JOHN DALTON co to jest
Co znaczy Dalton, John? W fizyce uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż.

Definicja Dalton, John

Co to jest DALTON, JOHN: angielski fizyk i chemik, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. Jest autorem prawa stosunków wielokrotnych i prawa ciśnień cząstkowych ( Daltona prawa). Opisał także wadę wzroku polegającą na niedobrym rozróżnianiu kolorów, nazywaną potem daltonizmem

Definicja Doświadczenie Fizyczne:
Co to jest jakiegoś zjawiska w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego dalton, john.
Definicja Domieszki:
Co to jest obce atomy albo cząsteczki wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy dalton, john.
Definicja Donor:
Co to jest krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w germanie albo krzemie dalton, john.

Czym jest John Dalton znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: