DECYBEL co to jest
Co znaczy decybel? W fizyce porównania dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej, służąca.

Definicja Decybel

Co to jest DECYBEL: jednostka w skali logarytmicznej używanej dla względnego porównania dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej, służąca najczęściej w elektrotechnice, radiotechnice i akustyce. Wartość W2 jest większa od wartości W1 o N decybeli, jeżeli . Jednostkę zdefiniowaną w ten sposób stosuje się do takich wielkości fizycznych, jak moc (na przykład prądu), energia, natężenie dźwięku. W odniesieniu do wielkości natężenia prądu elektrycznego, napięcia, ciśnienia akustycznego stosuje się skalę, którą definiuje zależność: . Wprowadzenie dwóch skal bierze się stąd, że wielkości wyrażane dzięki skali pierwszej zależą od kwadratu wielkości opisywanych dzięki skali drugiej. ((na przykład natężenie dźwięku J zależy od kwadratu ciśnienia akustycznego p. jeżeli więc porównujemy dwie fale dźwiękowe, to spełniona będzie równość: . Jeśli więc J1/J0 = 10, to N = 10 dB, gdyJ1/J0 = 1000 - N = 30 dB. jeżeli chodzi o fale dźwiękowe, to w technice jako amplitudę odniesienia przyjmuje się p0 = 210-5 N/m2. Jeśli więc natężenie dźwięku wynosi 10 dB, znaczy to, iż ciśnienie akustyczne tej fali spełnia równanie: , którego rozwiązaniem jest

Definicja Dielektryczne Straty:
Co to jest zmiennego pola elektrycznego w dielektryku zamieniana jest na ciepło, a tym samym tracona. Rozmiar s.d. zależy od rodzaju dielektryka, a również od takich parametrów, jak częstość pola elektrycznego decybel.
Definicja Daltonizm:
Co to jest nierozpoznawanie niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej. D. jest na ogół wadą wrodzoną, dziedziczną. Może także być zaburzeniem nabytym w wyniku uszkodzenia siatkówki albo nerwowych dróg decybel.
Definicja Doświadczenie Fizyczne:
Co to jest jakiegoś zjawiska w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego decybel.

Czym jest Decybel znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: