NATURALNA TOŻSAMOŚĆ INTERESÓW co to jest
Definicja NATURALNA TOŻSAMOŚĆ INTERESÓW. Co znaczy utylitaryzmu, mówiącej o związku pomiędzy.

Co to jest Interesów Tożsamość Naturalna

Definicja NATURALNA TOŻSAMOŚĆ INTERESÓW: jedna z dwóch interpretacji zasady utylitaryzmu, mówiącej o związku pomiędzy moralnością a dążeniem człowieka do osiągnięcia korzyści, dokonana poprzez angielskich etyków oświecenia, zawierająca myśl, iż egoistyczne dążenia wielu ludzi zaspokajających swoje potrzeby, w sposób naturalny harmonizują się, sumują i ostatecznie wiodą ku dobru ogólnemu, co, zdaniem utylitarystów, jest wartością nadrzędną, główną; dowodem na prawdziwość tego wywodu jest fakt, iż społeczeństwa żyją i rozwijają się, w przeciwnym przypadku egoizmy jednostek kłóciłyby się, doprowadzając do rozbicia społeczeństwa

Definicja NEOPLATONIZM:
Co to jest teocentrycznych mechanizmów filozoficznych, oparty na schemacie metafizyki aleksandryjskiej, będący kontynuacją i rozwinięciem poglądów Platona, gdzie płaszczyzna religijna stanowiła podstawę naturalna tożsamość interesów.
Definicja NAUKI NOMOTETYCZNE:
Co to jest edukacji ustalające prawa ogólne, poszukujące tego, co wielorakie, wielokrotnie się powtarzające, generalizujące i ustalające prawa; do tych nauk zaliczył edukacji abstrakcyjne, na przykład naturalna tożsamość interesów.
Definicja NEW AGE:
Co to jest współczesny ruch kulturowy, mający swe korzenie w ruchach hippisowskich przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nawiązujący równocześnie do szeroko pojętej kultury azjatyckiej, co naturalna tożsamość interesów.

Czym jest Interesów Tożsamość Naturalna znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: