ZIEMSKIE PRZYSPIESZENIE co to jest
Co znaczy przyspieszenie ziemskie? W fizyce ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości.

Definicja Przyspieszenie Ziemskie

Co to jest PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE: przyspieszenie nadawane poprzez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, iż Ziemia nie jest precyzyjnie kulą, po drugie dlatego, iż Ziemia obraca się wokół własnej osi, pojawia się zatem przyspieszenie odśrodkowe ozwrocie przeciwnym do p.z. Dla szerokości geograficznej Warszawy imierzone na poziomie morza p.z. wynosi g = 981,57 cm/s2. P.z. można wyrazić wzorem g = G M/R2, gdzie G - stała grawitacji, M - masa Ziemi iR - promień Ziemi. Będzie to wartość p.z. na powierzchni Ziemi, ze wzrostem wysokości powyżej powierzchnię Ziemi p.z. będzie maleć zkwadratem odległości

Czym jest Ziemskie Przyspieszenie znaczenie w Słownik fizyka na P .