RÓWNANIA MAXWELLA co to jest
Co znaczy Maxwella równania? W fizyce elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze.

Definicja Maxwella Równania

Co to jest MAXWELLA RÓWNANIA: cztery równania stanowiące kwintesencję klasycznej teorii elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze zrównań: div D = , jest prawem Gaussa, które stwierdza, iż źródłem pola elektrycznego są ładunki elektryczne. Drugie równanie: div B = 0, stwierdza, iż nie ma źródeł pola magnetycznego, alinie sił pola nie mają początku ani końca, są krzywymi zamkniętymi. Trzecie równanie: rot E = - B/t,jest prawem indukcji Faradaya, mówiącym, iż zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej jest źródłem wirowego pola elektrycznego ( SEM indukcji). Iostatnie równanie rot H = D/t + j, jest uzupełnionym poprzez Maxwella prawem Ampre'a, mówiącym, iż źródłem pola magnetycznego są prądy przewodzenia iprzesunięcia. Wielkości występujące we wzorach to: D indukcja elektryczna, B - indukcja magnetyczna,- gęstość ładunku elektrycznego, j gęstość prądu elektrycznego, t - czas (div dywergencja, rot rotacja)

Czym jest Równania Maxwella znaczenie w Słownik fizyka na M .