CYKL DIESLA co to jest
Co znaczy Diesla cykl? W fizyce sprężania adiabatycznego ( adiabatyczna przemiana), (2) ogrzewania.

Definicja Diesla Cykl

Co to jest DIESLA CYKL: termodynamiczny mechanizm cykliczny składający się ze: (1) sprężania adiabatycznego ( adiabatyczna przemiana), (2) ogrzewania przy stałym ciśnieniu, (3) rozprężania adiabatycznego, (4) chłodzenia przy stałej objętości. Cykl taki wykonywany jest w silnikach wysokoprężnych (tak zwany silnikach Diesla)

Definicja Dalton, John:
Co to jest chemik, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. Jest autorem prawa diesla cykl.
Definicja Dipol Półfalowy:
Co to jest nadawcza albo odbiorcza stanowiąca pręt o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej albo odbieranej fali elektromagnetycznej. Przewód złączający d.p. z urządzeniem nadawczym diesla cykl.
Definicja Dawka Ekspozycyjna:
Co to jest promieniowania rentgenowskiego albo określona poprzez umiejętność jonizowania powietrza poprzez to promieniowanie. Jest nią dQ/dm, relacja ładunku elektrycznego dQ jonów do masy powietrza dm, gdzie diesla cykl.

Czym jest Cykl Diesla znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: