MOLEKUŁA co to jest
Co znaczy molekuła? W fizyce własności chemiczne. Stanowią ją jądra atomów tworzących związek.

Definicja Molekuła

Co to jest MOLEKUŁA: najmniejszy fragment związku chemicznego, zachowujący jego własności chemiczne. Stanowią ją jądra atomów tworzących związek chemiczny wraz ztzw. elektronami rdzenia atomowego (elektrony na wewnętrznych orbitach), z kolei elektrony walencyjne są uwspólnione inależą nie do poszczególnych atomów, ale do m. Atomy tworzące m. znajdują się wpewnej odległości od siebie, nazywanej długością wiązania, odpowiadającej minimum energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania, które zawsze jest natury elektrycznej. M. otym samym składzie chemicznym mogą mieć różną budowę iróżne własności

Czym jest Molekuła znaczenie w Słownik fizyka na M .