Oceń przydatność:

     

Definicja: Ziemskie przyspieszenie

» przyspieszenie nadawane przez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, że Ziemia nie jest dokładnie kulą, po drugie dlatego, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, pojawia się zatem przyspieszenie odśrodkowe ozwrocie przeciwnym do p.z. Dla szerokości geograficznej Warszawy imierzone na poziomie morza p.z. wynosi g = 981,57 cm/s2. P.z. można wyrazić wzorem g = G M/R2, gdzie G - stała grawitacji, M - masa Ziemi iR - promień Ziemi. Będzie to wartość p.z. na powierzchni Ziemi, ze wzrostem wysokości ponad powierzchnię Ziemi p.z. będzie maleć zkwadratem odległości.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • tor ruchu - linia geometryczna, po której porusza się punkt materialny
  • struna - napięta, wiotka nić, wktórej można wzbudzać drgania
  • holografia - optyczna technika rejestrowania iodtwarzania obrazów
  • Roentgena promienie - promieniowanie rentgenowskie
  • wskaźniki izotopowe - substancje, które zawierają jeden z izotopów danego

Co oznacza przyspieszenie ziemskie? wytłumaczenie pojęcia.