FICHTE JOHANN GOTTLIE co to jest
Definicja FICHTE JOHANN GOTTLIE. Co znaczy pierwszy przedstawiciel dziewiętnastowiecznego idealizmu.

Co to jest Gottlie Johann Fichte

Definicja FICHTE JOHANN GOTTLIE: b(1762-1814) - filozof niemiecki, pierwszy przedstawiciel dziewiętnastowiecznego idealizmu niemieckiego, twórca spekulatywnego mechanizmu metafizycznego, do budowy którego wykorzystał sformułowaną poprzez Kanta zasadę prymatu rozumu praktycznego. Sądził, iż konsekwentnie przeprowadzona krytyka poznania musi doprowadzić do odrzucenia realnego istnienia niezależnych od myśli "rzeczy samych w sobie". Nie ma innych bytów, jak tylko przedstawione, co doprowadziło go do wniosku o metafizycznej pierwotności przedstawiającej jaźni. Świadoma, osobowa, wolna i twórcza jaźń jest zasadą bytu, nie tylko - jak u Kanta - modyfikuje elementy, lecz wręcz je stwarza. Ta twórcza aktywność wolnej jaźni jest nie tylko zasadą ontologiczną, lecz i moralną. Zdaniem Fichtego dobrem jest wszelakie wolne działanie, złem zaś jego brak, bierne poddanie się zewnętrznej konieczności. Paradoksalnie na tle tej wolnościowej etyki przedstawiała się jego polityczna doktryna "zamkniętego państwa" wychwalająca narodowy szowinizm i gospodarczą autarkię, poprzez co Fichtego zaliczono potem do ideowych prekursorów narodowego socjalizmu. Jego filozoficzne poglądy miały wpływ w pierwszej kolejności na Schellinga i Hegla. Autor między innymi Pism filozoficznych o teorii wiedzy

Czym jest Gottlie Johann Fichte znaczenie w Słownik filozofia F .