MASA BEZWŁADNA co to jest
Co znaczy masa bezwładna? W fizyce ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d.

Definicja Masa Bezwładna

Co to jest MASA BEZWŁADNA: miara bezwładności ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego szybkość. Gdy masa nie zależy od prędkości (a tak jest, gdy prędkości są małe wporównaniu zprędkością poruszania się światła) związek ten ma postać: F = ma, gdzie ajest przyspieszeniem. Jak dotychczas nie stwierdzono, by masa bezwładna różniła się od masy grawitacyjnej. Fakt ten stanowi jeden zfilarów ogólnej teorii względności. Zobacz także masa relatywistyczna

Czym jest masa bezwładna znaczenie w Słownik fizyka na M .