ADOLF HOYM co to jest
Kto to jest HOYM ADOLF? Słownik hrabia, mąż; Anny Hoym (Cosel), minister skarbu za panowania.

Biografia Hoym Adolf

Kim był HOYM ADOLF: jedna z postaci w powieści J.I. Kraszewskiego Hrabina Cosel hrabia, mąż; Anny Hoym (Cosel), minister skarbu za panowania; Augusta II, który wykorzystywał go regularnie do ściągania podatków. Z tego powodu nie lubiany wśród ludzi. Prowadził rozwiązły tryb życia (nazywano go don Juanem). Wskutek zakładu sprowadza swą żonę na dwór królewski, co staje się powodem jego nieszczęścia, ponieważ władca zabiera mu ją, unieważniając jego małżeństwo. Po uwięzieniu Cosel sprzedaje dobra w Saksonii, a kapitał wywozi na Śląsk, gdzie osiada, chcąc uniknąć losu wielu jego poprzedników, którym władca zabierał żony, a mężów wtrącał do więzienia

LITERATURA HENRY FRYDERYK:
biografia Hemingwaya Pożegnanie z bronią narrator, Amerykanin, służył we włoskiej armii jako oficer sanitarny, dobrze mówił po włosku;gdy wybuchła wojna, mieszkał w Rzymie, chciał zostać architektem. Został hoym adolf.
LITERATURA HEROD AGRYPPA:
biografia postać z powieści R. Gravesa Klaudiusz i Messalina wnuk żydowskiego króla Heroda Wielkiego, wychowywany na rzymskim dworze. Przyjaciel; Klaudiusza hoym adolf.
LITERATURA HOPPE:
biografia Kruczkowskiego Niemcy niegdyś woźny instytutu prof.; Sonnenbrucha, aktualnie żandarm odbywający służbę w Polsce;zabija żydowskie dziecko, mimo iż jest mu go żal (inny Niemiec mógłby donieść o jego hoym adolf.

Czym jest Adolf Hoym znaczenie w Słownik bohaterów H .

  • Dodano:
  • Autor: