WYPROSIĆ co to jest
Definicja wyprosić. Czym jest ja) wyproszę cię z sali lekcyjnej, (oni) wyproszą nas z zgromadzenia.

Definicja Wyprosić

Co oznacza WYPROSIĆ: (ja) wyproszę cię z sali lekcyjnej, (oni) wyproszą nas z zgromadzenia; wyproście

Czym jest wyprosić znaczenie w Słownik polskiego na W