KOTARBIŃSKI TADEUSZ co to jest
Definicja KOTARBIŃSKI TADEUSZ. Co znaczy prakseolog, kojarzony ze szkołą lwowsko-warszawską, autor.

Co to jest Tadeusz Kotarbiński

Definicja KOTARBIŃSKI TADEUSZ: (1886-1981) - polski filozof, logik, prakseolog, kojarzony ze szkołą lwowsko-warszawską, autor teorii ontologicznej zakładającej, iż w świecie istnieją jedynie rzeczy, elementy i prócz nich nie ma nic ( reizm), dlatego powinniśmy rugować z języka wszelakie definicje mające charakter hipostaz, bo nie odsyłają one do konkretnych elementów, a są jedynie pustymi nazwami, na przykład nie ma śniegu, jest tylko zamarznięta woda, nie ma walki, są tylko walczący żołnierze, i tak dalej prócz ontologii zajmował się problemami etycznymi i prakseologicznymi. W zakresie etyki uważał, iż nie powinny istnieć kodeksy moralne, z kolei człowiek powinien żyć tak, aby chronić drugiego przed złem. W prakseologii zajmował się problemami odnoszącymi się do definicje dobrej pracy i sprawnego działania. Do głownych pism zalicza się: Przedmioty teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Medytacje o życiu godziwym, Traktat o dobrej robocie

Czym jest Tadeusz Kotarbiński znaczenie w Słownik filozofia K .