FAZOWY DIAGRAM co to jest
Co znaczy diagram fazowy? W fizyce fazowy wykres. Definicja Fazowy Diagram słownik.

Definicja Diagram Fazowy

Co to jest DIAGRAM FAZOWY: fazowy wykres

Definicja Dyfrakcja:
Co to jest zdarzenie natury falowej opierające na zmianie kierunku (ugięciu) biegu fali na przeszkodach (na przykład otworach). Zobacz także dyfrakcja cząstek, dyfrakcja fal, dyfrakcja światła diagram fazowy.
Definicja Dirac, Paul Adrien Maurice:
Co to jest prof. uniw. w Cambridge i Oxfordzie. Współtwórca mechaniki kwantowej. W 1928 sformułował prawa mechaniki statystycznej dla elektronów ( Fermiego-Diraca statystyka). Przewidział teoretycznie istnienie diagram fazowy.
Definicja Dywergencja:
Co to jest różniczkowych służący w teorii pola wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych Cx, Cy i Cz (w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z), to d. oznaczana symbolem divC albo C diagram fazowy.

Czym jest Fazowy Diagram znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: