FREUD ZYGMUNT co to jest
Definicja FREUD ZYGMUNT. Co znaczy austriacki, twórca psychoanalizy - teorii, która decydującą rolę.

Co to jest Zygmunt Freud

Definicja FREUD ZYGMUNT: (1856-1939) - neurolog i psychiatra austriacki, twórca psychoanalizy - teorii, która decydującą rolę w życiu psychicznym przypisuje czynnikom nieświadomym, w tym w szczególności stłumionym (a więc wypartym ze świadomości) we inicjalnym dzieciństwie przeżyciom seksualnym. Freud odkrył i opisał kompleksy, wydzielił w świadomości człowieka trzy sfery: ego ( jaźń), id ( ono) i superego ( nadjaźń), wskazał na destrukcyjną rolę popędów i na rolę libida

Czym jest Zygmunt Freud znaczenie w Słownik filozofia F .