MASA EFEKTYWNA co to jest
Co znaczy masa efektywna? W fizyce przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły.

Definicja Masa Efektywna

Co to jest MASA EFEKTYWNA: podstawowa rozmiar charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich obecność rozpoznajemy po tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje sukces inny niż wprzypadku swobodnego elektronu. Wprowadzając definicja m.e. można doprowadzić do zgodności opisu ruchu elektronu we wnętrzu kryształu zopisem ruchu elektronu swobodnego. M.e. może być większa albo mniejsza od masy spoczynkowej, jak także może mieć wartość ujemną

Czym jest masa efektywna znaczenie w Słownik fizyka na M .