DONOR co to jest
Co znaczy donor? W fizyce swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są.

Definicja Donor

Co to jest DONOR: zaburzenie sieci krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w germanie albo krzemie), lecz mogą być nimi również defekty sieci krystalicznej (luki albo dyslokacje). Zobacz także półprzewodnik donorowy

Definicja Droga Optyczna:
Co to jest geometrycznej, pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni w tym donor.
Definicja Daltonizm:
Co to jest nierozpoznawanie niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej. D. jest na ogół wadą wrodzoną, dziedziczną. Może także być zaburzeniem nabytym w wyniku uszkodzenia siatkówki albo nerwowych dróg donor.
Definicja Drgania Harmoniczne:
Co to jest których zależność drgającej wielkości fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzie A - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem takich drgań donor.

Czym jest Donor znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: