UNIWERSALIZM co to jest
Definicja UNIWERSALIZM. Co znaczy filozoficznej starożytnych Greków, zakładającej wyższość prawd.

Co to jest Uniwersalizm

Definicja UNIWERSALIZM: powszechność; ustalenie postawy filozoficznej starożytnych Greków, zakładającej wyższość prawd ogólnych nad jednostkowymi w odniesieniu zarówno do ludzi, jak i do rzeczy; w etyce to stawianie dobra ogólnego powyżej jednostkowe, u chrześcijan: wiara, iż wszyscy ludzie będą zbawieni

Definicja UCHRONIA:
Co to jest historycznych takich, które nie miały miejsca w rzeczywistości, co pokazał na przykład Renouvier w odniesieniu do Europy, gdyby Napoleon nie wygrał bitwy pod Waterloo; uchronia ma sugerować, iż UNIWERSALIZM.
Definicja UMYSŁ:
Co to jest filozoficznych, które na przestrzeni wieków definiowane było w różny sposób: jako atrybut boskości, jako narzędzie porządkujące wszystko ( Platon), jako potencja tego, co się da pomyśleć UNIWERSALIZM.
Definicja UŚWIADOMIENIE:
Co to jest psychoanalizy to odkrycie, wydobycie na jaw tego, co utajnione, nieświadome (na przykład motywy naszego postępowania, czy głęboko ukryte uczucia, pragnienia), które pozwoli na sformułowanie prawdy o UNIWERSALIZM.

Czym jest Uniwersalizm znaczenie w Słownik filozofia U .

  • Dodano:
  • Autor: