BIFURKACJA co to jest
Definicja BIFURKACJA. Co znaczy chaosu, oznaczające wzbogacenie układu, jego dynamiki, zmierzające.

Co to jest Bifurkacja

Definicja BIFURKACJA: jedno z podstawowych pojęć teorii chaosu, oznaczające wzbogacenie układu, jego dynamiki, zmierzające do nadania temu układowi wybranego kierunku działania

Definicja BRAHMAN:
Co to jest w filozofii indyjskiej bóstwo, absolut, start wszechrzeczy; cel uprawiania medytacji, służącej osiągnięciu jedności duchowej z bóstwem bifurkacja.
Definicja BACON ROGER:
Co to jest około 1294) - angielski filozof, przyrodnik, znawca języków, franciszkanin, protegowany papieża Klemensa IV. Po jego śmierci został uwięziony, a jego pisma potępione. Wyróżniał dwa metody poznania bifurkacja.
Definicja Błogosławieństwo:
Co to jest biblijne to jest wypełnianie woli Wszechmogącego Boga , które wypełnił Abraham poprzez wyjście z ziemi swojej, i od rodziny swojej z domu ojca swojego, do ziemi którą wskazał Wszechmogący Bóg. Apel bifurkacja.

Czym jest Bifurkacja znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: