Oceń przydatność:

Definicja grawiton

Opis: hipotetyczny kwant pola grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej oddziaływanie grawitacyjne powinno polegać na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak oddziaływanie elektromagnetyczne odbywa się za pomocą fotonów). Jak dotychczas nie udało się stwierdzić doświadczalnie istnienia fal grawitacyjnych. Rozważania teoretyczne przypisują g. masę spoczynkową m = 0 i spin I = 2.

Inne pojęcia z fizyki na literę G

Podobne definicje:


Co oznacza grawiton? wytłumaczenie pojęcia.

Wyjaśnienie Grawiton opis.