Oceń przydatność:

     

Definicja: Ziemskie przyspieszenie

» przyspieszenie nadawane przez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, że Ziemia nie jest dokładnie kulą, po drugie dlatego, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, pojawia się zatem przyspieszenie odśrodkowe ozwrocie przeciwnym do p.z. Dla szerokości geograficznej Warszawy imierzone na poziomie morza p.z. wynosi g = 981,57 cm/s2. P.z. można wyrazić wzorem g = G M/R2, gdzie G - stała grawitacji, M - masa Ziemi iR - promień Ziemi. Będzie to wartość p.z. na powierzchni Ziemi, ze wzrostem wysokości ponad powierzchnię Ziemi p.z. będzie maleć zkwadratem odległości.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • skalar - wielkość fizyczna, dla wyznaczenia której wystarczy podać
  • Zernike, Frits - fizyk holenderski, profesor uniwersytetu w Groningen
  • równoważnik elektrochemiczny - stosunek ilości wydzielonej substancji na elektrodzie do
  • spójność - efekt stawiania przez ciało oporu siłom rozrywającym, który
  • ciecz przegrzana - ciecz podgrzana do temperatury wyższej od jej temperatury

Co oznacza przyspieszenie ziemskie? wytłumaczenie pojęcia.