ŁOWKO co to jest
Definicja łowisko co to jest. Czym jest którym prowadzone są połowy zwierząt wodnych (mięczaków.

Co to jest Łowisko

DefinicjaŁOWISKO: w rybołówstwie (morskim albo śródlądowym) region wodny, na którym prowadzone są połowy zwierząt wodnych (mięczaków, skorupiaków, ryb, ssaków morskich), położone najczęściej na terenach szczególnie obfitego ich występowania, na przykład obok stykania się wód o różnej temperaturze (kontakt ciepłych i zimnych prądów morskich) albo zróżnicowanym zasoleniu (w pobliżu > estuariów rzek). Światowe łowiska są ogólnodostępne, lecz znaczna intensyfikacja połowów doprowadziła najpierw lat 70. do rozszerzenia poprzez państwa nadmorskie przybrzeżnej strefy wyłącznego rybołówstwa, dla ochrony własnych zasobów. Aktualnie za najbogatsze łowiska morskie (dla połowu ryb) uznaje się akweny północne, środkowo-zachodnie i południowo-wschodnie Oceanu Spokojnego i południowo-wschodnie Oceanu Atlantyckiego

Czym jest łowisko znaczenie w Słownik geografia Ł .