EPIFENOMEN co to jest
Definicja EPIFENOMEN. Co znaczy uboczne, niewiele ważne, wtórne zdarzenie, nie mające wpływu na.

Co to jest Epifenomen

Definicja EPIFENOMEN: uboczne, niewiele ważne, wtórne zdarzenie, nie mające wpływu na przebieg głównego

Definicja ELZENBERG HENRYK:
Co to jest filozof polski, zajmujący się aksjologią; uznawał tylko dwa rodzaje wartości: perfekcyjne, o charakterze bezwzględnym i utylitarne, względne, dlatego sprzeciwiał się traktowaniu wartości w sposób epifenomen.
Definicja ESTETYKA:
Co to jest edukacja o pięknie, zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki, próbująca definiować definicja piękna i rozstrzygać jego naturę: czy ono jest obiektywne czy subiektywne epifenomen.
Definicja EKLEKTYZM:
Co to jest hellenistycznych (II/I w. przed naszą erą) doktryna filozoficzna łącząca różne mechanizmy filozoficzne, szukająca pomiędzy nimi kompromisu, jak to miało miejsce w tak zwany średniej Akademii epifenomen.

Czym jest Epifenomen znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: