BRENTANO FRANZ co to jest
Definicja BRENTANO FRANZ. Co znaczy psycholog pochodzenia włoskiego, odnowił tradycję.

Co to jest Franz Brentano

Definicja BRENTANO FRANZ: (1838-1917) - filozof niemiecki i psycholog pochodzenia włoskiego, odnowił tradycję arystotelesowskiej scholastyki zestawiając ją z nowoczesnym empiryzmem. Był zagorzałym wrogiem niemieckiej metafizyki, a filozofię Kanta uważał "za pomyłkę, która doprowadziła do jeszcze większych błędów i nareszcie do zupełnego chaosu w filozofii". Filozofia, by odzyskać miano edukacji, musi zostać oparta na doświadczeniu, zwłaszcza na wewnętrznym doświadczeniu introspekcyjnym. Postulował, aby na początku zająć się ogólnym i syntetycznym opisem przeżyć psychicznych, a dopiero później ich wyjaśnianiem. Odróżnił przy tym akty świadomości od jej treści - odmiennie niż przewarzająca część współczesnych twierdził, iż właściwym obiektem psychologii są tylko akty (a więc takie czynności psychiczne, jak widzenie czy słyszenie), zaś treść świadomości ((a więc w ogólności postrzegane elementy fizyczne) nie jest w ogóle definicją psychicznym. O każdym akcie można powiedzieć, iż jest skierowany ku jakiemuś przedmiotowi. Ta intencjonalność naszej świadomości obalała, zdaniem Brentana, rozpowszechniony w owym czasie idealizm subiektywny. Tylko akty są gdyż immanentną częścią świadomości, ich elementy znajdują się już poza nią w realnym świecie zewnętrznym. Brentano dokonał również nowatorskiego podziału zjawisk psychicznych na przedstawienia, sądy i emocje. Tym trzem kategoriom odpowiadały natomiast trzy edukacji filozoficzne: estetyka, logika i etyka, które miały za zadanie sformułować odpowiednio dla każdej dziedziny normy przedstawiania, normy sądzenia i normy moralne. Zrewolucjonizował także logikę oficjalną - twierdził, iż wszelakie sądy twierdzące mają naturę egzystencjalną (((a więc stwierdzają, iż coś jest), albo dają się do takich sądów sprowadzić. Gdyż możliwe są tylko szczegółowe sądy egzystencjalne, toteż wszelakie sądy ogólne (w tym wszystkie w a priori) muszą mieć formę przeczącą. Poglądy Brentana, a w szczególności jego koncepcja intencjonalności aktów świadomości wywarły spory wpływ na twórcę fenomenologii Husserla

Definicja BRADLEY FRANCIS HERBERT:
Co to jest filozof angielski, przedstawiciel idealizmu anglosaskiego, poprzez całe życie związany z Oksfordem, doskonały dialektyk, odkrywający niespodziewane związki i sprzeczności pomiędzy pojęciami. Jego brentano franz.
Definicja BŁĘDNE KOŁO:
Co to jest circulus vitiosus) - błąd logiczny opierający na stosowaniu w rozumowaniu przesłanek, które są de facto przesłankami dowodu lub na przedstawianiu jako dowodu tego, co należało dowieść brentano franz.
Definicja BEHAWIORYZM:
Co to jest współczesnej psychologii, pojawił się najpierw XX w. w Stanach Zjednoczonych; jego inicjatorem był Watson; behawioryzm zakładał, iż należy usunąć z psychologii definicja świadomości, ponieważ jej brentano franz.

Czym jest Franz Brentano znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: