Co to jest GRAWITON

Definicja Grawiton

Co to jest: hipotetyczny kwant pola grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej wpływ grawitacyjne powinno bazować na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak wpływ elektromagnetyczne dzieje się dzięki fotonów). Jak dotychczas nie powiodło się stwierdzić doświadczalnie istnieniafal grawitacyjnych. Rozważania teoretyczne przypisują g. masę spoczynkową m = 0 i spin I = 2

Czym jest Grawiton znaczenie w Słownik fizyka na G .