ARGUMENT co to jest
Definicja ARGUMENT. Co znaczy twierdzenie uzasadniające bądź obalające tezę, dowód na coś. Słownik.

Co to jest Argument

Definicja ARGUMENT: twierdzenie uzasadniające bądź obalające tezę, dowód na coś

Definicja AWERROIŚCI:
Co to jest łacińskiego, poglądu filozoficznego, dyskwalifikującego dowód, rozum na rzecz wiary w procesie dochodzenia do prawdy, zaprzeczającego opatrzności Bożej, wolności Boga w dziele powstania; awerroiści ARGUMENT.
Definicja AJDUKIEWICZ KAZIMIERZ:
Co to jest członek szkoły lwowsko-warszawskiej, uznawany za prekursora filozofii analitycznej, zajmujący się logiką i sposobami dedukcyjnymi, znajdującymi wykorzystanie między innymi w semantyce i teorii ARGUMENT.
Definicja ARYSTOTELIZM HETERODOKSYJNY:
Co to jest filozoficzna zakładająca, iż poznanie prawdy może się odbywać z pominięciem Pisma św., przez zgłębianie myśli Arystotelesa; najwybitniejszym przedstawicielem tej doktryny był Dawid z Dinant; kluczowe ARGUMENT.

Czym jest Argument znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: