SPRĘŻYSTOŚCI MODUŁY co to jest
Co znaczy moduły sprężystości? W fizyce Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa.

Definicja Moduły Sprężystości

Co to jest MODUŁY SPRĘŻYSTOŚCI: wielkości fizyczne opisujące własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności między naprężeniami aodkształceniami tytułujemy modułami sprężystości. Różne naprężenia powodują różnego typu odkształcenia. I tak na przykład jeżeli umocowany na jednym końcu drut wydłuży się pod wpływem obciążenia, to współczynnik proporcjonalności między naprężeniem rozciągającym awzględnym przyrostem długości nazwiemy modułem Younga

Czym jest Sprężystości Moduły znaczenie w Słownik fizyka na M .