PÓŁFALOWY DIPOL co to jest
Co znaczy dipol półfalowy? W fizyce o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej.

Definicja Dipol Półfalowy

Co to jest DIPOL PÓŁFALOWY: najprostsza antena nadawcza albo odbiorcza stanowiąca pręt o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej albo odbieranej fali elektromagnetycznej. Przewód złączający d.p. z urządzeniem nadawczym (odbiorczym) połączony jest ze szczeliną znajdującą się w połowie długości pręta

Definicja Dysocjacja:
Co to jest rozpad cząstki albo związku cząstek na kilka części pod wpływem czynnika zewnętrznego (na przykład promieniowania) albo oddziaływania z otaczającym ośrodkiem (((na przykład rozpuszczalnikiem dipol półfalowy.
Definicja Drude, Paul:
Co to jest prof. uniw. w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji światła dipol półfalowy.
Definicja Domeny Ferroelektryczne:
Co to jest wewnątrz ferroelektryka różniące się kierunkiem wektora spontanicznej polaryzacji elektrycznej. Najczęściej spotykanymi d.f. są domeny 180-stopniowe, tzn. takie, gdzie kierunki polaryzacji są dipol półfalowy.

Czym jest Półfalowy Dipol znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: