JONIZACJA co to jest
Co znaczy jonizacja? W fizyce albo kilku elektronów do atomu albo cząstki uprzednio obojętnych.

Definicja Jonizacja

Co to jest JONIZACJA: zdarzenie opierające na oderwaniu albo przyłączeniu jednego albo kilku elektronów do atomu albo cząstki uprzednio obojętnych elektrycznie. J. jest możliwa, jeżeli cząsteczce dostarczymy odpowiedniej ilości energii (tak zwany energii jonizacji), która wprzypadku atomu zależy od wielkości ładunku jego jądra i od powłoki elektronowej, zktórej zostaje wybity elektron. W zależności od powody powodującej jonizację rozróżnia się: j. z d e r z e n i o w ą (zderzenie zelektronem, atomem albo innym jonem, występuje zazwyczaj wsilnych polach elektrycznych), j. t e r m i c z n ą (termojonizacja, j. pod wpływem temperatury),f o t o j o n i z a c j ę (wywołaną pochłanianiem poprzez atomy albo cząstki fotonów promieniowania elektromagnetycznego, nie mniej jednak fotony optyczne odrywają od atomu elektrony powłok zewnętrznych, w trakcie gdy promienie rentgenowskie odrywają elektrony znajdujące się wgłębokich powłokach). Mechanizm odwrotny do j. nazywa się rekombinacją jonów

Definicja Jet:
Co to jest prawie równoległa) wiązka cząstek wtórnych, wysyłana poprzez jądro atomowe w trakcie bombardowania go cząstkami owysokiej energii (rzędu przynajmniej 1010 eV). Wraz ze wzrostem energii cząstek jonizacja.
Definicja Jednoskośny Układ:
Co to jest krystalograficzne układy jonizacja.
Definicja Jednostka Wtórna:
Co to jest jednostka miary jonizacja.

Czym jest Jonizacja znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: