NATURA CZŁOWIEKA co to jest
Definicja NATURA CZŁOWIEKA. Co znaczy nabytych u człowieka, które pojawiają się w procesie.

Co to jest NATURA CZŁOWIEKA

Definicja NATURA CZŁOWIEKA: problem dotyczący cech wrodzonych i nabytych u człowieka, które pojawiają się w procesie wychowania, oddziaływania środowiska, i tym podobne; problemem tym zajmowali się między innymi tacy filozofowie jak Arystoteles, Hobbes, Kant, Rousseau, Schopenhauer; Arystoteles dostrzegał w człowieku istotę socjalną; Hobbes - egoistyczną, dla której liczy się umiłowanie siebie, a jedynym dobrem jest jej swoje; Kant zwracał uwagę na doniosłość rozumu i zmysłów człowieka, gdyż one są konieczne do poznawania świata, dają gwarancję prawdy; Rousseau widział w człowieku w pierwszej kolejności uczuciowość, zarządzanie się emocjami, dążenie do życia z naturą; Schopenhauer zwracał uwagę na wolę; człowiek to wola, ponieważ jedynie tego jesteśmy pewni, świat jest tylko naszym wyobrażeniem

Czym jest NATURA CZŁOWIEKA znaczenie w Słownik filozofia N .