Oceń przydatność:

Definicja Ziemskie przyspieszenie

Opis: przyspieszenie nadawane przez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, że Ziemia nie jest dokładnie kulą, po drugie dlatego, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, pojawia się zatem przyspieszenie odśrodkowe ozwrocie przeciwnym do p.z. Dla szerokości geograficznej Warszawy imierzone na poziomie morza p.z. wynosi g = 981,57 cm/s2. P.z. można wyrazić wzorem g = G M/R2, gdzie G - stała grawitacji, M - masa Ziemi iR - promień Ziemi. Będzie to wartość p.z. na powierzchni Ziemi, ze wzrostem wysokości ponad powierzchnię Ziemi p.z. będzie maleć zkwadratem odległości.

Inne pojęcia z fizyki na literę P

Podobne definicje:

  • faza drgań - wielkość fizyczna określająca stan ruchu periodycznego w
  • masa efektywna - podstawowa wielkość charakteryzująca quasi-cząstki, np
  • szkło kwarcowe - rodzaj szkła otrzymywany zdwutlenku krzemu SiO2 (krzemionki
  • radioizotopy - izotopy promieniotwórcze
  • solenoid - cewka zdrutu ostałej grubości nawiniętego równomiernie, tak

Co oznacza przyspieszenie ziemskie? wytłumaczenie pojęcia.