OPTYKA JONOWA co to jest
Co znaczy jonowa optyka? W fizyce jako czynnika oświetlającego preparat w mikroskopie jonowym. Jako.

Definicja JONOWA OPTYKA

Co to jest JONOWA OPTYKA: dział optyki zajmujący się wykorzystaniem strumienia jonów jako czynnika "oświetlającego" preparat w mikroskopie jonowym. Jako jony "oświetlające" wykorzystuje się zazwyczaj protony. Z racji na mniejszą długość fali de Brogliea przypisywanej jonom niż elektronom, umiejętność rozdzielcza i możliwości uzyskiwanych powiększeń o.j. są wiele większe od optyki elektronowej. Zobacz także mikroskop elektronowy

Definicja Jądro Atomowe:
Co to jest część atomu, której wielkość jest rzędu 10-15 m. Wzór empiryczny na promień jądra ma postać: rj = r0 A1/3, gdzie r0 = 1,2 10-15 m, A - l i c z b a m a s o w a (suma protonów ineutronów). Promień jonowa optyka co to jest.
Definicja Joule, James Prescot:
Co to jest Piwowar, który po trzydziestym szóstym roku życia poświęcił się pracy naukowej istał się członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego. Obliczył iopracował teorię ciepła wydzielającego się w trakcie jonowa optyka definicja.
Definicja Jądra Magiczne:
Co to jest oliczbie protonów Z iliczbie neutronów N równej jednej zliczb magicznych (2, 8, 20, 28, 50, 82 i126). To są w najwyższym stopniu trwałe jądra atomowe, odużej energii wiązania, najczęściej występujące jonowa optyka co znaczy.

Czym jest Optyka Jonowa znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: