Oceń przydatność:

     

Definicja: Ziemskie przyspieszenie

» przyspieszenie nadawane przez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, że Ziemia nie jest dokładnie kulą, po drugie dlatego, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, pojawia się zatem przyspieszenie odśrodkowe ozwrocie przeciwnym do p.z. Dla szerokości geograficznej Warszawy imierzone na poziomie morza p.z. wynosi g = 981,57 cm/s2. P.z. można wyrazić wzorem g = G M/R2, gdzie G - stała grawitacji, M - masa Ziemi iR - promień Ziemi. Będzie to wartość p.z. na powierzchni Ziemi, ze wzrostem wysokości ponad powierzchnię Ziemi p.z. będzie maleć zkwadratem odległości.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • ugięcie fal - dyfrakcja
  • cer - pierwiastek chemiczny III grupy układu okresowego
  • grawitacyjna stała - powszechna stała grawitacyjna G występująca w Newtona
  • gęstość energii - energia przypadająca na jednostkę objętości układu
  • śruba - maszyna prosta. Ś. można traktować jako równię pochyłą

Co oznacza przyspieszenie ziemskie? wytłumaczenie pojęcia.