OBJĘTOŚĆ MOLOWA co to jest
Co znaczy molowa objętość? W fizyce jednoznaczną funkcją temperatury iciśnienia. W normalnych.

Definicja Molowa Objętość

Co to jest MOLOWA OBJĘTOŚĆ: objętość jednego mola substancji. Dla gazów o.m. jest jednoznaczną funkcją temperatury iciśnienia. W normalnych warunkach jeden mol gazu zajmuje objętość 22,4 l

Czym jest Objętość Molowa znaczenie w Słownik fizyka na M .