NEUTRALIZM co to jest
Definicja NEUTRALIZM. Co znaczy istnienie doświadczenia czystego w empiryzmie; na przykład Mach i.

Co to jest Neutralizm

Definicja NEUTRALIZM: stanowisko teoriopoznawcze, sugerujące istnienie doświadczenia czystego w empiryzmie; na przykład Mach i Avenarius dowodzili, iż nie istnieją definicje takie, jak na przykład materia czy atom, istnieją jedynie wrażenia, "przedmioty" (Mach), na przykład barwy czy dźwięki, świat jest zespołem przedmiotów, i tylko przedmiotów; w założeniach radykalnego empiryzmu Jamesa doświadczenie pierwotne (czyste) jest wolne od interpretacji, wniosków, rozumowań, nie jest ani przedmiotowe, ani podmiotowe, jest neutralne wobec przeciwstawienia przedmiotu i podmiotu; podmiot i element to tylko składniki doświadczenia; podobne stanowisko zajął Russell, ujmując wrażenia jako coś neutralnego: ani obiektywnego, ani subiektywnego, ani psychicznego, ani fizycznego. Zdaniem Russela z takich neutralnych jednostek złożona jest nasz umysł i materia, co prowadzi do wniosku, iż świat jest wprawdzie jednością substancjalną, lecz posiada dwa aspekty: umysłowy i materialny. Umysł nie jest traktowany jak element, lecz jako miejsce spotkania, działania różnych elementów

Czym jest Neutralizm znaczenie w Słownik filozofia N .