Oceń przydatność:

     

Definicja: Grawiton

» hipotetyczny kwant pola grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej oddziaływanie grawitacyjne powinno polegać na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak oddziaływanie elektromagnetyczne odbywa się za pomocą fotonów). Jak dotychczas nie udało się stwierdzić doświadczalnie istnienia fal grawitacyjnych. Rozważania teoretyczne przypisują g. masę spoczynkową m = 0 i spin I = 2.

Inne pojęcia z fizyki na literę G

Podobne definicje:

  • zderzenie centralne kul - zderzenie, w którym prędkości zderzających się kul układają
  • modulacja - zmiana wczasie pewnej wielkości fizycznej, zadana przez
  • prędkość światła - prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej wpróżni
  • plateau - obszar, wktórym funkcja przyjmuje stałą wartość, na
  • rdzeń atomowy - część atomu pozbawiona elektronów walencyjnych, tj

Co oznacza grawiton? wytłumaczenie pojęcia.