OPTYKA JONOWA co to jest
Co znaczy jonowa optyka? W fizyce jako czynnika oświetlającego preparat w mikroskopie jonowym. Jako.

Definicja Jonowa Optyka

Co to jest JONOWA OPTYKA: dział optyki zajmujący się wykorzystaniem strumienia jonów jako czynnika "oświetlającego" preparat w mikroskopie jonowym. Jako jony "oświetlające" wykorzystuje się zazwyczaj protony. Z racji na mniejszą długość fali de Brogliea przypisywanej jonom niż elektronom, umiejętność rozdzielcza i możliwości uzyskiwanych powiększeń o.j. są wiele większe od optyki elektronowej. Zobacz także mikroskop elektronowy

Definicja Jednostka Pochodna:
Co to jest jednostka miary jonowa optyka.
Definicja Joliot-Curie, Frederic Jean:
Co to jest asystent Marii Skłodowskiej-Curie, członek kilku towarzystw naukowych: Francuskiej Akademii Nauk, Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego, Akademii Nauk ZSRR. Był również członkiem zagranicznym Polskiej jonowa optyka.
Definicja Jon:
Co to jest mająca nadmiar albo niedobór elektronów wstosunku do atomu albo cząstki obojętnej elektrycznie. Jeżeli jest nadmiar elektronów, to mamy j. niekorzystny (a n i o n); jeżeli jest niedobór elektronów jonowa optyka.

Czym jest Optyka Jonowa znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: