EGZYSTENCJA co to jest
Definicja EGZYSTENCJA. Co znaczy to życie ludzkie, byt ludzki rozumiany jako pierwotny fakt, nie.

Co to jest Egzystencja

Definicja EGZYSTENCJA: istnienie; w ujęciu egzystencjalistów to życie ludzkie, byt ludzki rozumiany jako pierwotny fakt, nie dający się wywieść z żadnej koncepcji czy idei, byt świadomy swego istnienia, wyprzedzający esencję (istotę), dbający o siebie, złączający ze światem i innymi ludźmi, projektujący, przetwarzający siebie i własne życie, przekraczający granice samego siebie, lecz kruchy, wypełniony troską, trwogą, myślą o śmierci

Czym jest Egzystencja znaczenie w Słownik filozofia E .