MIKROSKOP INTERFERENCYJNY co to jest
Co znaczy mikroskop interferencyjny? W fizyce zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień.

Definicja Mikroskop Interferencyjny

Co to jest MIKROSKOP INTERFERENCYJNY: modyfikacja mikroskopu optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden przechodzi poprzez badany preparat. W części okularowej oba promienie spotykają się iinterferują. Rezultat interferencji zależy od różnicy dróg optycznych, która zkolei zależy od współczynnika załamania igrubości badanego obiektu

Czym jest mikroskop interferencyjny znaczenie w Słownik fizyka na M .