondensacji Zarodki Informacje małe, obojętne cząstki materii albo jony, na których następuje kondensacja pary. Zobacz także kondensacja co znaczy.
 • Definicja Zawada Informacje obwód prądu zmiennego, zawierający oporniki, cewki i kondensatory, która ustala wartość amplitudy I0 prądu pobieranego z generatora zasilającego obwód, wedle zależnością I0 słownik.
 • Definicja Tunelowe Złącze Informacje powierzchnie graniczne w układzie metal-izolator-metal lub półprzewodnik- izolator-półprzewodnik, gdzie bariera potencjału umożliwia zachodzenie zjawiska tunelowego znaczenie.
 • Definicja Kul Centralne Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie prędkości zderzających się kul układają się wzdłuż prostej łączącej ich środki czym jest.
 • Definicja Sprężyste Doskonale Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie zostaje zachowana cała energia kinetyczna zderzających się ciał co oznacza.
 • Definicja Pochłaniania Zdolność Informacje umiejętność absorpcyjna krzyżówka.
 • Definicja Frits Zernike Informacje uniwersytetu w Groningen, członek Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Royal Society. W 1953 dostał Nagrodę Nobla za opracowanie sposoby kontrastu fazowego, mającej spore najlepszy.
 • Definicja Zderzenie Informacje rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie przykłady.
 • Definicja Emisyjna Zdolność Informacje umiejętność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała promieniującego i długości fali promieniowania. Z.e. ciała jest równa jego umiejętności encyklopedia.
 • Definicja Zbierająca Zdolność Informacje oznaczana symbolem D, która jest liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu optycznego (soczewki, układu soczewek, zwierciadła kulistego i tym podobne): D = 1/f jak działa.
 • Definicja Zegar Informacje przyrząd do pomiaru czasu czy jest.
 • Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów spektralnych Informacje spektralnego do rozróżnienia dwóch leżących bardzo blisko siebie linii spektralnych o długościach fali bliskich . Zazwyczaj ustala się ją jako relacja do najmniejszej różnicy pojęcie.
 • Definicja Magnetyczne Pole Ziemskie Informacje źródłem jest Ziemia. Magnetyczny biegun południowy Ziemi leży w pobliżu jej geograficznego bieguna północnego (około 74 szerokości północnej i 100 długości zachodniej wyjaśnienie.
 • Definicja Zjawisko Zeemana Informacje linii widmowych w widmach atomów i cząsteczek pod wpływem pola magnetycznego, będący wynikiem rozszczepienia poziomów energetycznych atomu albo cząsteczki w zewnętrznym polu opis.
 • Definicja Optyczne Zwierciadła Informacje powierzchni, które odbijają światło. Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie cienkich warstw metalicznych osadzonych na odpowiednim podłożu i pokrytych warstwą informacje.
 • Definicja Prostujące Złącze Informacje i warstwa przypowierzchniowa pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której istnieje bariera potencjału tworząca warstwę zaporową, umożliwiającą przepływ prądu co to jest.
 • Definicja Wahadła Długość Zredukowana Informacje wahadło rewersyjne definicja.
 • Definicja Przepuszczania Zdolność Informacje rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do przepuszczania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała i długości fali promieniowania co znaczy.
 • Definicja Mechaniki Zasada Złota Informacje mechanicznej sformułowana w odniesieniu do maszyn prostych, która mówi, iż pomniejszenie siły wynikające z wykorzystania maszyny prostej musi być skompensowane równym liczbowo słownik.
 • Definicja N P Złącze Informacje złącze półprzewodnikowe znaczenie.
 • Definicja Sprężyste Częściowo Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie część energii kinetycznej zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło. Każde rzeczywiste zderzenie ciał jest z. c. s czym jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja ZNACZENIE Zderzenie Częściowo Sprężyste, Złącze P-N, Złota Zasada Mechaniki, Zdolność Przepuszczania, Zredukowana Długość Wahadła, Złącze Prostujące, Zwierciadła co to znaczy.

Słownik Czym jest Zderzenie Częściowo Sprężyste, Złącze P-N, Złota Zasada co to jest.