ARGUMENT TELEOLOGICZNY co to jest
Definicja ARGUMENT TELEOLOGICZNY. Co znaczy istnienia Boga, zakładający jego istnienie na podstawie.

Co to jest Teleologiczny Argument

Definicja ARGUMENT TELEOLOGICZNY: argument stosowany w dowodzeniu istnienia Boga, zakładający jego istnienie na podstawie tego, iż istnieje świat, który musiał zostać poprzez Niego stworzony

Definicja APOLLIŃSKI:
Co to jest rozumem, opanowany, umiarkowany, harmonijny, powściągliwy; definicja nawiązujące z jednej strony do greckiego boga, Apollina, patrona literaturze, muzyki, sztuki, a z drugiej - do postawy człowieka argument teleologiczny.
Definicja ASCEZA:
Co to jest opierający na wyrzeczeniu się dóbr materialnych, umartwianiu swego ciała, izolacji od ludzi, aby osiągnąć zbawienie duszy po śmierci; ascetyczny schemat życia był szczególnie propagowany w argument teleologiczny.
Definicja ALTERNATYWA:
Co to jest pomiędzy dwiema możliwościami, najczęściej wykluczającymi się; w logice znaczy konstrukcję co najmniej dwóch zdań prostych połączonych spójnikiem albo , lub i tak sformułowanych, iż jedno jest argument teleologiczny.

Czym jest Teleologiczny Argument znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: