HARMONICZNE DRGANIA co to jest
Co znaczy drgania harmoniczne? W fizyce fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną.

Definicja Drgania Harmoniczne

Co to jest DRGANIA HARMONICZNE: drgania, w trakcie których zależność "drgającej" wielkości fizycznej od czasut można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzieA - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem takich drgań jest ruch wahadła matematycznego albo wahadła sprężynowego, gdy można zaniedbać tłumienie drgań wynikające z działania sił tarcia. Ruch harmoniczny powstaje, gdy wychyleniu ciała z położenia równowagi na odległość x towarzyszy powstawanie siły odwrotnie skierowanej i proporcjonalnej do wychylenia: F = -kx. Współczynnik proporcjonalności k charakteryzuje sprężystość układu i ma wpływ na moment drgań. Jeśli masa ciała drgającego wynosi m, to moment drgań . moment d.h. nie zależy od amplitudy, co nazywane jest izochronizmem drgań

Definicja Danysz, Marian:
Co to jest 1954 prof. Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1960 członek PAN. Prowadził badania w zakresie jądra atomowego i cząstek elementarnych. W 1934 wspólnie z M. Żywym odkrył promieniotwórczość wzbudzoną drgania harmoniczne.
Definicja Dyspersja Fal:
Co to jest fazowej fal harmonicznych od ich częstotliwości ( dyspersja światła). Każde zaburzenie poruszające się w ośrodku można traktować jako złożenie fal harmonicznych ( szybkość grupowa). Efektem d.f drgania harmoniczne.
Definicja Dyfrakcja:
Co to jest zdarzenie natury falowej opierające na zmianie kierunku (ugięciu) biegu fali na przeszkodach (na przykład otworach). Zobacz także dyfrakcja cząstek, dyfrakcja fal, dyfrakcja światła drgania harmoniczne.

Czym jest Harmoniczne Drgania znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: