ARYSTOTELIZM co to jest
Definicja ARYSTOTELIZM. Co znaczy rozwijająca poglądy Arystotelesa, która wyklucza skrajności, nie.

Co to jest Arystotelizm

Definicja ARYSTOTELIZM: doktryna filozoficzna, zawierająca i rozwijająca poglądy Arystotelesa, która wyklucza skrajności, nie zajmuje stanowisk jednoznacznych, na przykład idealistycznych czy materialistycznych, czysto racjonalistycznych czy sensualistycznych, moralistycznych czy hedonistycznych. Jej istotą jest odnajdywanie w jednostkowym tego, co ogólne, a w ogólności tego, co jednostkowe

Definicja AUGUSTYN, ŚWIĘTY, Właśc. Augustyn Aureliusz,:
Co to jest najwybitniejszy teoretyk chrześcijaństwa starożytnego, nauczyciel retoryki, wychowany poprzez matkę w duchu chrześcijańskim, jednak początkowo usposobiony do niego niechętnie (pierwotnie wyznawał arystotelizm.
Definicja ARCHETYP:
Co to jest podświadomości jednostki tak zwany infrastruktura, będąca rezerwuarem zbiorowych, pierwotnych wyobrażeń, pojęć, zachowań, obrazów, myśli charakterystycznych dla całej ludzkości, odziedziczonych po arystotelizm.
Definicja ALTRUIZM:
Co to jest bezinteresowna troska o innych; termin wprowadzony poprzez Comte´a, który w swej filozofii pozytywnej kładł nacisk na propagowanie postaw ludzi mających na względzie dobro innych; synonim egoizmu arystotelizm.

Czym jest Arystotelizm znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: