NIETZSCHE FRIEDRICH co to jest
Definicja NIETZSCHE FRIEDRICH. Co znaczy oryginalnej, antysystemowej i antyakademickiej doktryny.

Co to jest Friedrich Nietzsche

Definicja NIETZSCHE FRIEDRICH: (1844-1900) - filozof niemiecki, twórca oryginalnej, antysystemowej i antyakademickiej doktryny filozoficznej, której w najwyższym stopniu charakterystycznymi cechami są: witalizm, poznawczy i etyczny relatywizm i wrogi relacja do chrześcijaństwa i kultury mieszczańskiej. Nietzsche uważał, iż wszelakie przejawy ludzkiej aktywności, w tym szeroko pojęta działalność kulturowa, dają się zrozumieć jako dążenie do zaspokojenia czysto biologicznych potrzeb życiowych. Coś takiego jak obiektywna prawda nie istnieje - to nasze poznanie wprowadza do chaosu zdarzeń, jakim jest rzeczywistość, oparty na arbitralnie dobranych pojęciach sztuczny porządek, w czysto praktycznych celach. Uznawane poprzez ludzi prawdy "są tylko nie dającymi się obalić błędami", pisał Nietzsche. Relatywizm ten w jeszcze większym stopniu dotyczy dziedziny moralności, w sferze wartości biologicznych uwarunkowanie jest gdyż jeszcze wyraźniejsze - inną moralność mają jednostki mocne, dominujące i ekspansywne, inną zaś słabe, tchórzliwe i nastawione obronnie, a więc, posługując się terminologią Nietzschego, inna jest moralność panów, a inna moralność niewolników. Pierwsi cenią dzielność, godność, siłę i witalność, drudzy zaś pokorę, litość i łagodność, cechy te gdyż bardziej odpowiadają ich biznesom. Współczesna moralność mieszczańska była, zdaniem Nietzschego, moralnością niewolników, za co obwiniał w pierwszej kolejności chrześcijaństwo (aczkolwiek swe źródła miała już w filozofii Sokratesa i Platona). Zadaniem filozofii było ten stan zmienić - "przewartościować wszystkie wartości". Za najwyższą wartość, z której można wywieść wszystkie inne, uważał życie pojęte jako żywiołowy, biologiczny dynamizm. Celem, do którego powinna dążyć ludzkość jest "wyhodowanie nadczłowieka", gdzie w pełni urzeczywistni się tkwiący w nas biologiczny i duchowy potencjał. Późniejsza narodowo-socjalistyczna koncepcja "rasy panów" chętnie powoływała się na te pomysły, (aczkolwiek sam Nietzsche był jednym z najżarliwszych wrogów niemieckiego nacjonalizmu. Był także autorem sformułowanego w Narodzinach tragedii rozróżnienia pierwiastka "apollińskiego", reprezentującego to, co w kulturze europejskiej racjonalne, przejrzyste i harmonijne i pierwiastka "dionizyjskiego" odpowiedzialnego za jej stronę ciemną, emocjonalną i dynamiczną, którą uważał za jedynie twórczą. Inną oryginalną koncepcją Nietzschego była kosmologiczna idea "wiecznego powrotu", a więc powtarzających się w identyczny sposób w nieskończoność cykli dziejowych. Sądził, iż świadomość, że każdy nasz gest będzie się nieskończenie sporo razy powtarzał, nada mu znaczenie, którego w skończonym, przypadkowym i pozbawionym transcendentnych norm świecie nie ma. Główne dzieła Nietzschego to (prócz wspomnianych już Narodzin tragedii): Tako rzecze Zaratustra, Jutrzenka i Poza dobrem i złem

Definicja NEOSCHOLASTYKA:
Co to jest dziewiętnastowiecznej encykliki Leona XIII, odnowiona postać scholastyki, nosząca także miano neotomizmu; u jej podstaw tkwi przekonanie, iż można pogodzić ze sobą wiarę i rozum, objawienie i naukę nietzsche friedrich.
Definicja NEGATYWNOŚĆ:
Co to jest do filozofii poprzez Fichtego, rozpropagowany poprzez Hegla, oznaczający zaprzeczenie tego, co jest, na przykład zaprzeczenie tradycji na rzecz nowych wartości, zaprzeczenie świata realnego na rzecz nietzsche friedrich.
Definicja NEWMAN JOHN HENRY:
Co to jest angielski filozof, teolog i duchowny, który porzucił anglikanizm na rzecz katolicyzmu. Twierdził, iż prawdziwa jest tylko wiedza konkretna - z kolei operująca abstrakcjami wiedza pojęciowa, której nietzsche friedrich.

Czym jest Friedrich Nietzsche znaczenie w Słownik filozofia N .

  • Dodano:
  • Autor: