STRATY DIELEKTRYCZNE co to jest
Co znaczy dielektryczne straty? W fizyce zamieniana jest na ciepło, a tym samym tracona. Rozmiar s.

Definicja Dielektryczne Straty

Co to jest DIELEKTRYCZNE STRATY: część energii zmiennego pola elektrycznego w dielektryku zamieniana jest na ciepło, a tym samym tracona. Rozmiar s.d. zależy od rodzaju dielektryka, a również od takich parametrów, jak częstość pola elektrycznego i temperatura

Definicja Defekty Sieci Krystalicznej:
Co to jest odchylenia od doskonałej regularności sieci krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z racji na ich geometrię można podzielić na p u n k t o w e, l i n i o w e ( dyslokacje), p o w i e- r z c dielektryczne straty.
Definicja Dziwność:
Co to jest charakteryzujące własności cząstek elementarnych ujawniające się w oddziaływaniach mocnych i elektromagnetycznych. S przyjmuje wartości całkowite dodatnie i ujemne. Cząstka i jej antycząstka różnią dielektryczne straty.
Definicja Degeneracja Stanów:
Co to jest kwantowej ustalenie sytuacji, gdzie danemu poziomowi energetycznemu (określonej wartości energii) odpowiada więcej niż jeden stan ruchu cząstki na przykład elektronu. na przykład w atomie wodoru ten dielektryczne straty.

Czym jest Straty Dielektryczne znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: