FUNKCJONALIZM co to jest
Definicja FUNKCJONALIZM. Co znaczy Chicago poprzez Angella i Deweya, mający za element swych.

Co to jest Funkcjonalizm

Definicja FUNKCJONALIZM: prąd w psychologii XX w. zainicjowany w Chicago poprzez Angella i Deweya, mający za element swych rozważań czynności, a nie treści psychiczne człowieka, gdyż obaj uczeni wyszli z założenia, iż świadomość jest funkcją, a więc czynnością albo zadaniem, jakie ta czynność wykonuje. Psychologia zatem powinna się interesować określonymi całościowymi zdarzeniami, na przykład odczuwaniem, a nie poszczególnymi uczuciami, widzeniem, a nie barwą, a czynności powinno się badać pod kątem ich użyteczności, celowości

Czym jest Funkcjonalizm znaczenie w Słownik filozofia F .