FILOZOFIA LAMSKA co to jest
Definicja FILOZOFIA ISLAMSKA. Co znaczy którzy w swoich wystąpieniach filozoficznych czerpali z.

Co to jest Islamska Filozofia

Definicja FILOZOFIA ISLAMSKA: ogół przemyśleń wyznawców islamu, którzy w swoich wystąpieniach filozoficznych czerpali z myśli starogreckiej i z Koranu, uznając, iż filozofia powinna nauczać w pierwszej kolejności tego, co jest zawarte w tej świętej księdze; za głównych przedstawicieli uznaje się między innymi Al Farabiego, Awicennę i Awerroesa

Czym jest Islamska Filozofia znaczenie w Słownik filozofia F .