FOTOSYNTEZA co to jest
Co znaczy fotosynteza? W fizyce Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła.

Definicja Fotosynteza

Co to jest FOTOSYNTEZA: reakcja syntezy chemicznej zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m produktu f. ustala p r a w o B u n s e n a - R o s c o e m = kEt, gdzie: k - współczynnik proporcjonalności zależny od rodzaju reakcji, E - natężenie oświetlenia, t - czas. Odpowiednikiem f. jest złożony mechanizm wytwarzania związków organicznych zdwutlenku węgla iwody zachodzący wkomórkach chlorofilu albo przeprowadzany poprzez wybrane bakterie

Czym jest Fotosynteza znaczenie w Słownik fizyka na F .