POTENCJA co to jest
Definicja AKT I POTENCJA. Co znaczy nieodłączne składniki bytu, rzeczy, substancji; akt jest.

Co to jest Potencja I Akt

Definicja AKT I POTENCJA: wg Arystotelesa działanie, gest, nieodłączne składniki bytu, rzeczy, substancji; akt jest urzeczywistnieniem potencji; każda jednostkowa rzecz, substancja jest urzeczywistnieniem tego, co potencjalne; akt w relacji do potencji jest metodą określającą nieokreśloną materię; coś, co już zaistniało, ucieleśniło się; wg św. Tomasza z Akwinu akt to istnienie urzeczywistniające istotę-potencję, tworzące byt realny; Bóg jest czystym aktem, istnieniem stwarzającym byt realny, empirycznie sprawdzalny, namacalnie istniejący; dla Kartezjusza to czynne przeżycie czegoś, ujawniające się przez twierdzenie o czymś na jakiś temat albo wydawanie sądów

Definicja A POSTERIORI:
Co to jest wg Kanta to rodzaj sądów, jakie wypowiadamy o świecie na podstawie wiedzy płynącej z doświadczenia; synonim sądów a priori AKT I POTENCJA.
Definicja AMORALIZM:
Co to jest cechującej się brakiem zasad moralnych, nieumiejętnością odróżniania dobra od zła; dla Nietzschego to postawa człowieka umiejącego żyć poza dobrem i złem, co jakoby miało cechować ogromnych twórców AKT I POTENCJA.
Definicja APORIA/APOREMA:
Co to jest nie dająca się przezwyciężyć trudność w rozumowaniu; sprawa sporna dopuszczająca przeciwstawne rozwiązania AKT I POTENCJA.

Czym jest Potencja I Akt znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: