JONIZACJA co to jest
Co znaczy jonizacja? W fizyce albo kilku elektronów do atomu albo cząstki uprzednio obojętnych.

Definicja Jonizacja

Co to jest JONIZACJA: zdarzenie opierające na oderwaniu albo przyłączeniu jednego albo kilku elektronów do atomu albo cząstki uprzednio obojętnych elektrycznie. J. jest możliwa, jeżeli cząsteczce dostarczymy odpowiedniej ilości energii (tak zwany energii jonizacji), która wprzypadku atomu zależy od wielkości ładunku jego jądra i od powłoki elektronowej, zktórej zostaje wybity elektron. W zależności od powody powodującej jonizację rozróżnia się: j. z d e r z e n i o w ą (zderzenie zelektronem, atomem albo innym jonem, występuje zazwyczaj wsilnych polach elektrycznych), j. t e r m i c z n ą (termojonizacja, j. pod wpływem temperatury),f o t o j o n i z a c j ę (wywołaną pochłanianiem poprzez atomy albo cząstki fotonów promieniowania elektromagnetycznego, nie mniej jednak fotony optyczne odrywają od atomu elektrony powłok zewnętrznych, w trakcie gdy promienie rentgenowskie odrywają elektrony znajdujące się wgłębokich powłokach). Mechanizm odwrotny do j. nazywa się rekombinacją jonów

Definicja Jon:
Co to jest mająca nadmiar albo niedobór elektronów wstosunku do atomu albo cząstki obojętnej elektrycznie. Jeżeli jest nadmiar elektronów, to mamy j. niekorzystny (a n i o n); jeżeli jest niedobór elektronów jonizacja.
Definicja Jednorodne Pole Elektryczne:
Co to jest charakteryzujące się tym, iż jego linie sił są do siebie równoległe i tym, iż wkażdym jego punkcie natężenie pola ma taką samą wartość ikierunek. Odpowiednikiem takiego pola jest pole pomiędzy jonizacja.
Definicja Jednostajnie Zmienny Ruch:
Co to jest ruch jednostajnie zmienny jonizacja.

Czym jest Jonizacja znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: