MOMENT DIPOLOWY ELEKTRYCZNY co to jest
Co znaczy moment dipolowy elektryczny? W fizyce zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku.

Definicja Moment Dipolowy Elektryczny

Co to jest MOMENT DIPOLOWY ELEKTRYCZNY: rozmiar wektorowa charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa się zkierunkiem prostej łączącej wypadkowe ładunki przeciwnych znaków ijest skierowany od ładunku ujemnego do dodatniego. Wartość liczbowa z kolei równa się iloczynowi ładunku wypadkowego (jednego znaku) iodległości między ładunkami wypadkowymi przeciwnych znaków. W razie dwóch jednakowych co do wartości bezwzględnej ładunków punktowych związanych ze sobą sztywno m.d.e. wynosi p = q d, gdzie q - wartość ładunku, d - odległość między ładunkami nazywana także ramieniem dipola. Zobacz także polaryzacja

Czym jest moment dipolowy elektryczny znaczenie w Słownik fizyka na M .