KONWENCJONALIZM co to jest
Definicja KONWENCJONALIZM. Co znaczy pojawiło się w drugiej połowie XIX w. za sprawą Poincarégo.

Co to jest Konwencjonalizm

Definicja KONWENCJONALIZM: umowność; stanowisko naukowe, które pojawiło się w drugiej połowie XIX w. za sprawą Poincarégo, podkreślające umowny charakter reguł i zasad naukowych, ich konwencjonalność i hipotetyczność; pogląd Ajdukiewicza zakładający istnienie w pojęciach językowych umowności, mającej wpływ na pkt. widzenia, z którego poddaje się badaniu element, a nie mającej wpływu na sam element. Innymi słowy, zmieniając aparaturę pojęciową, rozpatrującą na przykład świat, zmieniamy zestaw sądów o tym świecie, nie zmieniamy z kolei samego świata

Czym jest Konwencjonalizm znaczenie w Słownik filozofia K .