AWERROES WŁAŚC RUSZD co to jest
Definicja AWERROES, właśc. Ibn Ruszd. Co znaczy matematyk i filozof arabski, znany w pierwszej.

Co to jest AWERROES, właśc. Ibn Ruszd

Definicja AWERROES, WŁAŚC. IBN RUSZD: (1126-1198) - teolog, prawnik, doktor, matematyk i filozof arabski, znany w pierwszej kolejności ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa, którego uważał za największego filozofa, jakiego Bóg dał ludzkości. Uprawianie filozofii po Arystotelesie, zdaniem Awerroesa, powinno się ograniczyć do komentowania jego pism. Późniejsze pokolenia nazwały go Komentatorem. Mimo to jego interpretacja poglądów Arystotelesa daleka była od wierności oryginałowi, ponieważ zbyt mocny był wpływ neoplatonizmu na filozofię arabską. Zwłaszcza jego gradualistyczna ontologia była zbliżona do doktryny Awicenny. Oryginalnym wkładem Awerroesa był z kolei pogląd na relacja wiary do rozumu. Uważał, iż aczkolwiek filozof dzięki rozumu musi dochodzić do tych samych prawd, co objawione w Piśmie, to jednak droga ta zarezerwowana jest tylko dla wąskiego grona wyćwiczonych umysłów. Dla ludzi prostych, niezdolnych do podjęcia badań naukowych, przeznaczona jest prawda religijna, która, aczkolwiek głosi to samo, czyni to w sposób bardziej przystępny. Pogląd ten nazwano potem edukacją o podwójnej prawdzie

Definicja AGNOSTYCYZM:
Co to jest niepoznawalny) - postawa światopoglądowa negująca sposobność poznania w pełni czegokolwiek, a tym bardziej absolutu, lub zawężająca region poznania jedynie do pewnych dziedzin, ulegająca bezsilności awerroes, właśc. ibn ruszd.
Definicja AUSTIN JOHN LANGSHOW:
Co to jest filozof angielski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej, która za kluczowe zadanie filozofii uznaje analizę wypowiedzi językowych. Austin przywiązywał szczególne znaczenie awerroes, właśc. ibn ruszd.
Definicja A RECENTRIORI:
Co to jest na świeżo, licząc od aktualnego teraz . Termin na oznaczenie poglądu, że wszystko można poznać wyłącznie po raz pierwszy, iż świat jest światem pierwszego dnia awerroes, właśc. ibn ruszd.

Czym jest AWERROES, właśc. Ibn Ruszd znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: