PSYCHICZNY co to jest
Definicja AKT PSYCHICZNY. Co znaczy widzenie barwy) w opozycji do treści świadomości (słyszanych.

Co to jest Psychiczny Akt

Definicja AKT PSYCHICZNY: przeżycia psychiczne (słyszenie dźwięku, widzenie barwy) w opozycji do treści świadomości (słyszanych dźwięków, widzianych barw, na przykład czerwieni), przeżycia psychiczne (słyszenie dźwięku, widzenie barwy) w rozumieniu Brentana, posiadają intencjonalność, a więc skierowanie się ku przedmiotom fizycznym (barwa i dźwięk dla Brentana były obiektami fizycznymi), dlatego uważał on, iż tego rodzaju aktami powinna się zająć psychologia,gdzie możliwe jest ich doświadczalne badanie. Podobnie rozumiał akty Husserl, nazywając je aktami świadomości. Skierowanie aktu ku jakiemuś przedmiotowi jest dowodem na to, iż każdy akt wykracza poza świadomość, jest dla niej transcendentny, ponieważ akt jest natury psychicznej, a element - nie. Akty podzielone są na przedstawienia i sądy; przedstawienia nie mogą być ani prawdziwe, ani fałszywe, sądy podzielone są na te, które są o faktach i na te, które traktują o relacjach; trzeci typ aktów to zjawiska emocjonalne; wszystkie trzy rodzaje są aktami wyboru, którym odpowiadają trzy idee: piękno, prawda, dobro, a tym natomiast odpowiadają trzy edukacji filozoficzne: estetyka, logika, etyka

Czym jest Psychiczny Akt znaczenie w Słownik filozofia A .