Oceń przydatność:

     

Definicja: Grawiton

» hipotetyczny kwant pola grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej oddziaływanie grawitacyjne powinno polegać na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak oddziaływanie elektromagnetyczne odbywa się za pomocą fotonów). Jak dotychczas nie udało się stwierdzić doświadczalnie istnienia fal grawitacyjnych. Rozważania teoretyczne przypisują g. masę spoczynkową m = 0 i spin I = 2.

Inne pojęcia z fizyki na literę G

Podobne definicje:

  • ciecz kwantowa - substancja pozostająca w stanie ciekłym w temperaturach
  • tellur - pierwiastek chemiczny zVI grupy układu okresowego
  • magnez - pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 12. Należy do grupy
  • orbital - funkcja falowa opisująca stan elektronu watomie lub
  • Joliot-Curie, Irena - fizyk ichemik, Francuzka, kierownik Instytutu Radowego

Co oznacza grawiton? wytłumaczenie pojęcia.